enveloppe zoeken

Astrologie

Wie astrologie zegt, denkt aan horoscopen. Een westerse of Vedische horoscoop is een interpretatie van de stand van de planeten ten opzichte van de twaalf sterrenbeelden. In de Chinese astrologie worden dierentekens gekoppeld aan een (geboorte)uur, dag, maand en jaar.

Persoonlijk doe ik weinig met horoscopen. Bij mijn analyses gebruik ik de numerologie, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens. Ik vermoed dat de westerse astrologie meer geschikt is voor een persoonlijke horoscoop en dat de oosterse astrologie beter gebruikt kan worden voor groepen. Mijn interpretaties hierover kan je lezen in het aritkel 'Oost ontmoet West'.

De volkenkundige astrologie is een aparte tak van de westerse astrologie waar ik mij in heb verdiept.

Indelingen van beschavingen

Er zijn voor de beschavingen verschillende indelingen te maken, net als bij de indeling van de contineten.

8. Temperametnstypes

De typologieën met de acht, negen, tien, elf en twaalf zijn varianten op de tien cultuurcontinenten die de Duitse aardrijkskundige Albert Kolb in 1962 omschreef. Elk cultuurcontinent is volgens Kolb een geografische eenheid met een eigen economisch systeem, geschiedenis en culturele identiteit. De precieze definitie van Kolb is inmiddels verouderd en dat komt door de verwarring van de begrippen ‘cultuur’ en ‘natuur’. Impliciet wordt in veel indelingen gezocht naar een overeenkomst in de natuur maar de criteria voor de indelingen worden geselecteerd uit de cultuur (bv. overeenkomst in taal of religie) of de verbeelding (bv. economische samenwerking of invloedssferen). Desondanks bieden de tien cultuurcontinenten een goed uitgangspunt voor de indeling van de beschavingen.

Om tot acht beschavingen te komen, voeg ik drie van Kolbs tien cultuurcontinenten (Europa, Anglo-Amerika en Oceanië) samen tot de beschaving van de westerse wereld. De acht beschavingen kan ik treffend karakteriseren met de acht temperamentstypen van Heymans.

Cultuurcontinenten volgens Kolb

De tien cultuurcontinenten van Kolb. Volgens Kolb konden Europa en Rusland ook als één cultuurcontinent worden beschouwd. De grenzen van de cultuurcontinenten zijn vaak ‘zacht’ en veranderlijk en de cultuurcontinenten kunnen elkaar langs de grenzen overlappen.

  • actief tegenover passief
  • emotioneel tegenover niet emotioneel
  • extravert tegenover introvert.

Met zijn kubus onderscheidde de Nederlandse psycholoog Heymans acht temperamentstypen aan de hand van drie tegenstellingen.

Beschaving Temperament Uitersten van de tegenstellingen
Westerse Wereld sanguinicus actief, niet emotioneel, extravert
Oost-Azië flegmaticus actief, niet emotioneel, introvert
Islamitische Wereld cholerisch actief, emotioneel, extravert
Indië gepassioneerd actief, emotioneel, introvert
Zwart Afrika amorf passief, niet emotioneel, extravert
Orthodoxe Wereld apathisch passief, niet emotioneel, introvert
Latijns-Amerika nerveus passief, emotioneel, extravert
Indo-Archipel sentimenteel passief, emotioneel, introvert

De sanguinische westerse wereld identificeert zich met het verstand. Het flegmatische Oost-Azië identificeert zich met de maatschappelijke orde. De cholerische Islamitische wereld identificeert zich met de sociale positie. Het gepassioneerde Indië identificeert zich met het verleden. Het amorfe Zwart Afrika identificeert zich met het lichaam. De apathische orthodoxe wereld identificeert zich met het lijden. De sentimentele Indo-Archipel identificeert zich met emoties. Het nerveuze Latijns-Amerika identificeert zich met de idealen.

Beschavingen volgens acht temperamentstypen van Heymans

De indeling van acht beschavingen met hun karakters. Dit is de enige typologie waarbij de Westerse Wereld als een beschaving bestaat.

Jeroen Visbeek, december 2015