Zoeken Contact

DE RIDER-WAITE TAROT

De tarot bestaat uit de volgende 78 kaarten:

De vier kleuren van de Kleine Arcana komen overeen met de vier ‘kleuren’ van de speelkaarten.

  • Staven komt overeen met klaver
  • Bekers kot overeen met harten
  • Zwaarden komt overeen met schoppen
  • Pentagrammen komt overeen met ruiten .
  • De schildknaap en ridder zijn in de speelkaarten de boer.
  • Van de kaarten van de Grote Arcana is alleen de Dwaas in de speelkaarten overgenomen als de joker.

Er zijn verschillende soorten tarot, maar de populairste en ook mijn favoriet is die van Rider-Waite. Academicus en mysticus A. E. Waite was de eerste die in 1909 de kaarten van de Kleine Arcana illustreerde met inspirerende afbeeldingen. Zijn prenten zijn bedrieglijk eenvoudig, bijna kinderlijk te noemen, maar zij zitten boordevol (westerse) symboliek. De kaarten van Waite zijn gebaseerd op het systeem van de Orde der Golden Dawn; een westerse magische school uit de 19e eeuw, gewijd aan spirituele, filosofische en magische ontwikkeling. Omdat het verstand in deze school als negatief werd beschouwd zijn de zwaardenkaarten in de Rider-Waite tarot (ten onrechte) nogal negatief. Op deze pagina wordt uitsluitend de symboliek en de interpretatie van Waite beschreven.

De Grote Arcana

DWAAS tarotkaart De Dwaas
BEWUSTZIJN tarotkaart De De Magiër tarotkaart De Hogepriesteres tarotkaart De Keizerin tarotkaart De Keizer tarotkaart De De Hiërofant tarotkaart De Geliefden tarotkaart De Zegewagen
ZELFONTDEKKING tarotkaart Kracht tarotkaart De Kluizenaar tarotkaart Het Rad van Fortuin tarotkaart Gerechtigheid tarotkaart De Gehangene tarotkaart De Dood tarotkaart Matigheid
ONDERBEWUSTE
tarotkaart De Duivel tarotkaart De Toren tarotkaart De Ster tarotkaart De Maan tarotkaart De Zon tarotkaart Het Oordeel tarotkaart De Wereld

De getalskaarten

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tarotkaart staven 22tarotkaart staven 23tarotkaart staven 24tarotkaart staven 25tarotkaart staven 26tarotkaart staven 27tarotkaart staven 28tarotkaart staven 29tarotkaart staven 30tarotkaart staven 31
tarotkaart pentagrammen 50tarotkaart pentagrammen 51tarotkaart pentagrammen 52tarotkaart pentagrammen 53tarotkaart pentagrammen 54tarotkaart pentagrammen 55tarotkaart pentagrammen 56tarotkaart pentagrammen 57tarotkaart pentagrammen 58tarotkaart pentagrammen 59
tarotkaart zwaarden 36tarotkaart zwaarden 37tarotkaart zwaarden 38tarotkaart zwaarden 39tarotkaart zwaarden 40tarotkaart zwaarden 41tarotkaart zwaarden 42tarotkaart zwaarden 43tarotkaart zwaarden 44tarotkaart zwaarden 45
tarotkaart bekers 64tarotkaart bekers 65tarotkaart bekers 66tarotkaart bekers 67tarotkaart bekers 68tarotkaart bekers 69tarotkaart bekers 70tarotkaart bekers 71tarotkaart bekers 72tarotkaart bekers 73
symbool staven
staven
symbool pentagrammen
munten
symbool zwaarden
zwaarden
symbool bekers
bekers

De hofkaarten

SCHILDKNAPEN RIDDERS KONINGIN KONING
tarotkaart staven riddertarotkaart staven schildknaaptarotkaart staven koningintarotkaart staven koning
tarotkaart pentagrammen schildknaaptarotkaart pentagrammen riddertarotkaart pentagrammen koningintarotkaart pentagrammen koning
tarotkaart zwaarden schildknaaptarotkaart zwaarden riddertarotkaart zwaarden koningintarotkaart zwaarden koning
tarotkaart bekers schildknaaptarotkaart bekers riddertarotkaart bekers koningintarotkaart bekers koning
symbool staven
staven
symbool pentagrammen
munten
symbool zwaarden
zwaarden
symbool bekers
bekers

 

Symboliek in de tarot

De tartokaarten verwijzen naar middeleeuwse symbolen waarmee de kaartlegger contact kan maken met het onbewuste. De symbolen zijn archetypes zoals de vader, de moeder, de heilige, het speelse kind. Andere symbolen zijn getallen, kleuren, figuren uit de mythologie en de vier kleuren: staven, munten, zwaarden en bekers. De symbolen zittten in ons collectieve onbewuste opgeslagen; ze worden symbolisch uitgedrukt in godsdiensten, volksverhalen, mythen, sprookjes en ook in de tarotkaarten. Met deze beeldtaal werkt de tarot net als de reclame. Wanneer de beelden resoneren met de inhoud van jouw onbewuste, krijg je een inzicht; iets wat onbewust was, kan bewust worden. De reclame probeert ons iets op te dringen door in te haken op ons innerlijk, de tarot werkt als spiegel van ons innerlijk.

 

tarotkaart De Nar
0. De Nar
De witte roos = onschuld. De hond = zijn instinct dat hem beschermt bij gevaar. De afgrond dreigt, maar de nar heeft vertrouwen. Betekenis: Het kind in ons; de dwaas die alles aandurft; vrolijkheid, plezier, creativiteit
tarotkaart Gerechtigheid
11. Gerechtigheid
Zwaard en rode mantel = Mars, Weegschaal = Venus + gewogen worden: kordaatheid en mededogen. Betekenis: Evenwicht, rechtvaardige afloop, oprechtheid
tarotkaart De De Magiër
1. De Magiër
De bloementuin = het onbewuste. Rode rozen en witte lelies = goddelijke liefde en zielsreinheid. Als ceintuur de slang die in zijn eigen staart bijt (Ouroboros = eeuwigheid en goddelijke voleinding). Betekenis: Meester van je lot, macht
tarotkaart De Gehangene
12. De Gehangene
De benen vormen het gnostische kruis, de gehangene doet denken aan Odin. Betekenis: Iets moeten opofferen, door een ingrijpende gebeurtenis krijgt het leven een andere wending
tarotkaart De Hogepriesteres
2. De Hogepriesteres
Isis, de drievoudige maangodin; de Thora; de zuilen van de tempel van Salomo (Jachin en Boaz). Betekenis: Intuïtieve krachten, het niet-rationele
tarotkaart De Dood
13. De Dood
De apocalyptische ruiter, 13 als (on)geluksgetal, vernietiging en daaropvolgende schepping. Betekenis: Er gaat iets 'dood', moet plaats maken voor iets nieuws, loslaten van het materiële
tarotkaart De Keizerin
3. De Keizerin
Moeder natuur, de jaargetijden, het teken van Venus op haar schild, het aards paradijs, Het korenveld = weelderige vruchtbaarheid, de stroom = gestaag vliedende levenskracht. Betekenis: Geborgenheid, warmte, creativiteit, vruchtbaarheid, de gevoelsmatige wereld
tarotkaart Matigheid
14. Matigheid
Engel met zonneteken = mogelijk aartsengel Michaël, driehoek = goddelijke, vierkant = aardse, ineenvloeien van twee vloeistoffen = harmonie, onbewuste processen. Betekenis: Harmonie, matigheid, de juiste 'mengverhouding' zoeken
tarotkaart De Keizer
4. De Keizer
De staf (Ankh) = symbool voor het eeuwige leven en verwekkingskracht. Vier ramskoppen = sterkte; zelfbewustzijn; ijzeren harnas = gestrengheid, koelheid. Betekenis: (Ik schep) orde, zekerheid, stabiliteit. Realisme, kracht, leiderschap
tarotkaart De Duivel
15. De Duivel
Baphomet, man en vrouw met staarten = het dierlijke in de mens, Saturnusteken, omgekeerd pentagram. Betekenis: Het kwade, begeerte, bij C.G. Jung de schaduw
tarotkaart De De Hiërofant
5. De Hiërofant
De hogepriester met driedelige kroon en driedelig kruis: bevoegdheid over hemel, aarde en hel; de sleutel = toegang tot geheimen van bewuste en onbewuste. Betekenis: Het zoeken van verlichting, openbaring; beschermende kaart
tarotkaart De Toren
16. De Toren
Toren (van Babel), toren = verharding die door een kracht 'gebroken' moet worden, blikseminslag = goddelijke interventie. Betekenis: Een plots inzicht, plotse afbraak van zekerheden en een 'frisse kijk' op de dingen. Het ego dat wordt afgebroken
tarotkaart De Geliefden
6. De Geliefden
Adam en Eva. De boom van de kennis van goed en kwaad (links) met de slang. De boom des levens (rechts. Daarboven de aartsengel Rafaël. Voorstelling van de zuivere liefde. Betekenis: Ware liefde; huwelijk; nieuwe relaties
tarotkaart De Ster
17. De Ster
Binah = het hogere verstand, 7 sterren om een hoofdster = 7 orakelpriesteressen van Isis. Betekenis: Hoop, vertrouwen op een betere toekomst
tarotkaart De Zegewagen
7. De Zegewagen
Door sfinxen getrokken wagen = zinnebeeld van menselijke ziel. Achtpuntige ster. Lingam en yoni = het mannelijke en vrouwelijke teken van de Hindoes. Het stralend vierkant op de borst van de wagenmenner = aardse heerser. Maliënkolder met alchemistische symbolen. de staf van de Magiër met gouden spits = edele doelstellingen. Stad op de achtergrond = de wagenmenner verlaat de beschuttende muren. Betekenis: Zege; triomf; harmonie; de situatie meester zijn; succes na lange inspanning; begaafdheid
tarotkaart De Maan
18. De Maan
Het pad tussen de torens, tussen hond en wolf, de maan = onbewuste processen, angst. Betekenis: Angst voor het onbekende, het onbewuste, de diepte van de gevoelswereld
tarotkaart Kracht
8. Kracht
Opmerking: Waite heeft deze kaart nummer VIII en niet XI gegeven, tegen de traditie in. Muil van de leeuw wordt gesloten = het temmen van het dierlijke in de mens. Rode leeuw = alchemistische goud. Betekenis: Zachte dwang, morele kracht en zelfdiscipline
tarotkaart De Zon
19. De Zon
Witte paard en het kind = onschuld, eenvoudige wijsheid, de dag, het licht. Betekenis: De kaart van het leven, vrolijkheid, succes, kracht, gezondheid, vitaliteit
tarotkaart De Kluizenaar
9. De Kluizenaar
De lantaarn en de mantel wijzen op een verlichte geest. Betekenis: Zelfkennis, wijsheid, intelligentie
tarotkaart Het Oordeel
20. Oordeel
De dood heeft niet het laatste woord, de heropstanding, de engel Gabriël, uit de bazuin komen 7 tonen. Betekenis: Verlossing, een nieuw leven, een bevrijding
tarotkaart Het Rad van Fortuin
10. Het Rad van Fortuin
Het rad des Levens = het lot, Anubis, Tyfon. Betekenis: Een nieuw begin, een onverwachte (gelukkige) wending. Karma
tarotkaart De Wereld
21. De Wereld
Androgyne figuur, ovaal, de vier elementen. Betekenis: Volledige zelfontplooiing, het dagelijks leven de baas kunnen

De getalsleer

De tarot is gebaseerd op de getalsleer of numerologie: de leer van de getallen welke ervan uit gaat dat alles terug te voeren is op terugkerende cyclus van negen karakters. Vanaf het allereerste begin hebben getallen, naast hun gebruik als waarden en voor metingen, altijd al een mystieke betekenis gehad. Vooral de oude Egyptenaren, de Indianen en de ChaldeeŽrs waren geÔnteresseerd in de occulte kant van getallen en brachten de numerologie in praktijk. Waarnemingen van de hemel bij nacht leidden uiteindelijk tot het maken van de eerste kalender, die parallellen vertoonde met de astrologie.

0
Het getal 0 is de chaos, het alles en niets, de zogenaamde leegte waar alles uit voortkomt, maar ook de volheid waar alles in aanwezig is. Alles wat benoemd kan worden is op zijn eindpunt aangekomen. Het getal 0 is het begin wat niet gedefinieerd kan worden. Het getal 0 is ook een cirkel en daarmee een symbool voor de alles omvattende totaliteit.
1
Getal 1 is het eerste getal en staat symbool voor elk nieuw begin waar alles nog puur en uniek is. Het getal 1 is het eigene, het unieke. Je kunt alleen zijn wat je bent. Het is de punt in het midden van de cirkel, waar alles omheen draait. Getal 1 is de eerste die iets nieuws begint en staat voor actie.
2
Getal 2 is de dualiteit. Waar 1 het middelpunt is, is 2 de omgeving. Het kan gezien worden als dat 1 actie is en 2 reactie. De één kan niet zonder de ander en samen vormen ze een geheel. Getal 1 is een punt. Getal 2 bestaat uit twee punten waarmee er ook een lijn ontstaat die de punten verbindt. De lijn staat voor de wisselwerking. Door de ander leer je jezelf kennen.
3
Getal 3 is de groei en vruchtbaarheid. Het staat voor het leven wat steeds nieuwe vormen laat ontstaan. Getal 3 is een getal van beweging en proces en kan onverwachts zijn. Het getal 3 gezien worden als een driehoek. De basispunten staan voor de dualiteit en de punt van de driehoek is de dynamiek en de groei.
4
Getal 4 is de stabiliteit en staat voor vaste vormen en structuur. Het getal vier schept orde. Door deze (vaste) structuur zorgt het getal 4 vaak voor verstarring. Dingen krijgen een plaats en daarmee verdwijnt de beweging en dynamiek. Het getal 4 kan gezien worden als een vierkant of rechthoek waarmee een bepaald gebied een vaste vorm krijgt.
5
Getal 5 is het zingevende dat de structuur van het getal 4 richting en betekenis geeft. Het is een symbool voor creativiteit. Getal 5 is het getal van de mens als organisator van de vormen van het leven. Getal 5 zorgt voor onrust omdat de orde van het getal 4 in beweging wordt gezet. Het getal 5 kan gezien worden als een vierkant met daarin de diagonalen. Het snijpunt staat symbool voor de verbinding en het samenkomen van de elementen van getal 4.
6
Getal 6 is de harmonie en evenwicht. Het gaat hierbij om de harmonie en evenwicht in jezelf maar ook in de wisselwerking met jezelf en de omgeving. Getal 6 is de harmonie tussen geest en lichaam en binnen en buiten. Getal 6 kan gezien worden als 2 driehoeken die in elkaar geschoven zijn.
7
Getal 7 is de zelfkennis en het unieke in ons. Ieder individu heeft zijn eigen “kleuren” en eigenschappen die ons uniek maken. We zijn allemaal ons eigen individu en dat is het enige wat we kunnen zijn. Ieder van ons heeft eigen kwaliteiten en tekortkomingen. Op die manier dragen we allemaal ons eigen kruis en heeft ieder zijn eigen weg. Getal 7 heeft geen vorm omdat dit voor ieder van ons uniek is.
8
Getal 8 is het inzicht in de wetmatigheden van de kosmische orde. Het is het getal van het karma, ons unieke lot. Getal 8 geeft ons inzicht in wie we zijn en wat bij ons past. Getal 8 is het getal van meesterschap. Het lemniscaat, de liggende 8, is het symbool van oneindigheid en de wisselwerking van alles. Het snijpunt hiervan is het hier en nu. Het getal 8 kan gezien worden als twee in elkaar geschoven vierkanten die in een cirkel passen en laat de wetmatige orde zien die in de cirkel (totaliteit) heerst.
9
Getal 9 is de vervulling, de verzameling en de oogst. In getal 9 komt alles samen in een totaalbeeld, Het geeft de uitkomsten en resultaten van een doorlopen proces. De resultaten die je oogst van ervaringen en beslissingen zijn zowel positief als negatief. Als je alle ervaringen hebt kunnen plaatsen is dit een getal van één en al rijkdom en vervulling.
10
Getal 10 is de overgang. De 10 bestaat uit 1+0=1 en staat dus voor zowel het einde als het nieuwe begin. Het is het einde van dat wat is en tegelijkertijd het begin van een nieuwe cyclus of fase. Het nieuwe begin is vaak in het einde al zichtbaar.

Symboliek van de kleuren

Wit is de kleur voor zuiverheid en licht. Het draagt alle kleuren in zich. Wanneer wit licht wordt gebroken zien we alle kleuren van het spectrum. Wit is de kleur van puurheid, vrijheid en wijsheid. Wit laat de geestelijke en spirituele vermogens zien en het abstract denken.

Geel is de kleur van licht, de geest en het verstand. Maar ook de kleur van stralende energie en vrolijkheid. Geel staat voor enthousiasme, verbeeldingskracht, scheppend vermogen en creativiteit. Geel geeft kracht en zin in avontuur. Het laat de toekomst zien als zijnde het begin van een nieuwe ontwikkeling.

Rood is de kleur van hartstocht en levensenergie. Het is de kleur van actie, kracht, begeerte, passie en lust. Rood geeft een sterke dadendrang en behoefte om te winnen of succes te hebben. Rood staat voor zelfbewustheid. Rood is een mannelijke kracht die gericht is op ambitie en macht over de materiele wereld.

Blauw is de kleur van koelheid, ruimte, de ziel en religie. Het is een kleur van rust, gevoelens, empathie en zelfonderzoek. Deze kleur vraagt om tot rust te komen, in zichzelf te keren en harmonie te zoeken met zichzelf en de omgeving. Blauw laat een vrouwelijke kracht zien en staat voor spiritualiteit. Blauw staat voor waarheid en vertrouwen.

Zwart is de kleur van duisternis, onbewustheid, negativiteit en mysterie. Het staat voor ontkenning, afstand nemen en houden. Zwart is onwetendheid, duisternis en voor al het verborgene. Deze kleur laat angsten en onzekerheden zien.

Grijs is de kleur voor neutraliteit en wijsheid. Het is de kleur van evenwicht, harmonie en wijsheid. Deze wijsheid ontstaat niet door plotselinge ingevingen maar door in de tijd opgedane levenservaring. Grijs staat voor niet betrokken zijn en het terugtrekken uit de (buiten)wereld. Zo komt men in harmonie met zichzelf en de omgeving en komt de innerlijke wijsheid.

disclaimer privacy