enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Geef een waardering.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart pentakels 2

Astrologie: meer dan horoscopen

De astrologie is verdeeld in twee hoofdstromingen: de beoordelende en de natuurlijke.

De beoordelende astrologie is meer doelgericht en verlangt van een astroloog dat hij of zij aan de hand van een horoscoop een duidelijk oordeel of zelfs een verklaring geeft van iemands karakter, en soms een voorspelling omtrent een toekomstige gebeurtenis doet.

De natuurlijke astrologie houdt zich bezig met natuurlijke cycli en ritmes zoals die van de Zon en Maan en past de principes van de twaalf dierenriemtekens toe op verschillende maatschappelijke onderwerpen, zoals financiële, medische en volkenkundige astrologie.

Jeroen Visbeek houdt zich voornamelijk bezig met de natuurlijke astrologie (zonder horoscopen). Bij zijn analyses over o.a. de tijdgeest, gebruikt hij de cyclus van de precessie, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, en de numerologie.

Waterman

afbeelding sterrenbeeld dierenriemteken Waterman
periode20 januari - 19 februari
archetyperebel, excentriekeling, vernieuwer, genie, wetenschapper, uitvinder
wezenbevrijden
karakterPOSITIEF volwassen niveau
zoekt naar de waarheid, intellectueel, wetenschappelijk, verstandelijk ingesteld, beredeneert, maakt denkbeelden en theorieŽn, gelooft in een betere toekomst, broederlijk, menselijk, aardig, vriendelijk, op mensen gericht, tolerant, ruimdenkend, onbevooroordeeld, humanistisch, ziet alle mensen als gelijken, progressief, hervormingsgezind, idealistisch, geŽngageerd, politiek actief, zich inzettend voor goede doelen, individualistisch, gaat zijn eigen weg, zoekt zijn eigen groepen van gelijkgestemden, onconventioneel, vernieuwend, inventief, oorspronkelijk, uniek, ongebruikelijk, in harmonie met de Universele Wil, vastbesloten, resoluut, revolutionair, onafhankelijk, vrijheidlievend

NEGATIEF onvolwassen niveau
abstract, koel logisch, beredeneert alles met het verstand, onpersoonlijk, afstandelijk, verdeelt mensen in groepen, ontoeschietelijk, gereserveerd, niet betrokken, intolerant tegenover intolerantie, radicaal, revolutionair, utopisch, onpraktisch, pseudo-liberaal, rebels, anarchistisch, tegendraads, onvoorspelbaar, grillig, excentriek, bizar, shockerend, koppig, verwart eigen wil met Universele Wil, hardnekkig, onbuigzaam, gefixeerd, verdraagt geen beperkingen, wetteloos, vrijblijvend, geen oog voor de alledaagse werkelijk, kan geen gezag of autoriteit verdragen
mottoleven is wijsheid
lichaamzenuwstelsel, hersenen, hypofyse, tastzin, zintuigen, enkels, kuiten, onderbeen
ziektennervositeit, zenuwstoringen, overspannenheid, spierkrampen, spataderen
voedingaubergine, kunstmatig voedsel
maatschappijsociale leven, sociaal milieu, verenigingen, netwerken, clubs, de vrienden die we zelf maken, kameraden, groepen van gelijkgestemden, communisme, vrijheid, gelijkheid, universele rechten van de mens, revolutie, uitvindingen, vernieuwing, modernisme, kunstmatige intelligentie, transhumanisme, atheÔsme, alles wat we als onnatuurlijk ervaren zoals genetische modificatie, ruimtevaart, luchtvaart, elektriciteit, computers, zwart schaap, anarchie, tegencultuur, protestbewegingen, punk
kunstavant-garde, futurisme, abstracte kunst, conceptuele kunst
floranarcissen, vogelkers, lijsterbes, eucalyptus, sneeuwklokje
faunawalvissen, dolfijn, apen, mensapen, vogels, albatros, egel
weerbliksem, regenboog, orkanen, stormen, windhozen, het hemelgewelf
geologiekomeetinslag
stenenuranium, saffier

Leeuw en Waterman staan in oppositie met elkaar

Leeuw Waterman
autocraat democraat
expressief, creatief, intuïtief, spontaan intellectueel, inventief, vernuftig, rationeel
sterk, dominant, assertief, moedig rebels, opstandig, anarchistisch
speels, soms kinderachtig verstandelijk, zit soms te veel ‘in het hoofd’
loyaal, trouw zoekt eigen weg, broederlijk
trots en ijdel non-conformistisch, vreemde vogel
de Don Juan de Willy Wortel
geeft leiding aan de eigen clan wil samenwerken met zijn kameraden
beperkt zijn kring om er de baas te spelen handelt in het belang van de hele mensheid
straalt warmte uit naar zijn clan bedenkt ideeën voor een betere wereld
persoonlijk, emotioneel onpersoonlijk, verstandelijk
geven en nemen omverwerpen en tolereren
bindend, versmelting vrijheidslievend, ongebonden
beschouwt zichzelf als het middelpunt beschouwt zichzelf als een lid van een groep
gericht op status, zoekt aandacht gericht op gelijkheid, respecteert anderen
denkt simpel in baas-knechtverhoudingen opereert in netwerken
traditioneel, statusgericht progressief, wars van machtsvertoon
bezit een sterke eigenwaarde bezit een sterk drang naar vrijheid
oriënteert zich op persoonlijke verlangens oriënteert zich op universele waarden
schept orde in het hier en nu, pakt problemen aan richt zich op het ideaal, utopisch

📃 Lees een verhaal over hoe God zijn talenten gaf aan zijn twaalf kinderen.

📃 Bekijk hoe de twaalf dierenriemtekens kunnen worden herkend in Da Vinci's meesterwerk Het Laatste Avondmaal

📃 Hoe komen de sterrenbeelden van de dierenriem aan hun naam?

Deel deze pagina