enveloppe zoeken

Artikelen van Jeroen Visbeek

De meeste opgenomen artikelen zijn fragmenten uit mijn boeken. De biografieën zijn volledig opgenomen op deze website. De artikelen over onze cultuur vormen de kern van mijn model van de tijdgeest.

Fragment Herman Hesse

De overgang van vissen naar ram is met de geboorte één van de meest dramatische gebeurtenissen in een mensenleven. De volgende grote overgang is van stier naar tweelingen: dit is de grote stap van de kinderwereld naar de grote mensenwereld. In het onderstaande citaat uit Demian beschrijft Hermann Hesse deze overgang.

Ik leed het dubbele leven van een kind dat geen kind meer is. Mijn bewustzijn leefde in de sfeer van het vertrouwde en het toegestane, mijn bewustzijn loochende de opdoemende nieuwe wereld. Maar daarnaast leefde ik in dromen, driften, wensen van ondergrondse herkomst, waarover dat bewuste leven steeds angstvalliger bruggen bouwde, want de kinderwereld in mijn binnenste stortte ineen. … Ieder mens moet deze moeilijkheid doorstaan. Voor de doorsneemens is dit het punt in het leven waar de uitdaging van het eigen leven het felst met de omgeving in botsing komt, waar de weg vooruit op de meest bittere wijze moet worden bevochten. Velen ervaren het sterven en opnieuw geboren worden dat ons lot is, slechts deze ene keer in het leven, bij het vergaan en het langzaam ineenstorten van het kindzijn, als alles wat ons lief is geworden ons wil verlaten en wij plotseling de eenzaamheid en dodelijke koude van het heelal om ons heen voelen. En zeer velen blijven voorgoed aan deze klip hangen en klampen zich hun leven lang smartelijk vast aan dat wat onherroepelijk voorbij is, aan de droom van het verloren paradijs, die de vreselijkste en moorddadigste van alle dromen is.

disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 5 november 2019