enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Geef een waardering.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart pentakels 2

Astrologie: meer dan horoscopen

De astrologie is verdeeld in twee hoofdstromingen: de beoordelende en de natuurlijke.

De beoordelende astrologie is meer doelgericht en verlangt van een astroloog dat hij of zij aan de hand van een horoscoop een duidelijk oordeel of zelfs een verklaring geeft van iemands karakter, en soms een voorspelling omtrent een toekomstige gebeurtenis doet.

De natuurlijke astrologie houdt zich bezig met natuurlijke cycli en ritmes zoals die van de Zon en Maan en past de principes van de twaalf dierenriemtekens toe op verschillende maatschappelijke onderwerpen, zoals financiële, medische en volkenkundige astrologie.

Jeroen Visbeek houdt zich voornamelijk bezig met de natuurlijke astrologie (zonder horoscopen). Bij zijn analyses over o.a. de tijdgeest, gebruikt hij de cyclus van de precessie, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, en de numerologie.

Water, zo gewoon ... en toch zo bijzonder

jongens drinken water

Water staat in onze symboliek voor het gevoel en het bewustzijn.

Water heeft veel bijzondere eigenschappen zoals:

  • Water is de enige stof die in drie fases op Aarde voorkomt; als waterdamp, water en ijs.
  • Water heeft een hoge oppervlaktespanning, een hoge warmtegeleiding en een hoog oplossend vermogen.
  • En wat denkt u hiervan: bij elke verbranding is een (heel klein beetje) water nodig. Benzine zonder een fractie water brandt niet!
  • Een heel bijzondere eigenschap van water is de dichtheid van ijs: het lichter dan dat van vloeibaar water. Dit is de reden dat water uitzet als het bevriest en dat ijs op vloeibaar water zal drijven. Bij 4 °C heeft water de hoogste dichtheid, namelijk 1,00 kg/L.
  • Water is essentieel voor het leven: geen water, geen leven. Het leven is ontstaan in de oceanen en het vocht in ons lichaam lijkt nog steeds sterk op de chemische samenstelling van de oceanen.

Veel van deze bijzondere eigenschappen houden verband met de waterstofbruggen. Dit zijn verbindingen van die de waterstofatomen van een watermolecule maken met die van naburige watermoleculen. Onder ideale omstandigheden kan water vier waterstofbruggen vormen. Die ideale omstandigheden doen zich voor als water een vaste stof is (ijs). De waterstofbruggen houden de watermoleculen op een bepaalde afstand van elkaar waardoor ze mooie regelmatige zeshoekige buisvormige structuren vormen en deze kennen we als de prachtige symmetrische vormen van sneeuwvlokken. Ook in de vloeibare toestand vormt water zulke verbindingen. Vloeibaar water heeft gemiddeld maar 3,5 waterstofbruggen en kan niet die mooie structuren vormen zoals in de vaste toestand.

Het kost veel energie om de waterstofbruggen kapot te maken en dat is de reden dat water maar langzaam opwarmt of afkoelt. Dit heeft een stabiliserend effect: de temperatuur van het water in de oceanen verandert nooit met meer dan 1 °C per dag, terwijl de temperatuur van andere stoffen met 15 °C kan veranderen in een dag. Een ander gevolg van de waterstofverbindingen is het hoge vriespunt van water. Water bevriest al bij 1 °C omdat de waterstofbruggen de roostervorming bij de ijsvorming vergemakkelijken. Een vergelijkbare stof als koolstofdioxide vriest pas bij -78 °C.

Water kan met zijn waterstofbruggen de structuur overnemen van stoffen en objecten die zich in het water bevinden. Als de objecten en stoffen uit het water worden gefilterd, bezit het water er nog de structuur van. Dit noemt men het geheugen van water. De oceanen zijn het geheugen van Moeder Aarde. De homeopathie werkt met deze eigenschap.

Een van de meest fascinerende eigenschappen van water is dat het reageert op magnetische velden, muziek en zelfs intenties. Water reageert op het menselijk bewustzijn. Het neemt de structuur aan van je emotionele toestand. In deze zin heeft water een informatieve kwaliteit.

Kortom ... wees lief tegen water.

Sta eens stil bij wat het levenselixer u heeft te vertellen.

Deel deze pagina