enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Ik waardeer uw donatie.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart Munten 2

Astrologie: meer dan horoscopen

De astrologie is verdeeld in twee hoofdstromingen: de beoordelende en de natuurlijke.

De beoordelende astrologie is meer doelgericht en verlangt van een astroloog dat hij of zij aan de hand van een horoscoop een duidelijk oordeel of zelfs een verklaring geeft van iemands karakter, en soms een voorspelling omtrent een toekomstige gebeurtenis doet.

De natuurlijke astrologie houdt zich bezig met natuurlijke cycli en ritmes zoals die van de Zon en Maan en past de principes van de twaalf dierenriemtekens toe op verschillende maatschappelijke onderwerpen, zoals financiële, medische en volkenkundige astrologie.

Jeroen Visbeek houdt zich voornamelijk bezig met de natuurlijke astrologie (zonder horoscopen). Bij zijn analyses over o.a. de tijdgeest, gebruikt hij de cyclus van de precessie, de cyclus en karakters van de twaalf dierenriemtekens, de vier elementen, het oerprincipe yin en yang, en de numerologie.

ER IS GEEN LICHT ZONDER DUISTERNIS

De yin-yangleer is een Chinese filosofie die ongeveer 700 tot 1000 jaar voor Christus voor het eerst wordt genoemd in de I Tjing. Men neemt aan dat yin en yang toen waarschijnlijk symbool stonden voor praktische zaken. Ze stonden voor geografische locaties: yin voor de koudere noordzijde van de heuvel en yang voor de warme naar het zuiden gerichte kant. Yang werd gaandeweg steeds meer aan het zonlicht gelieerd, terwijl yin met de schaduw en de Maan werd verbonden, en zodoende werden yin en yang gerelateerd aan de dag-nachtcyclus, licht en donker, zomer en winter. In de loop der tijd zijn de begrippen in steeds abstractere en meer algemene zin gehanteerd.

Alle veranderingen van de Tao (Universum) worden veroorzaakt door de Ki: de stromende levensenergie. De Ki manifesteert zich in twee tegengestelde waarden: yin en yang. Yin (vrouwelijk) en yang (mannelijk) zijn twee tegengestelde en aanvullende kosmische energieën. Het yin-yangprincipe houdt in: polariteit, evenwicht en harmonie. Yin en yang zijn geen absolute tegenstelling zoals zijn en niet-zijn, zij bestaan net als de man en vrouw bij de gratie van de ander. Niets in het heelal is volledig yin of volledig yang. Hun onderlinge wisselwerking veroorzaakt de voortdurende veranderingen in de kosmos. Iedere toestand in het heelal is een gevolg van de deze wisselwerking. Er loopt voortdurend een stroom energie van het een naar het ander.

  • Alles heeft altijd een yin en een yang kant
  • Iets is pas yin of yang wanneer je het vergelijkt met iets anders
  • Yin en yang zijn altijd onderling afhankelijk
  • Een teveel van yin of yang roept de tegenpool op
  • Yin en yang kunnen in elkaar over gaan
De juiste balans

De yin-yangfilosofie gaat over evenwicht, harmonie en gelijkheid. In essentie vullen tegenstellingen als warm en koud, jong en oud, dik en dun, goed en kwaad, en groot en klein elkaar volledig aan. Niet doordat zij in harmonie met elkaar leven, maar omdat ieder gebied als het ware strijd levert met het andere gebied. Het evenwicht komt voort uit de strijd tussen die twee uitersten waarbij er geen winnaar kan zijn, omdat de natuur (de Tao) in het hart van beide tegenstellingen een deel van de ander heeft gelegd. Aan de rand zijn de tegenstellingen groot, maar als je van de rand naar de kern gaat zul je het andere gebied vinden, waardoor er geen tegen strijdigheden meer bestaan. Wie echter de extremiteit opzoekt, zal merken dat de tegenpool - schijnbaar uit het niets - wordt geactiveerd.

Elk mens heeft een bepaalde mate van yin en yang en de optimale verhouding hiertussen is voor iedereen anders. Iedereen heeft een aangeboren constitutie die beïnvloed wordt door bezigheden, relaties, werk, gezondheid, voeding, emotionele beleving, omgeving, klimaat, seizoenen etc. Door deze invloeden kan de balans doorslaan in de verkeerde richting. In de regel moet de man zijn vrouwelijke pool in zichzelf toelaten en de vrouw moet ditzelfde doen met haar mannelijke pool. Om gezond te blijven in lichaam en geest moeten het yin en yang in evenwicht worden gebracht. Als de energiestroom blokkeert, brengt dat stagnatie teweeg. Op de langere termijn kan een disbalans een ziekte veroorzaken. Het yintype moet oppassen voor een gebrek aan yang en het yangtype moet yang in evenwicht brengen met yin.

Het volgende kan gebeuren als het evenwicht er niet is:

  • Tekort aan yin: mager, zenuwachtig en afwezig
  • Teveel aan yin: waterophopingen in het lichaam, verstopte bronchiën, cellulitis en oedeem
  • Tekort aan yang: oververmoeidheid en concentratieproblemen
  • Teveel aan yang: verhit lichaam en geest; driftig worden, rood aanlopen en hyperactief

Yin en Yang in de Chinese dierentekens

De dierentekens worden volgens hun kwaliteiten, aard, gewoonten en eigenschappen gerangschikt onder yin of yang. De yindieren zijn Rat, Os, Haas, Aap, Hond en Varken. De yangdieren zijn Tijger, Draak, Slang, Paard, Geit en Haan. Ieder dierenteken richt zich naar zijn tegenpool om een evenwichtig en gezond leven te creŽren.

Kenmerken van het yintype

Yin is naar binnen gericht, beschouwend, opbouwend, concreet en gevoelig. Het yintype is bedachtzaam, introvert en intuÔtief, maar ook veranderlijk, wispelturig en humeurig. Heeft een gemiddelde gestalte, de neiging tot zwaarlijvigheid en moet daarom goed op het gewicht letten. Yintypes komen vaak loom en traag over. Ze hebben het vaak koud. Hun gezicht is bleek en ingetogen. De ogen zijn meestal neerwaarts gericht en maken een afwezige en dromerige indruk. De yintypes hebben over het algemeen een goede gezondheid en zijn tamelijk zelfbewust. Ze zijn intelligent, onafhankelijk, ontvankelijk, niet materialistisch en emotioneel stabiel.

Kenmerken van het yangtype

Yang is naar buiten gericht, expressief, creatief en actief. Het yangtype is extravert, joviaal en spontaan, maar ook opvliegend en hyperactief. Is stevig gebouwd en goed gespierd. Heeft een rijzige gestalte en kijkt iemand strak in de ogen. yangtypes blaken van energie. Ze hebben het vaak warm. Hun gelaatskleur is rood. Ze hebben vaak een glimlach op de mond en maken een opgewekte, vastberaden en kordate indruk. De yangtypen zijn minder stabiel, maar meestal wel wat optimistischer. Ze houden van gezelligheid, zijn praktisch en materialistisch en vaak conservatief en geneigd tot jaloezie.

Twee yin dierentekens kunnen door een derde yangdier in evenwicht worden gehouden, en omgekeerd kunnnen twee yang dierentekens door een derde yindier in evenwicht worden gebracht. Er zijn zo vier combinaties.

Rat, Aap (yin) en Draak (yang) - Ambitie en Bezit

Deze drie dierentekens zijn positief ingesteld. Ze verzetten veel werk en willen hun werk en streven beloond zien. Ze streven naar succes en bezit. Rat, Aap en Draak maken zich zorgen over de toekomst. Dit is ook de reden waarom ze zo hard werken. Ze hebben ideeën, die ze verwezenlijkt willen zien, tonen initiatief en zorgen voor vooruitgang en vernieuwing. Hun actieve houding en behoefte aan het leveren van bijzondere prestaties maakt ze geschikt voor het zakenleven en op commercieel en financieel gebied.

Os (yin), Slang en Haan (yang) - Intellect en Overtuiging

Os, Slang en Haan werken met hun hoofd. Ze bedenken allerlei systemen en zaken. Ze werken zeer toegewijd aan de hun toevertrouwde zaken. Ze zijn standvastig en doelbewust. Os, Slang en Haan zorgen voor een stabiele gang van zaken. Men kan altijd op ze rekenen. Ze zijn plichtsgetrouw en streven vastberaden hun doel na. Ze zijn vast overtuigd van hun gelijk en volgen hun overtuiging, maar moeten wel bewijzen zien, zodat ze conclusies kunnen trekken voor de toekomst.

Tijger, Paard (yang) en Hond (yin) - Energie en Strijd

Tijger, Paard en Hond strijden voor een nobele zaak en volgen hun idealen. Ze zullen de mensheid op energieke en strijdvaardige wijze dienen, als ze zich dit voorgenomen hebben. Ze zijn openhartig en verkondigen op directe wijze hun mening. Ze bedoelen het goed, al laten ze dat nogal eens op een impulsieve en onorthodoxe wijze merken. Tijger, Paard en Hond werken gewetensvol en met enthousiasme aan de hun toevertrouwde zaken. Ze kunnen zeer geïnspireerd zijn. Het zijn sterren in communicatie: ze hangen vaak aan de telefoon, mailen graag of sturen boodschappen door. Ze hebben een extravert karakter en leggen heel makkelijk contact. Ze zijn eerlijk en recht door zee; men weet meteen waar men met hen aan toe is. Ze zullen niet makkelijk opgeven, hebben een strijdlustige natuur. Ook bij tegenslagen en onrecht blijven ze zo veerkrachtig en strijdlustig, dat ze er alleen maar sterker en meer vastberaden door worden.

Haas, Varken (yin) en Geit (yang) - Schoonheid en Liefde

Haas, Varken en Geit zijn samen een rustig drietal dat van schoonheid, harmonie en vrede houdt. Ze volgen hun intuïtie, door alles heen. Ze zijn gevoelig, kunnen niet tegen scherpe of harde woorden. Ze zullen eerder toegeven dan ruzie maken of voor hun rechten opkomen. Het is voor hen belangrijk om assertiever te leren worden. Andere dierentekens hebben soms de neiging om deze zachte dieren te gebruiken. Haas, Varken en Geit stellen zich vaak afhankelijk op. Het zijn artiesten met mooie ideeën. Het ontbreekt hen alleen vaak aan daadkracht. Het doel in hun leven is een wereld van universele liefde en schoonheid te creëren, waarin iedereen zich thuis voelt.


Het yin-yangsymbool belichaamt de levenscirkel van het TaoÔsme. De zwarte (yin) en witte vormen (yang) lijken in elkaar te bewegen. Dit geeft aan dat yin en yang het evenwicht zoeken tussen tegenstellingen. De werderzijdse verstrengeling wordt verbeeld met de twee kleinere cirkels.
Yin Yang
vrouwelijk mannelijk
maan zon
donker licht
binnen buiten
ontvankelijk creatief
koud warm
water vuur
passief actief
negatief positief
introvert extravert
Maan fases animatie Zon roteert animatie
stop de animatie
Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022