enveloppe icoon facebook zoeken

Uw levensverhaal in boekvorm

Bent u benieuwd naar uw eigen levensverhaal op basis van het Dierenriemmodel? Jeroen Visbeek schrijft uw persoonlijke levensverhaal voor de aantrekkelijke prijs van € 290. Lees meer …

boekomslag levensverhaal

Met het Dierenriemmodel duidt Jeroen Visbeek allerlei levenscycli met de cyclus van de twaalf dierenriemtekens. Het is een universeel levensverhaal met een geboorte, groei, volwassenheid, ouderdom; in Ram wordt iets geboren, in Stier gaat het aarden, Tweelingen is de leertijd enzovoort ... tot en met het sterven in Vissen. Dit levensverhaal is hier te lezen voor uiteenlopende onderwerpen.

Economisch Vertrouwen Model

Martin ArmstrongDe Amerikaanse beleggingsmanager Martin Armstrong ontwikkelde in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zijn Economisch Vertrouwen Model (Economic Confidence Model). Armstrong telde het aantal economische crises dat zich voordeed tussen 1683 en 1907. Hij vond er 26 en berekende dat er gemiddeld elke 8,615384615 jaar een economische crisis zich voordeed. Toen hij dit merkwaardige getal uitdrukte in het aantal dagen (3147) bleek het nagenoeg overeen te komen met de wiskundige constante pi (π x 1000 = 3141). Vervolgens ging Armstrong economische gegevens en trends tot honderden jaren terug met behulp van een computer analyseren en dat resulteerde in zijn Economisch Vertrouwen Model.

De economie is voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen en volgens Armstrong verandert het vertrouwen met de precisie van een klok. De economie kent perioden van groei en recessie en elke 8,6 jaar is er een vereffening. In het model vormen zes periodes van 8,6 jaar een langere periode van 51,6 jaar en in deze tijdvakken wisselt het vertrouwen tussen de private en publieke sector. Tussen 1934 en 1987 was er vertrouwen in de overheid – welke in Amerika begon met de New Deal – en sinds 1987 geloven de liberalen en socialisten dat de markt beter in staat is om problemen op te lossen. Armstrong voorspelt dat na 2037 het vertrouwen weer zal omslaan richting de overheid.

Het ritme van 51,6 jaar komt goed overeen met de technologische innovaties in de economie (zie onderstaand figuur). Zes periodes van 51,6 jaar vormen een periode van 309,6 jaar en op deze tijdschaal wisselt het vertrouwen tussen een monarchie en republiek. Na 2037 zou een 309,6-jarig tijdperk beginnen met meer vertrouwen in de monarchie. Zes perioden van 309,6 jaar vormen een periode van 1857,6 jaar. De huidige 1857,6-jarige periode begon in het jaar 179 na Christus, toen het Romeinse Rijk begon te vervallen en in 2037 komt de huidige 1857,6-jarige periode tot een eind. Wanneer we met de 1857,6-jarige tijdvakken terugtellen, dan zouden we terug kunnen tot 9000 v.Chr.; het begin van de menselijke beschaving. Rond die tijd werd Jericho (de oudste stad van de wereld) gesticht. Als we deze mijlpaal als een begin zien van de 1857,6-jarige cyclus dan eindigt rond 2037 een zesde 1857,6-jarige tijdvak en in de systematiek van Armstrong groeperen tijdvakken zich in zestallen. Na 2037 zou er dan een nieuwe cyclus beginnen van zes tijdvakken van 1857,6 jaar. Een aantal ontwikkelingen ondersteunen dit idee. De bevolkingsexplosie en alle problemen die dat met zich meebrengt komt overeen met het zesde tijdvak in Armstrongs model waarin een thema het verst ontwikkeld maar het ook op een dood spoor is gekomen. We staan op de drempel van een nieuwe tijd. Een Nieuwe Mens zal weldra het zonnestelsel gaan koloniseren.

Economisch Vertrouwen Model - Martin Armstrong

Een langetermijncyclus van 309,6 jaar bestaat uit zes golven van 51,6 jaar. De 51,6-jarige golven zijn te verdelen in kleinere golven van 8,6 jaar, die op hun beurt bestaan uit drie individuele golfjes van verschillende lengte.

Economisch Vertrouwen Model - Martin Armstrong Economisch Vertrouwen Model - Martin Armstrong Economisch Vertrouwen Model - Martin Armstrong

Zes cycli van 51,6 jaar vormen samen een periode van 309,6 jaar. De huidige 309,6-jarige periode loopt van 1727 tot 2037 en in deze periode is er meer vertrouwen in een republiek (dit uit zich bijvoorbeeld in de parlementaire democratie). Na 2037 zal dat vertrouwen omslaan richting een monarchie. In het ritme van 51,6-jarige fases wisselt het vertrouwen in de publieke en private sector. In 1987 begon een 51,6-jarige fase met meer vertrouwen in de private sector en in 2037 zal dit weer omslaan. Elke 51,6-jarige fase komt overeen met een dominante technologie welke de economie een slinger geeft.

Economisch Vertrouwen Model - Martin Armstrong

Op de tijdschaal van 8,6 jaar voorspelt Armstrong de economische hoogte en dieptepunten.
In 1998 voorspelde Armstrong de volgende gebeurtenissen welke zijn uitgekomen.

1998 Economische instorting Rusland
1999 Prijs van goud en olie historisch laag
2000 Zeepbel barst bij de internetbedrijven (zoals bij de spoorwegmaatschappijen in 1907)
2002 Dieptepunt Amerikaanse aandelenmarkt
2007 Zeepbel barst in de Amerikaanse hypotheekmarkt, prijs olie boven de $ 100
2009 Begin schuldencrises van staten
2011-15 Japanse economie krimpt, euro kraakt door de schuldenberg
2015,75 Begin crash van de schuldencrises van staten

Armstrong claimt met zijn model trends, marktpieken, crashes tot op de dag nauwkeurig te kunnen voorspellen en zelfs de opkomst en het verval van naties te kunnen zien aankomen. Armstrong verkreeg wereldwijde bekendheid door zijn voorspelling van de beurskrach in oktober 1987 welke tot op de dag nauwkeurig was. Ook heeft Armstrong de top van de Nikkei index (1989) en de instorting van het Russische financiële stelsel (1998) correct voorspeld. Ook zijn voorspelling van het begin van de vastgoed- en bankencrisis op 27 februari 2007 was tot op de dag nauwkeurig. Op 1 oktober 2015 begon volgens Armstrong de crash van de schulden van de overheden.

De voorspellingen legden Armstrong geen windeieren. Hij verdiende miljoenen en de rijken der aarde klopten bij hem aan voor advies. Maar net als Kondratieff, kwam Armstrong erachter dat goede voorspellende modellen explosief kunnen zijn. Armstrong zegt dat de Amerikaanse overheid zijn code wilde hebben maar hij weigerde deze af te staan. Vervolgens stond in 1999 de FBI bij hem op de stoep omdat hij werd verdacht werd van beursfraude. Zijn tegoeden werden bevroren en Armstrong moest zichzelf, zonder enige juridische scholing, verdedigen, omdat hij zijn advocaat niet kon betalen. Uiteindelijk zat hij van 2000 tot 2011 in de gevangenis.

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 24 juli 2021