enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Ik waardeer uw donatie.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart Munten 2

Astrologie: meer dan horoscopen

De astrologie is verdeeld in twee hoofdstromingen: de beoordelende en de natuurlijke.

De beoordelende astrologie is meer doelgericht en verlangt van een astroloog dat hij of zij aan de hand van een horoscoop een duidelijk oordeel of zelfs een verklaring geeft van iemands karakter, en soms een voorspelling omtrent een toekomstige gebeurtenis doet.

De natuurlijke astrologie houdt zich bezig met natuurlijke cycli en ritmes zoals die van de Zon en Maan en past de principes van de twaalf dierenriemtekens toe op verschillende maatschappelijke onderwerpen, zoals financiële, medische en volkenkundige astrologie.

Jeroen Visbeek houdt zich voornamelijk bezig met de natuurlijke astrologie (zonder horoscopen). Bij zijn analyses over o.a. de tijdgeest, gebruikt hij de cyclus van de precessie, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, en de numerologie.

CHINESE ASTROLOGIE

Bereken je Chinese geboortehoroscoop met de Vier Pilaren-astrologie.

 Vul je gegevens in 
geboortedatum
geboortetijd
:
 i 
geboorteland  i 
geboorteplaats
 i 
 i 
Lengtegraad
Breedtegraad
DAG
MAAND
UUR
JAAR
DIER
dagteken maandteken uurteken jaarteken
ELEMENT
dagelement maandelement uurelement jaarelement
Voorbeeld horoscoop Margaret Thatcher

Achtergrond van de Chinese astrologie

De Chinese astrologen werken op basis van drie principes:

 • Chinese kalender
  combinatie van de maan- en zonnekalender met een cyclus van twaalf dierentekens
 • de filosofie van Yin en Yang
  cyclus met twee fases
 • de filosofie van de vijf elementen
  cyclus met vijf fases: Hout, Vuur, Aarde, Metaal, Water

Verder wordt ook nog rekening gehouden met de windrichtingen en seizoenen.

Er zijn drie soorten Chinese astrologie:

 1. Vier Pilaren-astrologie. Deze is populair in het Westen, maar er is op dit gebied een hoop rommel. Veel websites gebruiken een foute kalender voor de berekening van de jaar- en maandtekens en de berekening van het dagteken - de belangrijkste - ontbreekt vaak helemaal. Hierboven kan je een correcte Chinese horoscoop berekenen.
 2. Negen Sterren Ki-astrologie Dit is de oudste vorm van Chinese astrologie. Doordat de Chinezen de andere vormen van astrologie ontwikkelden werd de belangstelling voor de Negen Sterren Ki-astrologie in China minder en verplaatste het zwaartepunt van deze simpele doch doeltreffende vorm van astrologie zich naar Japan. Net als in de Zi Wei Dou Shu vormt de Poolster het centrum van de hemel. De negen sterren van de Grote Lepel welke om de Poolster draaien zijn het uurwerk van negen energieŽn die het leven op Aarde beÔnvloeden. De negen sterren vormen ook de basis van de Flying Star analyse welke men toepast bij Feng Shui, waar de sterren dan worden gebruikt om het karakter van ruimtes te analyseren. ... Lees verder op deze website.
 3. Sterrenpoort-astrologie of Zi Wei Dou Shu. Deze astrologie heeft zich ontwikkeld uit de Negen Sterren Ki-astrologie. Deze vrijwel onbekende astrologie in het Westen wordt door meeste Chinezen gebruikt. De Sterrenpoort-astrologie wordt soms gebruikt bij de Feng Shui. Het centrale punt van de sterrenpoort horoscoop is de Poolster. In het Chinees heet deze ster Zi Wei (vandaar de naam). In de Chinese astrologie is de Poolster het centrum van de hemel. Daaromheen bevinden zich allerlei andere sterren en planeten die hun invloed uitoefenen. Waarschijnlijk is Zi Wei Dou Shu ontstaan uit een observatie van die hemellichamen en hun invloed. Inmiddels is echter de relatie tussen de 'Zi Wei Dou Shu'-sterren en de feitelijke positie van hemellichamen aan de hemel verloren gaan. Het is dan ook juister om te spreken van Chinese energieën, wiens positie bepaald worden door berekeningen (en dus niet door feitelijke observatie van hemellichamen aan de hemel). Omdat die energieŽn 'sterren' worden genoemd gebruikt men de naam Sterrenpoort-astrologie. Het eindresultaat is een nogal complexe horoscoop, waarin maximaal 109 energieŽn hun plaats krijgen. Zie voor meer informatie: www.dirah.nl icoon website

VIER PILAREN ASTROLOGIE

Een Chinese horoscoop volgens het T'zu Ping systeem bestaat uit vier pilaren. De pilaar van het jaar is datgene waar iedereen het over heeft maar laat juist deze pilaar de minst belangrijke zijn. De belangrijkste pilaar voor het karakter is de geboortedag, gevolgd door de geboortemaand, dan volgt de pilaar van het geboorte-uur en ten slotte van het geboortejaar.

  Pilaar
geboortedag
Pilaar
geboortemaand
Pilaar
geboorte-uur
Pilaar
geboortejaar
DIER
je ik je vader je zonen je opa
ELEMENT
je partner je moeder je dochters je oma

Elke pilaar (jaar, maand, dag, uur) staat onder invloed van een dier en een element. Het dier is een van de twaalf Chinese diertekens en de vijf elementen zijn Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. De elementen worden gecombineerd met het Yin en Yang. Na een Yangperiode volgt een Yinperiode met hetzelfde element. Chinese astrologen spreken zodoende over bijvoorbeeld Yin Metaal of Yang Metaal. Een periode van een element 'duurt' hiermee twee uur, twee dagen, twee maanden of twee jaren. De even jaren zijn altijd Yang en de oneven jaren altijd Yin (jaren volgens de Chinese kalender). Een cyclus van de vijf elementen duurt hiermee tien uren, dagen, maanden of jaren. De dierentekens wisselen in een cyclus van twaalf uren, dagen, maanden of jaren. De combinatie van de twee cycli (dier en element) repeteert zich elke zestig uren, dagen, maanden of jaren.

Binnen elke pilaar kijkt de Chinese astroloog ook naar het element van het dierteken. Elk dierteken heeft een eigen element. De Houtdieren (lente) zijn Tijger, Haas en Draak, de Vuurdieren (zomer) zijn Slang, Paard en Geit, de Metaaldieren (herfst) zijn Aap, Haan en Hond en de Waterdieren (winter) zijn Varken, Rat en Os. De elementen van de dieren kunnen in de horoscoop harmoniëren of botsen met de elementen van de pilaar. In de horoscoopberekening op deze pagina wordt dit vermeld, als dit zich voordoet. Het element van de pilaar is altijd belangrijker dan het element van het dier.

In een horoscoop staan de vier pilaren voor belangrijke mensen rond een persoon en daarnaast verbinden chinese astrologen allerlei verschijnselen met de pilaren. In de pilaar van de geboortedag staat het dier voor de persoon zelf (van de horoscoop) en staat het element voor zijn of haar partner. In de pilaar van de maand zegt het dier iets over de rol bij de vorming van de persoonlijkheid en relaties. In China is dit de rol van de vader. Het element van deze maandpilaar zegt iets over de moeder. In de pilaar van het uur representeert het dier iets over je innerlijk, je creaties en je kinderen. De pilaar van het geboortejaar gaat over de voorouders en over invloeden van de maatschappij als geheel op de persoon. Het jaardier staat voor je uiterlijk gedrag naar buiten toe. In de populaire media gebruikt men de jaarpilaar voor relatie-analyse. In feite is men dan bezig om de grootouders met elkaar te 'matchen'.

De horoscoop wordt berekend met de Chinese kalender. Deze is gebaseerd op de omloop van de Maan. Twaalf maanmaanden duren ongeveer 354 dagen. Om de kalender toch enigszins synchroon te laten lopen met de 365 dagen van het zonnejaar, wordt er in de Chinese kalender elke drie jaar een extra dertiende maand ingelast, zodat de eerste maand van de Rat altijd aan het eind van de winter is, ergens in de periode tussen eind januari en midden februari. Dan begint ook het nieuwe Chinese jaar.

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022