enveloppe zoeken

Artikelen van Jeroen Visbeek

De meeste getoonde artikelen zijn fragmenten uit mijn boeken. De biografieën zijn volledig opgenomen op deze website. De artikelen over de tijdgeest van onze cultuur (links of boven) vormen de kern van mijn boodschap en is de reden waarom ik deze site heb opgezet.

In de artikelen over het levensritme projecteer ik de twaalf levensfases van de cyclus van de twaalf dierenriemtekens op verschillende entiteiten. Met de precessiebeweging van de aarde verbind ik jaartallen aan deze twaalf levensfases en zodoende kom ik uit op mijn model over de tijdgeest over onze cultuur.

Gaandeweg heb ik mijn inzichten verbreed naar andere typologieën voor persoonlijkheidskenmerken en toen ik zich naar een onderlegger kwam ik uit op de numerologie en zodoende concludeerde ik dat de typologie met twaalf sterrenbeelden het sluitstuk is van twaalf systemen. Dit idee vormt de basis voor mijn boek over De universele levenscyclus.

Biografie Michael Jackson

Michael Jackson wordt gezien als één van de meest succesvolle popartiesten. Als zanger, componist en producent heeft hij meegeholpen de hedendaagse popmuziek vorm te geven. Jackson heeft met veel beroemde zangers en muzikanten samengewerkt en zijn werk beïnvloedde vele artiesten. Met zijn successen doorbrak hij in Amerika de raciale barrières. Naast zijn grote muzikale prestaties, excelleerde hij als danser. Met zijn spectaculaire videoclips waarin veel sterren figureerden heeft hij een impuls gegeven aan dit genre. Jackson heeft het meest aantal prestigieuze prijzen binnengesleept. Wereldwijd verkocht hij tussen de 300 en 400 miljoen albums en singles. Het album Thriller is met 110 miljoen verkochte exemplaren het best verkochte album wereldwijd. Met recht heeft iedereen zijn zelfbenoemde titel ‘King of Pop’ overgenomen.

Ook als persoon werd Michael Jackson door zijn excentrieke levensstijl een fenomeen. Door zijn vreemde gedrag kreeg hij de bijnaam Wacko Jacko wat hij verafschuwde maar hij heeft er zelf ook aan bijgedragen. Zo lanceerde hij zelf het verhaal dat hij in een zuurstoftank sliep om de veroudering tegen te gaan en het (onware) gerucht dat hij het skelet van Joseph Merrick (de Elephant Man) had gekocht, ontkende hij niet. Geruchten en feiten liepen vaak door elkaar. Nog vreemder was de metamorfose van zijn gezicht: van een normale negerjongen veranderde hij naar zijn eigen zeggen in reptiel. Hij zei I look like a lizard, I look like, it’s horrible. I don't like it, I never like it … I just don’t want to look old. I hate to see people grow old. Zelf beweerde Michael slechts twee neuscorrecties te hebben gehad en een kuiltje in zijn kin te hebben laten maken, maar geen wijzigingen aan zijn jukbeenderen, ogen, lippen of kin. Dit leidde tot kritiek uit de zwarte gemeenschap waarbinnen de geruchten gingen dat Michaels steeds lichtere huidskleur het bewijs was dat hij zich had laten bleken om zijn etnische achtergrond te verbergen. In Michaels privébezit is een crème gevonden die de huid lichter zou maken. Michael echter, verklaarde in 1993 tijdens een openhartig interview met Oprah Winfrey dat hij een huidaandoening had, genaamd vitiligo, waardoor pigment uit de huid verdwijnt en er witte vlekken ontstaan. Blootstelling aan direct zonlicht zou gevaarlijk zijn. Hij zei de crème te gebruiken om de vlekken te maskeren. Als hij deze vlekken inderdaad maskeerde, dat deed hij dat zeer grondig. Want de witte vlekken zijn nooit zichtbaar geweest op zijn lichaam. Het verhaal van de steeds blekere huid was kenmerkend voor Michaels hele gedrag in de media. Hij creëerde een waas van geheimzinnigheid om zich heen en dat zal hij gedaan hebben om zijn privéleven af te schermen. Deze geheimzinnigheid wekte bij velen argwaan. Want zijn vreemde uiterlijk, zijn twee mislukte huwelijken, zijn kinderen, zijn liefde voor jongens, zijn vermeende homoseksuele gevoelens, zijn comeback en zelfs zijn dood riepen vele vragen op die onbeantwoord bleven. Wie door zijn masker keek, zag een gekwetst mens en dat raakte een snaar bij veel fans die meevoelden met hun idool, maar voor de media bleef MJ ongenaakbaar.

Achteraf verbaast het weinig mensen dat Michael zich steeds excentrieker ging gedragen. Hij heeft geen normale jeugd gehad. Als klein kind was hij al een ster. Een gewoon kind kon hij niet zijn. Al vroeg moest hij presteren als het middelpunt van de popgroep The Jackson 5 waarin hij samen met zijn vier broers speelde. De kinderen werden streng opgevoed en beschermd voor invloeden van de buitenwereld. Zijn autoritaire vader dwong zijn kinderen tot urenlange muzikale oefening. Tijd voor buitenspelen was er nauwelijks meer. Later heeft Michael in verschillende interviews over zijn moeilijke kinderjaren gesproken. Zijn autoritaire vader zou Michael en zijn broers hebben geslagen en misbruikt. Vaders druk op de jonge Michael lijkt zijn sporen te hebben nagelaten in zijn persoon. Zijn vader noemde hem vaak big nose.

Michael LIFE magezine 1971Cover LIFE Magazine (1971) met de familie Jackson
v.l.n.r. Michael, Marlon, Tito, Jermaine, Jackie en hun ouders in hun huis in Encino in Californië

Zijn moeder was Jehova’s Getuige. De kinderen werden opgevoed in een apocalyptisch geloof waarin de nadruk lag op de wederkomst van de Messias. Van moeder moesten ze per jaar drieduizend pagina’s religieus materiaal lezen met dagelijks huiswerk, mondelinge examens en regelmatige lessen. Uit psychologische studies blijkt dat jonge Jehova’s Getuigen creatieve geesten zijn met een hoge mate van schizofrenie. De Jacksons passen goed in dit beeld. Ze waren fanatiek in de muziek en in het geloof. Ze waren de beste in de schoolsport, gingen jarenlang elk weekend op tournee, repeteerden elke dag enkele uren, deden dagelijks hun Bijbelstudie en gingen drie keer in de week naar de Bijbelscholen van de Jehova’s Getuigen. Met deze prestatiedruk kon Michael nauwelijks opgroeien als een normaal kind.

Als volwassene ontwikkelde Michael het syndroom van Peter Pan. Dit verschijnsel – dat tegenwoordig zelfs het syndroom van Michael Jackson wordt genoemd – kenmerkt zich als puberaal, onvolwassen en narcistisch gedragen en de angst om zich te binden. Als volwassene ging Michael zich steeds meer afzonderen van de grotemensenwereld en bracht liever zijn tijd door met dieren en kinderen. Met zijn zachte stem en zijn verlegen gedrag kwam hij over als een lief jongetje. Intieme relaties met volwassenen waren voor hem onmogelijk. Zijn twee huwelijken mislukten. Michael was het liefst in de nabijheid van jongens. In zijn Neverland Ranch creëerde hij een pretpark met een dierentuin waarin hij zijn verloren jeugd in kon inhalen.

Gaandeweg werd Michael net als Elvis Presley het slachtoffer van zijn beroemdheid. De prestatiedruk, de verwachtingen en zijn rol als publiek figuur schuurden met zijn verlegen inborst. Hij raakte verstrikt tussen de rol van megaster en zijn ware identiteit. Het verscheurde hem van binnen. Was hij een Afro-Amerikaan of een blanke? Was hij een man of een vrouw? Was hij timide of zelfverzekerd? Hield hij van vrouwen of van mannen? Van jongens of van de mensheid? Was hij bad of de altruïst? Was hij een leugenaar of een waarzegger? Een mens of stripfiguur? Was hij de Messias of een drugsverslaafde? Hoe oud was MJ, 6 of 80 jaar? Een mens vol tegenstrijdigheden. Niemand wist meer wie Michael Jackson was en het is de vraag of hij dat zelf nog wist. Zijn grootste conflict was misschien wel dat hij zowel het kind als de bejaarde in zich verenigde. Toen Michael Jackson Abraham ontmoette, stierf hij omdat het conflict hem verscheurde.

Toch bleef Michael Jackson ondanks de schandalen en controverses bij veel fans populair. Na zijn dood werd zijn excentriciteit hem snel vergeven. Opeens bleek elke beroemdheid een ‘goede’ vriend te zijn geweest van de megaster. Hij was ook maar een mens geweest, die de wereld heeft verblijd met zijn muziek.

Schema levensfases Michael Jackson

Het levensverhaal van Michael Jackson kan tot en met zijn steenbokfase worden verdeeld in twaalf 5-jarige astrologische tijdperken. De waterman- en vissenfase duurden enkele weken maar als het ritme van vijf jaar wordt aangehouden, zou Jackson gestorven zijn in 2018 en dat is het sterfjaar van zijn vader.

Elk leven bestaat uit de drie fases jeugd, volwassenheid en ouderdom, en in Michaels leven lopen deze drie fases door elkaar. Als kind was hij al vroeg volwassen en als volwassene bleef hij een kind die er alles aan deed om zijn ouderdomsfase uit te stellen; zijn cosmetische ingrepen zijn typisch voor 50-plussers. Ook was hij al vroeg bezig met de thema’s die horen bij de ouderdom: goed en kwaad, religie en het leven na de dood. De drie levensfases uiten als Jehova’s kind, Gods boodschapper en Vaders geest.

Foto Michael op 13-jarige leeftijd in een opnamestudio in 1971Michael op 13-jarige leeftijd in een opnamestudio in 1971

In zijn jeugd groeide Michael ‘gewoon’ op bij zijn familie. Als kind had hij een zachtaardige inborst. Van nature was hij gevoelig en verlegen. Dit uitte zich later in zoete (liefdes)liedjes zoals She’s Out of My Life, Liberian Girl, Human Nature, The Girl Is Mine en Heal The World. Hiertegenover ontwikkelde de jonge Michael al vroeg in zijn leven een donkere kant. Op jonge leeftijd maakte hij kennis met goed en kwaad. Vader Joe vond het leuk om zijn kinderen de stuipen op het lijf te jagen door met een eng halloweenmasker voor het slaapkamerraam te verschijnen. Als kind raakte Michael gefascineerd voor de verboden donkere wereld; horror werd een rode draad in zijn leven. Michaels eerste solosingle was Ben: een titelnummer van een thrillerfilm voor kinderen. In zijn filmdebuut speelde Michael een vogelverschrikker en in zijn beroemde videoclip van Thriller danst de zanger met zombies. Ook uit de titels van zijn albums blijkt zijn fascinatie voor de donkere kant. Hij wilde leven off the wall (prettig gestoord), genoot van thriller, was van binnen bad en dangerous en toen de roem hem te veel werd, wilde hij het liefst invincible (onoverwinnelijk) zijn.

Michaels belangstelling voor het goed en kwaad waren hem met de paplepel ingegeven. Zijn opvoeding als Jehova’s kind gaf hem een stevig Bijbels fundament welke hij als volwassene zou gaan uitdragen. Voor Jehova’s Getuigen is de wereld zwart-wit. Voor de mensen die ‘in de waarheid zijn’, is het geloof in de komst van Messias de enige hoop op de Verlossing. Jehova’s Getuigen geloven dat de mensheid zich in de eindtijd bevindt, de laatste fase voor het ingrijpen door God met als doel de aarde te zuiveren van alle onrechtvaardige mensen. Alle andere religies zijn volgens Jehova’s Getuigen een misleiding van Satan. Volgens hen aanbidden alle niet-Jehova’s getuigen direct of indirect de Duivel. Jehova’s Getuigen geloven niet een leven na de dood. Zij geloven dat een persoon na de dood in een soort sluimerfase komt (een soort zombie), totdat een wederopstanding de persoon weer tot leven brengt. Met deze geloofsleer werd Michael volwassen.

Bij het begin van Michaels volwassenheid maakte hij zich los van zijn familie. Twee mijlpalen markeren de overgang: Thriller en Victory. In 1982 kwam het album Thriller uit – zijn doorbraak als popidool – en in 1984 verscheen Victory – het laatste album van The Jackson 5. In de gelijknamige tournee begon de opening van de concerten met een toneelversie van de Openbaring van Johannes. Victory was Michaels afscheid van zijn jeugd. Als soloartiest zou hij de mensheid voorbereiden op de komst van de Messias.

Als volwassene werd Michael Gods boodschapper. Ondanks zijn uittreding uit het kerkgenootschap van de Jehova’s Getuigen in 1987, bleef het kind van Jehova zijn leer trouw. Hij droeg het mee in zijn persoonlijke leven. Hij bleef het geloof van de sekte – waarin de Apocalyps zo’n centrale plaats inneemt – verkondigen. Michael was gefascineerd door het beeld van de Wederopstanding; de macabere eindtijd waarin de doden opstaan uit hun graf. Dit beeld gebruikte hij letterlijk in zijn beroemde Thriller-video. In de clip zien we de doden opstaan uit de dood; een verwijzing naar het Bijbelboek Openbaringen. In zijn hit Heal The World bestaat Michaels recept voor de mensheid uit drie woorden: Wees Gods gloed. En God is voor Michael Jehova; de Smooth Criminal uit het Oude Testament, de toornende God die zijn Zoon in het eind der tijden alle ongelovigen laat uitroeien. In Jam van het album Dangerous – zijn meest Bijbelse plaat – zingt Michael: I just want you to recognize me I’m temple. In het minder bekende duet The Man met Paul McCartney zingt hij I’m alive and I’m here forever … Did you know – This man can do anything?

Als Gods boodschapper wilde Michael eeuwig jong blijven en zodoende ontwikkelde hij een obsessieve weerstand tegen veroudering. Om gezondheid te blijven was hij vegetariër en at één maaltijd per dag. Zijn talloze operaties aan zijn gezicht moesten hem in topconditie houden voor zijn ontmoeting met de Messias. Maar toen Michaels gezicht en reputatie in het schorpioentijdperk instortten trok Gods boodschapper zich terug voor zijn voorbereiding op zijn herrijzenis.

Schilderij Michael Jackson als Jezus door David NordahlMichael Jackson als Jezus door David Nordahl

Het jaar 1998 was het begin van Michaels ouderdomsfase. Dit jaartal – waarin hij veertig werd – heeft Michael een tijd lang op tekeningen gezet. In zijn ouderdomsfase werd hij vader van drie kinderen en trok hij zich meer terug in zijn gezinsleven maar tegelijkertijd worstelde hij met de relatie tot zijn eigen vader – die hem steeds meer als een boze droom lijkt te volgen – en Michael ging zich voorbereiden op de terugkeer naar de Vader in de hemel. In zijn ouderdomsfase liep Michael vast in zijn gecreëerde wereld. Na seksschandalen, rechtszaken, tegenvallende verkoopcijfers en een uit de hand gelopen cosmetische chirurgie belandt hij in een crisis waar hij niet meer uitkomt. Zijn gezondheid gaat achteruit en hij raakt verslaafd aan pijnstillers. In zijn publieke optreden werd hij steeds meer een geest. Hij verborg zich achter een monddoekje, zonnebril, pruik en hoed en liep buiten vaak met een zwarte paraplu. Optreden deed hij niet meer en het enige album dat hij in deze fase nog uitbracht heeft de ironische titel Invincible (onoverwinnelijk). De songteksten van Invincible zijn mysterieus, morbide en zwart. Unbreakable, Heartbreaker, Break Of Dawn duiden op een breuk met het verleden. Het wordt duidelijk dat het einde nadert en Michael gaat zijn taak als Gods boodschapper plaatsen in een groter geheel. Het levensdoel kwam naar de voorgrond en zijn doel is herrijzen als de Zoon van God. Op hij eind van zijn leven wilde hij met een megalomane afscheidstournee herrijzen als de oude Michael Jackson maar het was met zijn zwakke gezondheid te hoog gegrepen en het werd zijn ondergang.

De twaalf studio-albums van Michael Jackson
1972 Got to Be There 8 nummers, label: Motown
1972 Ben 8 nummers, label: Motown
1973 Music & Me 8 nummers, label: Motown
1975 Forever, Michael 8 nummers, label: Motown
1979 Off the Wall 8 nummers, label: Epic
1982 Thriller 8 nummers, label: Epic
1987 Bad 8 nummers, label: Epic
1991 Dangerous 14 nummers, label: Epic
1995 HIStory: Past, Present and Future 2 x 15 nummers, label: Epic
2001 Invincible 16 nummers, label: Epic
2010 Michael (postuum) 10 nummers, label: Epic
2014 Xscape (postuum) 8 nummers, label: Epic

Elk levensverhaal begint met de geboorte van Ram. Michael Jackson werd geboren op 29 augustus 1958 in het plaatsje Gary in de Amerikaanse staat Indiana. A star is born!

Michaels gezin bestond uit twaalf leden: vader Joseph (Joe) Jackson (1928-2018), moeder Katherine Scruse (1930) en tien kinderen waarvan de tweelingbroer van Marlon Jackson kort na zijn geboorte stierf, negen kinderen bereikten de volwassenheid. Michael was het achtste kind en de vijfde zoon.

Horoscoop van Michael Jackson:
Zon in Maagd: bescheiden, dienstbaar, perfectionistisch
Maan in Vissen: geheimzinnig, fantasie, gevoelig, vredelievend, dromen
Ascendant is Tweelingen: gespleten, mediageniek, dynamisch, snel

Met negen kinderen hadden de Jacksons het niet breed. Pa Jackson ging zonder diploma op jonge leeftijd werken als staalarbeider en hij poogde tevergeefs een professioneel boxer te worden. Verder speelde hij met zijn broer als gitarist in een weinig succesvol muziekbandje. Vader Jackson wilde zijn familie uit de armoede halen door gebruik te maken van het talent van zijn kinderen; zijn kinderen moesten zijn mislukking compenseren. Alle kinderen bleken erg muzikaal. Michaels oudere broers Jermaine, Jackie, Tito en Marlon begonnen in 1962 een muziekgroepje. Ook Michael toonde al op zeer jonge leeftijd een groot talent voor muziek en dans. Hij had een opvallende zangstem en kon op zijn vijfde al danspasjes van James Brown imiteren. Hiermee trad hij voor het eerst op tijdens een voorstelling op school.

In de ramfase was een ster geboren, in Stier ging dit zich vormen. Moeder Kate was bij het begin van Michaels stierfase in 1963 lid geworden van de Jehova’s Getuigen en ze zag er streng op toe dat haar kinderen hun Bijbellessen volgden. Vader ging zich richten op de muziek- en danslessen. Ook wonderkinderen moeten oefenen. Pa dwong zijn jongens tot urenlang repeteren. Tijdens de repetities zat hij op een stoel met een leren riem in de hand. Wie een fout maakte met de danspasjes kreeg harde klappen. De jongens waren doodsbang voor hun pa. De kinderen mochten hun vader geen daddy noemen: het was Joseph Jackson voor hen.

Onder leiding van vader reisde het jonge popgroepje in een oud busje langs talentenjachten en optredens. Michael werd soms letterlijk het podium op geslagen door zijn vader, zo vertelde Michael later in een interview. Michael was in Stier een getalenteerd kindsterretje. Maar het had ook iets treurigs, als een aapje in een pakje dat onder dwang een kunstje had geleerd. Stier aanvaardt de wereld zoals deze is. Schijnbaar kan de oersterke Stier veel ellende absorberen, maar er is een prijs … vaders tirannie liet een litteken achter in Michaels ziel maar aan de andere kant hebben alle kinderen hun latere status te danken aan de gedrevenheid van hun patriarch.

The Jacksons 5 Michael-Jackson in de Ed Sullivan Show in 1969The Jackson 5 in The Ed Sullivan Show in 1969. Michael viel direct op met zijn paarse hoed.

Tweelingen brengt grote verandering in je leven: de pubertijd. Deze begon voor Michael al vroeg in 1968 rond zijn elfde levensjaar toen hij de leadzanger werd van het popgroepje met zijn broers: The Jackson 5. Met hulp van hun vader werden ze ontdekt door Gladys Knight en Bobbie Taylor bij het beroemde Apollo Theater in Harlem. Niet lang daarna vonden ze onderdak bij de platenmaatschappij Motown Records. The Jackson 5 brak toen snel door met hun repertoire van R&B, soul, funk en later disco. Hun singles I Want You Back, ABC, The Love You Save, I’ll Be There en Blame It On The Boogie werden grote hits. En Michael Jackson werd in Tweelingen een tieneridool.

In de pubertijd leer je nieuwe vrienden kennen. Toen de Jacksons in het begin van de jaren zeventig in Engeland waren, wilde Michael de kindster Mark Lester ontmoeten, die op negenjarige leeftijd in 1968 de hoofdrol speelde in de musical Olivier!. Vanaf hun ontmoeting bleven de twee kindsterren soulmates, Mark bleef een goede vriend van Michael.

Foto Michael JacksonEen huiselijk beeld van Michael Jackson

In de Tweelingenfase breekt je leven open. Motown zag in Michael Jackson een popidool en begon hem in 1971 klaar te stomen voor een solocarrière maar Michael bleef nog wel tot 1984 lid van The Jacksons. Toen halverwege de jaren zeventig de disco populair werd, werden The Jacksons belemmerd door de opgelegde specifieke sound van Motown. Het succes werd minder en hun manager en vader besloten om in 1975 over te stappen naar een nieuwe platenmaatschappij: Epic Records. Jermaine ging echter niet mee en bleef bij Motown omdat hij het niet eerlijk vond tegenover Motown en zijn oprichter Berry Gordy. De plaats van Jermaine werd vervangen door het jongste broertje Randy. Bij hun overstap veranderde de naam van The Jackson 5 naar The Jacksons.

The Jackson 5

In Ram is de levensenergie nog onbedorven. De kleine Michael had plezier in muziek en dans. In Stier krijgt deze energie een aardse vorm. Met de knoet van pa werd het talent gevormd. Heel zwart-wit gesteld is Ram het goede en Stier het kwade en Tweelingen gaat het goed en kwaad een plaats geven in je leven. De naïeve kinderwereld van Stier – een boef slecht en een fee goed – wordt in Tweelingen grijzer. Als puber ontdek je dat de wereld veel complexer is. De jonge Michael ontwikkelde in Tweelingen zijn ideeën over goed en kwaad. Een voorproefje hiervan was toen hij op veertienjarige leeftijd met het nummer Ben zijn eigen eerste nummer-1-hit had. Het was een titelnummer van een thriller voor kinderen. In de film is Ben een intelligente rat die een bende ratten leidt die mensen vermoordt. De film en het nummer gaan over de vriendschap tussen een eenzame jongen en de killerrat Ben. Het nummer was verrassend serieus en sentimenteel. Het lied klinkt sentimenteel, maar de inhoud is bitter. Als de rat symbool staat voor het kwaad, dan sloot de jonge Michael in Tweelingen een verbond met de onderwereld. In Tweelingen zette de wereldster zijn eerste schreden als soloartiest en ontwikkelde hij een gespleten zelfbeeld met een vredige en morbide kant.

Toen in Michaels zestiende levensjaar het kreefttijdperk begon, kwam de terugslag van het eerste succes. Kreeft moest alle ervaringen van Tweelingen verwerken. Een moeilijke tijd brak aan. Michael werd onzeker. Was zijn uiterlijk wel goed genoeg? De pesterijen om zijn jeugdpuistjes verzwakten zijn zelfvertrouwen. Een stemmetje in zijn hoofd riep jij bent niet goed genoeg. En vonden meisjes hem wel leuk? De eerste date met een meisje mislukte. Michael was veel te verlegen en te wereldvreemd om een normaal contact aan te gaan. En deze onzekere puber was een superster geworden.

Zonder de paraplu van The Jacksons moest Michael alleen in de harde wereld van de showbizz zijn plaats zoeken. In Kreeft ga je als jongvolwassene op zoek naar je plaats in de maatschappij. Dit doe je door jezelf emotioneel te verbinden met een zelfbeeld. Wie ben je? Je gaat geloven in je gecreëerde identiteit. Kreeft vereenzelvigt zich met een rol, bijvoorbeeld van de vader, de politieagent, de leider of de zanger. Michael kreeg zo’n rol van buiten aangereikt. Binnen de Jehova’s Getuigen ontstond er een ware michaeljacksoncultus. Michael is mogelijk verwekt in het jaar 1957 en dat jaar was voor Jehova Getuigen, die een obsessie met getallen hebben, een belangrijk jaar voor de naderde Apocalyps. De Getuigen gingen suggereren en later openlijk beweren dat Michael in werkelijkheid de aartstengel Michaël is: de verkondiger van de wederkomst van Christus. Met deze persoonsverheerlijking kreeg Michael in Kreeft het geloof ik ben een soloartiest die de wederkomst van Christus moet verkondigen. Een nogal pretentieus etiket, dat zich zou ontwikkelen in een messiascomplex.

Foto Michael Jackson als tieneridoolMichael Jackson als tieneridool

Kreeft kapselde ook de liefdeloze jeugd in zijn ziel. Michael had ondanks zijn successen als kindster, een zwak ontwikkelde eigenwaarde. Zijn vader had nooit zijn liefde getoond. Hij was niet goed genoeg. De zelfhaat projecteerde hij op zijn uiterlijk. Zijn vader had hem vaak beledigd als big nose. Dat moest hij rechtzetten. Een ander probleem was zijn huidskleur. Kon de aartstengel Michaël zwart zijn? Ergens in het kreefttijdperk begon het tot Michael door te dringen dat er een begrenzing (Kreeft) was aan zijn mogelijkheden. Tot in de zeventiger jaren was er in Amerika een plafond voor zwarte artiesten. De blanke meerderheid luisterde naar Bruce Springsteen en de Carpenters. Zwarte muziek werd alleen mainstream als blanke artiesten de zwarte muziek overnamen. Zo werd de rapmuziek pas echt populair nadat de blanke Eminem er in de jaren negentig mee doorbrak. In Kreeft drong het tot Michael door dat hij alleen een superster kon worden als hij Joe sixpack wist te pakken. En daarom moest hij blanker worden. Kreeft bezielde Michael met de wens om blank te zijn, met sluik haar, een blanke huid en een smalle neus. Zo kon hij zijn ellendige jeugd van zich afschudden en zich richten op zijn verheven taak als de boodschapper van Jehova.

In Kreeft raakte Michaels carrière in de versukkeling. In 1978 debuteerde Michael op het witte doek als de vogelverschrikker in The Wiz, een moderne remake van de film The Wizard of Oz uit 1939. Velen zagen deze musical als mislukt. Het goede nieuws was dat Michael producent Quincy Jones ontmoette wat tot een zeer vruchtbare samenwerking zou leiden. Veel mensen dachten dat Michael met de verkeerde man in zee was gestapt: Quincy Jones was namelijk jazz. Maar de producent bleek van alle markten thuis en met Jones zou Michael zijn drie meest succesvolle albums maken: Off the Wall, Thriller en Bad.

Foto Paul McCartney samen met Michael Jackson in de studioPaul McCartney samen met Michael Jackson in de studio

Toen rond 1978 het vuur van Leeuw ging branden kwam het grote succes met het album Off the Wall. Het geldt als een van de beste discoalbums en het bevat sentimentele popballades met vlotte melodieën. De nummers She’s Out Of My Life, Don’t Stop ‘Til You Get Enough en Rock With You werden grote hits. Vier jaar later volgde in 1982 het baanbrekende album Thriller. Ten opzichte van Off the Wall is Thriller geraffineerder en minder zoet. De eerste hitsingle van het album was The Girl Is Mine, een duet met Paul McCartney. Het was direct goed voor een nummer twee in de Amerikaanse hitparade. Het was een slimme zet om blank-Amerika op te warmen voor de monsterhits Billie Jean, Beat It en Wanna Be Startin’ Somethin’ die de nummer-1-positie bereikten. De successen van Thriller trok de hele muziekindustrie uit een malaise.

Leeuw laat de schepping in al haar schoonheid stralen. Koning Leeuw versmelt de twee krachten van Tweelingen tot één krachtige kern. Voor de meeste mensen is deze versmelting het huwelijk. Voor Michael Jackson was die kern zijn album Thriller waarin zijn talent, het eindeloze repeteren, de onzekere stap naar de solocarrière en de bezieling met Jehova’s taak, uitmonden in zijn meesterwerk.

In Ram was een ster geboren en in Leeuw komt het vuur tot volle wasdom. Met Off the Wall en Thriller was Michael in één klap een superster. Het succes van Leeuw kon niet op. Alles wat Michael aanraakte lichtte op. Hij werd geprezen door Queen Liz en Ronald Reagan. In 1985 schreef hij samen met Lionel Ritchie het benefietnummer We Are The World, waarmee het sterrencollectief USA for Africa tweehonderdmiljoen dollar inzamelde voor hongerende mensen in Afrika. The King of Pop tekende een zeer lucratief contract met Pepsi-Cola en in 1984 haalde hij in één nacht acht Grammy’s binnen, een prestatie die nog nooit was vertoond. Op de vijfentwintigste verjaardagsshow van Motown op 25 maart 1983 zong Michael Billie Jean en danste hij voor het eerst zijn befaamde Moonwalk. Hij gaf een sensationeel optreden waar de vonken van afvlogen. Hij danste als een sensueel beest. Zijn lieve verlegen blik en zijn ontwapende glimlach deed menig meisjes- en jongenshart smelten.

Leeuw is het teken van de zelfexpressie en Michael Jackson ontwikkelde in zijn leeuwtijdperk zijn uitgesproken stijl. Zijn sound kenmerkt zich als opzwepende dansmuziek met zijn karakteristieke hoge stem en een niet te missen baslijn. Hij ontwikkelde originele dansbewegingen die passen bij zijn muziek. Het heupwiegen van Elvis de Pelvis verbleekte bij de performance van Michael. Ook in zijn kleding was hij onmiskenbaar. Iedereen kent hem van de glitters uit zijn kleurrijke discotijd, het fameuze rode leren jack van Thriller, zijn te korte broek met witte sokken zodat zijn voetenwerk goed zichtbaar was, de stoere kinky outfit van Bad, de gangsterstijl van Smooth Criminal, de militaristische pakjes, en die ene witte handschoen van the gloved one. Muziek, dans en kleding vloeiden samen in één unieke verschijning. MJ werd een trendsetter in dans, mode en muziek.

Fotocollage Michael Jackson Thriller en MoonwalkMichael Jackson ontwikkelde in Leeuw zijn eigen stijl in muziek, dans en kleding. Befaamd werd zijn Moonwalk.

Bij zijn hits maakte Michael spectaculaire videoclips met een duidelijke verhaallijn en dat was nieuw. Telkens wanneer er een nieuwe clip verscheen was het een sensatie dat op menig schoolplein werd besproken. In de clip van Billie Jean licht alles op wat de aartsengel aanraakt. In Beat It sust hij een vete tussen twee rivaliserende bendes. De videoclip van Thriller was spraakmakend. Met veertien minuten was het een heuse minihorrorfilm. De populaire televisiezender Music TeleVision (mtv) durfde aanvankelijk Michaels clips niet uit te zenden. Zwarte artiesten werden geweerd, simpelweg omdat de grote meerderheid van de abonnees blanken waren. De mtv-bazen waren bang dat de kijkers weg zouden zappen als ze meer zwarte artiesten zouden tonen. Nadat de videoclip van Billie Jean eenmaal verscheen, raakte de telefooncentrale van mtv overbelast met kijkers die meer Michael wilden zien. Blank Amerika was om. Michael Jackson was het breekijzer. Leeuw neemt gewoon de ruimte. Dankzij Michael kwam er een einde aan de raciale blokkade op de televisie en radio en dat opende de deur voor veel zwarte artiesten zoals Prince.

Foto Michael Jackson en Quiny JonesJackson sleept in 1984 acht Grammyís binnen en zijn producer Quincy Jones (rechts) won er vier.

Onder de Jehova’s Getuigen was Michael immens populair. De ouderlingen moesten echter niets hebben van de occulte beelden van de Thriller-video en ook dat Michael geregeld aan zijn kruis greep vonden ze zondig. Ze wisten weinig raad met het succes van Michaels herrijzenisrock. Onder druk van de beweging nam Michael, die nog lid was van de sekte, zijn Thriller-video uit de circulatie – net toen het een kassasucces werd – en bood zijn excuses aan in het tijdschrift Ontwaakt!. Gelukkig voor de ouderlingen stapje Michael in 1987 zelf uit de beweging nadat zijn zus La Toya werd geëxcommuniceerd. Het is voor Jehova’s Getuigen verboden om met uitgestotenen om te gaan. Michael moest kiezen tussen zijn zus en de sekte. Hij koos voor zijn zondige zus en zong in hetzelfde jaar I’m Bad.

Toen rond 1983 het maagdtijdperk begon, stroomde het geld dankzij de successen van Leeuw binnen als water. Wat doet een mens met een schatkamer als die van oom Dagobert? Michael Jackson kocht in 1985 voor 47 miljoen dollar de muziekrechten van The Beatles en de rechten van vierduizend andere liedjes. Een koopje! In 2009 was de waarde ervan gestegen tot meer dan een miljard dollar. Michael was een groot bewonderaar van de muziek van de Fab Four. Eigenlijk wilde Paul McCartney in 1985 zijn rechten terugkopen. Het verhaal gaat dat Michael min of meer wist hoeveel Paul zou bieden en wat nodig was om dat bod te overtreffen. Het gevolg was dat de vriendschap tussen Jackson en Sir Paul bekoelde. Elke keer als Paul zijn eigen liedjes wilde zingen, moest hij betalen aan de Amerikaan. Toch had het nog veel erger kunnen lopen. De twee andere potentiële kopers waren Coca-Cola en de eigenaar van het televisiestation cbs. De rechten van de Beatles waren in veilige handen; de King of Pop als hoeder van de Beatles. Na Michaels dood vergaf Paul zijn oude vriend het verraad. Paul verklaarde dat hij vereerd was geweest om met zo’n groot talent te hebben samengewerkt. Maagd is de slimme boekhouder die het geld nuttig besteedt. De aankoop van de Beatlescatalogus was een van Michaels slimste zakendeals. Een andere slimme megadeal was het contract met Pepsi. Voor 5 miljoen dollar sloot Michael met zijn broers in november 1983 een tienjarig partnerschap met de frisdrankfabrikant, die met Michael Jackson de campagne New Generation lanceerde. Zo’n commercieel partnerschap tussen een megaster en een bedrijf zette een trend in de marketing.

Foto Michael Jackson als een kinky rocksterJackson als een kinky rockster

Na het goud van Leeuw komt er in de maagdfase altijd een terugval en in Michaels leven zou 27 januari 1984 het moment worden van een kentering. Op deze betreffende dag was Michael bezig met de opnames van een reclamespotje voor Pepsi en tijdens de zesde take ontplofte het vuurwerk te vroeg en het zette het haar van Michael in de fik waarbij hij tweede- en derdegraads brandwonden opliep. Vanaf dit moment gebruikte hij pijnstillers, ook nadat zijn wonden waren genezen. Volgens vrienden veranderde Michael na dit incident en werd hij afhankelijk van pijnstillers. Het incident zette hem ook aan tot goede daden. In een Oprah Winfrey-show van 1993 vertelt hij dat hij na zijn ongeval een brandwondencentrum voor kinderen had opgezet. Een bizar detail: de datum van het ongeval is in dagen uitgeteld exact halverwege Michaels leven. Na Maagd werd Michaels leven een gevecht tegen verval.

Kreeft had Michael bezield met de wens om blank te worden. Maagd maakte hier werk van. In Maagd begon hij aan zijn plastisch chirurgische ingrepen. Michael begon met een kleine versmalling van zijn neus en correcties aan zijn wenkbrauwen. Daarna kon hij niet stoppen en schoot de balans in Weegschaal de verkeerde kant op. Op vragen van journalisten deed Michael of zijn neus bloedde. In de zwarte gemeenschap was er kritiek op Michaels steeds blekere huid en zijn smallere neus, maar toegegeven, in Maagd waren zijn eerste veranderingen nog eens niet zo gek. In Maagd had hij nog een normaal gezicht dat het schoonheidsideaal benaderde.

Computersimulatie Michael Jackson gezichtsveranderingHoe zou Michael er uit hebben gezien zonder plastische chirurgische operaties? Met de computer is zijn gezicht van verouderd. Links staat de originele foto. In het midden de simulatie bij 45 jaar en rechts bij 70 jaar.

Maagd streeft naar perfectie en dat liet Michael op alle gebieden zien: de slimste zakendeals, het mooiste uiterlijk, sublieme danspasjes en de beste muziek. Michael ging de studio weer in met als resultaat het album Bad: volgens velen zijn beste album. De nummers van Bad hebben de energie van Leeuw en het raffinement van Maagd. Bad werd een groot succes en leverde maar liefst vijf nummer-1-hits: Bad, Smooth Criminal, The Way You Make Me Feel, Man In The Mirror en Dirty Diana. In Amerika was zoiets nog nooit eerder vertoond. De single Bad was aanvankelijk bedoeld als een duet met de popster Prince, maar His Royal Badness kon de regel Your butt is mine niet over zijn lippen krijgen. In de single Leave Me Alone reageerde Michael op alle kritiek en controverses: Laat me alleen! In de tekst van het nummer verwees hij naar zijn bijnaam Wacko Jacko en in de videoclip danste hij gekscherend naast de botten van de Elephant Man en refereerde hij aan alle onzinberichten in de media omtrent zijn persoon en stak er de draak mee.

Foto Michael Jackson als The Smooth CriminalMichael Jackson als The Smooth Criminal

Ook in zijn video’s zien we het perfectionisme van Maagd. De videoclip van Smooth Criminal overtreft die van Thriller. De timing, originaliteit en afwisseling in de muziek en choreografie zijn van uitmuntende klasse. Na Bad maakte Michael zijn eerste solotournee over alle continenten: voor die tijd de grootschaligste en meest lucratieve tournee ooit. Dit leverde hem genoeg stof om zijn autobiografie Moonwalk te schrijven dat werd uitgebracht in 1988. Ondanks alle successen kon Bad onmogelijk de hoge verwachtingen inlossen. Thriller was buitenaards. Maagd is bescheiden.

Foto treinstation Neverland Ranch Michael Jackson.In Neverland Ranch creŽerde Michael op 1200 hectare een sprookjesachtige wereld waar hij zijn verloren kinderjaren kon inhalen. Op de foto het treinstation.

Na de kracht van Leeuw voel je je in Maagd veilig genoeg om de oude verdedigingsmuren van Stier af te breken. Michael begon zich in Maagd te realiseren dat hij geen normaal kind had kunnen zijn. Diep van binnen was hij nog een bange jongen die hunkerde naar liefde en erkenning. Maagd moest dit thema een plekje geven. Michael wilde terug naar een thuis, een veilige cocon die hij tijdens zijn kinderjaren zo erg miste. Hiervoor kocht hij in 1988 een landhuis in Californië dat hij omdoopte tot Neverland Ranch. Hij liet het verbouwen tot een attractiepark en dierentuin. Op Neverland nodigde Michael veel kinderen uit. Omringd door dieren en kinderen kon Michael zijn verloren jeugd inhalen. Sommige kinderen bleven ook slapen. Dit leek onschuldig. In de biografie uit 1992 schrijft Lee McLaren nog gewoon Michael houdt gewoon van kinderen. In Schorpioen kwam dat ‘houden van’ in een heel ander licht te staan toen Michael werd beschuldigd van pedofilie.

Michael Jackson schilderij David NordahlEen schilderij met Michael en kinderen van alle rassen verenigd in harmonie.

De bravoure van Leeuw verdween. Een bang jongentje was de naakte waarheid. Om zich te beschermen ging Michael zich steeds meer afschermen met spindokters, advocaten, lijfwachten, bedienden en managers. Michael kreeg een afkeer voor grote interviews. Zijn privéleven werd een mysterie. Dat wakkerde de nieuwsgierigheid alleen maar verder aan. Steeds nam de popster lange pauzes tussen zijn opeenvolgende albums, waardoor steeds de aandacht voor zijn muziek verslapte en verschoof naar zijn excentrieke gedrag. De geruchten omtrent zijn persoon liet hij gewoon rondgaan in de media. Hij weerlegde ze niet of weinig overtuigend en als hij er iets mee deed in zijn muziek, videoclips of interviews, dan riep dat vaak nog meer vragen op. Zijn verklaring voor zijn bleke huid – een huidziekte – werd door velen niet geloofd. Michael vervreemdde zich van de wereld en binnen de veiligheid van Neverland ging hij op zijn manier aan de slag met zijn jeugdjaren. Volgens de cyclus van de dierenriem had Michael er verstandig aan gedaan om zich in Maagd meer bloot te geven.

In de maagdfase verbleekt het goud van Leeuw en verschijnen de eerste barstjes in het succesverhaal maar voor het zwarte gat van Schorpioen komt eerst nog de bloeitijd met Weegschaal. Nadat Maagd alle thema’s van iemands persoonlijkheid heeft blootgelegd kan Weegschaal nieuwe meer volwassen contacten leggen. Geen losse contacten zoals de puberale Tweelingen dat doet, maar evenwichtige samenwerkingsverbanden. Het partnerschap en contracten zijn typisch voor de diplomatieke Weegschaal.

In 1991 tekende Michael een contract bij Sony Music, het grootste platencontract ooit. Sony dacht de jackpot te hebben binnengesleept, maar Michaels vervolgalbums zouden nooit uit de schaduw komen van Thriller en Bad. Er kwam ook een nieuwe coproducent: Michael verruilde Quincy Jones voor Teddy Riley. De nieuwe koers resulteerde in 1991 in het album Dangerous. Zoals verwacht belandde het album op nummer één en werd het in veel landen het snelst verkopende album ooit. Grote hits werden Black Or White, Remember The Time, Jam, Heal The World, Who Is It, Give In To Me, Will You Be There en In The Closet. Toen Dangerous in 1992 door het album Nevermind van Nirvana van de eerste plaats werd afgestoten was dit muzikaal gezien het begin van het einde. Na een spraakmakend interview met Oprah Winfrey – het op twee na best bekeken televisieprogramma in de Amerikaanse geschiedenis – kwam het album nog terug op een hoge positie in de hitlijsten, maar hierna begon het succes af te kalven. Op kritische vragen van journalisten over zijn dalende successen antwoordde hij laconiek dat hij de King of Pop was. Michael Jackson passeerde het keerpunt van Weegschaal.

Het in 1995 uitgebrachte album HIStory: Past, Present and Future is nog een typisch weegschaalproduct. Het was een dubbel-cd met Michaels greatest hits en nieuw werk. Hoewel het album op nummer één debuteerde was het succes van korte duur. Zijn fans hadden al zijn oude hits al in hun bezit en de nieuwe nummers bleken niet sterk genoeg om de aanschaf van een duur dubbelalbum te rechtvaardigen. Voor de clip van zijn hitsingle Scream – een duet met zijn zus Janet – trok Michael de portemonnee. De sciencefictionachtige clip uit 1995 kostte maar liefst zeven miljoen dollar; de duurste muziekvideo ooit. Van HIStory kwamen de volgende succesvolle singles: Earth Song, Scream, You Are Not Alone en Stranger In Moscow. Deze hits konden de teleurstellende verkoopcijfers van HIStory niet goedmaken maar toch was het allemaal nog niet zo slecht, of eigenlijk best wel goed. Michaels successen waren misschien wel steeds zwakkere aftreksels van Thriller en Bad, toch waren de albums van Weegschaal van een grote kwaliteit en menig artiest zou jaloers zijn op zijn verkoopcijfers.

Foto Michael JacksonEen onnatuurlijk gezicht. De pruik en littekens op de neus zijn duidelijk zichtbaar. Michael zoekt in zijn gezicht een balans tussen mannelijk- en vrouwelijkheid. De kaaklijn, het kuiltje in de kin en de eendagsbaard zijn mannelijk. Het lange haar, de ogen en neus hebben meer weg van een wat oudere Zuid-Europese vrouw.

Weegschaal is altijd een tijd van een evenwichtige bloei. Waarschijnlijk was de weegschaalperiode (1988-93) Michaels gelukkigste tijd geweest. Hij kon genieten van zijn roem en de seksschandalen waren nog toekomst. In 1992 werd Dancing the Dream gepubliceerd; een verzameling van verhalen en gedichten geschreven door Michael Jackson, idealistisch en doordrongen van het feit dat de mens vrij is, zijn dromen moet volgen en kinderen moet liefhebben.

Met Weegschaal zijn we halverwege de levenscyclus. Het is tijd om de balans op te maken. Waar kom je vandaan en waar wil je naar toe? Weegschaal overziet het verleden en zet een koers uit voor de toekomst: Past, Present and Future. Een van de nieuwe wegen die Michael insloeg was die van de liefdadigheid.
Michael ging zich inzetten voor een betere wereld. In 1992 richtte hij zijn Heal the World Foundation op. Vele miljoenen dollars stortte hij in het liefdadigheidsfonds om wereldwijd de levens van kinderen te verbeteren. Een jaar later zou Jackson beschuldigd worden van pedofilie, waardoor zijn goede daden een vreemde bijsmaak kregen. Weegschaal is betrokken bij de maatschappij, maar de wereldvreemde Jackson kon bij zijn maatschappelijke betrokkenheid de goede toon niet vinden. Zo ging de single Black Or White over racisme maar de tekst It doesn’t matter if you’re black or white klonk wel vreemd uit Michaels mond. In de video streefde Michael naar een controverse; in de clip was er nadat het lied zelf was afgelopen een lange dansscène waarin Michael schreeuwde en agressief gedrag vertoonde. Dit terwijl het lied zelf over harmonie tussen mensen met verschillende huidskleuren ging. Michael werd bekritiseerd voor het (in de ogen van velen) ongepaste geweld en het slechte voorbeeld dat hij de jonge generatie gaf. Michael bood zijn excuses aan en zei dat mensen hem niet goed hadden begrepen. In de Earth Song uit 1995 bekommerde Michael zich over de aantasting van moeder Aarde. In de clip is de vernietiging van tropisch regenwoud te zien, het doden van wilde dieren door stropers en de agressie in Bosnië. Aan het eind van het nummer huilen alle mensen samen met Jackson. Ze knielen en graven een gat in de rotzooi, waarna de wereld op magische wijze teruggaat in de tijd, toen alles nog rustig en vredig was. Critici vonden de clip te pompeus en te veel MJ met een messiascomplex. De fans daarentegen wezen er op dat Jackson in de clip nederig bidt voor een betere toekomst, samen met alle naties in de wereld. Met het nummer They Don’t Care About Us wilde hij opnieuw het racisme aan de kaak stellen, maar de tekstregels Jew me, sue me, everybody do me, Kick me, kike me, don't you black or white me riepen protest op. Het zou juist antisemitisch zijn. Jackson reageerde door te zeggen dat hij tegen racisme was. Hij verklaarde Het idee dat mijn teksten iemand zouden kunnen schaden, is pijnlijk voor mij. Door de aanhoudende kritiek was Jackson genoodzaakt het album HIStory uit de markt te nemen om een deel van de tekst van het bekritiseerde nummer te herschrijven. Hierna gaf hij het album opnieuw uit, betaalt uit eigen zak. En zo verwerkte Michael in Weegschaal op een nogal dubbelzinnige manier de maatschappelijke problemen. De controverses werden soms ook veroorzaakt omdat in het puriteinse Amerika elk woord op een goudschaaltje werd afgewogen.

In Weegschaal werd de discrepantie tussen zijn publieke figuur en de privépersoon steeds groter. Waren de geruchten in Leeuw en Maagd nog redelijk onschuldig – botten van de Elephant Man, slapen in een zuurstofkamer, bleken van de huid – in Weegschaal werden de roddels steeds pijnlijker. Zo meenden sommige mensen dat Michael homo was. Het nummer In The Closet (in de kast) zou Michaels antwoord zijn op die speculaties. In het Nederlands en het Engels wordt de term gebruikt voor mensen die nog niet openlijk voor hun homoseksualiteit zijn uitgekomen. Een duidelijk antwoord was het nummer niet. Zat Michael nog in de kast? Het gevolg van de geheimzinnigheid was veel mensen hem niet meer geloofden en hem de rug toekeerden.

Foto Michael Jackson tijdens zijn getuigenis op 13 november 2002 in de rechtbank.Michael Jackson tijdens zijn getuigenis op 13 november 2002 in de rechtbank.

In Schorpioen ging Michaels excentrieke levensstijl steken. De popster kwam in een crisis. Eén van de gasten op Neverland was de 13-jarige jongen Jordan Chandler. Jordie beschuldigde Michael in 1993 seksueel te hebben lastiggevallen met o.a. masturbatie en orale seks. Hoewel Michael categorisch de aantijgingen ontkende, stortte hij desondanks 22 miljoen dollar op de rekening van de aanklagers en dat beschouwden velen als een schuldbekentenis. Jordan publiceerde later een boek over zijn logeerpartijtjes bij Neverland. Hierin schreef hij dat hij sliep met Michael Jackson en dat vond hij natuurlijk supercool. Ook was hij intiem met Michael. De toon is vrij onschuldig. No big deal. Het waren vooral de ouders van de jongen geweest die er een hetze van maakten en die een kans zagen om er een financieel slaatje uit te slaan.

In de publieke opinie was Jacksons reputatie ernstig aangetast. Het grootste taboe (Schorpioen) was schaamteloos wereldnieuws. Radiostations draaiden zijn nummers niet meer. Veel fans konden niet geloven dat hun zachtaardige held tot zoiets in staat was. Ineens moesten de fans zich gaan verdedigen voor het gedrag van hun idool. De balans van Weegschaal sloeg door: in de beeldvorming werd de kindervriend een pedofiel.

Op dit punt verloor Jackson de controle over de media. Tot 1993 had hij alle geruchten in de media deels zelf gelanceerd of (opzettelijk?) niet duidelijk weerlegt. Hij leek te spelen met de media. De roddels verwerkte hij op een ludieke manier in zijn nummers en videoclips. Met de pedofiliezaak verkrampte hij. Dit kon hij op geen enkele manier van zich afzingen. Het publiek ging haar eigen conclusies trekken. Ook financieel had de spraakmakende aanklacht gevolgen. De advocaten en afkoopsom kostten een fortuin en voor zijn sponsors Pepsi en LA Gear was de maat vol; zijn contracten werden verbroken. Michael was in 1995 genoodzaakt om een deel van de rechten van de Beatles te verkopen aan Sony. Ook sloot hij een lening af bij de platenmaatschappij, hetgeen typisch is voor de parasiterende Schorpioen. Deze lening moest hij voor 31 mei 2008 afbetalen, anders zou hij het resterende deel van de muziekrechten ook aan Sony moeten verkopen.

De beschuldiging en de gevolgen van de rechtszaak ruïneerden Michaels leven. Door alle ellende raakte Michael verslaafd aan medicijnen. Emotioneel stortte hij in elkaar en werd opgenomen voor een behandeling van een verslaving aan pijnstillers. Schorpioen leidde Michael langs een diepe afgrond. Toch lukte het hem om nog te herstellen van deze klap. Schorpioen kan zichzelf regenereren. Michael Jackson zou in Boogschutter nog terugkomen.

De geruchten over zijn homoseksualiteit, de pedofilie … Michael moest iets doen om zijn reputatie te redden. Iets moest de aandacht afleidden … iets van een gezinsleven. In zijn schorpioenfase stapte Michael met twee vrouwen in het huwelijksbootje. Maar omdat het gezinsleven in de totale privacy tot leven moest komen, ontaarde dit in een nieuwe storm van geruchten.

Foto Michael Jackson, Prince en Lisa-Marie Presley winkelen in Londen.Michael Jackson, Prince en Lisa-Marie Presley winkelen in Londen.

Eerst huwde The King of Pop in 1994 met Elvis’ dochter Lisa-Marie Presley. Samen zijn te zien in de romantische videoclip van het nummer You Are Not Alone. Er was een bijna naakte Michael Jackson te zien en dat was natuurlijk weer controversieel voor veel preutse Amerikanen. Ook de scènes met Michael als engel vielen niet in goede aarde en in de meeste versies van de clip werden de vleugels verwijderd. Over het huwelijk verscheen een constante stroom van negatieve berichten. Critici beschouwden het als een pr-stunt om zijn geschonden imago over zijn vermeende pedofilie op te poetsen. Sommige beweerden dat Michael op deze manier de muziekrechten van Elvis probeerde te bemachtigen. Achttien maanden na de huwelijksdag kregen de critici gelijk toen het huwelijk in 1995 strandde. In hetzelfde jaar trouwde Michael met Debbie Rowe, een verpleegster die hem behandelde voor zijn huidpigmentaandoening. Ook dit huwelijk strandde vrijwel meteen, naar verluidt omdat Debbie de voortdurende persaandacht niet aankon. In 1996 hertrouwden ze maar in 1999 was het definitief afgelopen. Schorpioen is voor de meeste mensen de tijd van de scheiding, de ontbinding van het huwelijk van Leeuw. Michaels huwelijken lijken op een kortstondig duivels verbond om zijn geschonden imago te herstellen.

Foto Michaels optreden op de UK's BRIT Awards 1996Michaels optreden op de UK's BRIT Awards 1996

In het schorpioentijdperk (1993-1998) ging Michael down the hill; privé, zakelijk en muzikaal. Zijn remixalbum Blood On The Dance Floor uit 1997 flopte, ofschoon dat floppen bij Jackson altijd gerelativeerd moet worden: Blood On The Dance Floor werd het best verkochte remixalbum ooit. Een dieptepunt kwam in 1996 toen Michael bij de UK’s BRIT Awards tijdens een uitvoering van de Earth Song zich gekleed als de Messias op het podium door kinderen liet aanbidden. De megalomane trekken ging Jarvis Cocker, de zanger van Pulp, te ver en hij bestormde het podium om een einde te maken aan de vertoning. In het tumult die daarop volgde raakten enkele kinderen die met Michael op het podium stonden lichtgewond. Cocker werd gearresteerd, maar toen bleek dat hem geen schuld trof, werd hij op borgtocht en zonder beschuldigingen vrijgelaten. Michael Jackson zou na dit incident nooit meer serieus optreden.

De fase van Schorpioen gaat vaak gepaard met verlies en pijn. Niet alleen Michaels reputatie lag aan diggelen. Ook zijn gezicht stortte in elkaar. Alle operaties gingen nu een tol eisen. Op foto’s uit deze tijd zijn duidelijk littekens rond de neus zichtbaar en bruine vlekken op de punt van zijn neus wijzen op dood weefsel. Volgens geruchten zou Michaels complete neus verloren zijn gegaan door de vele operaties. Om zijn gehavende gezicht te maskeren droeg hij gezichtsdoekjes, verschool hij zijn gezicht in de videoclips onder de schaduw van zijn gleufhoed en hij liet zich niet in close-ups filmen. Gelukkig voor Michael is Schorpioen ook het teken van regeneratie. Een nieuwe arts nam Michaels neus onder het mes. Dokter Werner Mang bouwde een nieuwe neus op met een prothese en weefsel van zijn oor. Sinds deze geslaagde reconstructie is de neus van Michael in ieder geval weer toonbaar.

Na het keerpunt van Weegschaal drong het tot Michael door dat ook hij sterfelijk was. Zijn leeftijd ging richting de veertig. Zijn stem zou niet eeuwig zo hoog en flexibel blijven en ook zijn vurige dans zou ooit gaan verstrammen. Zelfs met de cosmetische ingrepen kon hij niet winnen van de veroudering. Nooit zou hij Thriller en Bad nog een keer kunnen overtreffen. Hoe moest de zanger verder met zijn leven? Die vraag drong zich op. Michael vreesde dat hij zou eindigen als Elvis (overdosis drugs) die ook was meegesleurd in de drug die roem heet. Hij voelde dat hij geen nieuwe draai kon geven aan zijn leven. Hij kon alleen maar doorgaan met meer van hetzelfde. De scherpte vloeide weg. Toch was dit inzicht verhelderend. Wetende dat hij in het moeras van roem zou wegzakken, kon Michael hierop vooruitlopen. Schorpioen zoekt naar je hogere doel in je leven. Michael wilde eeuwig leven maar zijn lichaam was sterfelijk. Daarom moest hij opstaan uit de dood. Hij moest dus sterven en herrijzen. Mensen moesten dus na zijn dood denken dat hij nog leefde. Dat werd zijn hogere doel.

Deze nieuwe koers is terug te vinden in de teksten van zijn nummers. Deze worden vanaf 1993 zwarter, mysterieuzer en morbieder. Hij verwijst naar zijn dood en een tweede leven. De tekst van het nummer Little Susie uit 1995 is raadselachtig en voorspellend. Is Michael Little Susie die zijn eigen dood voorspelt?

Somebody killed little Susie
The girl with the tune
Who sings in the daytime at noon
She was there screaming
Beating her voice in her doom
But nobody came to her soon…
Neglection can kill
Like a knife in your soul
Oh it will
Little Susie fought so hard to live…
She lie there so tenderly
Fashioned so slenderly
Lift her with care
So young and so fair

Na de crisis van Schorpioen komt er in Boogschutter een wedergeboorte in je leven en voor een artiest is dat zijn comeback. In de boogschutterfase (1998-2003) klaarde de lucht klaarde op. Het ergste leek voorbij en in 2001 kwam er eindelijk een nieuw album met volledig nieuw materiaal, getiteld Invincible. Michael zette samen met coproducenten Teddy Riley en Rodney Jerkins zijn vertrouwde populaire stijl van dance-pop voort, hetgeen resulteerde in een reeks opzwepende nummers. Nieuw was de hogere boodschap. Boogschutter predikt het hogere doel van het leven. De titels van de nummers van Invincible tonen de schorpionische transformatie van Jackson die wil herrijzen.

Nummers van Invincible:
Unbreakable
Heartbreaker
Invincible
Break Of Dawn
Heaven Can Wait
You Rock My World
Butterflies
Speechless
2000 Watts
You Are My Life
Don't Walk Away
Privacy
Cry
The Lost Children
Whatever Happens
Threatened

Invincible was Michaels comebackalbum. Het album kwam nieuw binnen op nummer één in de hitparade en werd dubbel platina. Er werden elf miljoen exemplaren van verkocht. Geen slechte verkoopcijfers voor een doorsnee-artiest – de destijds immens populaire Justin Timberlake verkocht minder – maar voor Michael Jackson was het toch een tegenvaller.

Ondanks de tegenvallende verkoopcijfers bleef Michael veel geld uitgeven. Boogschutter is nogal verkwistend. Hierdoor kwam hij flink in de financiële problemen. De expansieve groei, welke zo typisch is voor boogschutter, bleef uit. Dat is astrologisch gezien niet zo vreemd. Michael Jackson was een vroegbloeier. Zijn glorietijd was Leeuw. Net als topsporters hun hoogtepunt hebben op jeugdige leeftijd, vlamde Michael jong. Bij vroegbloeiers is de grootsheid van Boogschutter altijd matig. Het comebackalbum was een zwakke wedergeboorte, mede door een gebrek aan de kracht van Boogschutter: propaganda. Tussen Michael en Sony ontstond een vete over de promotie van het album. Michael beschuldigde de Sony-bazen ervan dat zij hem hadden willen dwingen tweehonderdmiljoen dollar aan promotiekosten te betalen. De ruzie werd gesust toen er bij Sony Music een nieuwe directeur werd aangenomen.

Aan het eind van het boogschuttertijdperk volgde in 2003 de cd-single One More Chance: zijn laatst uitgebrachte nieuwe nummer. Dit was inderdaad zijn laatste kans. Toen het steenboktijdperk in 2003 begon was Michael Jackson opgebrand.

Foto Michael met zijn vrouw Debbie Rowe en hun kinderen Prince (links) en ParisMichael met zijn vrouw Debbie Rowe en hun kinderen Prince (links) en Paris.

Boogschutter gaf nog wat plezier in het privéleven. Michael werd in zijn boogschuttertijdperk vader. Debbie Rowe schonk Michael een zoon en een dochter: op 13 februari 1997 werd Michael Joseph Jackson Jr. geboren, ook wel Prince genoemd, en op 3 april 1998 volgde Paris Katherine Jackson. Debbie was alleen maar de draagmoeder en Michael is ook niet de biologische vader; Prince en Paris zijn blank en hebben donkerblond sluik haar. Paris heeft blauwe ogen. Michael beweerde echter dat hij de biologische vader is. Na de scheiding met Debbie kreeg Jackson het hoederecht over zijn kinderen waarbij Debbie een som geld ontving. Op 22 februari 2002 werd Michaels derde kind geboren, zijn zoon Prince Michael II, bijgenaamd Blanket. Jackson zei dat Blanket was verwekt via een kunstmatige bevruchting met zijn sperma en de identiteit van Blankets moeder zou niet bekend worden gemaakt. Michael hield zielsveel van zijn drie kinderen en hij voedde ze zeer beschermend op zodat ze een normaal leven konden leiden. Vaak liepen ze met maskers, mondkapjes en sjaals om hun gezichten te bedekken. En zo werd Michael vader van een bijzonder eenoudergezin.

In de documentaire Living with Michael Jackson van de Britse journalist Martin Bashir kreeg het publiek een uniek kijkje in Michaels privéleven. De opnames waren uit 2002 en 2003. In een kamer in Neverland zagen we een schilderij met Michael gekleed in een lendenlap afgebeeld als Jezus en omringd door engelen. We zagen hoe Michael behendig in een boom klom, terwijl de houterige Bashir op de grond toekeek. Ook zagen we hoe Michael met trillende benen zijn jongste kind de fles gaf. Michael vertelde openhartig over zijn jeugd, de mishandelingen van vader, zijn eerste liefde, de geboorte van zijn kinderen en zijn omgang met de kinderen die Neverland bezochten. Over het laatste zei Jackson dat veel kinderen in zijn bed sliepen, waaronder Macaulay Culkin (de kindster van Home Alone), zijn broertje Kieran en zijn zuster. Volgens Michael gebeurde er niets onwettigs onder de lakens. Bij de vragen over zijn cosmetische ingrepen bleef hij vaag. Toen Bashir bleef doorvragen liet Michael zich ontvallen Ik weet niet meer hoeveel operaties ik heb gehad. Direct corrigeerde hij zich Nee, ik heb twee operaties gehad. Michael was ontevreden over de documentaire. Bashir had in zijn ogen een te eenzijdig beeld gegeven. Daarom kwam Michael met de documentaire Take Two waarin een genuanceerder beeld werd gegeven over de relatie met zijn vader. De beelden uit Take Two waren van zijn eigen cameramensen die gelijktijdig met de cameramensen van Bashir hadden gefilmd. In de maanden tijdens de opnames was er nog een schokkend incident. Michael liet de elf maanden oude Blanket uit een raam van een hotel in Berlijn bungelen om zijn fans te verrassen. Hoewel hij zich de volgende dag verontschuldigde, was het balkonincident weer een deuk in zijn imago. Kon deze vader zijn kinderen wel verantwoordelijk opvoeden?

Foto Michael Jackson arrestatie op 20 november 2003Michael Jackson bij zijn arrestatie op 20 november 2003

Steenbok velt het oordeel. Geslaagd of mislukt? Of in Jacksons geval: schuldig of onschuldig? Het kind dat in Maagd naar de oppervlakte was gekomen, moest zich in Steenbok verantwoorden. Michael werd opnieuw aangeklaagd voor het lastigvallen van een jongen tijdens één van de vele logeerpartijen op Neverland. Op 20 november 2003 werd een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Michael zou seks hebben gehad met een 13-jarige jongen, Gavin Arvizo. De jongen was te zien geweest in Living with Michael Jackson; in de documentaire was te zien dat Gavin zijn hoofd op Michaels schouder laat rusten. Jackson meldde zich bij de politie van Santa Maria. Hij moest zijn paspoort inleveren en een borgsom van drie miljoen dollar betalen om te voorkomen dat hij in hechtenis zou worden genomen. De zaak was in de Amerikaanse media voortdurend breaking news.

Ook de megaster moest zich schikken naar de wet. De autoritaire Steenbok kent geen mededogen. Regels zijn regels. De vorige aanklacht had Michael kunnen afkopen, maar nu werd het echt spannend. Moest de megaster de gevangenis in? Tijdens de rechtszaak getuigde Macaulay Culkin dat Jackson nooit intimiteit met hem had gehad. De bewijsvoering van de aanklager was flinterdun. Op 13 juni 2005 werd Michael Jackson door de jury vrijgesproken. De jury achtte alle tien aanklachten ongegrond en Michael Jackson not quilty. Misschien was hij een homoseksuele pedofiel … maar hij was geenszins een kinderverkrachter. Michaels hart zit op de juiste plaats. Hoewel veel mensen sceptisch bleven was Wacko Jacko een integer mens. Dit was het oordeel van Steenbok.

In 2006 werd Jackson aangesproken op zijn verantwoordelijkheid als eigenaar van Neverland. Hij werd ervan beschuldigd dat hij de dieren in zijn park Neverland verwaarloosde en de werknemers niet meer betaalde. Na onderzoek bleken ook deze beschuldigingen ongegrond. De dieren waren in goede conditie en Michael betaalde de achterstallige lonen. Wel moest hij saneren. In maart 2006 sloot hij Neverland gedeeltelijk en ontsloeg de werknemers waarvan sommigen al meer dan tien jaar op de ranch werkten.

In Steenbok bereik je je grootste aardse vorm en dat gaat gepaard met verstarring. Michael Jackson werd in Steenbok monumentaal. In 2006 werd hij tijdens de uitreiking van de World Music Awards in Londen geëerd voor de verkoop van het honderdmiljoenste album van Thriller. Veel fans verwachtten een optreden van hun idool. Er waren speculaties dat hij zijn lied Thriller met zijn Moonwalk zou vertolken en ze betaalden honderden euro’s voor het evenement. Toen hij echter slechts enkele regels meezong van We Are The World waarbij zijn stem amper boven het jeugdkoor dat hem begeleidde uitkwam, voelden de Jackson-fans zich misleid en eisten hun geld terug. De stijve Steenbok geeft geen flitsende shows. Zij werkt hard aan haar meesterwerk en dat doet Steenbok in stilte.

Het steenboktijdperk (2003-2008) is Michaels meest teruggetrokken fase. Hij woonde afwisselend in de vs en Bahrein, waar hij een huis had gekocht. Hij ging werken aan een nieuw album. Hij zocht de hotste rappers waarmee hij nieuwe wegen (Waterman) wilde inslaan. In 2006 sloot hij een contract met Two Seas Records. Op zijn nieuwe cd zou hij samen zingen met Kanye West, Will.i.am, Akon, Chris Brown en Gangsta-rapper 50 Cent, wiens echte naam Curtis Jackson is. De artiesten waren vereerd om met de King of Pop samen te werken. Will.i.am zei over het album dat het een soort moderne stijl is van Off the Wall. Er lekten twee nummers van het nog niet uitgegeven album uit. De lancering van de cd werd steeds uitgesteld en toen er te weinig tempo in zat, verbrak Two Seas Records het contract met Jackson. Michaels fans moesten zich in 2008 tevreden stellen met Thriller 25, een album met nieuwe uitvoeringen van oude nummers in samenwerking met nieuwe artiesten waaronder Will.i.am en Kanye West. Een vervolg op Jacksons comeback was voorlopig een teleurstelling, hoewel Michael als een ploeterende Steenbok veel tijd in de studio doorbracht. Steenbok is een zware tijd waarin je de oude ballast moet torsen. Michael voelde nog steeds de druk om te presteren maar de spirit was eruit. De energie van Boogschutter vloeide weg en wat er over bleef was de stijfheid van Steenbok.

Ondertussen raakte het huishoudboekje diep in de rode cijfers. De popster verdiende bakken met geld, maar hij gaf nog meer geld uit. De totale schuld werd geschat op 350 miljoen dollar. Van zijn lening bij Sony had Jackson in 2008 nog een restschuld van 220 miljoen euro. Dat betekende dat hij volgens de afspraken betreffende de betaling van de schuld, zijn resterende rechten van de Beatles moest verkopen. Enkele zakenlieden hielden Jackson overeind. Alles liep nu vast: privé, emotioneel, financieel en muzikaal. Hij moest iets doen. Bijvoorbeeld geld verdienen.

Waterman doorbreekt de lethargie van Steenbok. Waterman bevrijdt zich revolutionair. Toen in 2008 het watermantijdperk begon, kwam er weer beweging in de Moonwalker.

Foto Michael Jackson aankondiging van de This Is It-concerten op 5 maart 2009De aankondiging van de This Is It-concerten op 5 maart 2009, vlak voor zijn dood.

Een revolutie! In het voorjaar van 2009 kondigde Michael Jackson aan dat hij in 2009 nog tien concerten zou geven in de O2-Arena in Londen onder de titel This Is It. Het zou een reeks afscheidsconcerten worden waarna hij definitief zou stoppen. De tien concerten waren in enkele minuten uitverkocht. De organisatoren waren verlekkerd door de belangstelling en ze verleidden de popster om akkoord te gaan met veertig extra concerten. Ook deze waren binnen een recordtijd uitverkocht. De bijna achthonderdduizend kaartjes werden verkocht voor 60 tot 925 euro per stuk. Ineens waren de verwachtingen hoog gespannen. De afscheidsreeks zou de lucratiefste eenmanshow aller tijden worden.

De This Is It-concerten moesten een bekroning (Steenbok) worden op zijn loopbaan maar Steenbok was in 2009 een gepasseerde fase. Zo’n megacomeback had beter gepast aan het eind van de boogschutterfase ergens in 2003. Sagittarius kan knallen vanuit de oude energie en Steenbok concretiseert dat in de grootste aardse vorm. Bij het begin van zijn watermanfase in 2008 had Jackson de oude vormen juist moeten loslaten. Dus geen oude wijn in nieuwe zakken, maar een nieuw idee, een fris geluid maar dat is niet makkelijk. Veel mensen bereiken nooit hun watermanfase en blijven hangen in de weerstanden van Steenbok. Michael Jackson deed dan toch een moedige poging en het plan van de This Is It-concerten past in ieder geval bij het stormachtige karakter van Waterman. Maar eerst moest de popster überhaupt op zijn oude niveau komen. Sinds 1997 had Michael nauwelijks nog op een podium gestaan.

Begin juni 2009 meldden diverse internationale media dat er bezorgdheid was over de gezondheid van de popzanger. Er was huidkanker geconstateerd waarvoor hij werd behandeld en verder was hij vermagerd en hij leed aan spanningen en ernstige slapeloosheid. Hij gebruikte aanzienlijke hoeveelheden medicijnen en was verslaafd geraakt aan verdovingsmiddelen die hij gebruikte tegen zijn slapeloosheid. Fysiek leek Michael nauwelijks in staat om één optreden te geven en toch had hij zijn handtekening gezet voor vijftig uitputtende concerten. In dit licht leek de mega-afscheidstour krankzinnig. De eerste vier concerten die in juli 2009 zouden worden gehouden werden vanwege Jacksons fragiele gezondheid verzet naar maart 2010.

This is it! Op 25 juni 2009 kwam het onverwachte bericht dat de 50-jarige popster was overleden aan een hartstilstand. Het nieuws sloeg in als een bom. De zwarte gemeenschap in Amerika vergat en vergaf prompt zijn excentrieke gedrag en eerde Michael Jackson als een broeder. Jacksons muziek werd afgestoft en weer gedraaid op de radio. De verkoop van cd’s steeg naar recordaantallen. Zijn albums stonden weer in de top van de hitlijsten. Waarschijnlijk had een nog levende Jackson nooit zo’n grote rentree kunnen maken. Dit was zijn herrijzenis in zijn vissenfase, waarvoor hij net als Christus eerst moest sterven.

Foto Michael Jackson repetities THis is ItEr waren opnames gemaakt van de repetities van This is It en in de montagekamers is er een flitsende film van gemaakt. De film werd na Michaels dood een schrale troost voor zijn fans.

Er brak een vreemde tijd aan. Aan de ene kant klaarde de lucht rondom Michael Jackson op. Er verschenen onthullingen, privéfoto’s van Michael, Debbie en de kinderen en de videobeelden van een politieverhoor werden vrijgegeven, maar aan de andere kant riep de plotselinge dood veel vragen op. Twee maanden na het overlijden maakte een lijkschouwer de resultaten van de autopsie bekend: de doodsoorzaak was een acute propofol-vergiftiging (narcosemiddel), toegediend door Jacksons privéarts Conrad Murray, die twee jaar later schuldig werd bevonden voor doodslag en veroordeeld werd tot vier jaar gevangenisstraf.

Michael Jackson zal net als Elvis voortleven als een popicoon. Over Neverland gaan er stemmen op om er een museum van de maken, net als Elvis’ Graceland. Verder liet hij drie kinderen achter die onder de voogdij kwamen van Jacksons moeder, Katherine Jackson. De miljoenen fans kunnen troost vinden bij Michaels grootste erfenis: zijn muziek.

Het verhaal gaat dat Michael voor een album meer dan honderd nummers bedacht waaruit hij de beste liedjes koos. Uit deze schatkamer werd uit de periode 1982–2009 tien nummers geselecteerd welke in 2010 als het album Michael werd uitgebracht, en in 2014 verscheen het album Xscape (Escape betekent toepasselijk ‘ontsnapping’) met acht niet eerder uitgebrachte nummers. In veel landen kwamen de postume albums hoog binnen in de albumlijsten maar veel fans en critici misten het raffinement met de meester. De niet uitgegeven nummers waren eigenlijk door de grootmeester afgekeurd maar de nabestaanden kunnen de verleiding niet weerstaan om zijn nalatenschap commercieel uit te melken.

Foto Michael Jackson praalgrafNa de rouwdienst op 3 september 2009 zijn de stoffelijke resten bijgezet in een mausoleum (foto) op het Forest Lawn Memorial Park net buiten Los Angeles waar vele Hollywoodsterren hun laatste rustplaats hebben.

Is dit het? Door een klunzige privéarts op je vijftigste sterven? In het grootse leven van The King of Pop was het een ongelofelijk treurig einde en veel fans klampten zich vast aan het idee dat Michael Jackson zijn dood in scène had gezet om te ontsnappen uit de druk van het sterrendom. Dit soort fabels verschijnen altijd na schokkende gebeurtenissen, maar toch blijft er de prangende vraag waarom Jackson de regie over zijn leven had verloren. Was hij inderdaad een willoos slachtoffer van zijn verslaving en zijn malafide dokter, of was hij zich bewust van zijn naderende einde en gaf hij er nog sturing aan?

Astrologisch bekeken kwam zijn leven in zijn laatste jaar in een stroomversnelling terecht waarin de laatste drie levensfases elkaar snel opvolgden. Steenbok hield Michael vast aan het decorum, Waterman wilde met een klap iets nieuws forceren en ondertussen trok Vissen hem richting dromenland. De financiële schulden zaten als een molensteen om zijn nek en This is It bood de hoop op een uitweg. Begin 2009 zal Michael nog wel vertrouwen hebben gehad in zijn grandioze afscheidsconcertreeks, maar zijn gezondheid was toen al wankel en de prestatiedruk zal hem zwaar zijn gevallen, maar het ging mis toen Vissen het leven uit hem weg zoog. Ergens moet er een moment zijn geweest dat hij zijn geloof in het project verloor. Toen hij akkoord ging met de veertig extra concerten was de hoop van Waterman verruild voor de wanhoop van Vissen; want die beslissing was vanwege zijn gezondheid onverantwoordelijk. Maar als je toch besloten hebt om het leven los te laten, dan is het natuurlijk aanlokkelijk om in grootsheid te sterven. Vervolgens liet hij het aan de vrije krachten over wat er zou gebeuren. Hij balanceerde tussen radeloosheid en de drang om nog iets groots te presteren. Wie weet zou hij herstellen? Met de energie van Waterman probeerde hij van de concerten het beste ervan te maken. Hij was voor zover dat mogelijk was, serieus bezig met de voorbereidingen. De avond voor zijn overlijden had hij zelfs nog een repetitie bijgewoond. Maar Jackson had al tien jaar een teruggetrokken leven geleid en het idee om vijftig concerten te moeten geven veroorzaakte een enorme stress waardoor hij slaapproblemen had en propofol gebruikte. In deze kwelling verloste zijn privéarts hem met de dagelijks toediening van het narcosemiddel. Het was uiteindelijk zijn lot om te eindigen als Elvis.

Jackson zwichtte onder zijn schulden en de prestatiedruk en in zijn laatste levensfase liet hij het leven los. Er zijn aanwijzingen dat hij zijn dood voorzag. Volgens Michaels vriend Jason Pfeiffer werd Michael twee weken voor zijn dood heel religieus. Het leek of hij afscheid begon te nemen. Het was een groot, vermoeiend drama. Michael was uitgeput. Hij begon afscheid te nemen van mensen en deed overdreven religieus. Hij liet ons erg schrikken met zijn vreemde gedrag. Ook is het opvallend dat Jackson enkele weken voor zijn dood zijn kinderen zonder gezichtsbedekking buiten liet lopen voor de camera’s terwijl hij ze jaren had afgeschermd van de media. Al sinds zijn ouderdomsfase zinspeelde Michael op een noodlottig einde. In het nummer Morphine uit 1997 lijkt hij zijn eigen dood te voorspellen; hij zingt over een hartstilstand veroorzaakt door de pijnstiller Demerol. Hier volgen enkele regels uit het lied.

A heart attack baby
I need your body
Trust in me
Just in me
Put all your trust in me
You’re doin’ morphine
Demerol
Demerol
Oh God he’s taking Demerol
Demerol
Demerol
Oh God he’s taking Demerol
You just sit around just talkin’ nothing
You’re takin’ morphine
I’m going down bab


In Unbreakable uit 2001 lijkt Michael te weten dat er controverse omtrent zijn dood zou komen en suggereert hij dat hij nog zou leven.

Seems like you’d know by now
When and how I get down
And with all that I’ve been through,
I’m still around

Foto Michael Jackson en vader Joe Jackson Michael Jackson met zijn vader

De opstanding uit de dood was een groot thema in het leven van Michael. Toen Bashir aan hem vroeg naar zijn ideeën over zijn begrafenis antwoordde hij I want to live for ever. Michael probeerde jong te blijven en besteedde veel aandacht aan zijn gezondheid, en toen hij zijn dood voorzag, wilde hij op een andere manier onsterfelijk worden. De mensen moesten na zijn dood geloven dat hij nog leefde. En hiervoor heeft hij dingen kunnen regelen. Jackson heeft in zijn testament opgenomen dat zijn lijk moet worden geconserveerd. Net als de farao’s wilde hij dat zijn lichaam behouden blijft voor het tweede leven. Met zijn fascinatie voor de herrijzenis wilde Michael sterven als Christus. Jezus van Nazareth is vermoord door de Romeinen nadat hij was beschuldigd door de Joden. Michael is vermoord door een dokter nadat hij was beschuldigd door de publieke opinie. Maar de grote thriller was dat Jezus opstond uit de dood. Zoiets wilde Michael ook. Jarenlang heeft hij de tijd gehad om zijn herrijzenis te ensceneren. De laatst getoonde foto en tekst bij zijn herdenkingsceremonie – op 7 juli 2009 in het Staples Center in Los Angeles, welke rechtstreeks werd uitgezonden op tv – lijken wel geregisseerd door de dode zelf. De foto kwam uit de videoclip van Liberian Girl. Aan het einde van de video vragen de aanwezigen waar Michael eigenlijk is en dan is te zien dat hij achter de camera staat. Toen riep hij Okay everybody that’s a wrap! (kiekeboe, iedereen gefopt!). Hij had ze in de maling genomen. Hij was er nog als waarnemer! Met de foto lijkt hij op zijn herdenkingsceremonie te zeggen dat hij er nog is en naar ons kijkt. Bij deze foto stond een tekstregel uit zijn lied The Man: I’m alive and I’m here forever.

Fot drie kinderen van Michael Jackson Prince, Blanket en Paris op het podium voor het Michael Forever the Tribute Concert in het Millennium Stadi-on in Cardiff in Wales (8 oktober 2011).De drie kinderen van Michael Jackson (v.l.n.r.) Prince, Blanket en Paris staan op het podium voor het Michael Forever the Tribute Concert, in het Millennium Stadion in Cardiff in Wales (8 oktober 2011).

Jeroen Visbeek, geschreven in oktober 2009 en herzien in juni 2014 en juni 2018

 Geef je oordeel over dit artikel 
Nog geen stemmen uitgebracht
 Plaats een reactie 

nog 993 tekens van de 1000 te gaan
Spamcontrole: hoeveel is negen gedeeld door drie
Reacties

Reactie van Reactie van Tresia13 July 2016
De media hebben ons jaren voor gelogen ,ik heb ze nooit geloofd,en zag hoe ze van een lieve vriendelijke gulle jongeman een zielig hoopje wisten te maken die zich steeds meer terug trok om zo min mogelijk in de publiciteit te hoeven komen,ik ben al 43 jaar fan van Michael en zal dit blijven doen forever I Love You More Michael xxx

Reactie van Wow23May 2016
Interessant 😎

Reactie van Anna7May 2016
Voor iemand die Michael Jackson alleen kent van de hitparade een interessant artikel. Opgezocht omdat ik net de DVD van This is it heb gezien en erg goed vind.

Reactie van Pothoven17 October 2016
verschrikkelijk. Mj zou nooit euthanasie plegen. zijn kinderen waren zijn leven. ze hebben deze lieve man zo mis en gebruikt door zijn hele leven leugens over hem te verspreiden.wat moet die man geleden hebben.ik ben 4x naar een concert geweest en alle 4x wist hij dat we er waren en groette hij ons altijd.die mensen die hem dood gemaakt hebben,zullen hun straf wel krijgen.en mensen moeten nu stoppen met onzin te verkopen.de man is heen,laat hem rusten.zelfs nu hij heen is,maken mensen hem zwart.leuk voor die kinderen.ik hou van Mj en heb al deze onzin nooit geloofd.Mj I LOVE YOU MORE.

Reactie van felix16 April 2016
heeeeeel handig artikel ;)

Reactie van P.p7April 2016
l.i heeft helemaal gelijk! Dit is voor 90% gelogen. De media heeft alles gemanipuleerd en mensen zijn dit gaan geloven! De media is slecht. Ze verspreide alleen maar leugens!

disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 8 maart 2019