enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Geef een waardering.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart pentakels 2

Astrologie: meer dan horoscopen

De astrologie is verdeeld in twee hoofdstromingen: de beoordelende en de natuurlijke.

De beoordelende astrologie is meer doelgericht en verlangt van een astroloog dat hij of zij aan de hand van een horoscoop een duidelijk oordeel of zelfs een verklaring geeft van iemands karakter, en soms een voorspelling omtrent een toekomstige gebeurtenis doet.

De natuurlijke astrologie houdt zich bezig met natuurlijke cycli en ritmes zoals die van de Zon en Maan en past de principes van de twaalf dierenriemtekens toe op verschillende maatschappelijke onderwerpen, zoals financiële, medische en volkenkundige astrologie.

Jeroen Visbeek houdt zich voornamelijk bezig met de natuurlijke astrologie (zonder horoscopen). Bij zijn analyses over o.a. de tijdgeest, gebruikt hij de cyclus van de precessie, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, en de numerologie.

Steenbok

afbeelding sterrenbeeld dierenriemteken Steenbok
periode22 december - 19 januari
archetypevader, oude wijze, leidinggevende, gezagsdrager
wezenbeheersen
karakterPOSITIEF volwassen niveau
serieus, ernstig, ingehouden, realistisch, zuinig, spaarzaam, voorzichtig, tactvol, fijn gevoel voor het juiste moment, beheerst, gedisciplineerd, zichzelf in de hand hebbend, taai, werklust, soberheid, onafhankelijk, ernstig, rechtvaardig, doorzettingsvermogen, wat ge zaait zult ge oogsten, zelfgenoegzaam, zelfvertrouwen, stoÔcijns, stabiel en duurzaam, loyaal, toegewijd, standvastig, trouw, verantwoordelijkheidsgevoel, plichtsbesef, betrouwbaar, gewetensvol, vaderlijk, de wet gehoorzamend, respect voor autoriteit, volhardend, volhoudend, geconcentreerd, geduldig, ijverig, hard werkend, stimulerend, presterend, streeft naar hoge doelen, ambitieus, ondernemend, succesvol, invloedrijk, bestuurlijke en leidinggevende capaciteiten, heeft de touwtjes in handen (op de achtergrond)

NEGATIEF onvolwassen niveau
melancholisch, mistroostig, somber, broedend, pessimistisch, fatalistisch, cynisch, materialistisch, gierig, vrekkerig, angstig, hard, ijskoud, wantrouwend, pijnlijk leerproces, gecorrigeerd worden, overdreven behoedzaam, gesloten, geremd, onderdrukt, onbuigzaam, misantropisch, ongevoelig, wreed, streng, gereserveerd, koel, ijskoud, afstandelijk, ongenaakbaar, conservatief, uiterst conventioneel, geobsedeerd met regels en formaliteiten, het systeem boven de mens, traag, langdradig, perfectionistisch, gedreven, bekrompen, niet in staat zich te ontspannen, op status gericht, hongerend naar macht, manipulerend, berekend, uit op winstbejag, autoritair, dominerend, uitbuitend, betuttelend
mottoleven is een plicht
lichaamskelet, gewrichten, knieŽn, huid, nagels, haren, tanden
ziektenbotbreuken, huidklachten (eczeem), uitdrogen, verstijven, verharding, magerheid, ouderdomsverschijnselen, zorgen, kwellingen, angst en depressies
voedinggerst, gedroogd vlees, gezouten noten, selderij, hop, gerst, radijsjes
maatschappijmaatschappelijke loopbaan, reputatie en status, de vader(rol), de economie, vadertje staat, de overheid, ambtenarenapparaat, maatschappelijke instellingen, rangen en standen, archieven, het calvinisme, de zwartekousenkerk, uurwerken, beeldhouwers, de maatschappij, dragen van verantwoording door plichtsgevoel, rangen en standen, straffen, wetshandhaving, bekwame bestuurders, bureaucratie, documenten en formulieren, beperkingen, begrenzingen, structuren, uitdrogen, ouderdom, normen, wetten, regels, zekerheden, regelmaat, muur, bouwen, fundament, rem, ruggegraat, slot, waakhond, kast, cement, hek, filter
kunstKlassieke Oudheid, monumentale kunst, alles met het woord 'klassiek', sociaal realisme
florabossen, mos, klimop, populier, ceder, mirte, mimosa, hennep, tijm, bilzekruid, naaldbomen, coniferen, taxus, pijnboom
faunasteenbok, geit, ezel, kameel, beren, hond, schildpad, alle dieren die in of onder de grond leven en wroeten
weerstil donker weer, vriezend, schraal, koud
geologiekale rotsen en bergtoppen, hooggebergte, steenkool
stenenlood, robijn, onyx, spinel, malachiet

Kreeft en Steenbok staan in oppositie met elkaar

Kreeft Steenbok
bezielen, omsluiten verharden, krimpen
inleving in gevoelens en emoties losblijven van emoties, een rol spelen
volks, ongemanierd, provinciaal elitair, decorum, ambtelijk
een gezellige klucht een formalistische opera
bemoederend, koestert, beschermend, verwennend, verstikkend vaderlijk, beheersend, laat macht of gezag gelden
familiair, huiselijk zakelijk, maatschappelijk
saamhorigheid door verwantschap en afkomst, emotionele binding functioneert in een hiërarchische structuur, formele binding
eigen familie eerst leeft volgens plichten en verantwoordelijkheidsbesef
verlangt naar de geborgenheid in een warm nest wil opklimmen in zijn maatschappelijke positie
persoonlijk, humaan, lach en traan professionele houding, protocollen
kan zeuren en klagen bijt op zijn tanden
humeurig, emotioneel instabiel, beweeglijk beheerst, gesloten, emotioneel geremd, (zelf)discipline
gevoelig, kwetsbaar ongevoelig, koud, stoïcijns, soms melancholisch
invoelend, reactief, meelevend afstandelijk, teruggetrokken, reageert nauwelijks
stelt grenzen, sluit af, dresseert, kapselt in, verzamelen, bepaalt normen en waarden plaatst mensen in een systeem, handhaaft wetten, bestraft overtreders, onderdrukkend met tucht
koestert de afkomst en is angstig voor de buitenwereld vreest de dood en koestert de status quo
speelt subtiel in op gevoelens functioneert mechanisch in een systeem
paranormaal begaafd, sensitief, reageert vanuit het onbewuste nuchter, leeft zeer beheerst, past zich aan de werkelijkheid aan
wil innerlijke gevoelens ontwikkelen en doorleven op succes gericht, ambitieus, streeft naar erkenning

📃 Lees een verhaal over hoe God zijn talenten gaf aan zijn twaalf kinderen.

📃 Bekijk hoe de twaalf dierenriemtekens kunnen worden herkend in Da Vinci's meesterwerk Het Laatste Avondmaal

📃 Hoe komen de sterrenbeelden van de dierenriem aan hun naam?

Deel deze pagina