enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Ik waardeer uw donatie.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart Munten 2

Astrologie: meer dan horoscopen

De astrologie is verdeeld in twee hoofdstromingen: de beoordelende en de natuurlijke.

De beoordelende astrologie is meer doelgericht en verlangt van een astroloog dat hij of zij aan de hand van een horoscoop een duidelijk oordeel of zelfs een verklaring geeft van iemands karakter, en soms een voorspelling omtrent een toekomstige gebeurtenis doet.

De natuurlijke astrologie houdt zich bezig met natuurlijke cycli en ritmes zoals die van de Zon en Maan en past de principes van de twaalf dierenriemtekens toe op verschillende maatschappelijke onderwerpen, zoals financiële, medische en volkenkundige astrologie.

Jeroen Visbeek houdt zich voornamelijk bezig met de natuurlijke astrologie (zonder horoscopen). Bij zijn analyses over o.a. de tijdgeest, gebruikt hij de cyclus van de precessie, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, en de numerologie.

Negen Sterren Ki-geboortehoroscoop

 Vul je gegevens in 
geboortedatum
 
JAARGETAL
MAANDGETAL
UITINGSGETAL

De ki is een vitale energie die de adem van het leven zelf is. Volgens de traditionele Chinese filosofie bepaalt de ki tijdens je geboorte je karakter. De ki heeft vijf verschijningsvormen in de elementen Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. Elk element vertegenwoordigt een karakter. Omdat sommige elementen meerdere verschijningsvormen hebben, zijn er in totaal negen basiskarakters welke werden verbonden met negen sterren. De Negen Sterren Ki-astrologie is thans populair in Japan (Japans: 九星気学) en wordt onder andere in de Feng Shui gebruikt.

Een Negen Sterren Ki-geboortehoroscoop bestaat uit drie getallen:

 1. Het jaargetal of hoofdgetal (Japans: 本命 星; "ster van je ware ik ") staat voor je geestelijke verbinding met de hemel, de volwassenheid en karma. Dit getal duidt de basis van wie je bent, wat je aanleg is, je algemene energie, je reden van bestaan. Deze kant van je persoonlijkheid is in de westerse astrologie vergelijkbaar met je Zon, je 'sterrenbeeld'.
 2. Het maandgetal of aanleggetal (Japans: 月 命 星 "ster van het maandleven") staat voor je fysieke verbinding met de aarde, je jeugd en je meer primitieve of fysieke kenmerken. Dit getal duidt hoe je spontaan reageert onder stress en de drijvende kracht achter wie je bent. Deze kant van je persoonlijkheid is in de westerse astrologie vergelijkbaar met je maanteken.
 3. Het uitingsgetal of controlegetal wordt vooral in de westerse wereld toegevoegd als de typering van hoe je naar buiten op anderen overkomt. Dit is vergelijkbaar met de ascendant in de astrologie. Het is je masker of de rol die je in de sociale omgeving aanneemt. Dit getal wordt net als het maandgetal uit de geboortemaand bepaald en is een vaste toevoeging van het maandgetal. Hierom wordt de toegevoegde waarde door sommigen betwist.

Het jaargetal wordt bepaald uit je geboortejaar. De jaargetallen doorlopen een cyclus van negen jaar. Een nieuw jaar begint in de Negen Sterren Ki-astrologie op 4 of 5 februari. De maand- en uitingsgetallen worden bepaald door je geboortemaand, waarbij de maanden beginnen tussen de 4de en 9de dag van een ('westerse') maand. Door de combinaties van de jaar- en maandgetallen zijn er in totaal 81 karakters.

Karakters van de getallen

Klik op een cijfer

Relaties

Veel Japanners raadplegen de Negen Sterren Ki-astrologie bij relaties. In het onderste figuur zie je welke relaties elkaar energie geven. Dus wil je energie ontvangen in een relatie dan kun je het beste het element vóór jouw element zoeken. Wil je liever geven dan kun je het beste het element na jouw element zoeken. Probeer hier een goede balans in te vinden zodat je leert ontvangen maar ook weet wat geven is. Naast energiegevende zijn er ook conflicterende relaties. Heb je bijvoorbeeld een liefdesrelatie welke volgens de Negen Sterren Ki conflicterend is, dan is het zinvol om ook met het controle- en het uitingsgetal rekening te houden. Deze kunnen het conflict verzwakken of juist versterken.

xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="https://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" version="1.2" width="421" height="420" id="svg2"> image/svg+xml Hout Vuur Aarde Metaal Water
Voedende relaties
 • Water voedt hout
 • Hout voedt het vuur
 • Vuur schept aarde (as)
 • De aarde herbergt metaal (erts)
 • Metaal draagt water
Controlerende relaties
 • water dooft vuur
 • vuur smelt metaal
 • metaal hakt door hout
 • Hout verdeelt de aarde
 • Aarde absorbeert water

Voorbeelden van relaties

Prins Bernhard 8-7-6 29 juni 1911
Prinses Juliana 1-6-9 30 april 1909

Omdat aarde 8 en water 1 conflicterende relaties geven was het voor prins Bernhard (aarde 8) en prinses Juliana (water 1) een zware opgave om het huwelijk in stand te houden. Het ging ook niet over rozen zoals wij weten. Getal 8 (Bernhard) is eigenzinnig, achterdochtig en genotzuchtig. Getal 1 (Juliana) kan geïrriteerd raken door de zwaarte van het getal 8 en er moeite mee hebben zijn ruimdenkendheid te bewaren. Vertrouwen zal niet eenvoudig zijn tussen deze twee; dat zal heel veel energie kosten. Ze kunnen elkaar uitputten. Het (tweede) maandgetal is voor beiden wel metaal maar verschillende van nummer. Hun uitingsgetallen (derde getal) zouden als jaargetal conflicterend zijn. Dit versterkt het conflict van hun jaargetallen.

Prins Charles 7-8-4 14 november 1948
Prinses Diana 3-1-7 1 juli 1961

Prins Charles is metaal 7 en Prinses Diana is hout 3. Volgens de Negen Sterren Ki kapt Charles het hout van Diana. Hier had Diana het moeilijk mee. Aangezien de heel yange conditie van Charles ook vrij heftig is zal hij haar dikwijls gekapt hebben. Hij had al vrij snel een andere vriendin. De kans van slagen in deze combinatie zit juist in discretie. Beiden zijn heel gevoelig en daarom is zorgvuldig met elkaar omgaan een vereiste. Wij weten allemaal hoe dit afgelopen is en dat discretie totaal niet aanwezig was. Hun jaargetallen zijn conflicterend en hun verschillende maand- en uitingsgetallen versterken dit conflict. Niet doen dus.

Prins Willem Alexander 6-3-8 27 april 1967
Prinses Maxima 2-8-8 17 mei 1971

Prins Willem-Alexander is metaal 6 en Prinses Maxima aarde 2. Alexander is wilskrachtig, vindingrijk, voorzichtig, ongeduldig, prestatiegericht, modebewust, eigenwijs en gevoelig. Maxima is ernstig, verlegen, ambitieus, koppig, afhankelijk, prestatiegericht, hooghartig en impulsief. Zij hebben een energiegevende relatie waarbij Maxima het voedende element is voor Alexander. Deze combinatie kan beschouwd worden als een traditionele relatie tussen man (6) en vrouw (2). Getal 6 (Alexander) heeft zelfvertrouwen en kan betrouwbaar zijn. Getal 2 (Maxima) is verzorgend en standvastig. Als getal 6 (Alexander) de leiding heeft, kan dit een perfecte combinatie zijn. Als getal 2 leidt, is dat wat minder.

Hun maandgetallen (tweede getal) zijn niet gelijk; Alexander heeft 3 en Maxima heeft 8. Dit kan in de communicatie wel eens problemen geven. Maxima bezit driemaal het aarde element. Aarde is het centrale punt in de Negen Sterren Ki-astrologie. Aarde wil ontvangen. Als je driemaal aarde bent kan het ontvangen overheersen. Je ziet ook dat zij altijd als eerste in het middelpunt van de belangstelling staat wanneer zij beiden naar buiten toe treden.

Hopelijk kan Alexander dit blijven handelen. De kans is groot dat dit wel een succesvol huwelijk zal worden. Prinses Amalia past met het jaargetal metaal 6 goed in het gezin. Alexia heeft als jaargetal hout 4. Alexander kan gaan overheersen op zijn tweede dochter maar Aklexia overheerst Amalia en Maxima. Erg leuk voor Privé en Story.

Voorspelling voor het jaar 2023

Met de methode welke onderaan deze pagina wordt beschreven, is in de onderstaande tabel een voorspelling gedaan voor de jaargetallen voor dit jaar (je kan zelf een ander jaar invullen).

kies ander jaar:

Achtergrond

sterrenbeeld Grote Beer De Negen Sterren Ki-astrologie is gebaseerd op de negen sterren van de Grote Lepel welke deel uitmaakt van de constellatie de Grote Beer. Zeven van deze sterren zijn eenvoudig zichtbaar. De twee andere sterren zijn met het blote oog niet te onderscheiden en bevinden zich nabij de voor-na-laatste ster van de steel van de lepel. De sterren van de Grote Lepel bevinden zich in de nabijheid van de Poolster en werden ook gebruikt om de Poolster te kunnen vinden. De Poolster gold voor de Chinezen als centrum van de hemel. De sterren van de Grote Lepel maakten zowel per dag als per jaar een omwenteling rond de Poolster en dienden zo als verdeelstations voor de energie van de Poolster. Het yang werd door deze sterren gescheiden van het yin en gedistribueerd naar de Aarde. Elk jaar, elke maand, dag en elk uur staan met een periode van negen tijdperken onder de invloed van deze sterren.

Voorspellen met de negen sterren

De negen sterren worden gezet in het zogenaamde Luo Shu diagram. Dit is een magisch diagram waarvoor geldt dat als je de drie getallen, welke een rij vormen, optelt in welke richting dan ook dat dit altijd 15 oplevert.

4 9 2
3 5 7
8 1 6

De getallen staan in een vierkant dat is weergegeven in de kleur van het element wat tot dat getal behoort. Groen en donkergroen staan voor het element hout, geel voor het element aarde, zwart voor water, grijs voor metaal. Ieder getal vertegenwoordigt een bepaald proces. Dat is hieronder weergegeven.

4
Groei
9
Roem
2
Stabilisatie
3
Vernieuwing
5
Consolidatie
7
Ontspanning
8
Revolutie
1
Introspectie
6
Ordenen, Oogsten

Het diagram met de 5 in het midden is het centrale diagram, ook wel genoemd het basisdiagram. Het is echter mogelijk om magische vierkanten te maken voor alle getallen. Als we dat doen dan krijgen we een uitgebreid magisch vierkant, dat hieronder is weergegeven. Het aarde diagram van de 5 bezit de centrale positie. Rechts ervan zien we het diagram van het metaalgetal 7, links bevindt zich het diagram van het houtgetal 3. Onder het diagram van de 5 bevindt zich het diagram van het watergetal 1. Erboven het diagram van het vuurgetal 9. In de hoeken vinden we de diagrammen van de overige getallen.

3 8 1 8 4 6 1 6 8
2 4 6 7 9 2 9 2 4
7 9 5 3 5 1 5 7 3
2 7 9 4 9 2 6 2 4
1 3 5 3 5 7 5 7 9
6 8 4 8 1 6 1 3 8
7 3 5 9 5 7 5 1 3
6 8 1 8 1 3 4 6 8
2 4 9 4 6 2 9 2 7

Nu valt ieder jaar onder een bepaald getal. Het jaar 2006 is bijvoorbeeld het jaar van de 3. Als we willen weten hoe het een persoon die valt onder het getal 7 vergaat in het jaar van de 3 dan kijken we naar het diagram van de 3. Dat is het lichtgroene diagram links. We zien de 7 bovenaan in het diagram van de 3 staan. Om te weten hoe het de 7 vergaat kijken we wat er in het vak van het basisdiagram dat zich middenboven bevindt staat. Daar staat roem. Voor de 7 zal 2006 dus bekendheid (roem) kunnen brengen.

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022