enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Geef een waardering.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart pentakels 2

Astrologie: meer dan horoscopen

De astrologie is verdeeld in twee hoofdstromingen: de beoordelende en de natuurlijke.

De beoordelende astrologie is meer doelgericht en verlangt van een astroloog dat hij of zij aan de hand van een horoscoop een duidelijk oordeel of zelfs een verklaring geeft van iemands karakter, en soms een voorspelling omtrent een toekomstige gebeurtenis doet.

De natuurlijke astrologie houdt zich bezig met natuurlijke cycli en ritmes zoals die van de Zon en Maan en past de principes van de twaalf dierenriemtekens toe op verschillende maatschappelijke onderwerpen, zoals financiële, medische en volkenkundige astrologie.

Jeroen Visbeek houdt zich voornamelijk bezig met de natuurlijke astrologie (zonder horoscopen). Bij zijn analyses over o.a. de tijdgeest, gebruikt hij de cyclus van de precessie, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, en de numerologie.

 
WATER
ervaren, gevoelswaarde, waarnemer
prikkeling van de zintuigen, effect op de geest
emoties die kunst oproept
ongrijpbare onstoffelijke virtuele kunst
muziek, film
 
VUUR
inspiratie
creativiteit
originaliteit
persoonlijke uitdrukking
relatie kunstenaar met zijn werk
kunst die komt opborrelen
levenskunst
kunst doorleven in het hier en nu
dans, theater, podiumkunsten
 
Kunst met de vier elementen
LUCHT
intellectueel
verhaal achter het kunstwerk
symboliek
praten en schrijven over kunst
analyseren, beoordelen
kunst willen begrijpen
kunst indelen in stromingen
schoonheid en esthetiek
conceptuele en abstracte kunst
literatuur en poŽzie
 
AARDE
het stoffelijke object vervaardigen
kunstenaar als beroep, om geld te verdienen
ploeteren, bijschaven, het proces
het ambacht en de vaardigheid
nut en geldwaarde
beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografie
toegepaste kunst: architectuur, industrieel design, mode, edelsmeedkunst
 

ELEMENTAIRE KUNST

Er is geen eenduidige definitie te geven over kunst. In elke tijd kijkt men er anders tegen aan. Hierboven is het begrip kunst ontleed met de vier elementen: Vuur, Aarde, Lucht en Water. Kunst onderscheidt zich van kitsch als het in alle vier de elementen een bepaalde kwaliteit heeft. De Nachtwacht is bijvoorbeeld origineel (Vuur), gemaakt met groot vakmanschap (Aarde), is interessant om te analyseren (Lucht) en het prikkelt de zintuigen (Water).

Middelmatige kunst kan worden opgekrikt door een element aan te zetten. Als de kunstenaar een goed intellectueel verhaal over zijn kunstwerk houdt, krijgt het kunstwerk in het element Lucht een meerwaarde; misschien is het kunstwerk wel niet mooi, maar er wel goed over nagedacht. Als de kunstenaar een miserabel of bizar leven heeft (gehad), krijgt elk kunstwerk van deze kunstenaar meer Vuur; want het ware leven van het genie zit in zijn kunst. Als een kunstobject een hoge marktwaarde (Aarde) heeft of als het in een museum ligt, dan is het bijna per definitie kunst. Middelmatige kunst die veel emoties oproept door bijvoorbeeld te choqueren krijgt meer ‘lading’ in het element Water. De verontwaardiging verhoogt dan de waarde van het kunstwerk.

De kunstvormen kunnen worden ingedeeld met de vier elementen. Een typische vurige kunstvorm is de dans en toneelkunst. Als toeschouwer voel je de energie (Vuur) van het podium. Het is de meest persoonlijke (Vuur) kunstvorm. Typische aardse kunstvormen zijn beeldhouwwerken, fotografie en de schilderkunst. Het gaat om de vorm en het (starre) beeld. Ook toegepaste kunsten zoals architectuur zijn aards vanwege de praktische aard. Een echte luchtige kunstvorm is de literatuur. In de boeken gaat het om de inhoud, logica, de verhaallijn. Deze kunst moet aan vaste regels voldoen omtrent de grammatica, stijl, structuur en genre. Schoonheid is volgens de luchtmens geordende informatie. De opgelegde orde is altijd wel rigide. Lucht staat in oppositie met Vuur. Bij een toneelvoorstelling is de passie belangrijker dan de foutloze orde. Tot slot is er nog het element Water. Een watermens wil de kunst ervaren. In tegenstelling tot Aarde wordt bij het ongrijpbare Water het starre beeld vloeibaar. Het gaat bewegen. De muziek en film zijn echte water-kunstvormen. Muziek kan je nauwelijks uitleggen. Je moet het ervaren.

Deel deze pagina