enveloppe zoeken

Astrologie

Wie astrologie zegt, denkt aan horoscopen. Een westerse of Vedische horoscoop is een interpretatie van de stand van de planeten ten opzichte van de twaalf sterrenbeelden. In de Chinese astrologie worden dierentekens gekoppeld aan een (geboorte)uur, dag, maand en jaar.

Persoonlijk doe ik weinig met horoscopen. Bij mijn analyses gebruik ik de numerologie, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens. Ik vermoed dat de westerse astrologie meer geschikt is voor een persoonlijke horoscoop en dat de oosterse astrologie beter gebruikt kan worden voor groepen. Mijn interpretaties hierover kan je lezen in het aritkel 'Oost ontmoet West'.

De volkenkundige astrologie is een aparte tak van de westerse astrologie waar ik mij in heb verdiept.

De vier als tweevoudige dualiteit

vier elementen dualiteit yin en yang, vuur aarde lucht water

In de vier elementen zit een dubbele tegenstelling:

  1. Tussen beweging (mannelijk) en rust (vrouwelijk)
  2. Tussen jong (mannelijk) en oud (vrouwelijk)

Energie (Vuur) is jonge beweging, stof (Aarde) is jonge rust, ordening (Lucht) is oude beweging en ruimtetijd (Water) is oude rust.

De dubbele dualiteit (2x2) zit verborgen in het yin-yangprincipe. Oppervlakkig beschouwd lijken het yin en yang te bestaan uit een harde tegenstelling maar volgens de yin-yangleer zitten de twee principes in elkaar verweven: in het yin zit het yang en vice versa. In het Chinese orakel de I Tjing onderkent men vier mogelijkheden:
jonge yang, jonge yin, oude yang en oude yin.

  mannelijk
jong
vrouwelijk
oud
mannelijk > beweging energie (Vuur) ordening (Lucht)
vrouwelijk > rust massa (Aarde) ruimtetijd (Water)

De vier elementen ingedeeld naar de dubbele dualiteit van het mannelijke en vrouwelijke oerprincipe. Energie is volledig mannelijk en ruimtetijd is volledig vrouwelijk, en massa en ordening zijn half mannelijk en half vrouwelijk.

De kwintessens Ether

De westerse astrologie werkt met vier elementen waaraan de Oud-Griekse filosofen eigenschappen toegeschreven. Het vijfde element Ether zou niet op aarde voorkomen. Alles wat is opgesloten in een vorm (alle entiteiten), kan beschreven worden met de dynamiek van de vier elementen. De Griekse filosoof Aristoteles kende de 4 elementen elk een grondeigenschap of 'kwaliteit' toe. De kwaliteiten van de elementen volgens Aristoteles:

  • Lucht is primair vochtig en secundair warm
  • Vuur is primair warm en secundair droog
  • Aarde is primair droog en secundair koud
  • Water is primair koud en secundair vochtig

Volgens Aristoteles zijn de vier elementen onderhevig aan verandering. Ze hebben een ingebouwde neiging die hun gedrag bepaalt. Aarde en Water hebben de intrinsieke neiging om naar het middelpunt van de Aarde te gaan (en daarom vallen ze of stromen ze naar beneden), terwijl Lucht en Vuur zich daar juist vanaf bewegen.

Door het veranderlijke van de vier elementen is alles op Aarde niet perfect en omdat Aristoteles aannam dat de ruimte voorbij de Maan wel perfect is, voegde hij een vijfde element toe: Ether of kwintessens. De sterren en planeten bestaan uit het niet-aards element Ether.

In het systeem van Aristoteles heeft Ether geen 'kwaliteiten' (vochtig, droog, koud en warm) waardoor het onveranderlijk is. Ether komt op Aarde niet voor.

Het aristotelische wereldbeeld ziet de wereld als een soort organisme: alles heeft zijn natuurlijke plek. Objecten hebben, net als delen van een organisme, een natuurlijke functie en elk hun eigen aard, essentie, die de verklaring is van het waargenomen gedrag. Het aristotelische beeld beperkt zich echter niet alleen tot de levenloze natuur. Ook het mensbeeld en God zijn onderdelen van het geheel aan opvattingen over de werkelijkheid.

Volgens Aristoteles’ leermeester Plato is de lege ruimte gevuld met Ether en dit vijfde element (Latijn: quinta essentia) bezielt de levenloze materie en het zorgt ervoor dat de planeten volmaakte cirkelvormige bewegingen maken. Ether zou de hemellichamen in hun baan houden omdat het omgekeerd werkt aan de zwaartekracht. Aristoteles redeneerde dat de hemellichamen, als ze er niet toe 'aangezet' zouden worden om zich in een volmaakte cirkel voort te bewegen, gewoon een rechte lijn zouden volgen. Die aanzet tot (eerste) beweging was Ether.

In de klassieke natuurkunde beschouwde men ether als het medium dat overal in de ruimte aanwezig is welke de voortplanting van licht en andere elektromagnetische straling mogelijk maakte. De relativiteitstheorie van Einstein maakte ether overbodig als medium.

In de moderne wetenschap is het mysterieuze medium weer terug als 'donkere energie'. Dit onbegrepen fenomeen is overal in de ruimte aanwezig en het werkt als een anti-zwaartekracht waardoor de ruimte versnelt uitdijt. Sommige wetenschappers beschouwen donkere energie als de vijfde natuurkracht. Ze noemen het – naar Plato – de kwintessens.