enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Geef een waardering.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart pentakels 2

Astrologie: meer dan horoscopen

De astrologie is verdeeld in twee hoofdstromingen: de beoordelende en de natuurlijke.

De beoordelende astrologie is meer doelgericht en verlangt van een astroloog dat hij of zij aan de hand van een horoscoop een duidelijk oordeel of zelfs een verklaring geeft van iemands karakter, en soms een voorspelling omtrent een toekomstige gebeurtenis doet.

De natuurlijke astrologie houdt zich bezig met natuurlijke cycli en ritmes zoals die van de Zon en Maan en past de principes van de twaalf dierenriemtekens toe op verschillende maatschappelijke onderwerpen, zoals financiële, medische en volkenkundige astrologie.

Jeroen Visbeek houdt zich voornamelijk bezig met de natuurlijke astrologie (zonder horoscopen). Bij zijn analyses over o.a. de tijdgeest, gebruikt hij de cyclus van de precessie, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, en de numerologie.

DE VIJF ELEMENTEN

de vijf oosterse elementen

Volgens de traditionele Chinese filosofie veroorzaakt de Ki (levensenergie) alle veranderingen van de Tao (Universum). Ki manifesteert zich in twee tegengestelde waarden: yin en yang. Daarnaast maken de Chinezen gebruik van de vijf elementen als classificatie voor alle natuurlijke fenomenen en om veranderingen te duiden zoals het ritme van de seizoenen. De vijf elementen zijn: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water.

HOUT
groeien en ontdekken
oosten, lente, wind
zien
zuur
boosheid / passie
lever (yin)
galblaas (yang)
VUUR
heersen en transformeren
zuiden, zomer, warmte
spreken
bitter
vreugde / trots
(yin) hart
(yang) dunne darm
METAAL
concentreren en onderzoeken
westen, herfst, droog
ruiken
scherp
verdriet / acceptatie
longen (yin)
dikke darm (yang)
WATER
voelen en dromen
noorden, winter, koud
horen
zout
angst / zelfvertrouwen
(yin) nieren
(yang) blaas
AARDE
beheersen en vertrouwen
centrum, nazomer, vochtig
proeven
zoet
zorgen / loslaten
milt (yin)
maag (yang)

 

De vijf elementen worden toegepast in de Feng shui, astrologie, traditionele Chinese geneeskunde, muziek, vechtsporten en militaire beslissingen. Ook worden de elementen geassocieerd met emoties, smaken, kleuren, organen en windrichtingen. Elk seizoen staat onder invloed van een element waarbij de Chinezen de nazomer als het vijfde (Aarde)seizoen beschouwen. In de Japanse filosofie worden Aarde, Water, Vuur, Wind en Leegte als de vijf elementen beschouwd.

De Chinese term voor de vijfelementenleer is Wu Xing. Wu betekent ‘vijf’ en Xing ‘bewegen’. Er is dus sprake van een proces met vijf fases. Hout wordt geassocieerd met actieve functies die in een fase van groei verkeren. Vuur geeft die activiteiten aan die een hoogtepunt bereiken en snel in kracht zullen afnemen of een rustperiode in gaan. Metaal staat voor de activiteiten die aflopen. Water geeft de activiteiten aan die de diepste rust hebben bereikt en binnenkort hun activiteiten een andere richting zullen geven. Aarde ten slotte geeft evenwicht en neutraliteit aan. In zekere zin fungeert Aarde als een buffer tussen de andere activiteiten.

Het getal vijf is opgebouwd uit een twee en drie (2+3=5). De twee staat voor een tegenstelling (zoals in het yin en yang) en de drie staat voor een beweging (zoals hierboven beschreven). De vijfelementenleer beschrijft processen met twee tegengestelde bewegingen: een cyclus van creatie en vernietiging. Dit veroorzaakt dynamiek.

De cyclus van creatie begint ijl en eindigt massief. Het eerste element in de cyclus van creatie is Hout. Het element Hout staat symbool voor planten welke schijnbaar uit het niets tot leven komen. Uit Hout volgt Vuur en het Vuur heeft een dichtere vorm waardoor we het kunnen zien. Wanneer Vuur dooft, verdicht het tot Aarde en de meest verdichte Ďaardeí is Metaal. Het element Metaal staat voor harde vormen. Water is het laatste element en water kan metaal laten roesten en transformeert de structuur van metaal waardoor het oplost en weer beschikbaar kan komen voor Hout. De cyclus van creatie is een verdichtingsproces en deze wordt tegengewerkt door de cyclus van vernietiging.

de vijf oosterse elementen en de relaties
Cyclus van creatie
  • Hout voedt Vuur
  • Vuur voedt Aarde (as)
  • Aarde voedt Metaal (metaalerts)
  • Metaal voedt Water
  • Water voedt Hout
Cyclus van vernietiging
  • Hout werkt Aarde tegen doordat boomwortels de aarde openbreken
  • Metaal werkt Hout tegen doordat bijlen bomen vellen
  • Vuur werkt Metaal tegen door het te smelten
  • Water werkt Vuur tegen door het uit te doven
  • Aarde werkt Water tegen door het in modder te veranderen

De vijf elementen en de dierentekens


De Houtdieren zijn: Tijger, Haas en Draak

Hout

Het element Hout (groen) staat voor de lente. Hout staat als een kind open voor de wereld. Een Houtmens heeft een brede belangstelling en weet anderen tot samenwerking te brengen. Hout maakt graag plannen waar hij enthousiast aan begint maar slaagt er niet altijd in om zijn doelen te bereiken. Hout is gerelateerd aan de planeet Jupiter.

Positieve kanten: positief ingesteld, flexibel, meelevend, welwillend, sociaal, gezellig, zinnelijk, vruchtbaar, creatief
Negatieve kanten: kwaadheid, snel de moed verliezen bij tegenslag


De Vuurdieren zijn: Slang, Paard en Geit

Vuur

Het element Vuur (rood) staat voor de zomer. Vuur is extravert en wil graag de leiding nemen, is ambitieus en wil iets veranderen. Vuur is uit op macht en neemt veel risico's. Vuur kan anderen enthousiast voor iets maken maar trekt zich terug bij tegenslag en raakt dan teleurgesteld. Vuur is gerelateerd aan de planeet Mars.

Positieve kanten: passie, vreugde, hartstochtelijk, dynamisch, vitaal, enthousiast, stralend, doelgericht, besluitvaardig
Negatieve kanten: verblindend, vluchtig, neiging tot arrogantie, agressief, egoïsme, egocentrisch

Er zijn geen Aardedieren.

Aarde

Het element Aarde (geel) staat in het centrum. Aarde wil een situatie beheersen en is vanuit de behoefte aan evenwicht liefdevol en zorgzaam. Een Aardemens is een harde werker en heeft vertrouwen in het leven. Aarde kan zich niet goed in anderen verplaatsen en vraagt zelf veel aandacht en erkenning. De behoefte aan stabiliteit kan soms leiden tot verstikking. Aarde is gerelateerd aan de planeet Saturnus.

Positieve kanten: zelfbewust, vertrouwen, eerlijk, vlijtig, stabiel, praktisch, betrouwbaar, zorgzaam, behoudend, gedisciplineerd, serieus, behoedzaam, redelijk
Negatieve kanten: tobben, koppig, starheid, verstikkend


De Metaaldieren zijn: Aap, Haan en Hond

Metaal

Het element Metaal (wit) staat voor de herfst. Metaal kan zich goed concentreren en zich ergens in vastbijten. Dat geeft Metaal een onbuigzame en resolute inborst. Een Metaaltype wil het beste en komt vaak op voor mensen die het minder goed hebben of minder goed bedeeld zijn. Het doel van Metaal is het aanbrengen van orde in de wereld. Metaal is onafhankelijkheid en heeft een eigen mening en standpunt wat kan leiden tot zwart-witgedachtes. Metaal is gerelateerd aan de planeet Venus.

Positieve kanten: doorzettingsvermogen, plichtsbesef, verantwoordelijkheidsgevoel, bereidheid tot risico's nemen, logisch denken, wijsheid, streven naar het beste, communicatief, sociaal
Negatieve kanten: neiging tot hardheid, droefheid, melancholisch, nostalgisch


De Waterdieren zijn: Varken, Rat en Os

Water

Het element Water (zwart) staat voor de winter. Water heeft een goed invoelend vermogen en weinig problemen met het verwoorden van gevoelens en emoties. Bij het Water staat het ervaren van de werkelijkheid voorop en daarom heeft Water een grote opmerkingsgave. Water wordt gedreven door gevoelens, idealen, dromen en brengt altijd de dingen in beweging. Het Water kan ook voor te veel illusies en te weinig realisme zorgen. Water is gerelateerd aan de planeet Mercurius.

Positieve kanten: flexibel, idealistisch, kalm, respectabel, gevoelig, vriendelijk, sympathiek, flexibel in de omgang, overdenkend
Negatieve kanten: prikkelbaar, je verliezen in illusies, niet reŽel zijn, angsten

Deel deze pagina