enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Ik waardeer uw donatie.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart Munten 2

Astrologie: meer dan horoscopen

De astrologie is verdeeld in twee hoofdstromingen: de beoordelende en de natuurlijke.

De beoordelende astrologie is meer doelgericht en verlangt van een astroloog dat hij of zij aan de hand van een horoscoop een duidelijk oordeel of zelfs een verklaring geeft van iemands karakter, en soms een voorspelling omtrent een toekomstige gebeurtenis doet.

De natuurlijke astrologie houdt zich bezig met natuurlijke cycli en ritmes zoals die van de Zon en Maan en past de principes van de twaalf dierenriemtekens toe op verschillende maatschappelijke onderwerpen, zoals financiële, medische en volkenkundige astrologie.

Jeroen Visbeek houdt zich voornamelijk bezig met de natuurlijke astrologie (zonder horoscopen). Bij zijn analyses over o.a. de tijdgeest, gebruikt hij de cyclus van de precessie, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, en de numerologie.

Ram

periode 21 maart - 20 april
archetype krijger, held, pionier, redder, avonturier
wezen willen
planeet Mars
soort mannelijk, Vuur, hoofdkruis (gericht op de buitenwereld)
karakter Wezen
Ram is het ontwaken der krachten. De centrale intentie van dit teken is het ik tot ontplooiing te brengen, de eigen wil door te zetten en de wereld te veroveren. Ram staat voor de mannelijke oerkracht, die zich onstuimig, wilskrachtig en impulsief laat gelden. Activiteit, initiatief, ongeduldigheid en onvermoeibaar voorwaarts stormen zijn kenmerkend. Door tegenslag laat hij zich niet intimideren. De Ram-persoon geldt als een onvermoeibare en moedige pionier met een warme, onbekommerde openheid, die vaak ook op hoge leeftijd nog iets sympathiek jeugdigs heeft. Met zijn aanstekelijk, zorgeloos optimisme en zijn vitale levensvreugde kan hij ook bij anderen bezieling en levensmoed losmaken.
Handelen
Sterkte: de energieke. Op een spontane, impulsieve, soms absoluut doordrammerige wijze. Ongecompliceerd, direct, bezield en onbekommerd. Zeer dynamisch, maar geen lange adem. Stapt spontaan op een ander doel over. Heeft nooit het gevoel zich te blameren.
Problematiek: de ongeduldige. Wil alles meteen. Werkt ondoordacht aan zijn plan, zonder geduld en doorzettingsvermogen. Kwetst anderen zonder mededogen, vaak uit onnadenkendheid. Primitieve waaghalzerij.
Denken
Sterkte: de pionier. Gaat - onbezwaard door de ervaringen van anderen - zijn eigen weg en komt daarbij tot verrassende en ongewone inzichten, methoden en oplossingen. Staat tot op hoge leeftijd open voor nieuwe inzichten.
Problematiek: de eigenzinnige. Verklaart de wereld zoals hij het graag ziet. Bekommert zich niet om objectieve gezichtspunten of om de argumentatie van zijn standpunten. Zonder verantwoordelijkheid uit gebrek aan rijpheid. Niet voor rede vatbaar. Willekeurig.
Voelen
Sterkte: de overlever. Herstelt zich bliksemsnel van elke nederlaag, staat op en stormt verder. Onuitputtelijk optimisme, grote ondernemingslust, moed en durf, enthousiasme en zorgeloos vertrouwen.
Problematiek: de meedogenloze. Genadeloos ego´sme. Uiterst kortzichtige levensinstelling. Niet voor rede vatbaar. Onbeheerst en brutaal.
Typische beroepsterreinen: geneeskunde - vooral chirurgie, sport, politie, leger. Technische beroepen en handwerk waarbij met vuur wordt gewerkt: metaalbewerking. Beroepen met veel risico, zoals autocoureur of piloot, en werk waarvoor pioniersgeest nodig is.
karakter positief volwassen niveau
IK wil, zelfstandig, individualistisch, eigenwaarde, vurig, enthousiast, intu´tief, initiŰrend, actief, aanvoerder, moedig, strijdbaar, recht door zee, avontuurlijk, pionierend, in staat iets nieuws te beginnen, ondernemend, direct, spontaan, eerlijk, open, eigen baas, gemotiveerd (vanuit jezelf), voor jezelf kunnen zorgen, onafhankelijk, individualistisch, vol zelfvertrouwen, geboren leider, aanvoerder, risicoĺs nemen, durf, energiek, dynamisch, vriendelijk, actief, doelgericht, eigen wil, assertief, vechtlust, confrontaties niet vermijdend maar vergeet slechte dingen ook weer snel, enthousiast, optimistisch, geestdriftig, begerig, idealistisch, stimulerend, opwindend, bezielend, hartstochtelijk, creatief, inspirerend, persoonlijk betrokken, (zelf) expressie

negatief onvolwassen niveau
IK eerst, ego´stisch, eigenmachtig, agressief, roekeloos, rivaliserend, impulsief, nerveus, doelloos, kan niks afmaken, tactloos en onbeheerst, gehaast, ongeduldig, zoekend naar directe bevrediging, gebrek aan overleg en afwerking, onbeheerst, onnadenkend, ongevoelig, koppig, niet op samenwerking gesteld, overijld, zorgeloos, onbezonnen, rivaliserend, overheersend, bazig, rusteloos, hyperactief, ruziezoekerig, twistziek, tegendraads, doordrijverig, driftig, overdreven prikkelbaar, onmatig, onpraktisch, opruiend, overdreven intens, hypernerveus, uitputtend, simplistisch, zwart-witdenker, in jezelf verdiept zijn, narcistisch
motto leven is vechten
lichaam hoofd, schedel, spieren, gelaatsspieren, mond, tanden, bovenkaak, ogen, oren, hemoglobine, bloed, hypofyse, slagader
ziekten bloedingen, ontstekingen, koorts, ongelukken, verbranding, hoofdpijn, migraine, slapeloosheid, ontstoken tandvlees, oogklachten, voorhoofdsholteontstekingen, duizeligheid
voeding adrenaline, Spaanse pepers, knoflook, uien, prei, pittig eten
maatschappij geboorte, oorlogen, geweld, agressie, militairen, aanvoerders, vuur en wapens, ontdekkingsreizigers, pioniers, nomaden, heldendom, sportmensen, auto, motor, versnelling, open deur, krijger, geweer, zwaard, competitie, wedstrijd, brandstof, dynamiet, vuur
kunst actionpainting, graffiti, Cobra, na´eve kunst, primitivisme, happening, performance
flora madeliefje, stekelige planten, pioniers vegetatie, kastanje, meidoorn, hulst, brandnetel, tijgerlelie
fauna ram, roofdieren die het moeten hebben van snelle acties
jaargetijde de kiemkracht in de lente
weer zonsopkomst, begin van de lente, droogte en hitte
geologie actieve vulkanen, nieuw gevormd land
stenen ijzer, diamant, robijn

Ram en Weegschaal staan in oppositie met elkaar

Ram
Weegschaal
ik wij
intuïtief rationeel
actiegericht relatiegericht
neemt de volle verantwoording van zijn daden op zich, wil en kan er niet over praten met anderen heeft behoefte verantwoording af te leggen aan anderen, vliegt in de zelfverdediging en geeft uitleg
ontziet niemand, loopt anderen ondersteboven stemt zich op zijn omgeving af, houdt rekening met anderen, ontziet hen.
onafhankelijk is afhankelijk van anderen
zelfgericht, zelfbewust streeft naar gelijkheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid
handhaaft persoonlijke vrijheid, wedijvert werkt samen, past zich aan, bouwt toegewijde en wederzijdse bevredigende relaties op, gehoorzaamt de wet
zelfbehaaglijk, bevredigt de eigen verlangens doet anderen een genoegen, wil geliefd zijn
oprecht, direct, openhartig tactvol, vleiend, gekunsteld
intens, energiek balanceert, verstijft, verlamt bij grote emoties
seksueel ingesteld, hartstochtelijk onderhoudt liefdevolle relaties
neemt het initiatief, impulsief, snel weegt alternatieven af, evalueert, stelt actie uit, besluiteloos
subjectief, ziet alleen het eigen standpunt objectief, zich bewust van alle standpunten
zoekt opwinding, lokt conflict uit streeft naar harmonie, vermijdt conflict, bemiddelt, schept harmonische sfeer

📃 Lees een verhaal over hoe God zijn talenten gaf aan zijn twaalf kinderen.

📃 Bekijk hoe de twaalf dierenriemtekens kunnen worden herkend in Da Vinci' s meesterwerk < a href = "astrologie/dierenriemtekens-Het-Laatste-Avondmaal" > Het Laatste Avondmaal < /a>

📃 Hoe komen de sterrenbeelden van de dierenriem aan hun naam?

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022