enveloppe zoeken

Artikelen van Jeroen Visbeek

De meeste opgenomen artikelen zijn fragmenten uit mijn boeken. De biografieën zijn volledig opgenomen op deze website. De artikelen over onze cultuur vormen de kern van mijn model van de tijdgeest.

De cyclus van dierenriemtekens

De volgorde van de twaalf sterrenbeelden vind ik absoluut fascinerend. Elk levensverhaal kan ermee worden verteld. Bijvoorbeeld een leven van een mens, boom, bacterie, huis, zandkorrel, auto, Aarde, Zon, heelal, maar ook van een dag, jaar, storm, computerprogramma of cultuur. Deze worden allen eens geboren, kennen daarna een groeifase welke wordt gevolgd door een volwassen stadium dat weer gevolgd wordt door een ouderdomsfase waarna ze weer sterven. Hiermee bestaat elk leven uit drie fases: groei, volwassenheid en ouderdom. Iemand in het Oude Babylon kwam eens op het idee dat elke fase begint met energie (vuur), die versteent (aarde), die informatie vrijgeeft (lucht), waaruit de bewustwording (water) volgt. De groei-, volwassenheid-, en ouderdomsfase bestaan elk uit vier subfases. Zo komen we in totaal op twaalf levensfases. Elke fase heeft een eigen sfeer welke met een sterrenbeeld werd verbonden. De eerste fase is ram met de geboorte en de laatste is vissen: het sterven.

Zie hier: in ÚÚn alinea heb ik het model van de levenscyclus te pakken (met dank aan de BabyloniŰrs). Elk leven van een mens, plant, planeet, ster ontwikkelt zich naar dit model. Elk leven doorloopt twaalf tijdperken. De sfeer van elk tijdperk wordt bepaalt door ÚÚn van de twaalf dierenriemtekens. Ik zit nu in een weegschaaltijdperk. Voor mij is de sfeer van de tijd weegschaal.

Met de volgorde en het karakter van de twaalf dierenriemtekens kan het verhaal van elk leven worden verteld.

Natuurlijk is de wereld complexer dan dit model. Een eerste kanttekening bij dit model is dat niet elk leven de complete cyclus afmaakt. Mensen gaan niet altijd dood in de vissenfase (66-72 jaar). Daarnaast kunnen mensen blijven steken in een fase. De eeuwige puber is een bekend voorbeeld. Ook is het moeilijk om de actieve fase vast te stellen. In welke fase zit de ontwikkeling van Homo Sapiens bijvoorbeeld: boogschutter (expansie), tweelingen (communicatie)? Als je wilt weten in welke fase iets zit moet je weten wanneer iets is geboren. Maar dit is soms ook niet zo makkelijk om vast te stellen. Wanneer is Homo Sapiens geboren? 200.000 of 250.000 jaar geleden? Een ander probleem is dat de twaalf fases soms niet netjes gelijkmatig over de tijd zijn verdeeld. Voor een insect kan de popfase (schorpioen) weken langer duren dan de opvolgende boogschutterfase (b.v. een volwassen vlinder).

Dit model is met zijn beperkingen geschikt om er de levenscycli van culturen mee te duiden. Ook culturen worden eens geboren in een ramfase en sterven in een vissenfase. In de astrologie bestaan er culturele tijdperken welke tussen de 2140 en 2200 jaar duren (dit wordt afgeleid van de precessiebeweging van de aarde). We leven nu in het vissentijdperk dat zich uit in het christendom. Dit tijdperk begon met de geboorte van Christus.

De cyclus van de twaalf dierenriemtekens

Het mooie van de dierenriemtekens is dat er een cyclus in is verborgen. In ram word je geboren, in stier ga je aarden, tweelingen is met je pubertijd je grote leertijd, in kreeft word je verliefd en ga je een nestje bouwen en in leeuw durf je in het huwelijksbootje te treden. Vanuit de stabiliteit van leeuw durf je in maagd ook je zwakke kanten te onderkennen, waardoor je in weegschaal de harmonie vindt. Schorpioen verstoort die balans in je midlifecrisis. Wanneer je in schorpioen jezelf herpakt, kan je in boogschutter als vijftiger beginnen aan je tweede jeugd, met meer diepgang, zingeving, wijsheid en rijpheid. Steenbok gaat de richting van boogschutter een vaste vorm geven. In de steenbokfase bereik je je hoogste aardse doel. De val komt met waterman, maar het is ook een kans op vernieuwing. In vissen komt het besef dat je weer terug moet keren naar de Bron.

Het wordt nog interessanter met de bekende esoterische wet: "zo boven, zo beneden". Alles wat zich in het groot afspeelt, speelt zich ook in het klein af en andersom. Met deze wet mag het 2000-jarige vissentijdperk worden opgedeeld in twaalf tijdperken van ongeveer 180 jaar. Nu zitten we in het 180-jarige vissentijdperk (1965-2145). Dit uit zich in de postmoderne tijd. De vissenkenmerken van deze tijd zijn het (onderbuik) gevoel, droom, roes, verslavingen, drugs, normloosheid, vervaging van grenzen zoals de landsgrenzen, individualisme, de vergrijzing, de zwevende kiezer, globalisering (holisme) en de virtuele wereld. Ook de new age beweging associeer ik met dit vissentijdperk. Typische vissenkenmerken zoals spiritualiteit, holisme, het wegzweven in een droomwereld, zich onthechten, de bewustwording van je ik en de zoektocht naar verlichting en verlossing komen goed overeen met die van de new age waar heelheid en de zoektocht naar je ware-ik centraal staan.

Dit 180-jarige vissentijdperk is met 'zo boven, zo beneden' nog verder op te delen in twaalf tijdperken van 15 jaar. Dit is de tijdsspanne die mensen vaak bedoelen met het woord tijdgeest. In 1965 begon het 15-jarige ramtijdperk met de flower power. De new age spiritualiteit van vissen begon met de stootkracht van ram. Dit was de baby-peutertijd van de new age. Hippies ontdekten de kracht van de naastenliefde. Stier volgde in 1980 op ram en bracht de grote ontnuchtering. In stier verlies je het contact met het goddelijke en ga je je aarden. De yup dat zijn intrede. Geld werd weer belangrijk. Stier maakte de flower power concreet. Poolse arbeiders behaalden met hulp van de katholieke kerk successen, de kraakbeweging vocht voor het recht op een woning en de vredesbeweging maakte een vuist. Stier blijft trouw aan wat ram heeft ingezet. Niemand kan haar van gedachten laten veranderen. Omdat stier de energie van ram bestendigt behaalt zij de overwinning op het oude. In 1989 viel de muur, in 1991 werd Saddam Hoessein kansloos verslagen in de Eerste Golfoorlog en vanaf 1993 trok de economie sterk aan. Sinds 1995 zitten we in het tweelingentijdperk: the new economy. De grote veranderingen, het interactieve, internet, het mobieltje zijn typisch voor de interactieve tweelingen. We zitten met tweelingen in de pubertijd van de new age. Het raakt gespleten, oppervlakkig en waait alle kanten op. Allerlei nieuwe invloeden worden door de nieuwsgierige tweelingen opgenomen. De gespleten tweelingen legt contact met de buren: de multiculturele samenleving.

In 2010 gaat kreeft de tijdgeest domineren. We worden dan emotioneel volwassen. Waar ram voor vocht wordt dan gemeengoed onder het hele volk. Het hele volk wordt een hippie. Maar wel een heel conservatieve (kreeft). Omdat kreeft een waterteken is zal er meer ruimte komen voor de magie en spiritualiteit. Net als ik in mijn kreeftfase aansluiting zocht bij een soort familie gaat het Nederlandse volk na de kermis van tweelingen ook weer op zoek naar geborgenheid. Het nationalisme zal sterk opleven (fort Europa, eigen volk eerst). Kortom, iedereen moet integreren in de Hollandse familie. De fundamentele islam ervaart de bange kreeft als een grote bedreiging. Gelukkig biedt de familie veiligheid.

Ik ben met grote passen door mijn ideeŰn over de tijdgeest gelopen. Toch hoop ik dat u een idee heeft hoe de cyclus van de twaalf dierenriemtekens de levenscycli be´nvloedt.

Jeroen Visbeek, augustus 2004

 Geef je oordeel over dit artikel 
Nog geen stemmen uitgebracht
 Plaats een reactie 

nog 993 tekens van de 1000 te gaan
Spamcontrole: hoeveel is negen gedeeld door drie
Reacties

Reactie van Willem Warakjujak18 July 2019
Hallo, Ik moet zeggen dat ik dit echt een pracht artikel vond en dat ik het fijn vind dat jullie iets doen tegen die "spammers" die alsmaar de reacties zitten te besmeuren met hun berichten.

disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 17 juli 2019