enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Ik waardeer uw donatie.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart Munten 2

Astrologie: meer dan horoscopen

De astrologie is verdeeld in twee hoofdstromingen: de beoordelende en de natuurlijke.

De beoordelende astrologie is meer doelgericht en verlangt van een astroloog dat hij of zij aan de hand van een horoscoop een duidelijk oordeel of zelfs een verklaring geeft van iemands karakter, en soms een voorspelling omtrent een toekomstige gebeurtenis doet.

De natuurlijke astrologie houdt zich bezig met natuurlijke cycli en ritmes zoals die van de Zon en Maan en past de principes van de twaalf dierenriemtekens toe op verschillende maatschappelijke onderwerpen, zoals financiële, medische en volkenkundige astrologie.

Jeroen Visbeek houdt zich voornamelijk bezig met de natuurlijke astrologie (zonder horoscopen). Bij zijn analyses over o.a. de tijdgeest, gebruikt hij de cyclus van de precessie, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, en de numerologie.

DE VIJF ELEMENTEN

de vijf oosterse elementen

Volgens de traditionele Chinese filosofie veroorzaakt de Ki (levensenergie) alle veranderingen van de Tao (Universum). Ki manifesteert zich in twee tegengestelde waarden: yin en yang. Daarnaast maken de Chinezen gebruik van de vijf elementen als classificatie voor alle natuurlijke fenomenen en om veranderingen te duiden zoals het ritme van de seizoenen. De vijf elementen zijn: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water.

HOUT
groeien en ontdekken
oosten, lente, wind
zien
zuur
boosheid / passie
lever (yin)
galblaas (yang)
VUUR
heersen en transformeren
zuiden, zomer, warmte
spreken
bitter
vreugde / trots
(yin) hart
(yang) dunne darm
METAAL
concentreren en onderzoeken
westen, herfst, droog
ruiken
scherp
verdriet / acceptatie
longen (yin)
dikke darm (yang)
WATER
voelen en dromen
noorden, winter, koud
horen
zout
angst / zelfvertrouwen
(yin) nieren
(yang) blaas
AARDE
beheersen en vertrouwen
centrum, nazomer, vochtig
proeven
zoet
zorgen / loslaten
milt (yin)
maag (yang)

De vijf elementen worden toegepast in de Feng shui, astrologie, traditionele Chinese geneeskunde, muziek, vechtsporten en militaire beslissingen. Ook worden de elementen geassocieerd met emoties, smaken, kleuren, organen en windrichtingen. Elk seizoen staat onder invloed van een element waarbij de Chinezen de nazomer als het vijfde (Aarde)seizoen beschouwen. In de Japanse filosofie worden Aarde, Water, Vuur, Wind en Leegte als de vijf elementen beschouwd.

De Chinese term voor de vijfelementenleer is Wu Xing. Wu betekent ‘vijf’ en Xing ‘bewegen’. Er is dus sprake van een proces met vijf fases. Hout wordt geassocieerd met actieve functies die in een fase van groei verkeren. Vuur geeft die activiteiten aan die een hoogtepunt bereiken en snel in kracht zullen afnemen of een rustperiode in gaan. Metaal staat voor de activiteiten die aflopen. Water geeft de activiteiten aan die de diepste rust hebben bereikt en binnenkort hun activiteiten een andere richting zullen geven. Aarde ten slotte geeft evenwicht en neutraliteit aan. In zekere zin fungeert Aarde als een buffer tussen de andere activiteiten.

Het getal vijf is opgebouwd uit een twee en drie (2+3=5). De twee staat voor een tegenstelling (zoals in het yin en yang) en de drie staat voor een beweging (zoals hierboven beschreven). De vijfelementenleer beschrijft processen met twee tegengestelde bewegingen: een cyclus van creatie en vernietiging. Dit veroorzaakt dynamiek.

De cyclus van creatie begint ijl en eindigt massief. Het eerste element in de cyclus van creatie is Hout. Het element Hout staat symbool voor planten welke schijnbaar uit het niets tot leven komen. Uit Hout volgt Vuur en het Vuur heeft een dichtere vorm waardoor we het kunnen zien. Wanneer Vuur dooft, verdicht het tot Aarde en de meest verdichte Ďaardeí is Metaal. Het element Metaal staat voor harde vormen. Water is het laatste element en water kan metaal laten roesten en transformeert de structuur van metaal waardoor het oplost en weer beschikbaar kan komen voor Hout. De cyclus van creatie is een verdichtingsproces en deze wordt tegengewerkt door de cyclus van vernietiging.

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.2" width="421" height="420" id="svg2"> image/svg+xml Hout Vuur Aarde Metaal Water
Cyclus van creatie
 • Hout voedt Vuur
 • Vuur voedt Aarde (as)
 • Aarde voedt Metaal (metaalerts)
 • Metaal voedt Water
 • Water voedt Hout
Cyclus van vernietiging
 • Hout werkt Aarde tegen doordat boomwortels de aarde openbreken
 • Metaal werkt Hout tegen doordat bijlen bomen vellen
 • Vuur werkt Metaal tegen door het te smelten
 • Water werkt Vuur tegen door het uit te doven
 • Aarde werkt Water tegen door het in modder te veranderen

Hout

Het element Hout (groen) staat voor de lente. Hout staat als een kind open voor de wereld. Een Houtmens heeft een brede belangstelling en weet anderen tot samenwerking te brengen. Hout maakt graag plannen waar hij enthousiast aan begint maar slaagt er niet altijd in om zijn doelen te bereiken. Hout is gerelateerd aan de planeet Jupiter.

Positieve kanten: positief ingesteld, flexibel, meelevend, welwillend, sociaal, gezellig, zinnelijk, vruchtbaar, creatief
Negatieve kanten: kwaadheid, snel de moed verliezen bij tegenslag

Vuur

Het element Vuur (rood) staat voor de zomer. Vuur is extravert en wil graag de leiding nemen, is ambitieus en wil iets veranderen. Vuur is uit op macht en neemt veel risico's. Vuur kan anderen enthousiast voor iets maken maar trekt zich terug bij tegenslag en raakt dan teleurgesteld. Vuur is gerelateerd aan de planeet Mars.

Positieve kanten: passie, vreugde, hartstochtelijk, dynamisch, vitaal, enthousiast, stralend, doelgericht, besluitvaardig
Negatieve kanten: verblindend, vluchtig, neiging tot arrogantie, agressief, egoïsme, egocentrisch

Aarde

Het element Aarde (geel) staat in het centrum. Aarde wil een situatie beheersen en is vanuit de behoefte aan evenwicht liefdevol en zorgzaam. Een Aardemens is een harde werker en heeft vertrouwen in het leven. Aarde kan zich niet goed in anderen verplaatsen en vraagt zelf veel aandacht en erkenning. De behoefte aan stabiliteit kan soms leiden tot verstikking. Aarde is gerelateerd aan de planeet Saturnus.

Positieve kanten: zelfbewust, vertrouwen, eerlijk, vlijtig, stabiel, praktisch, betrouwbaar, zorgzaam, behoudend, gedisciplineerd, serieus, behoedzaam, redelijk
Negatieve kanten: tobben, koppig, starheid, verstikkend

Metaal

Het element Metaal (wit) staat voor de herfst. Metaal kan zich goed concentreren en zich ergens in vastbijten. Dat geeft Metaal een onbuigzame en resolute inborst. Een Metaaltype wil het beste en komt vaak op voor mensen die het minder goed hebben of minder goed bedeeld zijn. Het doel van Metaal is het aanbrengen van orde in de wereld. Metaal is onafhankelijkheid en heeft een eigen mening en standpunt wat kan leiden tot zwart-witgedachtes. Metaal is gerelateerd aan de planeet Venus.

Positieve kanten: doorzettingsvermogen, plichtsbesef, verantwoordelijkheidsgevoel, bereidheid tot risico's nemen, logisch denken, wijsheid, streven naar het beste, communicatief, sociaal
Negatieve kanten: neiging tot hardheid, droefheid, melancholisch, nostalgisch

Water

Het element Water (zwart) staat voor de winter. Water heeft een goed invoelend vermogen en weinig problemen met het verwoorden van gevoelens en emoties. Bij het Water staat het ervaren van de werkelijkheid voorop en daarom heeft Water een grote opmerkingsgave. Water wordt gedreven door gevoelens, idealen, dromen en brengt altijd de dingen in beweging. Het Water kan ook voor te veel illusies en te weinig realisme zorgen. Water is gerelateerd aan de planeet Mercurius.

Positieve kanten: flexibel, idealistisch, kalm, respectabel, gevoelig, vriendelijk, sympathiek, flexibel in de omgang, overdenkend
Negatieve kanten: prikkelbaar, je verliezen in illusies, niet reŽel zijn, angsten

De maandcycli en seizoenen

Voor de verdeling van de maanden bestaan er de Chinese kalender twee indelingen:

 1. In de traditionele indeling begint een nieuw jaar tussen 21 januari en 20 februari. Hierop is een ingewikkelde verdeling van de twaalf maanden (inclusief een 13de schrikkelmaand) gebaseerd.
 2. De vereenvoudigde methode sluit beter aan bij 'onze' vaste indeling van de maanden. In de vereenvoudigde indeling begint een nieuw Chinees jaar altijd op 4 februari (het gemiddelde van 21 januari en 20 februari). De twaalf maanden zijn gelijk verdeeld over het jaar en beginnen tussen de 4de en achtste dag van de maand. De elementen van de dierentekens zijn gebaseerd op deze indeling.

De vereenvoudigde indeling wordt gebruikt voor de verdeling van de maanddieren.

dierenteken seizoen element Chinese (zonne)maanden en seizoenen
Rat winter Water 8 december (Het eerste teken Rat is verbonden met de winterwende)
Os winter Water 6 januari
Tijger lente Hout 4 februari (begin lente met de Tijgermaand)
Haas lente Hout 6 maart
Draak lente Hout 6 april
Slang zomer Vuur 6 mei (begin zomer)
Paard zomer Vuur 6 juni
Geit zomer Vuur 8 juli
Aap herfst Metaal 8 augustus (begin herfst)
Haan herfst Metaal 8 september
Hond herfst Metaal 9 oktober
Varken winter Water 8 november (begin winter)

De dierentekens zijn verbonden met de elementen van de seizoenen.
De lente heeft het element Hout en dus zijn de Houtdieren Tijger, Haas en Draak.
De zomer heeft het element Vuur en dus zijn de Vuurdieren Slang, Paard en Geit.
De herfst heeft het element Metaal en dus zijn de Metaaldieren Aap, Haan en Hond.
De winter heeft het element Water en dus zijn de Waterdieren Rat en Os en Varken.

Het element Aarde wordt soms verbonden met het vijfde seizoen van de nazomer, maar volgens de vereenvoudigde mehtode zijn er vier seizoenen en zijn er geen Aardedieren.

De jaarcycli

Voor de indeling van de jaren wordt in principe de traditionele methode gebruikt. Er zijn twee cycli:

 1. Een cyclus van 60 jaar met 5 perioden van 12 jaar. Elke periode van 12 jaar staat onder invloed van een bepaald element. In 1924 en 1984 begon een nieuwe 60-jarige cyclus.
 2. Een cyclus van 10 jaar met 5 perioden van 2 jaar. Elke periode van 2 jaar staat onder invloed van een bepaald element, waarbij in een even jaar het element zich manifesteert als Yang en in een oneven jaar zich manifesteert zal Yin.

De 12-jarige tijdperken zijn in de tabel met gekleurde randen weergegeven.

Hout
Yang
Hout
Yin
Vuur
Yang
Vuur
Yin
Aarde
Yang
Aarde
Yin
Metaal
Yang
Metaal
Yin
Water
Yang
Water
Yin
60-jarige cyclus 1924-1983
1924
Rat
5-2-1924
1925
Os
25-1-1925
1926
Tijger
13-2-1926
1927
Haas
2-2-1927
1928
Draak
23-1-1928
1929
Slang
10-2-1929
1930
Paard
30-1-1930
1931
Geit
17-2-1931
1932
Aap
6-2-1932
1933
Haan
26-1-1933
1934
Hond
14-2-1934
1935
Varken
4-2-1935
1936
Rat
24-1-1936
1937
Os
11-2-1937
1938
Tijger
31-1-1938
1939
Haas
19-2-1939
1940
Draak
8-2-1940
1941
Slang
27-1-1941
1942
Paard
15-2-1942
1943
Geit
5-2-1943
1944
Aap
25-1-1944
1945
Haan
13-2-1945
1946
Hond
2-2-1946
1947
Varken
22-1-1947
1948
Rat
10-2-1948
1949
Os
29-1-1949
1950
Tijger
17-2-1950
1951
Haas
6-2-1951
1952
Draak
27-1-1952
1953
Slang
14-2-1953
1954
Paard
3-2-1954
1955
Geit
24-1-1955
1956
Aap
12-2-1956
1957
Haan
31-1-1957
1958
Hond
18-2-1958
1959
Varken
8-2-1959
1960
Rat
28-1-1960
1961
Os
15-2-1961
1962
Tijger
5-2-1962
1963
Haas
25-1-1963
1964
Draak
13-2-1964
1965
Slang
2-2-1965
1966
Paard
21-1-1966
1967
Geit
9-2-1967
1968
Aap
30-1-1968
1969
Haan
17-2-1969
1970
Hond
6-2-1970
1971
Varken
27-1-1971
1972
Rat
15-2-1972
1973
Os
3-2-1973
1974
Tijger
23-1-1974
1975
Haas
11-2-1975
1976
Draak
31-1-1976
1977
Slang
18-2-1977
1978
Paard
7-2-1978
1979
Geit
28-1-1979
1980
Aap
16-2-1980
1981
Haan
5-2-1981
1982
Hond
25-1-1982
1983
Varken
13-2-1983
60-jarige cyclus 1984-2043
Hout
Yang
Hout
Yin
Vuur
Yang
Vuur
Yin
Aarde
Yang
Aarde
Yin
Metaal
Yang
Metaal
Yin
Water
Yang
Water
Yin
1984
Rat
2-2-1984
1985
Os
20-2-1985
1986
Tijger
9-2-1986
1987
Haas
29-1-1987
1988
Draak
17-2-1988
1989
Slang
6-2-1989
1990
Paard
27-1-1990
1991
Geit
15-2-1991
1992
Aap
4-2-1992
1993
Haan
23-1-1993
1994
Hond
10-2-1994
1995
Varken
31-1-1995
1996
Rat
19-2-1996
1997
Os
7-2-1997
1998
Tijger
28-1-1998
1999
Haas
16-2-1999
2000
Draak
5-2-2000
2001
Slang
24-1-2001
2002
Paard
12-2-2002
2003
Geit
1-2-2003
2004
Aap
22-1-2004
2005
Haan
9-2-2005
2006
Hond
29-1-2006
2007
Varken
17-2-2007
2008
Rat
7-2-2008
2009
Os
26-1-2009
2010
Tijger
14-2-2010
2011
Haas
3-2-2011
2012
Draak
23-1-2012
2013
Slang
10-2-2013
2014
Paard
31-1-2014
2015
Geit
19-2-2015
2016
Aap
8-2-2016
2017
Haan
28-1-2017
2018
Hond
16-2-2018
2019
Varken
5-2-2019
2020
Rat
25-1-2020
2021
Os
12-2-2021
2022
Tijger
1-2-2022
2023
Haas
22-1-2023
2024
Draak
10-2-2024
2025
Slang
29-1-2025
2026
Paard
17-2-2026
2027
Geit
6-2-2027
2028
Aap
26-1-2028
2029
Haan
13-2-2029
2030
Hond
3-2-2030
2031
Varken
23-1-2031
2032
Rat
11-2-2032
2033
Os
31-1-2033
2034
Tijger
19-2-2034
2035
Haas
8-2-2035
2036
Draak
28-1-2036
2037
Slang
15-2-2037
2038
Paard
4-2-2038
2039
Geit
24-1-2039
2040
Aap
12-2-2040
2041
Haan
1-2-2041
2042
Hond
22-1-2042
2043
Varken
10-2-2043
Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022