enveloppe icoon facebook zoeken

Met het Dierenriemmodel duidt Jeroen Visbeek allerlei levenscycli met de cyclus van de twaalf dierenriemtekens. Het is een universeel levensverhaal met een geboorte, groei, volwassenheid, ouderdom; in Ram wordt iets geboren, in Stier gaat het aarden, Tweelingen is de leertijd enzovoort ... tot en met het sterven in Vissen. Dit levensverhaal is hier te lezen voor uiteenlopende onderwerpen.

⚠ De url van de opgevraagde pagina is gewijzigd naar
tijdgeest.eu/dierenriemmodel/cyclus-dierenriemtekens

De cyclus van dierenriemtekens

Iedereen kent zijn eigen sterrenbeeld en de meeste mensen weten ook nog wel de bijbehorende karakters. Minder mensen weten dat de twaalf dierenriemtekens een levensverhaal vertellen. De volgorde van de twaalf sterrenbeelden is fascinerend omdat het een onderlegger biedt voor elk levensverhaal. Bijvoorbeeld een leven van een mens, boom, bacterie, huis, zandkorrel, auto, aarde, zon, heelal, maar ook van een dag, jaar, storm, computerprogramma of cultuur. Deze worden allen eens geboren, kennen daarna een groeifase welke wordt gevolgd door een volwassen stadium dat weer gevolgd wordt door een ouderdomsfase waarna ze weer sterven. Hiermee bestaat elk leven uit drie fases: groei, volwassenheid en ouderdom. Iemand in het Oude Babylon kwam eens op het idee dat elke fase begint met energie (vuur), die versteent (aarde), die informatie vrijgeeft (lucht), waaruit de bewustwording (water) volgt. De groei-, volwassenheid-, en ouderdomsfase bestaan elk uit vier subfases. Zo komen we in totaal op twaalf levensfases. Elke fase heeft een eigen sfeer welke met een sterrenbeeld werd verbonden. De eerste fase is Ram met de geboorte en de laatste is Vissen: het sterven.

Met de volgorde en karakters van de twaalf dierenriemtekens kan het verhaal van elk leven worden verteld.

Natuurlijk is de wereld complexer dan dit model. Een eerste kanttekening bij dit model is dat niet elk leven de complete cyclus afmaakt. Mensen gaan niet altijd dood in de Vissenfase. Daarnaast kunnen mensen blijven steken in een fase. De eeuwige puber is een bekend voorbeeld. Ook is het moeilijk om de actieve fase vast te stellen. In welke fase zit de ontwikkeling van Homo sapiens bijvoorbeeld: Boogschutter (expansie), Tweelingen (communicatie). Als je wilt weten in welke fase iets zit moet je weten wanneer iets is geboren. Maar dit is soms ook niet zo makkelijk om vast te stellen. Wanneer is Homo Sapiens geboren? 200.000 of 250.000 jaar geleden? Een ander probleem is dat de twaalf fases soms niet netjes gelijkmatig over de tijd zijn verdeeld. Voor een insect kan de popfase (Schorpioen) weken langer duren dan de opvolgende Boogschutterfase (b.v. een volwassen vlinder).

Dit model is met zijn beperkingen geschikt om er de levenscycli van culturen mee te duiden. Ook beschavingen worden eens geboren in een Ramfase en sterven in een Vissenfase. In de astrologie bestaan er culturele tijdperken welke ca. 2150 jaar duren (dit wordt afgeleid van de precessiebeweging van de aarde). We leven nu in het Vissentijdperk dat zich uit in het christendom. Dit tijdperk begon met de geboorte van Christus.

De cyclus van de twaalf dierenriemtekens

Het mooie van de dierenriemtekens is dat er een cyclus in is verborgen. In Ram word je geboren, in Stier ga je aarden, Tweelingen is met je pubertijd je grote leertijd, in Kreeft word je verliefd en ga je een nestje bouwen en in Leeuw durf je in het huwelijksbootje te treden. Vanuit de stabiliteit van Leeuw durf je in Maagd ook je zwakke kanten te onderkennen, waardoor je in Weegschaal de harmonie vindt. Schorpioen verstoort die balans in je midlifecrisis. Wanneer je in Schorpioen jezelf herpakt, kan je in Boogschutter als vijftiger beginnen aan je tweede jeugd, met meer diepgang, zingeving, wijsheid en rijpheid. Steenbok gaat de richting van boogschutter een vaste vorm geven. In de Steenbokfase bereik je je hoogste aardse doel. De val komt met Waterman, maar het is ook een kans op vernieuwing. In Vissen komt het besef dat je weer terug moet keren naar de Bron.

Het wordt nog interessanter met de bekende esoterische wet: "zo boven, zo beneden". Alles wat zich in het groot afspeelt, speelt zich ook in het klein af en andersom. Met deze wet mag het 2000-jarige vissentijdperk worden opgedeeld in twaalf tijdperken van ongeveer 180 jaar. Nu zitten we in het 180-jarige vissentijdperk (1960-2140). Dit uit zich in de postmoderne tijd. De Vissenkenmerken van deze tijd zijn het (onderbuik) gevoel, droom, roes, verslavingen, drugs, normloosheid, vervaging van grenzen zoals de landsgrenzen, individualisme, de vergrijzing, de zwevende kiezer, globalisering (holisme) en de virtuele wereld. Ook de newagebeweging associeer ik met dit Vissentijdperk. Typische vissenkenmerken zoals spiritualiteit, holisme, het wegzweven in een droomwereld, zich onthechten, de bewustwording van je ik en de zoektocht naar verlichting en verlossing komen goed overeen met die van de newage waar heelheid en de zoektocht naar je ware-ik centraal staan.

Dit 180-jarige vissentijdperk is met 'zo boven, zo beneden' nog verder op te delen in twaalf tijdperken van 15 jaar. Dit is de tijdsspanne die mensen vaak bedoelen met het woord tijdgeest. In 1960 begon het 15-jarige Ramtijdperk met de flower power. De newage-spiritualiteit van Vissen begon met de stootkracht van Ram. Dit was de baby-peutertijd van de newage. Hippies ontdekten de kracht van de naastenliefde. Stier volgde in 1975 op ram en bracht de grote ontnuchtering. In Stier verlies je het contact met het goddelijke en ga je je aarden. De yup dat zijn intrede. Geld werd weer belangrijk. Stier maakte de flower power concreet. Poolse arbeiders behaalden met hulp van de katholieke kerk successen, de kraakbeweging vocht voor het recht op een woning en de vredesbeweging maakte een vuist. Stier blijft trouw aan wat ram heeft ingezet. Niemand kan haar van gedachten laten veranderen. Omdat Stier de energie van Ram bestendigt behaalt zij de overwinning op het oude. In 1989 viel de muur, in 1991 werd Saddam Hoessein kansloos verslagen in de Eerste Golfoorlog en vanaf 1993 trok de economie sterk aan. Na 1990 kwam het Tweelingentijdperk: the new economy. De grote veranderingen, het interactieve, internet, het mobieltje zijn typisch voor de interactieve Tweelingen. We zitten met Tweelingen in de pubertijd van de newage. Het raakt gespleten, oppervlakkig en waait alle kanten op. Allerlei nieuwe invloeden worden door de nieuwsgierige tweelingen opgenomen. De gespleten Tweelingen legt contact met de buren: de multiculturele samenleving.

Sinds 2010 domineert Kreeft de tijdgeest. We worden dan emotioneel volwassen. Waar Ram voor vocht wordt dan gemeengoed onder het hele volk. Het hele volk wordt een hippie. Maar wel een heel conservatieve (Kreeft). Omdat Kreeft een waterteken is zal er meer ruimte komen voor de magie en spiritualiteit. Het Nederlandse volk gaat na de kermis van Tweelingen weer op zoek naar geborgenheid. Het nationalisme zal sterk opleven (fort Europa, eigen volk eerst). Kortom, iedereen moet integreren in de Hollandse familie. De fundamentele islam ervaart de bange kreeft als een grote bedreiging. Gelukkig biedt de familie veiligheid.

Jeroen Visbeek, augustus 2004

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 24 juli 2021