enveloppe icoon facebook zoeken

Met het Tijdgeestmodel duidt Jeroen Visbeek de geest van de tijd met behulp van de precessiekalender en het Dierenriemmodel. Uit het Tijdgeestmodel volgen cycli (met jaartallen) voor beschavingen met tijdperken van 2000, 180 en 15 jaar. Over het Tijdgeestmodel schrijft Jeroen boeken, artikelen en een blog. Het model presenteert hij in lezingen, radioprogramma's en eigen video's.

⚠ De url van de opgevraagde pagina is gewijzigd naar
tijdgeest.eu/tijdgeestmodel/blog/taboewoorden-vershoonwoorden

Taboewoorden

achterlijk austraalneger autochtoon bejaarde beschaving blanke boerin bosjesman debiel dik dom dwerg eskimo exotisch gastarbeider halfbloed held hiërarchie hij/zij illegale identiteit indiaan invalide IQ-test inheems inboorling kannibaal kerstmis kolonist kracht lager man medicijnman melk meer or minder minderheid mongool multicultureel neger Nederlands primitief ontdekkingsreis ontwikkelingshulp Onze Vader overgevoelig ras slaaf sodomiet stam strijdkracht tolerant vol volk zelfmoord zigeuner alle woorden

taboewoord

Achterlijk          ach·ter·lijk (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

politiek correct

Gemarginaliseerd (door de witte man)

Volgens de linkse exegese bestaan achterlijke culturen of landen niet, en iemand achterlijk noemen is een doodzonde. Wat trouwens wel mag is Trump neerzetten als een volslagen idioot en zijn kiezers bestempelen als irrationeel, dom en haatdragend. Hillary Clinton noemde ze een basket of deplorables en ook de hele Nederlandse links-liberale kliek minacht het volk - hoewel ze het niet hardop zeggen – want in hun ogen is het eigen volk te achterlijk voor een raadgevend referendum en daarom hebben ze het afgeschaft.

Het eigen volk is te achterlijk om raad te vragen bij middel van een referendum, maar het is volstrekt taboe om de islam als achterlijk te benoemen, terwijl dat nou juist iedereen kan signaleren. Pim Fortuyn kon zijn opmerking ‘de islam is een achterlijke religie’ goed beargumenteren. Alle islamitische landen nemen het niet zo nauw met de universele rechten van de mens, ze lopen achter met de burgerrechten, rechtsstaat en democratie, en erger nog, de invloedrijke salafisten willen terug naar de tijd van Mohammed. Maar voor deze mentale retardatie moeten wij volgens de gutmensch het grootste begrip opbrengen, en zelfs onze waarden maar een beetje veronachtzamen om hen niet voor het hoofd te stoten. Maar wie in het fantastische Nederland blijft vasthouden aan een onderdrukkende religie is gewoon niet bijster slim … eigenlijk best wel achterlijk, maar dat mag je niet zeggen.

Dan hebben we nog een continent met een miljard inwoners dat al eeuwen te boek staat als primitief: Afrika. Primitief is het juiste woord. Toen de eerste Europeanen in de vijftiende eeuw verschenen kende Zwart-Afrika geen kalender of schrift, geen gebouwen met meer dan twee verdiepingen, geen zeevaart en het wiel was nog niet uitgevonden. West-Afrika was toen al een overbevolkte en ontwrichte samenleving met stammenoorlogen, duivelskunstenarij, gebroken gezinnen, verkrachtingen, ziektes, terugkerende hongersnoden en kannibalisme. Een derde van de bevolking was slaaf. Het koloniale bestuur bracht de beschaving met stabiliteit, moderne landbouw, superieure westerse gezondheidszorg, scholen, infrastructuur, goed bestuur, ambtenarenapparaat, rechtbanken en het christendom. De kolonies werden in de jaren zestig van de vorige eeuw in een fatsoenlijke staat overgedragen, maar daarna verviel het snel weer tot chaos en nu wordt het onvermogen om een ordentelijk land op te bouwen in de schoenen van de witte man geschoven.

Nu zegt de gutmensch dat het voor een groot deel onze schuld is dat Afrika onderontwikkeld is, maar dat is moeilijk vol te houden omdat de koloniale landen buiten Afrika beduidend beter presteren dan alles onder de Sahara. En dus concludeer ik – en velen met mij – dat Afrika achterlijk is omdat de mensen er achterlijk zijn. Dat mag je niet zeggen maar deze aanname is gebaseerd op feiten. Het gemiddelde IQ van de bevolking in Zwart-Afrika ligt tussen de 70 en 80 en sommige onderzoeken noemen een gemiddelde van 67. Psychologen noemen mensen met een IQ van 67 zwakzinnig. Veruit de meeste wetenschappers nemen aan dat intelligentie voor ongeveer de helft genetisch is bepaald (het andere deel is de opvoeding). Dat is pijnlijk, maar het is de beste verklaring voor de puinhoop van dit continent. De chaos van Afrika is het gevolg van hun achterlijkheid. Maar logische conclusies trekken uit wetenschappelijke kennis is verboden.

Toen de moderne mens zo’n 60.000 jaar geleden Afrika verliet verspreidde hij zich over de wereld en in het menselijk genoom is er een duidelijke tweedeling te zien tussen de nieuwe mens die Afrika verliet en de oude mens die in Afrika bleef. Alle mensen buiten Afrika hebben onderling veel minder genetische verschillen dan de zwarten binnen Afrika en er is een relatief grote genetische afstand tussen deze twee groepen. De nieuwe mens buiten Afrika heeft andere vermogens, hij is intelligenter, hij kan beter abstract nadenken en problemen oplossen en alle ontwikkelingen bij de mensheid zien we dan ook bij deze nieuwe mens. De oude mens is achtergebleven en heeft niets zinvols bijdragen aan de mensheid. Hij zal het moeilijk krijgen in de 21ste eeuw.

Dit racisme (is onderscheid maken tussen rassen) wordt volledig onderbouwd met wetenschappelijke kennis, dus geen vooroordelen, en wie met deze kennis iets verder nadenkt, betreedt het verboden terrein, en de meeste wetenschappers branden er hun vingers maar niet aan, want ze weten heel goed hoe het Galileo Galilei is vergaan toen hij op grond van waarnemingen bewijs vond voor Copernicus' heliocentrisch systeem. De kerk verklaarde Galilei tot ketter. Al die gutmenschen die nu hun neus ophalen voor de domheid van de toenmalige katholieke Kerk, zullen wanneer de Nieuwe Mens over de Aarde heerst, beschimpt worden als achterlijk.

Genetische afstand van volkeren

Op de afbeelding staat de genetische afstand tussen de precolumbiaanse rasgroepen op basis van de haplogroepen. De acht hoofdrassen zijn met kleuren weergegeven. De zeven niet-zwarte rassen hebben een relatief grote verwantschap en het ras in Zwart-Afrika staat genetisch het verst weg van de andere zeven rassen.

taboewoord

Austraalneger         au·straal·ne·ger (zelfstandig naamwoord)

politiek correct

Aboriginals, Aborigines oorspronkelijke Australiërs, black, blackfellas

Wij kennen de Zangeres Zonder Naam en de Band Zonder Naam, maar er zijn op Aarde veel volkeren zonder naam, zoals de inheemse volkeren van Australië. Zij hadden geen collectieve naam voor zichzelf bedacht. Ze leefden nogal op zichzelf, ze waren nogal in zichzelf gekeerd, ze toonden geen interesse buiten hun droomwereld, nogal xenofoob eigenlijk, niet zo open voor de wereld, een soort PVV-volk dat al 50.000 jaar nooit uit zijn filterbubbel is gekomen.

Toen kwamen de nieuwsgierige Nederlanders en Engelsen die ze aanduidden als Aboriginals, Aborigines (van het Latijnse ab origine hetgeen vanaf de oorsprong betekent, dus de oorspronkelijke bewoners) maar deze neutrale naam ligt toch weer gevoelig - want opgelegd door blanken - dus ze prefereren nu zelf black of blackfellas (in tegenstelling tot whitefellas). Na 50.000 jaar reizen in hogere orden komen ze met black; ik had toch wel wat meer creativiteit verwacht. Het blijft een naamloze gemeenschap aangezien zwart een kleur is (of eigenlijk geen kleur) en geen naam. Ach Vaderlief, Mando Mandoline, het blijven naamlozen.

taboewoord

Autochtoon         au·toch·toon ( bijvoeglijk naamwoord)

politiek correct

hardwerkende Nederlander, oorspronkelijke bewoner

Vroeger woonden er in ons land Nederlanders (en Joden) maar dat kan je niet meer zeggen sinds Maxima heeft gezegd dat dé Nederlandse identiteit niet bestaat. Inderdaad: in een multicultureel land bestaat er niet meer zoiets als ‘de Nederlander’. Het Nederlander-zijn is verworden tot het bezit van het staatsburgerschap en wie zich nog identificeert als Nederlander wordt beticht van nationalisme of erger. Een moderne burger behoort zich Europeaan te voelen of nog beter: wereldburger.

Nu zit ik met het probleem hoe ik mezelf moet noemen ten opzichte van al die mensen in mijn buurt wiens voorouders uit Afrika of het Midden-Oosten komen. Velen van deze gekleurde medelanders gedragen zich niet als een Nederlander, ze zien er niet uit als een Nederlander, ze praten niet als een Nederlander (als het Nederlands al machtig zijn), ze identificeren zich niet als een Nederlander. Wie ben ik nu? Hoe kan ik mij nog Nederlander noemen als tachtig procent van mijn buurtgenoten niet kunnen of willen assimileren in de Nederlandse samenleving? Als zo‘n grote meerderheid in mijn ogen geen Nederlander is, maar wel mijn buren zijn, kan ik niet meer tegen mezelf zeggen dat ik een Nederlander ben, want als ik dat wel zou doen, zouden zij met al hun afwijkingen ‘buitenlanders’ zijn, maar dat mag je allang niet meer zeggen.

Om een onderscheid te maken was in de jaren tachtig de begrippen autochtoon en allochtoon bedacht, en ik kon mezelf plaatsen in het hokje van autochtone Nederlander, totdat het begrip allochtoon taboe werd verklaard en hiermee is het ermee verwante begrip autochtoon ook verdacht en dat wordt ook steeds minder gebruikt. Want een autochtoon veronderstelt een allochtoon, maar allochtoon is taboe en de buitenlanders heten nu volgens het politieke jargon ‘mensen met een migratie-achtergrond’. Om hier in mee te gaan zou ik mijzelf nu ‘oorspronkelijke Nederlander’ moeten noemen, maar die term gebruikt niemand, omdat iedereen weet hoe het overal in de wereld is afgelopen met de oorspronkelijke bewoners. De term ‘oorspronkelijke bewoner’ klinkt als een marginale minderheid, en zo voel ik mij trouwens al in mijn buurt. Mark Rutte heeft dit probleem handig omzeilt met zijn ‘hardwerkende Nederlander’ en hij laat een beetje in het midden wie hij ermee bedoelt maar iedereen voelt wel aan dat hij niet direct de inwoners van de Bijlmer of de Schilderswijk in gedachten heeft.

Beste Nederlanders, ik weet het niet meer. Met de banvloek op woorden ben ik een vreemdeling geworden in het land waar ik geboren ben. Hoe kan ik lid zijn van een samenleving als ik nog niet eens weet hoe ik mezelf kan en mag noemen binnen onze samenleving?

taboewoord

Bejaarde        be · jaar · de (de; m,v)

politiek correct

senior, 65-plusser, oudere, zilveren

In onze samenleving domineert de jeugdcultuur en onze oudjes kunnen steeds moeilijker de snelheid van de ontwikkelingen nog bijbenen. De adepten van de gen- en biotechnologie beschouwen ouderdom als een ziekte die mogelijk in de nabije toekomst genezen kan worden. Wie niet de strijd tegen vadertje tijd aangaat is een loser.

Nu onze onsterfelijkheid binnen handbereik ligt willen we geen rimpels of grijze haren meer zien. Bijgevolg kan binnenkort de AOW worden afgeschaft omdat de vitale 100-plusser nog steeds nieuwsgierig is naar de laatste hypes in de virtuele wereld.

En nu dus ophouden met je leeftijd gebruiken als excuus, want je bent zo oud als je je voelt. Alle woorden die verwijzen naar lichamelijke en geestelijke achteruitgang zijn kwetsend en ongewenst, en dus taboe.

Ik zeg altijd: oude kaas is lekkerder dan jonge kaas, oude bomen hebben zoveel meer te vertellen als jonge bomen, en oude huizen ademen een sfeer van vervlogen tijden. De rijpheid heeft zijn eigen bekoring. Wie halsstarrig als 50-plusser nog probeert te leven als een twintiger, accepteert het leven zelf niet. Eigenlijk wordt iets wezenlijks van het leven – veroudering – ontkent en onderdrukt.

Bejaard of oud: ik zie het verschil niet. Eigenlijk klinkt ‘bejaarde’ juist zachter dan ‘oud’. En bij de 65-plusser wordt de leeftijd nog eens lekker onder de neus gewreven.

Je weet het hè; wie niet morgen een dag ouder wordt, zal vandaag sterven.

taboewoord

Beschaving        be · scha · ving (de; v)

politiek correct

staat tegenover onbeschaafde cultuur, dus taboe

Het woord beschaving gaat in tegen het cultuurrelativisme: alle culturen zijn gelijkwaardig. De gutmensch beschouwt de westerse cultuur als superieur maar dat ontkent hij ook meteen. Eigenlijk zijn de universele waarden van de mens gebaseerd op de westerse beschaving waar de gutmensch het predikaat universeel op heeft geplakt. Dus dan weet je het wel: sommige culturen zijn gelijker dan andere culturen.

taboewoord

Blanke        blan · ke (de; m,v)

politiek correct

wit

Blanken zijn alle mensen met een lichte huidskleur, dus ook Marokkanen en Arabieren behoren tot de club. Het verschoonwoord ‘wit’ is een vernauwing van de oorspronkelijke betekenis omdat met ‘wit’ nu West-Europees wordt bedoeld en nog specifieker: de witte man (de ‘witte vrouw’ schijnt niet te bestaan want zij is ook het slachtoffer van de witte man). Deze ‘witte man’ is herkenbaar aan zijn blonde haar, blauwe ogen, groot postuur, hij is intelligent, hoogopgeleid, succesvol, gemotiveerd, gedreven, hardwerkend, plichtsgetrouw, eerlijk, strijdbaar, betrokken, idealistisch, en deze kenmerken kunnen we samenvatten als een foute man die schuldig is aan alle ellende in de wereld. Dit is echt allemaal sick.

De gutmenschen laten zich meetrekken in een ziekelijke verhaal. Ze lijden aan een stoornis. Zij haten zichzelf (wij zijn wit en fout en schuldig en moeten nu lijden) en de slachtoffers weten precies hoe ze deze zelfhaat kunnen bespelen. Met het begrip ‘wit’ importeren we het Amerikaanse rassenconflict met zijn daders- en slachtofferrollen. Blanken en negers zijn in politiek correctie termen nu ‘witten’ en ‘zwarten’. Taalkundig staan deze termen veel meer tegenover elkaar: zwart-wit. Lekker polariserend.

Albino’s zijn ‘wit’ maar in het achterlijke Afrika is hun witte huid een vloek en de idealistische blanke hulpverleners proberen de plaatselijke bevolking te onderrichten en ze zeggen dat de boze geesten echt niet bestaan. Maar kan zoiets eigenlijk? In wezen zeggen die hulpverleners: “wat jullie geloven is stupide”. Maar dat mag je weer niet zeggen, dat is taboe, iets met IQ. Nee hoor, ze zijn niet dom, ze doen alleen maar dom. Dat komt door… NEE TABOE!

taboewoord

Boerin        boe · rin (de; v)

politiek correct

boer

De vrouw van tegenwoordig staat haar mannetje, is geëmancipeerd en wil gelijkwaardig zijn aan de man. Dus willen ze in beroepen als een man worden benoemd, ook al zijn de meeste beroepsnamen mannelijk. Dusgoed, de boerin is tegenwoordig een boer. Het probleem is alleen dat veel mensen bij een ‘boer’ toch aan een man denken. De minister, advocaat, rechter, ingenieur, programmeur, soldaat, geleerde, dominee, burgemeester zijn voorbeelden van zogenaamd genderneutrale woorden welke eerder verwijzen naar een man dan naar een vrouw. Daar bestaat een bekend raadseltje over.

Een vader en een zoon krijgen een ernstig auto-ongeluk. De vader overlijdt, de zoon wordt ernstig gewond naar het ziekenhuis gevoerd. Wanneer hij de operatiekamer in wordt gebracht, zegt de dienstdoend chirurg: ik kan deze man niet opereren, het is mijn zoon!

Hier moeten verreweg de meeste mensen lang over nadenken: huh, hoe kan dat, de vader is toch overleden? Oplossing: de chirurg is de moeder van de zoon. Dat mensen daar niet opkomen, wordt geweten aan het feit dat mensen bij ‘chirurg’ automatisch aan een man denken, ook als ze heel geëmancipeerd zijn en prima weten dat vrouwen ook chirurg kunnen zijn.

De vrouwen willen als mannen worden benoemd. Dus de boerin, directrice, voorzitster, verpleegster, actrice, schrijfster kunnen echt niet meer. Ook onderstaande beroepen moeten door de genderblender.

brandweerman > brandbestrijder
secretaresse > secretariaatsmedewerker of assistent-manager
zuster > verpleegkundige
geneesheer > arts
caissière > kassabediende
vuilnisman > milieuwerker
zakenman > ondernemer
vroedvrouw > verloskundige

Voor klachten over m/v-kwesties kunt u naar de ombudsman ombudspersoon … ai, de Nationale Ombudsman is de naam van het instituut.

taboewoord

Bosjesman        bos · jes · man (de; m)

politiek correct

San

De term Bosjesmannen is toch wel het toppunt van een schoffering van een uniek inheems volk, of toch niet? Het kwam bij deze jager-verzamelaars niet op om zichzelf een naam te geven en hun buurstammen en historische rivalen – de Khoikhoi – noemden ze ‘san’, een term die 'buitenstaander' betekent. San is een rot woord want ik weet niet wat het meervoud ervan is, maar dat terzijde. De Nederlanders ten tijde van de Kaapkolonie noemden ze Bosjesmannen en deze term wordt door westerlingen nu als volstrekt politiek incorrect beschouwd, terwijl veel San juist de titel Bosjesman prefereren. Ik begrijp dat wel: Buitenstaander of Bosjesman? Maar Bosjesman is dus taboe en ons westerse schuldgevoel wordt hun opgelegd en nu moeten ze dankbaar zijn voor onze goedheid dat wij ze geheel politiek correct ‘buitenstaander’ noemen.

taboewoord

Dik        dik (bijvoeglijk naamwoord)

politiek correct

zwaarlijvig, corpulent, volslank, obesitas persoon met een eetstoornis

U weet, de dikkertjes onder ons kunnen er niets aan doen, het zit allemaal in hun genen, het is de schuld van de voedselindustrie, de reclame, de supermarkten, als willoze zombies duwen ze het eten in hun mond. Bij een onderwerp over vetzucht op tv komt altijd uitgerekend die ene persoon op in het beeld die een genetische afwijking heeft. Het klinische woord ‘obesitas’ was eventjes een acceptabel alternatief, maar dat woord klinkt nu toch ook wel weer moddervet.

taboewoord

Eskimo        es · ki · mo (de; m,v)

politiek correct

Inuit, kalaallit, Tunumiit, Inughuit, Yupik, oorspronkelijke bewoners van Alaska

Dachten we nou al tientallen jaren dat we de poolbewoners uitscholden als rauwvleeseter, blijkt de lezing van de oorsprong van het woord ‘Eskimo’ inmiddels taalkundig is achterhaald. Dat broodje-aapverhaal paste zo mooi in het beeld dat de blanke mannen alle inheemse volkeren schofferen. Weer een illusie armer.

Goed, nu wordt het ingewikkeld. Even uw aardrijkskunde opfrissen. Eskimo in Canada wordt Inuit, in Groenland noemen zichzelf kalaallit, Tunumiit en Inughuit en de Eskimo’s in het noordoosten van het Russische Verre Oosten noemen zichzelf Yupik. Dus onthoud dat nou een keer als je politiek correct deze mensen wilt benoemen. Ik weet het, mijn Word-spellingcontrole protesteert ook nog.

Erg origineel zijn die namen overigens niet. Inuit betekent ‘mensen’ en Yupik betekent ‘echte mensen’. Dus wie wonen er nou in het poolgebied: de volkeren van de mensen, goh verrassend. Jammer toch, Eskimo is zo’n pakkend woord. Voor de Eskimo - die stoere natuurmensen die nog raw food eten - wil je het klimaat nog wel redden. Maar de Inughuit zijn wereldburgers in hun verwarmde huizen. Eskimo: dat is toch een fantastische branding om jezelf op de kaart te zetten in de wereld. Een gemiste kans, reddeloos, hopeloos, radeloos.

taboewoord

Debiel         de · biel (bijvoeglijk naamwoord)

politiek correct

persoon met een verstandelijke beperking neurologisch divers

Debiel was een gewone gangbare term uit de psychologie maar na verloop van tijd verbloemen de woorden nog onvoldoende en moet de taalgebruiker opschuiven: vroeger vond je iemand die ‘neurologisch divers’ was in een gekkenhuis, dan in een krankzinnigengesticht, vervolgens in een psychiatrische inrichting, een psychiatrisch ziekenhuis om dan uiteindelijk in een psychiatrisch centrum terecht te komen. Om gek van te worden.

taboewoord

Dwerg        dwerg  (de; m,v)

politiek correct

Liliputter klein mens

Wat is klein? Ik vind Nicolas Sarkozy (1,65 meter) klein maar hij is geen ‘klein mens’, dus met het taboe op het woord ‘dwerg’ ontstaat er spraakverwarring en moet er altijd expliciet een lengte worden vermeld, wat eigenlijk nogal gênant is.

taboewoord

Exotisch        exo · tisch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

politiek correct

geen alternatief

Mag niet meer omdat het te veel een westers perspectief is. Alle karakteriseringen van volkeren zijn verdacht. “Op vakantie naar exotisch Kenia?” = imperialisme. Bezoek ongerept Sumatra? = fout. Ontdek wild Afrika? = kolonialisme.

Het woeste Alaska, temperamentvol Sevilla, gezellig Amsterdam, zinnelijk Rio de Janeiro, sensueel Parijs, verrassend Istanboel, betoverend Bombay, avontuurlijk Kaapstad, allemaal suggestief. Het lijkt onschuldig maar onbewust worden we ingeprent met beelden en dan komen de hokjes en oordelen vanzelf naar boven drijven. Volgens de gutmensch bestaan rassen en volkeren niet en ze hebben dus geen karakter. Het is allemaal volgens de wetenschappers een sociale constructie. Volkeren en rassen zijn niet terug te vinden in de genen en de volkskarakters al helemaal niet. Bijgevolg kunnen alle verwijzingen naar volkskarakters absoluut niet meer.

De bourgondische Fransman, de passievolle Braziliaan, de vriendelijke Thai, de gastvrije Turken, de olijke Belgen: is volslagen kletspraat. Volkeren bestaan niet, onthoud dat nou, Turken kunnen niet gastvrij zijn, want ze bestaan niet en iets wat niet bestaat heeft geen eigenschappen. Juist dit soort prietpraat over ‘nou dat is nou typisch Engels’ is het begin van de vooroordelen. Zeer schadelijk. Het hokjesdenken belemmert de wereldvrede want het benadrukt de verschillen.

Of vindt u het een beetje overdreven? Ziet u wel verschillen in de karakters tussen Nederlanders en Fransen? Dan bestaan de volkskarakers dus toch, maar dat is onwetenschappelijk en zulks etnisch nationalisme is gelijk gesteld aan racisme.

Bijna niemand is consequent. Of volkeren bestaan, of ze bestaan niet, en als ze niet bestaan moeten we echt ophouden al die irrationele kletspraat, want dat gekakel over de ‘gesloten Russen’ of de ‘koele Chinezen’ is dan een bron van discriminatie. Maar hoe komt het toch dat iedereen zich ‘schuldig maakt’ aan het identificeren van typische eigenschappen van volkeren? Iedereen gebruikt termen als de gründliche Duitsers, de chauvinistische Fransen, de chaotische Italianen, de temperamentvolle Spanjaarden, de eigenzinnige Engelsen, de ziel van de Kelten, het lot van de Katharen, de slimme Joden, de barbaarse Hunnen, de mysterieuze Hettieten, onze calvinistische volksaard of de Hollandse handelsgeest (die dan ook nog eens in onze figuurlijke genen zouden zitten). Zelfs de meest progressieve journalisten, de meest orthodoxe evolutiebiologen, de meest linkse politici, de meest radicale rationalisten kletsen vrolijk mee met deze folkloristische prietpraat. Als je er niet in gelooft en het zelfs veroordeelt, gebruik die woorden dan ook niet!

Het is schizofreen: het is onmenselijk om volkeren te scalperen van hun karakters. Volkeren en rassen bestaan gewoon, ze hebben een karakter, een identiteit, een ziel, leven en een karma. Iedereen onderschrijft dit omdat iedereen dit opmerkt en benoemt, behalve dan dat het tegelijkertijd ook weer wordt ontkend. Totaal geschift maar wel exotisch.

taboewoord

Gastarbeider        gast · ar · bei · der (de; m,v)

politiek correct

buitenlander, rijksgenoot, immigrant, arbeidsmigrant, allochtoon, gelukzoeker, medelander, nieuwe Nederlander inwoner met een migratieachtergrond of economische immigrant / vluchteling

Ik weet het echt meer hoe ik deze mensen moet noemen. Je moet je taalkundige voelhorens voortdurend uitgestoken houden, anders sta je zó op iemands minderheidstenen. Is koningin Maxima nu ook een ‘inwoner met een migratieachtergrond’? En die Amerikaanse kenniswerkers of die Poolse arbeiders? Nee die noemen we expats of gewoon Polen.

Nee, we bedoelen eigenlijk iets anders met die ‘migratieachtergrond’; dat zijn de kansloze mensen met een niet-westerse achtergrond, met name uit Afrika en het Midden-Oosten. Daar was nog niet zo lang geleden een oplossing voor bedacht met het koppelteken: Turkse-Nederlanders, Marokkaanse-Nederlanders, Surinaamse-Nederlanders (?) en Indische Nederlanders (i.p.v. Indo). Alleen werkt dat koppelteken niet zo goed. Ik zeg niet dat ik een ‘Surinaams-Nederlandse’ vriend heb of dat ik boodschappen doe bij de Marokkaans-Nederlandse bakker. Dus leuk bedacht maar het werkt niet, en het was toch weer te pijnlijk omdat het geen ‘echte’ Nederlanders zijn want anders zouden we ze Nederlanders noemen zonder koppelteken.

En dus blijft het probleem hoe we deze groep mensen moeten benoemen ten opzichte van de Nederlanders. Een groot deel van deze groep wil niet assimileren in de Nederlandse samenleving, en dus blijven ze voor een deel vreemdelingen en daar hebben we een heel mooi woord voor: buitenlanders. Trouwens: ‘gelukzoeker’ klinkt een stuk vriendelijker dan het politiekcorrecte ‘economische immigrant’ of het zielige ‘economische vluchteling’.

taboewoord

Held        held (de; m,v)

politiek correct

bestaan niet

Nationale helden bestaan niet vanuit een neutraal perspectief. Elke held is een schurk voor het slachtoffer, en dus gaan onze vaderlandse helden naar het grofvuil.

Ook de Gouden Eeuw is grauw. Wie ‘blank’ niet meer in de mond neemt, zou zich diep moeten schamen als hij of zij nog spreekt over de ‘Gouden Eeuw’; die verheerlijking van uitbuiting kan natuurlijk echt niet meer.

taboewoord

Halfbloed         half · bloed (de; m,v)

politiek correct

taboe

De term halfbloed is in de wetenschap bekend als heterozygoot, hoewel het dan betrekking heeft op één eigenschap en niet op een ras. Volgens de erfelijkheidsleer kan je dezelfde eigenschap erven van je vader en moeder en ben je voor die eigenschap heterozygoot (‘volbloed’). Bij homozygoot (‘halfbloed’) erf je verschillende eigenschappen van je ouders.
Voor de oogkleur geldt:
blauw + blauw = blauw/blauw  > blauwe ogen
bruin + blauw = bruin/blauw > bruine ogen
bruin + bruin = bruin/ bruin > bruine ogen
Het allel ‘bruin’ is dominant en ‘blauw’ is recessief. Het recessieve allel wordt alleen zichtbaar als het dominante allel ontbreekt.
De menselijke rassen zijn variaties op de uiterlijke kenmerken van de mens en bij rasvermenging gaan deze kenmerken verloren in een gemiddelde (halfbloed) mens.
Gewoon erfelijkheidsleer, maar ja, toch taboe.

taboewoord

Hiërarchie         hi · ë · rar · chie (de; v)

politiek correct

taboe

Alles wat te veel verwijst naar een hiërarchie wordt uitgebannen.
Klas > groep
Maatschappij > samenleving
Meester > leraar, coach
Bediende > medewerker / personeel
Magazijnbediende > logistiek medewerker
Dienstbode > schoonmaakster, werkster, huishoudelijke hulp, interieurverzorger
Ondergeschikte > medewerker
Tja, veel medewerkers blijven ondergeschikt. Vroeger wist je dit dan gewoon, nu wordt het verbloemd in mooie praatjes..
Baas, chef, superieur > manager
Personeel > human capital
Personeel heeft een contract en rechten en human capital klinkt nogal vaag: is de mens gedegenereerd tot een productiefactor?

taboewoord

hij/zij        hij (persoonlijk voornaamwoord)

politiek correct

vermijden

Hij/zij, hem/haar, jongen/meisje benadrukken vaak onnodig het geslacht en dat willen we niet meer. Alle geslachtsaanduidingen - ook M/V - moeten indien mogelijk worden vermeden omdat minder dan 1 procent van de bevolking er moeite mee heeft. En tegenwoordig bepaalt die ene procent kwetsdenkers de norm voor de rest.

taboewoord

Illegale        il · le · ga · le (de; m,v)

politiek correct

niet-gedocumenteerde werknemer

Duidelijke woorden om mensen te typeren zijn taboe. Duidelijk toch?
Alcoholist > persoon met een alcoholverslaving, alcoholgebruiker
Asociale gezinnen > sociaal-gedepriveerden, anders-maatschappelijken Even hadden met de Tokkies een mooi woord, maar de Tokkies (ze bestaan echt) voelden zich beledigd en nu mag dat woord niet meer. Mag ik voorstellen: Familie Flodder?
Dictator > persoon die in een disfunctioneel land voor orde zorgt
Dief, Crimineel > pleger van een misdrijf, persoon met dysfunctioneel gedrag, persoon die proletarisch winkelt
Gek > persoon met een waanvoorstellingen
Gevangene > gedetineerde
Gevangenis > penitentiaire inrichting
Hoer > escortservice, callgirl, prostitué, sekswerker
Huisvrouw > opvoedster, gezinsmanager
Hulpbehoevende > persoon met een zorgvraag
Kinds > dement, persoon met de ziekte van Alzheimer
Kleurling > gekleurde medemens, iemand van Noord-Afrikaanse komaf
Krankzinnige > persoon met een psychische aandoening
Misdadiger > delinquent
Laaggeletterde > analfabeet
Patiënt > cliënt, bewoner, iemand met een zorgvraag
Perverseling > persoon met een disfunctionele seksualiteit
Puber > adolescent
Slaaf > tot slaaf gemaakte
Terrorist is vanuit een westers perspectief dus dat wordt Jihadstrijder, vrijheidsstrijder, rebel
Uitkeringstrekker > uitkeringsgerechtigde, werkzoekende, iets met participant
WAO’er > anders-actieve
Zieke > persoon met een disfunctioneel lichaam
Zwakzinnig > persoon met een verstandelijk beperking, mentale handicap, mentale retardatie
Verkrachter > zedendelinquent
Werkloze > werkzoekende

taboewoord

Identiteit        iden · ti · teit (de; v)

politiek correct

mag alleen gebruikt worden door slachtoffers en zwakkelingen

Deze moet ik even uitleggen. Het benadrukken van de identiteit wordt aangemoedigd voor alle etnische groepen, alle seksuele afwijkingen en genderidentiteiten, maar is verboden voor de witte man, want die heeft geen identiteit. Er schijnt volgens de gutmensch geen Nederlandse identiteit te bestaan, dat riekt naar nationalisme. Politiek correct is “ik voel me Europeaan” maar de echte vrije mens gaat natuurlijk voor de ‘wereldburger’. Voor Marokkaanse of Turkse Nederlanders, of elke etnische groep met een kleurtje, gelden andere regels. Zij mogen wel zeggen dat ze zich Marokkaans of Turks voelen. Dat is hun volste recht. Dat moet worden gerespecteerd want ze zijn zielig, ze worden in Nederland onderdrukt gediscrimineerd en gemarginaliseerd, maar ze zullen ook eens inzien dat de westerse cultuur superieur is.

Ook de Koerden, indianen, Tsjetsjenen mogen een eigen identiteit benadrukken en strijden voor hun eigen staat, maar de Bosnische Serviërs, Vlamingen en Catalanen mogen dat weer niet. Logisch toch.

Nederlanders schijnen geen identiteit te hebben. Ons land is af en de globalsiering betekent dat iedereen een beetje op ons wil gaan lijken. Onze identiteit sublimeren we als de wereldidentiteit. Want iedereen begeert hoe wij leven. Iedereen wil namelijk op ons welvaartsniveau leven, iedereen wil blank zijn, een vrij individu zijn, iedereen wil God vermoorden, vrijheid hebben in religie, iedereen wil zijn oorsprong om zeep helpen, en iedereen wil leven in een staatsinrichting die de Europeanen hebben bestempeld als ideaal. Dat wil toch iedereen! Daarom is de gutmensch voor de globalisering omdat deze ontwikkeling de westerse waarden als een dictaat oplegt over de wereld. Het taboe op de eigen identiteit heeft zijn perverse weerslag dat de kleurrijke mix van volkeren en culturen verdwijnt in een grijze eenheidsworst. En dat is goed.

taboewoord

Indiaan        in · di · aan (de; m,v)

politiek correct

roodhuid oorspronkelijke Amerikaan

Het was een vergissing van Columbus en geen pesterij om indianen te denigreren. Het verschoonwoord ‘oorspronkelijke Amerikanen‘ vind ik lelijk vanwege het bijvoeglijke naamwoord. Elke taaladviseur zegt dat bijvoeglijke naamwoorden lelijk zijn. De oorspronkelijke Amerikanen zijn blijkbaar niet te vatten in één woord maar hebben een duiding nodig en dat maakt het zwak. Het zijn eigenlijk ‘Amerikanen’ maar dat is verwarrend met de blanke Amerikanen. Het merkwaardige is dat ‘Amerika’ een Europees woord is voor het betreffende continent. Indiaan (inwoner van het Indische subcontinent) of Amerikaan (inwoner van Amerika), het zijn allebei Europese begrippen. De ‘oorspronkelijke Amerikanen’ wisten niet dat ze in Amerika woonden totdat de Europeanen dit continent de naam Amerika gaven. Het lastige is dat ‘indiaan’ gewoon gebruikt blijft in samengestelde woorden : dus de oorspronkelijke Amerkanen wonen in hun indianenreservaten.

taboewoord

Invalide        in · va · li · de (de; m,v)

politiek correct

mindervalide, andersvalide, gehandicapte, persoon met een handicap persoon met een fysieke functiebeperking, mens met een uitdaging

In alle schrijfadviezen hoor je het advies: schrijf duidelijk, kort en bondig. Een ‘persoon met een fysieke functiebeperking’ is niet duidelijk omdat ouderdomskwaaltjes er niet onder bedoeld worden, en het is ook niet bondig. Duidelijk, kort en bondig = invalide. Gehandicapte is ook nog eens een lelijk woord dat begint met‘ ge’ en eindigt op‘ te’.
Blinde > mens met een visuele handicap
Dove > persoon met auditieve beperking
Tja, als ik tegen mijn dove vader zeg dat hij een auditieve beperking heeft, dan verstaat hij die woordenbrij niet. Uiteindelijk moet ik in zijn oor schreeuwen : JE BENT DOOF.

taboewoord

IQ-test         in · tel · li · gen · tie · quo · tiënt (de; m)

politiek correct

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren verklaarde de discussie over dit thema taboe. Mag niet over worden gepraat. We doen net of iedereen net zo slim is als ‘wij’.

Vroeger werd de uitspraak “negers zijn dom” beschouwd als een vooroordeel maar sinds IQ-testen worden afgenomen bij alle wereldbewoners blijkt dit ineens te kloppen, en dat pijnlijk maar hier moeten we echt de feiten onder ogen zien:

Gegeven 1 : IQ-tests zijn de beste instrumenten die 100 jaar psychologie heeft voortgebracht. Keer op keer zijn het uitstekende voorspellers van schoolprestaties en werkprestaties. De test wordt gebruikt door bedrijven, psychiaters en door het ministerie van Defensie.

Gegeven 2 : Onderzoek naar het IQ van de oorspronkelijke inwoners van Sub-Saharisch Afrika laten IQ-cijfers zien van 70 - 80.

Gegeven 3 : In een studie uit 2016 lieten Rindermann, Coyle en Becker zien hoe 86 experts in intelligentie-onderzoeken denken over de oorzaken van de groepsverschillen in gemiddeld IQ. Een kleine minderheid van de experts (17%) denkt dat gemeten verschillen in IQ niet genetisch is bepaald maar veroorzaakt wordt door de opvoeding en omgeving, maar liefst 83% van de experts denkt dat er een kleine, stevige, tot zeer grote invloed is van de genen. De tweede groep denkt dat grofweg de helft van de IQ-verschillen tussen groepen genetisch bepaald is. Ik noem een aantal uitkomsten van onderzoek die tot deze conclusie leiden:

1) In de VS werden zwarte kinderen door blanke ouders geadopteerd. Toen ze volwassen waren hadden ze het IQ van hun biologische zwarte ouders (85) en niet het IQ van hun adoptieouders (100).

2) Blanke families adopteerden ook Koreaanse kinderen; toen deze volwassen waren hadden ze een IQ van 107, net als hun biologische ouders in Korea.

3) Kinderen uit zwarte families met een laag IQ in de VS werden zeer intensief begeleid in Headstart-programma’s. Dat had geen blijvend effect op de intelligentie.

4) De theorie dat een lage kwaliteit omgeving leidt tot het lage IQ van veel minderheidsgroepen werd onderuitgehaald door onderzoek naar doven: blanke dove volwassenen hebben een gemiddeld IQ van 100.

5) De eerste generatie Turken en Marokkanen in Nederland had een gemiddeld IQ van 81 en de tweede generatie ging fors vooruit, namelijk een IQ van 88. Maar dat is nog steeds 12 punten onder het niveau van autochtone Nederlanders.

6) Groepsverschillen zijn heel groot op IQ-tests in een ‘kleurrijke’ groep en groepsverschillen zijn heel klein op IQ-tests met leden van hetzelfde volk/ras.

De vooroordelen kloppen; groepen waarvan je verwacht dat ze een hoge intelligentie hebben –geleerden, artsen, juristen, politici - scoren hoog (120 +), Nederlandse Joden scoren met 112 bijzonder hoog, en groepen aan de onderkant van de samenleving scoren laag, bv. zigeuners (74).

Omdat intelligentie deels genetisch is, vermoedt men dat de kinderen van migranten (uit Afrika en Midden-Oosten) in westerse landen een deel van hun achterstand inlopen maar dat ze op een gegeven moment tegen een plafond lopen. Dat lijkt te gelden voor de Afro-Amerikanen die in de VS blijven steken op een IQ van 85.

Het hele IQ-debat wordt altijd naar het rassenvraagstuk getrokken van zwart versus wit, maar het merkwaardige is dat de Japanners, Chinezen en Koreanen met een IQ van 105 een superieure intelligentie bezitten. Weinig blanken zullen dit als vernederend of kwetsend beschouwen.

Het taboe op onderzoek doet denken aan de Buikhuisen-affaire uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. Wouter Buikhuisen was een criminoloog die dacht dat criminaliteit gedeeltelijk biologisch bepaald was. We weten nu dat hij helemaal gelijk had en zijn tijd ver vooruit was, maar in de jaren zeventig was dat standpunt taboe. Buikhuisen had op een gegeven moment genoeg van alle tegenwerking en het gebrek aan een open discussie, zegde zijn baan aan de Universiteit Leiden op, en begon een antiekzaak. In 2010 kreeg hij eerherstel van de Universiteit Leiden, maar toen was het al te laat: zijn carrière was kapotgemaakt.

taboewoord

Inheems         in · heems (bijvoeglijk naamwoord)

politiek correct

lokaal taboe

Inheems is te koloniaal, te botanisch
Alles wat riekt naar een afkomst is verboden: afkomst doen we niet meer aan in de wereldgemeenschap.
Voorvaderen > voorouders, maar dat neigt ook naar racisme
Vaderland > te veel Blut und Boden en te seksistisch
Moedertaal > aangeleerde taal
Leefgebied (van een stam) > is te biologisch en dus taboe
De universele (lees: westerse) waarden welke zijn vastgelegd in de rechten van de mens dienen als voorbeeld voor de hele mensheid en bijgevolg is‘ lokaal’ van een lagere en mindere orde. Dat de lokale mensen nog niet helemaal bij de tijd zijn, mogen we niet zeggen.

taboewoord

Inboorling        in · boor · ling (de; m,v)

politiek correct

inlander inheems oorspronkelijke bewoner

Een beetje ouderwets maar het betekent heel mooi: de mensen die tot een land behoren door geboorte. ‘Oorspronkelijke bewoner’ klinkt veel saaier en is met een bijvoeglijk naamwoord erg lelijk. Maar schoonheid van taal telt niet meer voor de gutmensch.

taboewoord

Kannibaal        kan · ni · baal (de; m,v)

politiek correct

doodzwijgen, te pijnlijk

‘Kannibaal’ is te veel Kuifje in Afrika en ‘koppensneller’ komt te agressief over voor de inlanders.

taboewoord

Kolonist         ko · lo · nist (de; m,v)

politiek correct

taboe

De politieke correctheid is volslagen kierewiet geworden en niemand durft meer de gekkies te weerspreken want voor je het weet krijg je de beschuldiging van racist om je oren.

Zo is tegenwoordig cowboy en indiaantje spelen gelijk aan verheerlijking van kolonialisme. Toen TivoliVredenburg in 2017 voor kinderen een cowboy- en indianenfeestje organiseerde deed de linkse actiegroep De Grauwe Eeuw aangifte tegen TivoliVredenburg vanwege discriminatie. Tivoli zou kinderen indoctrineren. TivoliVredenburg liet in een officiële reactie weten dat het niet verstandig was geweest om voor het thema cowboys en indianen te kiezen en ze zullen het nooit meer doen.

Wij blanke Nederlanders weten gewoon niet hoeveel pijn het doet als een nazaat van een onderdrukte alleen al het woord ‘kolonist’ hoort. Neem bijvoorbeeld het populaire gezelschapsspel ‘Kolonisten van Catan’. We zitten als blanken gewoon lekker kolonistje te spelen, alsof het ons niet interesseert hoeveel leed we ermee berokkenen. Pro-Palestijnse actievoerders stelden dat de naam van het gezelschapsspel steun gaf aan de bouw van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, de moderne vorm van imperialisme. Wat zijn wij blanke Europeanen toch botte eikels. Zitten we met houten blokjes routes te maken en te handelen in kaartjes met daarop wol, steen en hout; maar het is gewoon het uitmoorden van de inheemse bevolking. Het kon echt niet meer en de fabrikant van het spel heeft de naam in 2018 ingekort tot Catan.

Het lukt de kwetsdenkers om iedereen die niet aan hun kant staat in de hoek te drijven. In 2017 stelde een Rotterdams kunstcentrum nog voor om een streep door haar naamgever te zetten, de ‘foute’ zeeheld Witte de With. Ook moesten de Amsterdamse Coentunnel en VOC-schip de Halve Maen het ontgelden. Volgens tegenstanders zijn dat stuk voor stuk iconen uit een periode van koloniale uitbuiting en slavernij. Ook de Gouden Koets is opeens verdwenen voor ‘onderhoud’ waar zeven jaar (!) voor is uitgetrokken. Die ‘slavenkoets’ zien we nooit meer rijden. Das war einmal.

Een kleien greep uit verboden koloniale woorden:
jungle > tropisch regenwoud
hut > huis
stam > etnische groepen
slaaf > mens die verhandeld wordt als koopwaar
tamtam > spleettrommel

Pfff, als we hier geen halt aan kunnen roepen kunnen we nooit Mars koloniseren, want anders zouden we de Marsmannetjes nog uitroeien.

taboewoord

Medicijnman         me · di · cijn · man (de; m)

politiek correct

spiritual healer

Ook in het Engels blijft het een kwakzalver. De medicijnvrouw schijnt niet te bestaan in de primitieve culturen. Onze heks is nu een sjamaan of spiritueel medium.

taboewoord

Meer of Minder?         meer of minder?

politiek correct

geen vragen stellen over bevolkingspolitiek

“Willen jullie in dit land meer of minder Marokkanen?” Deze vraag die Geert Wilders stelde op de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014, is op 9 december 2016 door de rechtbank betiteld als groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie.

Het antwoord op de vraag weten we wel. De hele opzet van de Turkije-deal was de inperking van de instroom van Noord-Afrikaanse migranten. Alom gerespecteerde politici zoals Rutte, Timmermans en Merkel kloppen zichzelf op de borst dat dankzij de Turkije-deal er minder ongewenste illegalen uit Noord-Afrika hier komen. Minder dus, niet meer.

Niemand wil meer Marokkanen en stiekem willen we er minder. Als we meer jonge mannen uit de Maghreb zouden willen zouden politici een warm pleidooi moeten houden voor een pardonregeling voor alle illegalen uit Noord-Afrika. Het tegenovergestelde is waar. De vluchtelingen uit Noord-Afrika hebben geen recht op een verblijfsvergunning maar justitie krijgt het criminele tuig niet uit ons land. Het Verdrag van Marrakesh zou hier verbetering in moeten brengen maar dat is wishfull thinking omdat de Noord-Afrikaanse landen zich niet houden aan zulke verdragen.

De politiek correcte elite is hypocriet omdat het hele beleid van onze regering erop is gericht dat we niet meer ongewenste Marokkanen binnenhalen, maar als Wilders hier een scherpe vraag over opwerpt is dat taboe. Als een politicus al veroordeeld wordt over het stellen van vragen over existentiële kwesties zijn we verloren.

taboewoord

Minderheid         min · der · heid (de; v)

politiek correct

mensen die zijn gemarginaliseerd

Hier druipt het slachtofferschap weer van af: minderheden zijn gemarginaliseerd (door de witte man, natuurlijk). In Zuid-Afrika zijn de blanken de minderheid die inderdaad worden gemarginaliseerd (door het ANC).

Maar het is een fabel dat elke minderheid in de hoek wordt geduwd. In veel Aziatische landen vormen de Chinezen een etnische minderheid maar zij zijn economisch zeer succesvol en hebben veel invloed in de politiek. In Rwanda en Burundi waren de Tutsi een minderheid (9% en 15%) die echter als een aristocratische klasse de Hutu onderwierpen via een leenstelsel.

taboewoord

Mongool         mon ·  gool (de; m,v)

politiek correct

iemand met het downsyndroom, persoon met speciale mogelijkheden

Met de term downsyndroom zijn deze mensen gediagnosticeerd. Voor mij is een Mongool een mens. Het woord mongool verwijst naar een trots ruitervolk dat het op een na grootste rijk ooit in de wereldgeschiedenis heeft gesticht. Maar met een downsyndroom is er met je aan de hand. Niks trots, maar een ziekte.

Het is ook nog eens een heel akelig woord. Een syndroom is een ziektebeeld, denk maar aan syndroom van Gilles de la Tourette, syndroom van Korsakov, Stockholmsyndroom, en daar komt het deprimerende ‘down’ ook nog eens bij: dubbel ziek. Conclusie: een mongool is een volwaardig mens, een mens met een downsyndroom is een narigheid die we zo snel mogelijk moeten uitbannen uit het menselijke genoom.

taboewoord

Kerstmis         kerst · mis (m)

politiek correct

feestdagen, winterfeest, lichtfeest

Het opleggen van de christelijke cultuur aan niet-christelijken is een doodzonde in de Linkse Kerk.
Pasen wordt Lentefeest
En de aanduiding ‘voor of na Christus’ wordt CE (Common Era) en BCE (Before CE)

taboewoord

Kracht         kracht (de; v(m))

politiek correct

wisselwerking

De radicale feminist ziet achter elke boom een vrouwenhater. En die stam van bomen is ook een soort fallussymbool en dus daar begint het al. Ook de natuurkunde – het laatste mannenbolwerk – is volgens ‘die hard’-feministen doordrenkt met viriliteit. Dat is zichtbaar in begrippen als oerknal, expansie, energie, vermogen, zwarte en witte gaten, jets, arbeid, stoot, impuls, kracht.

taboewoord

Lui         lui (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

politiek correct

tekortkomend aan motivatie

Tja, als ik in de biografie van Hitler schrijf dat hij lui was, dan is dat dus een schoffering van de Oostenrijkse kunstenaar.

taboewoord

Dom         dom (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

politiek correct

persoon die laag scoort voor een IQ-test

Het zou kwetsend zijn om mensen dom te noemen. In dit licht is Maxima’s opmerking “hij was een beetje dom” majesteitschennis. Persoonlijk vind ik veel mensen dom. Iedereen die nu nog begint met roken, is gewoon dom, en mensen die geloven dat de Aarde plat is, of mensen die hun kinderen niet laten vaccineren … achterlijk.

We leven in het 180-jarige vissentijdperk en Vissen neigt naar het cultiveren van zwakte. Wij zijn zo sterk geïndoctrineerd met deze moraal – die Nietzsche een slavenmoraal noemde – dat we het volstrekt vanzelfsprekend vinden om de zwakkeren te helpen. Dat is lief maar het voeden van zwakte is tegennatuurlijk.

taboewoord

Lager         la ·  ger (m)

politiek correct

voorbereidend (in het onderwijs)

In het onderwijs is alles wat naar ‘lager’ verwijst taboe verklaard met als gevolg een uitvlakking van de verschillen. Nu is elke scholier boven de 16 jaar een student ongeacht hij wel of niet studeert (want dat doe je toch alleen op de universiteit?).

Het merkwaardige is dat het woord ‘hoger’ in de termen hbo en ‘hoger opgeleiden’ nog wel bestaan. Wel hoger maar niet lager: de balans is lekker zoek. Trouwens, het begrip ‘lager opgeleiden’ wordt nog wel gebruikt en dat is vreemd omdat deze mensen blijkbaar dan toch na hun studie (scholing) lager staan in de rangorde.

taboewoord

Man         man (de; m)

politiek correct

vermijden

Alles met ‘man’ moet volgens de feministen ontmand worden. Raadsman, mankracht, manhaftig, manshoog, voorman, stroman. Het seksistische ‘heerschappij’ en ‘heerschap’ kunnen ook niet meer. Het benadrukken van het geslachtsverschil staat gelijk aan moord en een penis hebben geldt als schuldbekentenis.
Man > echtgenote, partner
Manschappen > groep
Jan-modaal > witte man
De gewone man > de gemiddelde mens
Bemanning > crew, personeel
Gingerbread man (Engels koekje) > gingerbread person

In de Engelse taal speelt het probleem van het woord man zowel mens als man betekent. Ook de chairman (voorzitter) proberen de feministen van zijn troon te trekken.

taboewoord

Melk         melk (de; v(m))

politiek correct

verboden

Wie nog melk drinkt is een totale racist. Duidelijk toch.

taboewoord

Multicultureel         mul · ti · cul · tu ·  reel (bijvoeglijk naamwoord)

politiek correct

kleurrijk, diversiteit, verscheidenheid, inclusief

Nu de multiculturele samenleving evident is mislukt wordt dat woord sluipenderwijs vervangen door ‘inclusief’. Even opletten mensen; met deze andere woordkeuze hebben de aanhangers van de multiculti onbedoeld toegegeven dat dit sociale experiment niet meer kleur heeft gegeven aan Nederland. Even voor de duidelijkheid: met het gezonde verstand kan niemand een land aanwijzen waar een multiculturele samenleving is geslaagd. Maar als je dat zegt heb je weer de poppen aan het dansen.

Citaat van Maarten van Rossem over de multiculturele samenleving:

"Dat Nederland helemaal geen multiculturele staat is, is maar goed ook. Staten waar daadwerkelijk meerdere culturen naast elkaar bestonden, hebben in het de afgelopen eeuw over het algemeen geen gelukkige geschiedenis gekend. Vrijwel alle multiculturele staten zijn na een hoop ellende gedesintegreerd. Een dominante cultuur is een levensbehoefte voor de moderne, industriële natiestaat, met zijn sterk geïntegreerde structuren."

taboewoord

Neger         ne · ger (de; m,v)

politiek correct

gekleurde medemens, zwarte, Afro-Amerikaan

Zwarte was in de jaren zeventig nog een belediging, het politiek correcte woord was neger. Nu is het omgekeerd. Het verbod op het woord n-woord is uit Amerika komen overwaaien waar nigger een scheldwoord is. In Nederland was neger geen scheldwoord. Ik meen dat zwarte nu politiek correct is maar ik gebruik dit woord toch altijd met een zekere aarzeling want zwart klinkt zo namelijk zo … zwart. Zwarte heeft veel gevolgen in onze taal omdat alle worden met ‘zwart’ nu in een ander daglicht komen te staan: zwart gat, zwarte economie, zwarte markt, zwarte bladzijde, zwartkijker, zwartrijder, zwartmaken, zwartgallig, zwartwerker, Zwarte Piet, Zwarte Boer, zwarte magie, en daar komen ook nog eens alle associaties bij van de dood, depressie, uitzichtloosheid, duisternis. Nu schijnt ‘zwarte koffie’ voor sommigen al kwetsend te zijn, dus bestel alstublieft koffie zonder melk en suiker, anders bent u een racist.

Ik moet constateren dat het n-woord deze bijsmaken bij mij niet oproept. Het n-woord is feitelijk een keurig neutraal woord. ‘Neger’ is afgeleid van het Latijnse woord negro wat zwart betekent. Het politiek correcte zwart verscherpt mijns inziens de tegenstelling: zwart-wit klinkt harder dan neger-blank. Ik werp het maar op.

Het alternatief ‘Afro-Amerikaan’ suggereert dat zwarte mensen in Nederland geen Nederlanders zijn maar Afro-Amerikanen, en dus geen Nederlanders, en dan horen ze er weer niet bij, en dat is niet inclusief, en dus beledigend, en dan weet ik het niet meer, maar ik meen dat de blanken hierover überhaupt een spreekverbod hebben. Dus ik praat er niet meer over. Joost mag het zeggen (mits hij een gekleurd huidje heeft).

taboewoord

Nederlands         ne · der · lands (bijvoeglijk naamwoord)

politiek correct

Niet moeilijk doen over onze taal.

Ik heb een tijdje redactiewerk gedaan voor een blaadje voor een verzorgingshuis en het viel me op dat zelfs de managers in hun stukjes beschamende taalfouten maakten met de d’s en t’s; gewoon lagereschoolkennis! Ze waren zelfs niet in staat om de naam van hun eigen instelling goed te schrijven: De Werf (‘De’ met een hoofdletter). Een ander probleem is de spatitis, oftewel de ‘los schrijf ziekte’, omdat dit in het Engels vaak gebeurt. In een vacaturetekst van de Universiteit Utrecht stond zonder blikken of blozen ‘de Universiteit Utrecht zoekt een hoofd docent’.

We verwaarlozen onze mooie taal, terwijl het een van de rijkste talen van de wereld is. Wist je dat het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) met 1 miljoen woorden het grootste woordenboek ter wereld is?

Ik snap niet dat het Engels zo populair is. In de Amerikaanse variant doet het pijn aan mijn oren. Engels is een moeilijke taal om te leren zowel in het schrijven als in de uitspraak. Het is de minst klankzuivere taal die er is. Dyslecten worstelen met de fonologische verwerking van de Engelse taal. Problemen met het Engels zijn woorden die door de verandering van de klemtoon een verschillende betekenissen hebben, de onregelmatige meervouds- en werkwoordsvormen, veel onlogische woorden, en vier verschillende uitspraken bij één letter of lettercombinatie. Dit is correct Engels:

 1. The bandage was wound around the wound.
 2. The farm was used to produce produce.
 3. The dump was so full that it had to refuse more refuse.
 4. We must polish the Polish furniture.
 5. He could lead if he would get the lead out.
 6. The soldier decided to desert his dessert in the desert.
 7. Since there is no time like the present, he thought it was time to present the present.
 8. When shot at, the dove dove into the bushes.
 9. I did not object to the object.
 10. The insurance was invalid for the invalid.
 11. There was a row among the oarsmen about how to row.
 12. They were too close to the door to close it.
 13. The buck does funny things when the does are present.
 14. To help with planting, the farmer taught his sow to sow.
 15. The wind was too strong to wind the sail.
 16. I had to subject the subject to a series of tests.
 17. How can I intimate this to my most intimate friend?

Meer dan de helft van de studies op de universiteiten is tegenwoordig in het Engels en studenten hebben moeite om hun kennis in goed Nederlands te verwoorden. De gevolgen zijn tenenkrommende anglicismen zoals: ‘Mensen gaan terug naar hun wortelen’ (roots), ‘hij geeft een toespraak’ (to give a speech/houdt een toespraak), ‘dat is goed gequoteerd’ (geciteerd), ‘een beslissing maken’ (to make a decision), ‘in mijn opinie’ (naar mijn mening).

Het Nederlands als taal van de wetenschap verdwijnt. De beheersing van het Nederlands onder de nieuwe generatie hoogopgeleiden is bedroevend en de toekomstige elite spreekt een hakkietakkie-taal van gebroken Engels en belabberd Nederlands. Wannneer een goed ontwikkelde moedertaal wordt verdrongen door een andere, zwakkere taal raken we delen van ons uitdrukkingsvermogen en denkvermogen kwijt.

Nederengels:

"Morgen gaan we met de kids funshoppen in de summer sale!"
"Ik kon die screensaver niet van je website downloaden, doordat mijn browser crashte."
Omdat de chef van het sales team naar een andere unit is geswitcht, moet onze human resource manager weer een headhunter charteren."
“Wie heeft er een say in de format van dit level playing field en wanneer bereiken we het point of no return in dit zero-sum game?”

Om een taal echt te kennen moet je naar de schuttingwoorden kijken en dan zijn de Engelsen nogal infantiel. Ass en shit: ze zitten nog duidelijk in de anale fase, een kind van 1,5 tot 3 jaar oud. Nederlanders zijn veel verder ontwikkeld. Met onze lul, kut, klootzak zitten we al in de fallische fase welke volgens Freud duurt van ongeveer 3 tot 5 à 6 jaar. ;-)

De populariteit van het Nederlands als studierichting gaat richting de nul omdat studenten in onze taal geen toekomst zien. Ook laagopgeleiden migranten doen weinig moeite om onze taal goed onder de knie te krijgen en hun kinderen bezigen ‘de meisje’ en ‘deze boek’. En altijd moeten we dan weer horen dat het Nederlands zo moeilijk is. Het is weer onze schuld!

Now breaks my wooden shoe.

Wen joe doe not spiek duts is det jor problum en not auwers, tenk joe

Download woordenlijst voor Nederlandse alternatieven voor Engelse woorden (docx-bestand)

taboewoord

Primitief         pri · mi · tief (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

politiek correct

traditionele volkeren

Tot zeker in de jaren zestig van de vorige eeuw leefden nog veel mensen in de tropen als jager-verzamelaars en dat is een manier van leven die in de gematigde klimaatzones van het Oude Wereld al duizenden jaren een gepasseerd station was. Voor wie gelooft in de vooruitgang is het jager-verzamelaarbestaan een minder ontwikkelde samenlevingsvorm. De geciviliseerde samenleving is veel complexer.

Het is handig voor antropologen om de ouderwetse samenlevingsvorm een naam te geven en ‘primitief‘ dekt precies de lading. Het alternatief ‘traditioneel‘ is te algemeen. Nederlandse christelijke gezinnen waar de vrouw niet werkt, worden ook traditioneel genoemd maar niet primitief. Primitief is gewoon het goede woord dat een bepaalde ontwikkelingsfase van de mensheid uitdrukt. Maar ja … is toch taboe.

taboewoord

Ontdekkingsreis         ont · dek · kings · reis (de; v(m))

politiek correct

moet vermeld worden vanuit Europees perspectief

Alle teksten staan altijd binnen een referentiekader en zijn ingebed in een cultuur en vertellen een bepaald perspectief. Neem bijvoorbeeld onze Bevrijdingsdag. Dat is in de ogen van de NSB‘ers helemaal geen bevrijding, maar toch spreken wij over onze bevrijding. Alle stukjes tekst (hoe neutraal ook) verraden een perspectief door de woordkeuze, toon, tekstopbouw, de keuze van informatie en welke informatie wordt weggelaten. Inderdaad, de ontdekkingsreiziger is de blanke Europeaan die de wereld introk.

Waar het om gaat is dat de Europese ontdekkingsreizigers de eersten waren die de wereld als geheel in kaart wisten te brengen. Amerika, Australië en het binnenland van Afrika waren dan wel al bewoond, de inboorlingen hadden geen weet van de andere continenten. En dus verdienen de Europeanen met recht de eer dat ze de wereld hebben ontdekt. Maar … prestaties van blanke mannen zijn taboe.

taboewoord

Ontwikkelingshulp         ont · wik · ke · lings · hulp (de; v(m))

politiek correct

ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingshulp klinkt zo behoeftig en daarom werd het in de jaren zestig ontwikkelingssamenwerking. Toen de derdewereldlanden, minder ontwikkelde landen, ontwikkelingslanden opkomende landen mondiger werden, werd besloten echt te gaan samenwerken. Jullie vertellen wat wij beter kunnen doen en wij vertellen wat jullie kunnen verbeteren, en zo leren we van elkaar; het hooggeheven ideaal van de multiculturele samenleving. Minister Jan Pronk werd helemaal enthousiast en het plan vond in 1992 zijn beslag in duurzame ontwikkelingsverdragen met Benin, Bhutan en Costa Rica. Hierin stond het principe van wederkerigheid centraal en spraken de landen af dat ze elkaar konden aanspreken op het terrein van duurzaamheid.

Deze duurzaamheidsverdragen kwamen in Nederland onder druk te staan toen vertegenwoordigers uit Bhutan en Costa Rica een bezoek brachten aan de Waddeneilanden en daarbij forse kritiek uitten op de manier waarop Nederland met zijn natuurlijke hulpbronnen omging. Onze Tweede Kamer was niet gediend van deze kritiek. Een groter probleem ontstond toen vanuit Bhutan de waarschuwing kwam aan de provincie Zeeland dat men de Zeeuwse dorsvlegel niet moest laten uitsterven. Bhutan gaf zelfs een financiële gift aan de provincie Zeeland om deze dorsvlegel te beschermen. Nederland was not amused.

De maat voor de Nederlandse politiek was echt vol toen milieugroepen uit Costa Rica betrokken werden bij campagnes tegen de uitbreiding van Schiphol. Dit schoot echt in het verkeerde keelgat bij de Tweede Kamer en Pronk werd gedwongen om die wederkerigheid uit het verdrag te halen. Voortaan moesten onze zuidelijke ‘partners‘ hun kop houden over ons beleid.

Wat denken die latino‘s uit Costa Rica wel niet. Jezus man, wat een vlegels! Wij vertellen altijd wat anderen moeten doen, dat doen we al eeuwen, dat zijn we zo gewend, we verpakken het nu alleen in eufemismen en jullie moeten meespelen met onze woordspelletjes. Er zijn binnen onze gelederen wel mensen die dit onverbloemd zeggen (dat we moreel superieur zijn), maar dat zijn slechte mensen die zetten wij wegzetten als racisten. Op deze manier vegen wij elk straatje schoon. Wij zijn ongenaakbaar in onze goedheid. We hebben het diepste respect voor jullie hoor, maar jullie moeten wel naar ons luisteren want wij weten wat goed voor jullie is. Weten jullie, barmhartigheid, liefdadigheid, het zit in onze christelijke genen, wij weten dat onze God onze gulheid goedkeurend gadeslaat. En dat jullie er ondanks al onze zorgen en hulp er toch nog steeds een rotzooi van maken, zelfs dat deert ons niet, wij schenken jullie keer op keer de absolutie en blijven met alle liefde geld pompen in elke bodemloze put. Wij hebben namelijk een aflaat nodig. Met ons geld wassen we onze zonden. Dat hebben we verzonnen en opgeschreven in onze kerkleer. Maar we geloven niet meer in Onze Vader, maar we doen het toch maar voor de zekerheid, want wij zijn de uitverkoren mensen, maar dat zeggen we niet, want dat is arrogant.

taboewoord

Onze Vader / Heer / Hij

politiek correct

genderfluïde panseksuele Iets

Die Vader en zijn Zoon zijn een doorn in het oog van de feministen die ook niet veel ophebben met de Heilige Maagd Maria.

Je kan erop wachten tot de eerste kerken gaan overstappen op genderneutraal taalgebruik voor de Schepper. "In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest" wordt dan ondervangen met "In de naam van de trinitaire god" en wie dat niet bevalt is bezeten door het patriarchaat.

taboewoord

Overgevoelig        over · ge · voe · lig (bijvoeglijk naamword)

politiek correct

hooggevoelig, Nieuwetijdskind, Indigokind, Highly Sensitive Person (HSP)

De nieuwste generatie wordt ook wel eens de snowflake generation genoemd. Vader, moeder, de leraar hebben ze wijsgemaakt dat ze een heel speciaal sneeuwvlokje zijn; specialer en gevoeliger dan anderen. Ze hebben sprookjesachtige namen zoals Ziggy, Glynn, Noé, Bloesem, Nido, Ayco, Zion. Ze zijn in een genderneutrale feminiene omgeving opgevoed, volledig afgeschermd voor de boze buitenwereld. Ze fietsen met een helm en dragen op straat een fluoriderend hesje. Mannelijk gedrag als vechten, testen, sarren, wedijveren, risico durven nemen is hen afgeleerd. Als ze het ouderlijk huis verlaten zijn ze na de eerste tegenslag volledig uit het veld geslagen omdat ze niet hebben geleerd om hun mannetje te staan.

Eeuwenlang zijn deze fijnbesnaarde mensen beschimpt als zeurpieten, huilebalken, kwezels, jankers, zemelaars. Maar nu realiseren we ons dat de Nieuwetijdskinderen ongekende creatieve talenten bezitten en om dit tot wasdom te laten komen moeten we ze in hun kracht zetten. Ze vibreren met de hogere kosmische energieën en dat maakt ze extra gevoelig en daar moeten we echt rekening mee houden. Er wordt al geopperd om het applaus te verbieden omdat deze mafklappers daardoor van de leg raken.

Gepamperd, gepleased, gelauwerd, gefêteerd, geprezen: centraal in hun opvoeding stond hun unieke verschijning. Alles wat ze ondernemen is goed, zolang ze maar hun hart volgen. De HSP’ers kijken dan ook een beetje meewarig naar al die mensen die gewoon werken omdat ze, gek genoeg, ergens van moeten leven. Ze hebben niet leren omgaan met de harde wereld. Ze hebben geen dikke huid gekweekt en dus mocht er iets gebeuren, een ruzie, stress op werk, een afwijzing, dan zijn ze snel van hun à propos. Dan moeten ze daar even van bijkomen, omdat het toch wel een ‘zware periode‘ is geweest. Nieuwe situaties zijn voor de snowflake altijd heel lastig. Die onzekerheid of ongemakkelijkheid kunnen wij als gewone stervelingen niet aanvoelen. Wanneer zij geconfronteerd worden met een nieuwe omgeving hebben zij echt tijd nodig om de verlammende angst die zij ondergaan, te laten landen. Ze moeten zich echt terugtrekken in hun safe space.

Lichamelijk heeft de HSP‘er altijd wel wat, maar wat dat precies is kom je nooit achter. Verkouden, iets onder de leden, moe, druk, een pijntje, iets in de buik, stress, winterdip, burn-outverschijnselen, bore-outverschijnselen, hoofdpijn, noem maar op. Het maakt niet uit wanneer je ze spreekt, er is eigenlijk altijd wel iets aan de hand. Meestal lopen ze ook wel bij een aantal behandelaars. Als andere mensen iets hebben, herkennen ze dit uiteraard van die ene keer dat zij dat ook hadden, maar vaak hadden zij het dan net iets erger.

Het grote probleem van de Nieuwetijdskinderen is dat andere mensen vaak niet zien hoe speciaal ze zijn. Vanbuiten lijken ze namelijk verdacht veel op normale personen, al weten ze zelf natuurlijk wel beter. Daarom voelt de HSP’er zich eigenlijk altijd miskend. Waarom zien andere mensen niet hoe veel een discussie op werk met hen doet? Waarom verwachten mensen dat de snowflake naar een borrel komt? Waarom kunnen ze niet exact de baan vinden die ze willen, in hun vakgebied, voor een goed salaris? Als collega‘s niet dezelfde levensvisie of (politiek correcte) mening hebben als zijn moeten ze toch even goed nadenken of ze wel in zo ‘n omgeving kunnen werken.

De snowflake omringt zich het liefst met een bubbel van gelijkgestemden omdat ze niet gewend zijn te dealen met conflicten. Je moet ze niet onder druk zetten of iets vragen wat buiten hun comfort zone ligt. De kasplantjes moeten met fluwelen handschoentjes worden behandeld en dat doen zij ook bij anderen. Daarom is de special snowflake hyper politiek correct want als geen ander weten zij hoe het voelt om gekwetst te worden.

Kortom: overgevoelige kwezels die het product zijn van een doorgedraaide maatschappij.

taboewoord

Ras         ras (het; o)

politiek correct

is een ongewenste sociale constructie

Rassen zouden niet meer zijn dan een sociale contructie en dat is onzin. Het is ronduit onwetenschappelijk om het bestaan van rassen te ontkennen. Het is evident dat (oorspronkelijke) Nederlanders andere fysieke kenmerken hebben dan Chinezen of indianen. En deze kenmerken zijn geen sociale constructie maar het is een biologische realiteit, volledig onderbouwd met de erfelijkheidsleer. Bij dieren met specifieke fysische kenmerken spreekt men over rassen en de mens is biologisch gezien een dier en het is gewoon handig om dit verschijnsel een naam te geven. Ras dus.

Wetenschappers beweren dat ze de rassen niet kunnen vinden in het menselijk genoom en dus zouden ze niet bestaan. Dat is een nogal voorbarige conclusie. Er bestaat in bij de mens zoveel wat niet kan worden gevonden in de genen. Er zijn sterke vermoedens dat homoseksualiteit deels genetisch is, maar het homo-gen is nooit gevonden; de conclusie “homoseksualiteit bestaat niet” trekken de wetenschappers echter niet. Als ik de redenatie van de rasontkenners volg, zou homoseksualiteit slechts een sociale constructie zijn.

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft juist aangetoond dat tot op de komma nauwkeurig iemands afkomst kan worden vastgesteld, tot op het niveau volkeren. Bijvoorbeeld: iemand is 60% Nederlanders, 20% Fransman, 10% Belg, en 10% Russisch. Het is evident en volgens mij niet te weerleggen dat deze volkeren een bepaald uiterlijk hebben en fysieke kenmerken delen. In dit voorbeeld is de persoon honderd procent blank. De exacte wetenschap bevestigt volgens mij het racisme (= het onderscheid maken tussen rassen/volkeren). Wie tegen racisme is, ontkent de menselijke natuur en propageert een mentale constructie.

taboewoord

Slaaf         slaaf (de; m)

politiek correct

tot slaaf gemaakte

Het handige van taal is dat we woorden hebben die naar iets verwijzen. Woorden zijn handig omdat we niet steeds iets hoeven te omschrijven. Het is gewoon heel onpraktisch om iets waar we al een woord voor hebben waarvan iedereen weet wat ermee bedoeld wordt, dwangmatig te gaan uitbannen en het gekunsteld gaan omschrijven: “als homo geboren”, “tot Nederlander verworden”, “door maatschappelijke omstandigheden verworden tot crimineel”, “tot horige gemaakte”, “tot koning verwekte”. Dat mensen gekwetst zijn door een woord is nooit op te lossen met verschoonwoorden. Dat zie je met het probleem met het woord allochtoon.

Doordenkertje voor de kwetsdenkers: Wees dankbaar dat je voorouders slaven waren in Amerika want anders zou je niet in dit fantastische land wonen, maar geboren zijn in het achterlijke Afrika, en als het je hier niet bevalt dan ga je toch lekker terug naar die negorij van je voorouders.

Eigenlijk zouden de Slavische Oost-Europese volkeren recht van spreken hebben over het gebruik van dit woord (veel slaven in het Romeinse Rijk waren Slaven, vandaar ‘slaaf‘), maar zij mekkeren er niet over.

taboewoord

Sodomiet         so · do · miet (de; m,v)

politiek correct

homofiel, van de verkeerd kant, homoseksueel, gay, kiest u maar: lhbt, LGBT+, LGBTQ, LGBTQI, LGBTQIA, LGBTQIAP, LGBTQASP, LGBTQIA+ (de + staat voor ‘vul zelf maar in‘)

Zelfs als homo ben ik hier het spoor bijster geraakt, en velen fronsen hun wenkbrauwen over de overtreffende trap van de inclusiviteit. Ach jé, sodomiet is toch een mooi Bijbels woord. Niks mis mee toch? Robert Long provoceerde in het begin van de jaren tachtig bij homodemonstraties nog met “Wij zijn flikkers”. Dat waren nog eens tijden. Flikker als geuzennaam.

Tegenwoordig zijn de sodomieten homo, gay, lesbisch of biseksueel, maar dat is wel erg gewoontjes geworden en deze woorden schijnen te lijden aan bederf, daar veel millennials kiezen voor ‘queer’ (questioning: twijfelend) omdat ze de H/G L of B als te beperkend ervaren, danwel zich niet kunnen verenigen met de (blanke) culturele achtergrond daarvan. Kunt u mij nog volgen? De millennials zijn zulke unieke wezens, die passen echt niet meer in de hokjes van de vorige eeuw. En dus zitten we nu met een reeks aan letters (die staan voor Engelse woorden) waar de complete seksuele diversiteit en alle genderidentiteiten samen zijn gebracht in een grabbelton. Zoveel keuze! Alleen niet voor de pedo‘s want die zijn niet welkom in de inclusieve gemeenschap der identiteiten. Facebook biedt keuze uit 56 genderidentiteiten … wat een armoede … veel beter is zeven miljard identiteiten. Wie verzint dit? Het lijkt mij een defensieve reactie want niemand zal het schoolplein nog iemand uitschelden met “hé, k*t LHBT+‘er”. Het probleem met deze wiskundige formule is dat de gemene deler ontbreekt.

Binnen de lhbt-gemeenschap vechten de betweters elkaar onderling de tent uit. Veel homo‘s haken af bij de gaypride omdat het te veel genderblender is. Volgens sommige feministen zijn transgenders geen vrouwen, en vrouwen zijn weer niet welkom op de podia van de dragqueens. In Engeland is een voorstelling van de Vagina Monologen afgeblazen omdat deze discriminerend zou zijn voor vrouwen zonder vagina.

De oplossing: A-H (Alles minus Hetero), probleempje: zijn ook de initialen van een bekende Duitse dictator. Hebben we dat weer.

Mijn seksuele geaardheid is nu gekoppeld aan een hele rits genderidentiteiten en seksuele varianten waar ik niets mee heb en daarmee wordt mijn identiteit meegetrokken in een gemeenschap waar ik me helemaal niet thuisvoel. Wie ben ik? Een letter in een rits afkortingen? Hoe kan ik mij in deze wereld manifesteren zonder een duidelijke identiteit? Als ik dat niet helder heb raak ik vervreemd en onthecht, dan ben ik onbepaald, en wordt de wereld diffuus, ongrijpbaar, vaag, virtueel, ik verlies mezelf in LGBTQASP. “Wij zijn flikkers” was een bevrijding maar … mijn God … eindigt de bandeloosheid, de grenzeloosheid nu niet in Sodom en Gomorra?

taboewoord

Stam          stam (de; m)

politiek correct

etnische groep

De woorden stam, tribaal of clan zouden denigrerend zijn, en ook stamlid is neerbuigend omdat deze mensen geen lidmaatschap hebben zoals bij de bibliotheek. Jawel, onze kwetsdenkers zijn echte taalpuristen.

Het begrip stam heeft een onderscheidende betekenis in het rijtje stam, volk, natie. De stam is gebaseerd op de afstamming van gemeenschappelijke voorouders en de verbanden binnen de stam zijn familiair. Een volk bestaat uit meerdere stammen en heeft een grotere hiërarchie met meer instituties zoals een koningschap. Een natie is een volksgemeenschap die zich bewust is van haar eenheid en een grotere behoefte heeft om zich als eenheid uit te drukken. Een ander verschil tussen volk en natie is dat bij een natie een sterkere dwang leeft om een missie te moeten vervullen. Een volk is ‘gewoon‘ een natuurlijke groep, een natie heeft als verbeelde groep een sterkere drang om zich te bewijzen. De zelfbewuste naties zijn sterker dan volkeren. Volkeren zijn bij conflicten kansloos tegen naties. Misschien worden sommige groepen mensen ten onrechte aangeduid met ‘stam‘ maar het begrip ‘stam‘ heeft een onderscheidende betekenis en dat is handig als je iets wilt duiden.

taboewoord

Strijdkrachten          strijd · kracht (de; v(m))

politiek correct

militairen, defensie personeel, blauwhelmen, opbouwerkers, peacekeepers

Die arme ‘ambtenaren van defensie‘ met hun cao en vakbonden, ooit nobele ridders, manmoedige huzaren, heldhaftige cavaleristen, stoottroepen der naties, soldaten van het Ministerie van Oorlog, die moeten met een hele lijst aan geweldinstructies in de ene hand en een woordenboek in de andere hand tijdens opbouwmissies scholen bouwen en aanpappen met warlords om de harts and minds te winnen van de lokale bevolking, en het trieste is dat de Nederlandse militairen daar ook nog trots op zijn.

Dat ze eigenlijk in Afghanistan gewoon echt oorlog voerden mochten ze niet zeggen van GroenLinks want de gutmenschen leven in een papieren werkelijkheid waar iedereen geacht wordt de ogen te sluiten voor de realiteit en moet veinzen alsof het allemaal goed komt (idem voor de multiculti). Sinds Nederland met het gebroken geweertje paradeert, en jongens het als een geuzedaad beschouwen om afgekeurd te worden voor militaire dienst, en sinds vrouwen militair kunnen worden en ministers van Defensie rokjes dragen, is de krijgsmacht totaal uitgekleed en gefeminiseerd, en dat is leuk hoor, maar de vijand ruikt onze zwakte. De Bosnisch-Servische generaal Mladić had feilloos door dat Dutchbat in Srebrenica bij zijn eerste dreigement door de pomp zou gaan. En ja hoor … onze majoor nam braaf de cadeautjes van Mladić in ontvangst (“is this for my wife?”) en achter zijn rug werden de Bosnische mannen afgeslacht. De links-progressieve elite heeft een ronduit naïeve en zelfs gevaarlijke kijk op onze wereld en is schuldig aan de uitholling van onze militaire slagkracht.

En jij? Ik heb in 1991-1993 mijn plicht jegens de staat vervuld als dienstplichtig militair bij de Koninklijke Luchtmacht en ben een paar jaar geleden eervol ontslagen als tweede luitenant. Dit zijn geen opgeklopte woorden: ik vond het mijn plicht om in dienst te gaan.

taboewoord

Tolerant          to · le · rant (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

politiek correct

inclusief

Zelfs de tolerantie is de kwetsdenkers al te pijnlijk. Want het is te veel een gunst om getolereerd te worden. Dus taboe en wie anderen nog tolereert is een keiharde racist.

taboewoord

Vol          vol (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

politiek correct

druk

De politicus Hans Janmaat werd in de jaren negentig door een rechter veroordeeld voor zijn uitspraken ‘vol is vol‘ en ‘eigen volk eerst’. Volgens de rechterlijke macht zetten deze uitspraken tot rassenhaat en discriminatie. De officier van Justitie stelde in haar requisitoir dat deze leuzen eigenlijk nog erger waren dan openlijk racisme. "Een versluierende tekst zal door een grotere groep overgenomen worden zonder dat men zich realiseert wat men eigenlijk zegt. Het enge gedachtegoed zal daardoor mogelijk makkelijker ingang vinden."

Totaal krankzinnig: geel is geel, leeg is leeg, weg is weg, vol is vol. Dat is een waarheid als een koe. Als iets vol is, is het vol. In dat showproces was de rechter totaal partijdig. Elke Nederlandse politicus behoort ten eerste opkomen voor Nederland. Het zou raar zijn als een Nederlandse politicus “ander volk eerst” zou roepen.

Elke politicus erkent nu dat Janmaat profetische woorden sprak; ze erkennen nu dat er grenzen zijn aan de opnamecapaciteit. Die grens moet eens getrokken worden en Janmaat was zo moedig om als eerste een grens te benoemen. Linkse politici hebben nog steeds last van koudwatervrees en voeren een struisvogelpolitiek en dus wachten we maar tot de wal het schip keert maar dat is gevaarlijk want je weet, in een reddingsboot kan je niet steeds één persoon erbij nemen want op een gegeven moment kapseist de boot. Maar nee, op de linkse reddingsboot blijft het orkestje vrolijk spelen. Er is niets aan de hand want die ijsberg is over een week gesmolten en dan komt het allemaal wel goed.

De politiek correcte uitspraak is: ‘Nee ons land is niet vol maar druk’. Als ik met linkse vrienden de stad uitga en zij zien het eerste stukje weiland, dan roepen ze steevast: “wat een ruimte, hoezo is ons land vol?” Alsof een weiland leeg is en geen belangrijke economische functie vervult. Ik zeg dan altijd: “Ja, dit laatste stukje groen kunnen we ook volbouwen met flats en loodsen. Wil je dat?” En dan krijg ik nooit een antwoord. Dat is het probleem met links. Verheven woorden met een opgestoken vingertje maar wegkijken voor de onomkeerbare omvolking van ons land totdat we een minderheid zijn in eigen land.

Je mag niet zeggen dat Nederland de grens heeft bereikt met allochtonen, maar toeristen zijn een ander slag mensen die je wel mag weigeren. Jawel, de gemeente Amsterdam wil minder minder toeristen. Niet meer, maar minder. Want Amsterdam is ‘vol‘ verklaard. Er kan geen buitenlander … eh toerist … meer bij. Met gericht beleid worden ze geweerd en dat wordt allemaal in heldere taal gecommuniceerd. Want: vol = vol.

taboewoord

Volk          volk (het; o)

politiek correct

etnische groep

Volkeren schijnen niet te bestaan. Dat alleen een volk bereid is om offers te brengen voor de gemeenschap, offers zoals belasting betalen, en dat dit belastinggeld wordt gebruikt voor ontwikkelingshulp, uitkeringen, sociale voorzieningen, voor scholen, wegen, de zorg, schoon water, en de opvang van asielzoekers, tja dat wordt als een vanzelfsprekend aangenomen, maar ondertussen wordt de brave belastingbetalende burger die deze offers voor zijn volk brengt beroofd van zijn gevoel om lid te mogen zijn van een volksgemeenschap. Als het Nederlandse volk niet mag bestaan, moet je niet raar opkijken als je op een goede dag 17 miljoen egoïsten elkaar het leven zuur maken.

Het alternatief etnisch is eigenlijk al ook taboe verklaard door de oplettende gutmensch omdat het alleen gebruikt wordt voor de Balkan en niet-westerse gemeenschappen. Daar zijn altijd 'etnische conflicten'; hier nooit. We spreken niet over etnische Polen in Nederland. Dat komt omdat Europa voor zichzelf zijn eigen etniciteit heeft verboden. Binnen onze EU zijn wij volkloos, we zijn slechts inwoners van staten die langzaam oplossen in de verenigde staten van Europa, en we noemen ons Europeaan of beter: wereldburger. Mensen binnen Europa met nationalistische gevoelens zijn fout, ze deugen niet, want ze begrijpen niet dat er dan weer oorlog komt. Want nationalisme veroorzaakt oorlog. Dat is het mantra sinds WO2.

Volkeren buiten Europa hebben wel het recht op hun soevereiniteit. Tibetanen, Koerden of Palestijnen worden zelfs gesteund in hun strijd voor onafhankelijkheid. De Catalanen mogen dan weer niet onafhankelijk worden want dat riekt naar etniciteit, en dat is verboden in Europa, maar buiten het beschaafde West-Europa lopen de mensen honderd jaar achter, en identificeren de inboorlingen zich nog met een volk, wat echter met onze kennis niet meer is dat een sociale constructie, een verzinsel. Het komt er een beetje op neer dat alles buiten de EU een beetje achterlijk is, maar dat zeggen we niet, we noemen het etnische diversiteit, maar de activisten van deze volkeren vinden dat weer denigrerend omdat we dat woord ‘etnisch‘ binnen Europa niet gebruiken en dan klinkt ‘etnisch‘ als een traditionele inheemse folklore. Terechte kritieken en we moeten het maar niet meer gebruiken.

Goed dus … gelijke monniken gelijke kappen. Als het Nederlandse volk niet bestaat, dan bestaan de Turken, Marokkanen, Joden, Palestijnen, Koerden en Tibetanen als volkeren ook niet, en dan is er geen basis voor een eigen staat en ze moeten zich maar schikken in de landen waar ze leven. Dat moet nog even tot ze doordringen. Ze weten het zelf nog niet, maar ze bestaan niet, hun gemeenschap is illusoir. Wij bestaan ook niet, niemand bestaat. Ongelofelijk man, ik moet hier ook alles uitleggen.

taboewoord

Zelfmoord          zelf · moord (de; m en v)

politiek correct

zelfdoding, suïcide

Het woord zelfmoord zou kwetsend zijn voor de plegers die niet in staat zijn om de pijn van zijn of haar leven te dragen. Nu blijkt in de psychiatrie dat de plegers altijd zelf dat woord gebruiken. Suïcide klinkt dan ook erg vervreemdend. Psychiaters hanteren bijgevolg nu ook weer het woord zelfmoord

Ik weet het niet, maar als het geen moord is, doet het leven er dan nog toe? Van mij mag iedereen zichzelf doden, maar zelf moorden is toch iets anders.

taboewoord

Zigeuner          zi · geu · ner (de; m,v)

politiek correct

Roma, in Nederland Sinti

Zigeuners worden stelselmatig gediscrimineerd en hun vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt verzwegen. Schande!

De stigmatisering van van het reizende volk zit diep in de Nederlandse cultuur. Zelfs het OM maakt zich er schuldig aan. De Arnhemse officier van justitie M. van Elsdingen deed tijdens zijn requisitoir in 2004 tegen een Roma uit Ede de volgende uitspraken: "Als we spreken over zich misdragende voetbalsupporters of criminele Marokkanen, dan hebben we het over uitzonderingen. Want de meeste voetbalsupporters en Marokkanen zijn niet zo. Maar bij de Roma is dat anders. De Romagemeenschap houdt zich bezig met criminaliteit, met strafbare feiten. Inbraken plegen wordt bij hen heel gewoon gevonden. Ze onttrekken zich aan onze cultuur en dat kunnen we niet hebben."

De Romagemeenschap deed hierop aangifte wegens discriminatie, racisme en belediging. Het Openbaar Ministerie vond dat de uitspraken niet te ver gingen maar distantieerde zich toch voor de uitlatingen en ook de officier liet twee dagen later weten zijn woorden te betreuren. In een verklaring zegt het Openbaar Ministerie dat Van Elsdingen niet het merendeel van de Roma als verdachten van strafbare feiten heeft willen bestempelen.

Maar het kwaad is toch al geschied. In stilte hoor je het OM zeggen ‘minder minder minder’.

Laten we maar even een zigeuner aan het woord. Bij het lemma 'zigeuner' op Wikipedia schrijft er één: "wat is dit voorn haatsaaierij ik ben zelf een sinti bij ons staat school heel hoog en dat is bij alle sinti zo , ook licht het crmineelen cijfer helemaal niet hoger bij ons wordt criminalitijd zwaar bestrafd. ook het uithuwlijken is al heel feel jaren geleden over de boeg gegooid , en seks voor het huwlijk mag niet? ik weet niet wanneer dit artiekel is geschreven maar mijn mami is nooit getrouwd en tog ben ik er 2 generaties verder". Hele wijze woorden …

In een brief van de minister van Wonen, Wijken en Integratie uit 2009 schetst Eberhard van der Laan de problematiek: "De drie belangrijkste probleemvelden zijn disproportioneel hoge criminaliteit, extreem hoog schoolverzuim, en overlast. Vooral sociaal-culturele factoren spelen een belangrijke rol bij de oorzaak van deze problemen. Roma-gemeenten signaleren dat Roma oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers. Zo laten cijfers van de gemeente Nieuwegein zien dat een groot aantal Roma valt onder de categorie veelplegers. Onder die groep zijn relatief veel Roma jongeren. Van de Roma jongeren onder de 18 jaar heeft naar schatting een kwart een strafblad. Bij de overige bevolking uit die leeftijdscategorie is dat 2%. Boven de 18 jaar heeft naar schatting ruim driekwart van de Roma een strafblad vergeleken met 15% van de overige Nieuwegeinse bevolkingsgroep uit die categorie".

Zie wel: alle Nederlanders zijn racisten!

De heersende moraal van onze samenleving is bepaald tijdens de jeugdrevolte van de jaren zestig. In die tijd was er een sfeer van alles moet anders, weg van die bekrompenheid, allerlei groepen vonden elkaar in de emancipatiestrijd en de roep om een vreedzamere wereld. De veranderde tijdgeest werd door de protestzanger Bob Dylan bezongen in 1964 met zijn strijdlied The Times They Are a-Changin'. De jeugd bevrijdde zich van de kleinburgerlijke maatschappij met haar kerkelijke dogma’s, respect voor de autoriteit en onderdrukking van de vrouw. Alle taboes werden doorbroken, zelfs pedofilie ‘moest kunnen’. En nu, bijna een halve eeuw later hanteren de babyboomers zelf een knellende moraal met een hele rits aan taboes en dat begint te schuren omdat ‘het volk’ al die ‘goedheid’ niet meer kan verdragen.

De revolte van de jaren zestig was de overwinning van ‘links’ en hierom wordt de moderne moralist vaak aangeduid met ‘links’ of ‘linksmens’, maar ook de liberalen en confessionelen zijn inmiddels ‘tot de waarheid’ gekomen  - hoewel er accentverschillen zijn -  en nu deelt de hele Nederlandse bovenlaag dezelfde zeden. Tot de high society behoren alle media (kranten, televisie, NPO en commerciëlen), de wetenschappers, rechters en intellectuelen. Deze elite meent te weten wat goed is voor het volk maar ze begrijpt niets van wat er werkelijk bij de onderklasse speelt en ze waren met stomheid geslagen toen Trump de presidentsverkiezingen won. Het is treffend dat niemand van deze club een aanhanger is van Trump, hoewel de helft (!) van de Amerikanen op hem hebben gestemd. Hier is duidelijk een kloof zichtbaar tussen goed (elite) en fout (volk).

In dit generatieve kreefttijdperk (2005-2020) wil het volk zich emanciperen. Het gevoelige teken Kreeft is het teken van de familie en dit uit zich in het volkssentiment. Het volk heeft nu de wind mee en de elite zit nu in de hoek waar de klappen vallen. In het aankomende leeuwtijdperk zal de populistische tegenbeweging gaan versmelten met de idealen van de elite. Leeuw sluit het huwelijk tussen oud en nieuw. Maar voorlopig zitten we in de strijd tussen goed en fout: de gutmensch en de populist.

De gutmensch heeft hoge idealen maar is blind voor de realiteit waardoor hij vervreemd is geraakt van zijn onderdanen. Zijn idealen zijn niet haalbaar omdat ze tegennatuurlijk zijn. De multiculturele samenleving of een verenigde staten van Europa is de forcering van een ideaal waar de menselijke natuur zich tegen verzet. Een synoniem voor ‘onnatuurlijk’ is pervers. Het door de strot blijven duwen van deze ‘goedheid’ is onomkeerbaar schadelijk. Een te veel van het goede roept het kwaad op. De elite creëert zelf het kwaad dat ze bestrijdt.

De elite kan niet begrijpen dat iemand kritiek kan hebben op haar idealen over de inrichting van de maatschappij. Dat de moderne moraalridders een hele lijst hanteert van knellende taboes, wordt niet zo ervaren, want zij pretenderen een absolute universele moraal te bezitten en wie hun politieke correctheid overschrijdt wordt veroordeeld tot een verdorven mens zijn, hoewel dat eigenlijk in strijd is met hun eigen uitgangspunt dat elk mens volledig gerespecteerd moet worden in zijn opvattingen. De nieuwe moraal lijkt op de katholieke Kerkleer die ook als absoluut – door God bepaald – werd verordonneerd. En nu wil het volk aangevoerd door de populist zich bevrijden  – zich emanciperen – van de ‘linkse kerk’ … The Times They Are a-Changin'.

Een onderdeel van deze strijd is het gebruik van woorden. De gutmensch heeft een hele lijst van woorden die taboe zijn verklaard. Toen ik op het internet op zoek ging naar een lijst met taboewoorden, kon ik die tot mijn verrassing niet zo gauw vinden en dus heb ik er een gemaakt en elke week zal ik er één in dit blog beschrijven.

Ik heb mij beperkt tot woorden die in andere tijden als volstrekt acceptabel werden beschouwd. Gewone Nederlandse woorden als gehandicapt, homo, blinde, Kerstmis, gastarbeider, inheems, volk; ze zijn nu taboe of ongewenst.

Dus beste burger, even goed lezen, want het is soms best ingewikkeld, maar aan de andere kant kunnen grofweg de helft van de woorden geschrapt worden en dat maakt het leven weer makkelijker.

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022