enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Geef een waardering.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart pentakels 2

Astrologie: meer dan horoscopen

De astrologie is verdeeld in twee hoofdstromingen: de beoordelende en de natuurlijke.

De beoordelende astrologie is meer doelgericht en verlangt van een astroloog dat hij of zij aan de hand van een horoscoop een duidelijk oordeel of zelfs een verklaring geeft van iemands karakter, en soms een voorspelling omtrent een toekomstige gebeurtenis doet.

De natuurlijke astrologie houdt zich bezig met natuurlijke cycli en ritmes zoals die van de Zon en Maan en past de principes van de twaalf dierenriemtekens toe op verschillende maatschappelijke onderwerpen, zoals financiële, medische en volkenkundige astrologie.

Jeroen Visbeek houdt zich voornamelijk bezig met de natuurlijke astrologie (zonder horoscopen). Bij zijn analyses over o.a. de tijdgeest, gebruikt hij de cyclus van de precessie, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, en de numerologie.

 
WATER
passief ervaren van sport als supporter
langs de lijn als toeschouwer
emoties die sport oproept
virtuele sport in computerspelletjes
 
 
VUUR
sportbeoefenaar
directe beleving
persoonlijke uitdrukking
competitie
heraldiek
fysieke inspanning
‘voetbal is oorlog’
Sport met de vier elementen
LUCHT
scheidsrechter
jury
journalisten en verslaggevers
analyse in de media
praten en schrijven over sport
neutrale beschouwing
spelregels
esthetiek
denksport
 
AARDE
faciliteren van de sport
verenigingen, clubs, bonden, instituties
coach, trainers, vrijwilligers, masseurs, bobo’s
instituties, belangen, sponsering
het aanzien van een land, stad, club
prijzen en gokken
Sport als vermaak, afleiding, spel recreatie
of omwille van gezondheid
 

ELEMENTEN IN DE SPORT

De sportwereld kent vier rollen die mensen bezetten. Op de eerste plaats zijn er natuurlijk de sportmannen en –vrouwen die persoonlijk de strijd aangaan in teamverband of als solist. Zij nemen de positie in van het persoonlijke Vuur. Ze zijn de helden die strijden voor de overwinning maar ook vaak de eindstreep niet halen. Om de wedstrijd in goede banen te leiden is er een onpartijdige scheidsrechter of – of in sommige sporten een jury – nodig die zorgt dat het spel volgens de regels verloopt. Dit is het onpersoonlijk en beschouwende kant van het element Lucht. Ook de journalisten en verslaggevers die de wedstrijden verslaan en analyseren in de media behoren tot deze groep.

Vuur en Lucht zijn de actieve mannelijke elementen en de sporters, scheidsrechters en jury participeren in de wedstrijd, en hiertegenover staan Aarde en Water die meer langs de zijlijn hun rollen spelen. Het element Aarde geeft vormen aan het spel en deze positie wordt ingenomen door de coach en trainers, en de sportverenigingen die alles organiseren. Aarde beheert ook het geld. Tot slot is een mooie wedstrijd niet compleet zonder het publiek. Water is de waarnemer die zich inleeft in het spel. Sport zonder toeschouwers is als een trein zonder passagiers.

Voor de vuurmens is sport als het leven zelf. Het is een intense fysieke en mentale strijd tegen jezelf of een tegenstander (bv in vechtsporten). Een typische vuursport is rugby. De aardemens is minder fanatiek en gebruikt de sport voor vermaak (partijtje golf) of om gezond te blijven (fitness). Sporten met veel hulpmiddelen zijn ook typisch aards, bv. de watersport of autosport. De luchtmens houdt van mentale uitdagingen welke hij kan vinden in de denksporten of sporten waarin tactiek en inzicht een grote rol speelt (bv. speurtocht). Ook de esthetiek in de sport – dus niet de strijd - spreekt de luchtmens aan (bv. turnen, kunstschaatsen, stijldansen). Zie hier weer de duidelijke tegenstelling met de rauwheid van het Vuur. De watermens is de gepassioneerde toeschouwer die een altaartje van zijn club in zijn woning heeft gemaakt. Ook virtuele de sportbeoefening van computerspelletjes hoort bij het element Water. Bij de watermens gaat het om symboliek, identiteit en imago, en een watersporter loopt in zijn vrije tijd graag rond in sportkleding, terwijl hij misschien nooit werkelijk een sprintje trekt of een baantje zwemt. Dat staat dan weer haaks op de doe-mentaliteit van de aardesporter.

Deel deze pagina