Zoeken Contact

Astrologie

Wie astrologie zegt, zegt horoscopen. Een westerse of Vedische horoscoop is een interpretatie van de stand van de planeten ten opzichte van de twaalf sterrenbeelden. In de ooosterse astrologie worden dierentekens gekoppeld aan een (geboorte)uur, dag, maand en jaar. Persoonlijk doe ik weinig met horoscopen. Bij mijn analyses gebruik ik de numerologie, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens. Ik vermoed dat de westerse astrologie meer geschikt is voor een persoonlijke horoscoop en dat de oosterse astrologie beter gebruikt kan worden voor groepen. Mijn interpretaties hierover kan je hier lezen of bekijken in mijn video's.

ER IS GEEN LICHT ZONDER DUISTERNIS

'Yin Yang' is een Chinees principe of filosofie, waarvan de oorsprong duizenden jaren in het verleden ligt. Het principe wordt voor het eerst genoemd in de I Tjing, die stamt van ongeveer 700 tot 1000 jaar voor Christus. Men neemt aan dat yin en yang toen waarschijnlijk symbool stonden voor praktische zaken. Ze stonden voor geografische locaties: yin voor de koudere noordzijde van de heuvel en yang voor de warme naar het zuiden gerichte kant. Yang werd gaandeweg steeds meer aan het zonlicht gelieerd, terwijl yin met de schaduw werd verbonden. In de loop der tijd zijn de begrippen in steeds abstractere en meer algemene zin gehanteerd.

Het yinyangprincipe houdt in: polariteit, evenwicht en harmonie. Yin en yang zijn twee tegengestelde of aanvullende kosmische energieën, zoals dag en nacht, licht en donker, zomer en winter. Yin staat in verband met de donkere maan (die afgekeerd is van de zon) en staat voor de vrouwelijke natuur. Yang staat in verband met de heldere zon en komt overeen met de mannelijke natuur. Yin en yang zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad, zij bestaan alleen bij de gratie van de ander. Het yinyangprincipe vertegenwoordigt de voortdurende verandering en beweging van de kosmos. Om gezond te zijn, moeten beide energieën in lichaam en geest worden geïntegreerd.

  • Alles heeft altijd een yin en een yang kant
  • Iets is pas yin of yang wanneer je het vergelijkt met iets anders.
  • Yin en yang zijn altijd onderling afhankelijk.
  • Yin en yang kunnen in elkaar over gaan.
De juiste balans

In onze westerse beschaving staat het yinyangsymbool bekend als hÚt symbool voor evenwicht, harmonie en gelijkheid. In essentie vullen tegenstellingen als warm en koud, jong en oud, dik en dun, en groot en klein elkaar volledig aan. Niet doordat zij in harmonie met elkaar leven, maar omdat ieder gebied als het ware strijd levert met het andere gebied. Het evenwicht komt voort uit de strijd tussen die twee uitersten waarbij er geen winnaar kan zijn, omdat de natuur (de Tao) in het hart van beide tegenstellingen een deel van de ander heeft gelegd. Aan de rand zijn de tegenstellingen groot, maar als je van de rand naar de kern gaat zul je het andere gebied vinden, waardoor er geen tegen strijdigheden meer bestaan.

De mens bestaat uit de vrouwelijke polariteit (yin) en de mannelijke polariteit (yang). De man moet zijn vrouwelijke pool in zichzelf toelaten en de vrouw moet ditzelfde doen met haar mannelijke pool. En beiden moeten in zichzelf zoeken naar het juiste evenwicht. Onze buitenkant is yang (actief, mannelijk, agressief, sociaal onverschillig) en onze binnenkant is yin (passief, vrouwelijk, ontvankelijk, op de samenleving gericht). Binnen en buiten zijn met elkaar verstrengeld. Er loopt voortdurend een stroom energie van het een naar het ander. Deze energiestroom wordt chi genoemd. Chi brengt geluk en levenskracht met zich mee. Als deze energiestroom wordt geblokkeerd, brengt dat stagnatie teweeg en dat kan ziekte veroorzaken. Iedere toestand in het universum is een direct gevolg van een energetische balans tussen het yin en yang. Om gezond te blijven moeten het yin en yang in evenwicht worden gebracht. Een disbalans kan op de langere termijn een ziekte veroorzaken. Het yintype moet oppassen voor een gebrek aan yang en het yangtype moet yang in evenwicht brengen met yin. Het is echter niet zo dat iedereen precies voor de helft uit yin en de andere helft uit yang bestaat of moet bestaan. De balans zou iedereen zelf moeten vinden en hangt af van verschillende factoren als: lichamelijke constitutie, bezigheden, relaties, werk, gezondheid, emotionele beleving en omgeving, het klimaat, het seizoen etc.

Het volgende kan gebeuren als het evenwicht er niet is:

  • Tekort aan yin: mager, zenuwachtig en afwezig
  • Teveel aan yin: waterophopingen in het lichaam, verstopte bronchiën, cellulitis en oedeem
  • Tekort aan yang: oververmoeidheid en concentratieproblemen
  • Teveel aan yang: verhit lichaam en geest; driftig worden, rood aanlopen en hyperactief

 

De dierentekens

De dierentekens worden volgens hun kwaliteiten, aard, gewoonten en eigenschappen gerangschikt onder yin of yang. De yindieren zijn rat, os, haas, aap, hond en varken. De yangdieren zijn tijger, draak, slang, paard, geit en haan. Ieder dierenteken richt zich naar haar tegenpool om een evenwichtig en gezond leven te creŰren.

Kenmerken van het yintype

Yin is naar binnen gericht, beschouwend, opbouwend, concreet en gevoelig. Het yintype is bedachtzaam, introvert en intu´tief, maar ook veranderlijk, wispelturig en humeurig. Heeft een gemiddelde gestalte, de neiging tot zwaarlijvigheid en moet daarom goed op het gewicht letten. yintypes komen vaak loom en traag over. Ze hebben het vaak koud. Hun gezicht is bleek en ingetogen. De ogen zijn meestal neerwaarts gericht en maken een afwezige en dromerige indruk. De yintype mensen hebben over het algemeen een goede gezondheid en zijn tamelijk zelfbewust. Ze zijn intelligent, onafhankelijk, ontvankelijk, niet materialistisch en emotioneel stabiel.

Kenmerken van het yangtype

Yang is naar buiten gericht, expressief, creatief en actief. Het yangtype is extravert, joviaal en spontaan, maar ook opvliegend en hyperactief. Is stevig gebouwd en goed gespierd. Heeft een rijzige gestalte en kijkt iemand strak in de ogen. yangtypes blaken van energie. Ze hebben het vaak warm. Hun gelaatskleur is rood. Ze hebben vaak een glimlach op de mond en maken een opgewekte, vastberaden en kordate indruk. De yangtypen zijn minder stabiel, maar meestal wel wat optimistischer. Ze houden van gezelligheid, zijn praktisch en materialistisch en vaak conservatief en geneigd tot jaloezie.

Twee yin dierentekens kunnen door een derde yangdier in evenwicht worden gehouden. Twee yang dierentekens kunnen door een derde, de yindier in evenwicht worden gebracht. Er zijn zo vier combinaties.

Rat, Aap (yin) en Draak (yang) - Ambitie en Bezit

Deze drie dierentekens zijn positief ingesteld. Ze verzetten veel werk en willen hun werk en streven beloond zien. Ze streven naar succes en bezit. Rat, Aap en Draak maken zich zorgen over de toekomst. Dit is ook de reden waarom ze zo hard werken. Ze hebben ideeën, die ze verwezenlijkt willen zien, tonen initiatief en zorgen voor vooruitgang en vernieuwing. Hun sterke actieve inslag en behoefte aan het leveren van bijzondere prestaties maakt ze geschikt voor het zakenleven en op commercieel en financieel gebied.

Os (yin), Slang en Haan (yang) - Intellect en Overtuiging

Os, Slang en Haan werken met hun hoofd. Ze bedenken allerlei systemen en zaken. Ze werken zeer toegewijd aan de hen toevertrouwde zaken. Ze zijn standvastig en doelbewust. Os, Slang en Haan zorgen voor een stabiele gang van zaken. Men kan altijd op ze rekenen. Ze zijn plichtsgetrouw en streven vastberaden hun doel na. Ze zijn vast overtuigd van hun gelijk en volgen hun overtuiging, maar moeten wel bewijzen zien, zodat ze conclusies kunnen trekken voor de toekomst.

Tijger, Paard (yang) en Hond (yin) - Energie en Strijd

Tijger, Paard en Hond strijden voor een nobele zaak en volgen hun idealen. Ze zullen de mensheid op energieke en strijdvaardige wijze dienen, als ze zich dit voorgenomen hebben. Ze zijn openhartig en verkondigen op directe wijze hun mening. Ze bedoelen het goed, al laten ze dat nogal eens op een impulsieve en onorthodoxe wijze merken. Tijger, Paard en Hond werken gewetensvol en met enthousiasme aan de hen toevertrouwde zaken. Ze kunnen zeer geïnspireerd zijn. Het zijn sterren in communicatie: ze hangen vaak aan de telefoon, mailen graag of sturen boodschappen door. Ze hebben een extravert karakter en leggen heel makkelijk contact. Ze zijn eerlijk en recht door zee; men weet meteen waar men met hen aan toe is. Ze zullen niet makkelijk opgeven, hebben een strijdlustige natuur. Ook bij tegenslagen en onrecht blijven ze zo veerkrachtig en strijdlustig, dat ze er alleen maar sterker en meer vastberaden door worden.

Haas, Varken (yin) en Geit (yang) - Schoonheid en Liefde

Haas, Varken en Geit zijn samen een rustig drietal dat van schoonheid, harmonie en vrede houdt. Ze volgen hun intuïtie, door alles heen. Ze zijn gevoelig, kunnen niet tegen scherpe of harde woorden. Ze zullen eerder toegeven dan ruzie maken of voor hun rechten opkomen. Het is voor hen belangrijk om assertiever te leren worden. Andere dierentekens hebben soms de neiging om deze zachte dieren te gebruiken. Haas, Varken en Geit stellen zich vaak afhankelijk van de stimulans of leiderschap van anderen op. Het zijn artiesten met mooie ideeën. Het ontbreekt hen alleen vaak aan daadkracht. Het doel in hun leven is een wereld van universele liefde en schoonheid te creëren, waarin iedereen zich thuis voelt.


Het yinyangsymbool staat voor de levenscirkel van het Tao´sme. De zwarte vorm (yin) en witte vorm (yang) lijken te in elkaar te bewegen. Dit geeft aan dat yin en yang de disbalans in verschillende richtingen representeren: op en neer, links en rechts, voor en achter. Zo ook eigenschappen als vol en leeg, hard en zacht etc. Niets in het universum is volledig yin of volledig yang. Er zit altijd yin binnen het yang en yang binnen het yin. Dit wordt gesymboliseerd door de twee kleinere cirkels (puntjes) in elke vorm: zwart zit binnen het wit en wit zit binnen het zwart. Het ene extreem zal altijd omdraaien in zijn tegenpool. Het extreme yang verandert dan in yin en vice versa.
Yin Yang
vrouwelijk mannelijk
maan zon
donker licht
zwart wit
onder boven
koud warm
water vuur
passief actief
negatief positief
zwak sterk
introvert extravert
Zon Maan
Zon roteert animatie Maan fases animatie
stop de animatie
disclaimer privacywebsite bijgewerkt: 28 juni 2018