enveloppe icoon facebook zoeken

Uw levensverhaal in boekvorm

Bent u benieuwd naar uw eigen levensverhaal op basis van het Dierenriemmodel? Jeroen Visbeek schrijft uw persoonlijke levensverhaal voor de aantrekkelijke prijs van € 290. Lees meer …

boekomslag levensverhaal

Met het Dierenriemmodel duidt Jeroen Visbeek allerlei levenscycli met de cyclus van de twaalf dierenriemtekens. Het is een universeel levensverhaal met een geboorte, groei, volwassenheid, ouderdom; in Ram wordt iets geboren, in Stier gaat het aarden, Tweelingen is de leertijd enzovoort ... tot en met het sterven in Vissen. Dit levensverhaal is hier te lezen voor uiteenlopende onderwerpen.

Een mensenleven

twaalf levensfases mens

Het uitgangspunt van het dierenriemmodel is dat alle twaalf tijdperken even lang duren, maar een individueel mensenleven kan hier van afwijken omdat een individu niet voldoende ‘massa’ heeft om chaotische invloeden te vereffenen. De levenscyclus van de mens is in het figuur verdeeld in twaalf tijdperken van zes jaar. De laatste fase eindigt bij vissen op de leeftijd van 72 jaar. Gemiddeld worden Nederlanders ouder dan 72 jaar. Als de mens niet zou sterven door ziekte of ouderdom zou hij gemiddeld 600 jaar oud worden. De enige doodsoorzaak die voor een onsterfelijke mens overblijft is een ongeluk. De zesjarige cyclus past biologisch gezien het beste bij de mens. Als de mens in de natuur zou leven, zou hij net als de mensapen 50 à 60 jaar oud worden. Onze tanden gaan zonder verzorging ongeveer zestig jaar mee. Het menselijk lichaam is ontworpen voor een levensduur van zestig jaar. Deze levensverwachting komt in de zesjarige cyclus overeen met de steenbokfase. Steenbok is het teken van de dood. In de natuur waar de survival of the fittest geldt sterven velen in steenbok. De waterman- en vissenfase zijn een soort bijzonderde verlenging welke in de natuur maar voor enkelen is weggelegd.

De drie levensfases

Elk leven kent drie fases: de jeugd, volwassenheid en ouderdom. Astrologen noemen deze fases anders: de opbouw-, instandhoudings- en verbreidingsfase. In de opbouwfase word je geboren, ontdek je de wereld, groei je op en vind je je plekje. In deze fase zuig je de omgeving in je op. Als de opbouw is voltooid kom je in de instandhoudingsfase: de volwassenheid. Sterk en stabiel sta je dan midden in de wereld. In de instandhoudingsfase vindt er een uitwisseling plaats met de omgeving. Je geeft aan de wereld en je neemt van de wereld. Hierdoor stabiliseer je jezelf. Het is de tijd van het gezin en de kinderen opvoeden. In de verbreidingsfase komt naast de gebreken van het ouder worden ook het doel van het leven naar de voorgrond. Je gaat je levenservaringen inpassen in de omgeving. In de opbouwfase groei je uit je omgeving, in de instandhoudingsfase ben je in evenwicht met je omgeving en in de verbreidingsfase geef je aan de omgeving.

De twaalf levensfases

In de ramfase (0–6 jaar) word je geboren. Met het hoofd (ram) eerst. Ram ontvlamt vanuit het goddelijke. Het is de tijd van het ontwaken van de levenskracht. Ram houdt van vechten. Het zuurstofrijke bloed en adrenaline vallen onder het teken ram. De geboorte is een zware strijd. Het adrenalinegehalte in het bloed is tijdens de geboorte zeer hoog. Zulke hoge waarden worden tijdens de rest van het leven nooit meer gehaald. Alleen de strijdvaardige ram die in de startblokken klaarstaat om iets nieuws te beginnen kan zo´n heftige gebeurtenis in het leven doorstaan. Maar de geboorte is ook een gevaarlijke tijd. In de babytijd liggen ziektes en de dood op de loer. Vroeger haalde een groot deel van de kinderen hun zesde levensjaar niet. Ram vecht moedig voor zijn bestaan. Het is er op of er onder. Het gevecht is gevaarlijk. Er zijn veel slachtoffers; de overwinnaars zijn de helden.

Ram is de fase van de pure levenskracht. In deze fase ontwaakt de eigen wil. Hierdoor is ram sterk op zichzelf gericht. Ram komt voor zichzelf op met Ikke, Ikke, Ikke. Ik ben er nu ook. Ik heb recht op een plaats in het universum. Ram moet zijn bestaansrecht bewijzen. Kuikens die in een vogelnest het hardst schreeuwen om voedsel vergroten hun kans om te overleven. Het is puur egoïstisch. Maar ze kunnen niet anders. Dit geldt ook voor mensenbaby’s. Alleen vanuit een zelfzuchtig ‘Ik’ kan een nieuwe ziel zich manifesteren.

De eerste twee levensjaren zijn de belangrijkste in de opvoeding. Baby’s zijn super ontvankelijk voor hun omgeving. Deze grote gevoeligheid voor de buitenwereld is een late visseninvloed. Vissen is hooggevoelig. Met haar antennes vangt vissen vibraties op uit het onbewuste. Nog voor baby´s hun eerste woordjes spreken weten ze al intuïtief in welk nest ze geboren zijn. Baby’s voelen haarfijn de angsten, onrust, trauma’s, boosheid en liefde van hun ouders en stemmen hier hun ziel op af. Vissen past zich als een kameleon aan haar omgeving aan.

Ram geeft als mannelijk teken de impuls aan de ziel om zich te gaan manifesteren in de wereld. In de stierfase (6–12 jaar) ontwikkelt zich hieruit de persoonlijkheid. Ram was een tijd van overleven. De eerste jaren zijn het zwaarst. Er was in ram geen tijd voor bewustwording. Pas wanneer rond je derde levensjaar het vrouwelijk stierprincipe begint, komt er rust (stier) om alles te laten bezinken (het stierprincipe begint op het derde levensjaar en het stiertijdperk op het zesde levensjaar). In deze eerste reflectie in je leven ontwikkelt zich je bewustzijn.

Stier is het teken van je bezittingen. Het enige bezit dat je altijd bij je hebt is je lichaam. In stier wordt je je bewust van je lichaam. Ram was de pure levensenergie en in stier merk je dat je ziel in een lichaam zit. Je gaat in stier de mogelijkheden en beperkingen verkennen. Eén aspect van het lichaam daalt heel snel in het bewustzijn. Het is de piemel of het gaatje, jongen of meisje. Het is een eerste vorm voor identificatie. Het geslacht is een bijna niet uit te wissen vorm van het ego. Tot je dood toe zal je je als man of vrouw gaan gedragen. Stier legt de fundamenten in het ego.

Een ander bezit is je persoonlijk. In stier krijg je je typische karaktertrekken. Stier stolt de energie van ram in een vorm. De levenswil krijgt in stier een vaste vorm met je persoonlijkheid. Deze hangt nauw samen met het geheugen. Voor veel mensen is het derde levensjaar de grens voor de eerste herinneringen. Het geheugen is essentieel voor je persoonlijkheid. Zonder het geheugen zou je geen persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. In stier word je bijvoorbeeld bewust van je eigen naam. Ik heet Jeroen. Deze naam is ergens opgeslagen in mijn geheugen. De vorming van het geheugen en de persoonlijkheid zijn het werk van stier.

De vorming van het bewustzijn van lichaam en persoonlijkheid kan alleen als het kind in alle rust kan ‘aarden’. Stier staat met beide benen stevig op de grond. Het blijkt dat kinderen voor hun vijfde levensjaar zich moeten hechten aan hun vader en moeder. Als dit niet mogelijk is, zoals bij kinderen die van pleeggezin naar pleeggezin moeten verhuizen, kan een kind zich niet goed ontwikkelen. Naast hechting ontwikkelt stier ook het geweten. Synoniemen voor het geweten zijn je gemoed, ziel, hart, binnenste. Alleen stier kan zulke duurzame fundamenten boetseren in je persoonlijkheid. Stier legt de diepste lagen van je bewustzijn aan. Het verschil tussen goed en kwaad kan je niet in een schoolboekje leren (tweelingen). Het geweten ontwikkelt zich voor je tiende levensjaar. Kinderen die in probleemgezinnen opgroeien kunnen na hun tiende jaar de opgelopen schade niet meer inhalen. Als de opvoeding in stier goed verloopt ontwikkelt zich de eigenwaarde (ook een soort bezit). Bewustzijn, geheugen, persoonlijkheid, eigenwaarde; stier bouwt altijd het fundament.

De basis die stier aanlegt zit zeer diep in je systeem. Het is bekend dat mensen die dement worden op een gegeven moment alleen nog maar hun kinderjaren herinneren. En mensen die bijvoorbeeld op hun elfde emigreren naar Amerika en vloeiend Engels hebben leren spreken, kunnen na een herseninfarct op oudere leeftijd het geleerde (tweelingen) kwijt zijn. Opa of oma valt dan ineens weer terug op de moedertaal, een taal die hij of zij misschien zestig jaar niet meer gesproken heeft. Het eerste wat je hebt geleerd heeft stier duurzaam in je systeem verankerd.

Psychologen verbazen zich er wel eens over dat kinderen in de stierfase opvallend gehoorzaam zijn in vergelijking met de babytijd (ram) en de pubertijd (tweelingen). Stier is als vrouwelijk teken passief. De stierfase is de tijd van de lieve en zoete kinderen. Ze hoeven niet te vechten voor hun leven (ram) of hun populariteit (tweelingen). Stier is rustig en stabiel. De kinderjaren lijken eindeloos te duren. De lengtegroei vertraagt in deze fase. Deze rust en stabiliteit zijn belangrijk voor de vorming van je persoonlijkheid. Wat ook opvalt is dat kinderen in de stierfase nog in hun eigen fantasiewereldje leven. Stier is onafhankelijk van anderen. Kinderen mogen in hun eigen wereld dan ook nog gewoon kind zijn, onafhankelijk van de grote mensenwereld. In tweelingen leer je de ‘echte’ wereld kennen.

Met de nuchtere stier verdwijnt de magie van ram. Ram stond met zijn intuïtie nog in contact met het goddelijke. De overgang van stier naar ram is het moment dat je niet meer in Sinterklaas gelooft. In stier land je op de concrete aarde. Toch is de stierfase zeker geen nare tijd. Stier kan genieten van het leven. Stier is de tijd van de onbezorgde kinderjaren. Vader is sterk, moeder is lief en de meester weet alles. De wereld is nog simpel; een boef moet in de gevangenis en een koning regeert het land.

In stier word je onafhankelijk en sterk. Je zoogt niet meer bij je moeder en je bent beter opgewassen tegen ziekten. Kinderen kunnen nu zelfstandig naar school en in ontwikkelingslanden verdienen veel kinderen noodgedwongen al hun eigen geld. Stier sterkt je ziel. Aan het eind van de stierfase ben je van binnen opgewassen voor de grotemensenwereld.

Met tweelingen komt de pubertijd (12–18 jaar). Dit betekent het einde van de onbezorgde kindertijd. Tweelingen steekt een verfrissende wind op in je leven. In de pubertijd verandert er veel. De volwassenheid lonkt en tweelingen vindt het geweldig. Tweelingen staat volledig open voor het nieuwe: de grotemensenwereld. Hij imiteert de volwassenen. Ineens ga je ook koffie drinken en naar grotemensenfilms kijken. De kindertijd is voorbij.

 

grafieken groeisnelheid kinderen en eerste vruchtbaarheid

 

Links: Groeisnelheid van kinderen per jaar. Tot het derde levensjaar gaat het met de energie van ram nog hard. Hierna volgt de stabiliteit van stier. In tweelingen komt in de pubertijd een groeistuip die het grootst is bij jongens. Rond het negentiende levensjaar is de moderne mens volgroeid. In 1900 bereikte men de maximale lengte pas rond het 26ste levensjaar. We worden dus steeds vroeger volwassen. Deze daling gaat samen met een latere leeftijd voor de overgang (schorpioenfase). Het betekent dat de jeugdfase bij de moderne mens is verkort en dat de instandhoudingsfase is opgerekt.

De kortere jeugdfase zien we ook bij de vruchtbaarheid. De grafiek (rechts) toont de leeftijd van het begin van de eerste menstruatie van Noorse meisjes. Deze is de laatste 150 jaar drastisch gedaald. In 1840 werden meisjes rond hun achttiende vruchtbaar. In 2000 was dit gedaald naar het twaalfde levensjaar.

Tweelingen is nieuwsgierig en leergierig. Na de traagheid van stier gooit tweelingen er een flinke tempoversnelling tegen aan. Tweelingen leert in de hoogste versnelling. Nu komen de verschillen in talenten naar de oppervlakte. In stier zaten alle kinderen nog op dezelfde school. In tweelingen splitst zich dit. Doeners gaan naar de ambachtsschool, denkers gaan naar het gymnasium. Bij zoogdieren is dit de inprentingstijd; de grote leertijd. Honden en katten die in deze tijd niet in aanraking komen met mensen zijn de rest van hun leven bang voor mensen. Ook voor mensenkinderen geldt dat het geleerde in tweelingen een grote invloed heeft op de rest van je leven. Velen ontwikkelingen in deze tijd hun politieke voorkeur, muzieksmaak en leefstijl. In tweelingen leer je de complexe wereld. Het is allemaal niet meer zo simpel als in stier; boeven zijn bij nader inzien ook maar mensen en de koning regeert toch niet het land. De overgang van de simpele wereld van stier naar de complexiteit van tweelingen komt bijna als een schok. Ergens rond het dertiende levensjaar geschiedt de omslag binnen een paar maanden. Maar voor de onrustige tweelingen kan het niet snel genoeg gaan.

Om het allemaal nog ingewikkelder te maken (tweelingen smult er van) begint rond je vijftiende ook nog het kreeftprincipe in je leven: voor het eerst in je leven komt het gevoel er bij. Natuurlijk had je in de ram- en stierfase ook gevoelens, maar er komt met kreeft echt een nieuw gevoel bij. Kreeft brengt de seks en liefde in je leven. De hormonen gieren door je lijf. Jongens krijgen de baard in de keel, meisjes krijgen borsten. Hiermee splijt tweelingen de kinderwereld: kinderen splitsen zich op in mannen en vrouwen. Deze tegenstelling sluimerde al in ram en stier. Je had jongens en meisjes. Maar in tweelingen wordt de tweedeling veel meer uitgesproken.

Hoewel de moderne mens rond zijn achttiende volgroeid is en hij voor de wet als volwassene wordt beschouwd is de opbouwfase nog niet voltooid. Wetenschappers hebben recent ontdekt dat de hersenen pas rond de leeftijd van 20 tot 25 jaar zijn volgroeid. En het gedeelte van de hersenen dat zich als laatste ontwikkelt, is de prefrontale cortex. Dit is de zone voor de complexe vaardigheden zoals het georganiseerd werken, het onder controle houden van de impulsen, het bewust worden van de gevolgen van de eigen handelingen, het toekennen van prioriteiten, het maken van toekomstperspectieven. Het is dus niet verwonderlijk dat jonge volwassenen zich vaak onvolwassen gedragen. Ze zitten nog in de opbouwfase. Tweelingen is veel te wispelturig. Hij kan niet als een volwassene gestructureerd plannen maken voor de toekomst of de gevolgen van zijn beslissingen en handelingen inschatten. Tweelingen springt van de hak op de tak en heeft moeite met focus en orde, prioriteiten toe te kennen enz. Daardoor gedragen pubers zich nog wel eens onverantwoordelijk in het verkeer, houden ze geen maat met alcohol en drugs en tonen ze risicovol seksueel gedrag.

Tweelingen legt oppervlakkig contact met de buren. De pubertijd is voor velen de tijd waarin je nieuwe vrienden leert kennen. In stier had je ook wel vriendjes, maar daar was je minder aan gehecht. Stier is onafhankelijk. Als je vriendje niet meer met je wilde spelen haalde je in stier gewoon je schouders op en zocht je een ander vriendje. Tweelingen is juist enorm bezig met de sociale contacten. Uitsluiting buiten de groep is een ramp voor tweelingen. Je ziet dan ook dat pubers zich enorm populair gaan maken in de groep. Ineens wordt het zelfstandige kind een kuddedier. Je vriendje dure merkkleren; jij ook. Deze sociale hechting is een vroege invloed van kreeft die op zoek is naar de geborgenheid van de familie. In tweelingen kies je voor een groep, kakkers, skaters, sporters, nerds, alto’s, hiphoppers. In achterstandswijken sluiten kinderen zich aan bij de gangs. Ook mannelijke chimpansee-pubers sluiten zich aan bij gangs welke uitblinken in donderjagen. In ram vocht je voor je bestaansrecht, in tweelingen ga je vechten voor je sociale positie. Voor jongens betekent dit dat ze hun mannelijkheid moeten gaan bewijzen. Tweelingen is natuurlijk ook zeer geïnteresseerd in de andere sekse. In stier vonden jongens meisjes nog stom, maar nu gaan ze er mee flirten. De eerste liefdes zijn in tweelingen nog speels en luchtig.

De overgang van tweelingen naar kreeft is het moment dat je je ouderlijk huis verlaat. Dan begint er met kreeft een moeilijke fase (18-24 jaar). Kreeft is zacht en angstig. Mensen in deze fase hebben vaak iets liefs en bescheidens. Jongens laten in kreeft vaak hun haren wat langer groeien. In deze gevoelige tijd zingen studenten hard mee met smartlappen.

Kreeft is de laatste fase van de opbouwfase. Voor de wet ben je na je 18de volwassen, maar astrologisch gezien moet eerst je ziel nog gevormd worden door kreeft. Kreeft bakent de identiteit af. Stier ontwikkelde je persoonlijkheid en kreeft voegt hier nog iets aan toe: je sociale hechting met de maatschappij. In tweelingen leerde je de wereld kennen en kreeft moet zich hier bewust van worden. In tweelingen merkte je in de sociale contacten allerlei dingen op. Als ik dit doe reageert men zus of zo. Of als iemand dit of dat tegen mee zegt reageer ik passief of juist actief. Deze sociale patronen gaat kreeft inbranden op je ziel. Mensen luisteren naar mij, dus ik ben een leraar. Ik ben hiphopper dus ik ben cool. Je gaat je in de instandhoudingsfase vervolgens ook gedragen als een leraar of als een hiphopper. Je denkt dat je een leraar of hiphopper bent. Kreeft is de tijd waarin je je ziel vormt voor de volwassenheid. Kreeft bakent de ziel af. Dit is hard nodig omdat je door de tsunami van informatie van tweelingen te gespleten zou raken. Kreeft plakt een identiteit - bijvoorbeeld van leraar - op je ziel. Wie zichzelf een negatief etiket opplakt – ik ben lelijk, dik, dom, slecht, minderwaardig – zal dit waarschijnlijk lange tijd in zijn of haar leven meedragen. Meisjes kunnen in deze fase een eetstoornis ontwikkelen. Ook zelfmoord kan een gevolg zijn van het afbakenen van de ziel. Negatief gezegd is kreeft de tijd van dressuur. Voor bedrijven zijn jong volwassenen nog ‘kneedbaar’. In studentenverenigingen word je ontgroend. Rekruten voor het leger worden gedrild.

In kreeft ga je na de interactie van tweelingen een diepere verbinding aan met je nieuwe vrienden. Je zoekt er houvast aan. Want na het verlaten van het ouderlijk huis is dit een tijd van materiële armoede. Maar bovenal mis de bescherming van je ouders. Je wordt ineens bang. Je mist de geborgenheid. Was de buitenwereld in tweelingen nog een leuke kermis, nu wordt deze wereld beangstigend. Om zichzelf zekerder te voelen gaan veel mensen in kreeft roken. Tweelingen sleurde je in een dynamiek waardoor je jezelf dreigt te verliezen. Al die nieuwe dingen die tweelingen heeft geleerd roepen vragen op. Wie ben je? Jongen of man? Man of vrouw? Hetero of homo? Wat is je afkomst? Waar hoor je bij? Je moet je identiteit opnieuw afbakenen. Kreeft maakt je emotioneel volwassen. Je gaat op zoek naar een familie waar je je verloren identiteit kan vinden. Dit doet kreeft door de harde boze buitenwereld af te sluiten en een binnenwereld te creëren. Een warm, knus nest. In deze veilige omgeving werkt moeder kreeft gevoelsmatig in op de familiebanden. Veel jongeren gaan in kreeft samenwonen en bouwen een gezellig liefdesnestje. Studenten vinden hun familie bij hun studentenverenigingen en in studentenhuizen welke vaak functioneren als een surrogaat familie.

Kreeft is het teken van vruchtbaarheid. Dit is de fase waarin de mens zijn hoogste vruchtbaarheid heeft. Na de kalverliefdes van tweelingen worden in kreeft de liefdesbanden intenser. Als de trouwe kreeft eenmaal haar scharen in iemand heeft gezet laat ze niet meer los. In deze fase ga je die binding aan met die ene persoon uit je leven. Met deze persoon ga je aan het eind van de opbouwfase je familie stichten.

Na het ontdekken van je gevoelsleven ga je in leeuw (24-30 jaar) stralen van geluk. In leeuw maak je een bewustzijnsprong. Alle angsten, problemen, vragen rond je identiteit zijn in leeuw opgelost of lijken opgelost. Na kreeft weet je wie je bent en wat je wilt. Hieruit vloeit een enorme kracht. Zonder moeite verbreekt leeuw de afhankelijkheid met je ouders. Je bent volgroeid, sterk en zelfstandig. In leeuw ben je in de bloei van je leven. Leeuw durft ook risico’s te nemen. Je koopt dat net iets te dure huis en die dure auto die je de juiste status (leeuw) geeft. Maar je maakt je er niet druk om. Tegenslagen vangt leeuw soepel op. Dit is een stralende tijd van plezier en speelsheid.

Waar de liefde in kreeft nog voorzichtig was en binnenshuis laat de extraverte leeuw zien wie hij is. Leeuw pakt groots uit met ‘de mooiste dag’ uit je leven. De verbintenis met de liefde van je leven wordt bezegeld met de bruiloft. Met pracht en praal laat de trotse leeuw aan de hele wereld zien wie hij is. Leeuw geeft de liefdesband van kreeft energie. De verbintenis van het huwelijk is de kern van de instandhoudingsfase. De familie is nu de vaste eenheid met een sterke identiteit. Leeuw is het teken van de zelfexpressie. De grootste zelfexpressie van de mens is het verwekken van zijn eigen kinderen.

Maagd (30-36 jaar) gaat de creatie van leeuw onderzoeken. Wie je bent geworden is een voortvloeisel van de opbouwfase. De diepste lagen van je ziel zijn door stier aangelegd. Maagd gaat onderzoeken of deze laag een onderhoudsbeurt nodig heeft. Je bent in maagd een stuk ouder en wijzer geworden. Kan dat allemaal niet beter? Toen je in stier bewust werd van de wereld maakte je als kind een verdedigingsmechanisme (stier verdedigt) om jezelf te beschermen. Je ging je op een bepaalde manier gedragen om met conflicten om te gaan met je ouders, broers, zussen en vriendjes. Maagd neemt dit kinderlijke verdedigingsmechanisme onder de loep. Na het volwassen worden in leeuw begint bij velen dit systeem te haperen. Je kreeg er in leeuw last mee omdat de omstandigheden waren veranderd. Maagd is het tweede aardeteken na stier. Stier ontdekt de aarde en maagd onderzoekt het. In maagd ga je het kinderlijke verdedigingsmechanisme ontmantelen. Na leeuw ben je sterk genoeg zodat maagd gerust je ziel bloot kan leggen. In maagd ga je je ziel ontrafelen. Je komt er achter wat je diepere passies zijn, je angsten en belemmeringen. Maagd gaat er mee aan de slag. Je gaat je ziel bijsturen. Dit is de fase waarin je je faalangst en onzekerheid kan overwinnen. Natuurlijk is het niet makkelijk om je karakter te veranderen, maar in maagd word je er in ieder geval bewust van en leer je met je slechte eigenschappen op een betere manier mee om te gaan. Door het erkennen van je slechte kanten komt er vanzelf de rust van weegschaal.

Naast de geest neemt maagd ook het lichaam grondig onder handen. Met het ouder worden begin je meer op je gezondheid te letten. Dit is de fase waarin topsporters merken dat ze niet meer de jongste zijn. Voor het eerst in je leven moet je naar je lichaam luisteren. Je gaat gezonder eten en meer aan beweging doen. De klinische maagd zuivert het lichaam en de geest.

In de maagdfase moet de trots van leeuw plaats maken voor de dienstbaarheid van maagd. Op het werk ben je slechts de junior. Je moet je nederig (maagd) opstellen. Je meerderen tolereren geen dominante leeuw. Langzaam leer je je positie in de maatschappij in te nemen. Ook thuis moet je je dienstbaar opstellen voor je familie en kinderen.

In maagd bladderen de gouden randjes van leeuw eraf. De royale leeuw had te veel geld uitgegeven en maagd moet de rotzooi opruimen. Er moet brood op de plank komen. Samen met je partner moet je hard werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Maagd let op de details. Hoe kan het slimmer en efficiënter? De taken worden verdeeld om tijd te sparen. Alles samen (kreeft) doen is allang niet meer vanzelfsprekend. Het is een moeilijke fase. Opvoeden en werken is een zware combinatie die alleen werkmier maagd aankan. Juffrouw mier werkt hard voor de machine die huishouden heet. Maagd oliet en perfectioneert deze machinerie. Met haar ijzeren discipline, reinheid, regelmaat en rust schept maagd orde. Het gevolg van de klinische maagd is dat de warme verbintenis van leeuw bekoelt.

Hierdoor kom je in weegschaal (36–42 jaar) wat verder af te staan van je partner. Maar het nuttige werk van maagd werpt in weegschaal zijn vruchten af. Wat maagd had ontrafeld valt in weegschaal als een puzzel in elkaar. Je bent geestelijk meer in balans waardoor onevenwichtigheden in de relatie kunnen worden besproken. De tactvolle weegschaal vindt de juiste balans. Er is meer ruimte om voor jezelf, zonder dat dit ten koste gaat van je huwelijk.

Op het concrete zit het ook mee. Dankzij het harde werken van maagd is er geld om te verhuizen naar een groter en luxer huis. Na maagd is het leven mooi. De kinderen zijn groter en zelfstandiger waardoor het opvoeden minder kopzorgen kost. Dat geeft rust. Ook is er meer ruimte voor uitjes en vakanties. Je ontmoet nieuwe vrienden of je frist je oude relaties op. Weegschaal is de bloeitijd van je leven. In een stam van jagers en verzamelaars zou je nu op je top staan: je hebt nog de kracht van de jeugd met de ervaring van zes fases. Bergbeklimmers in deze leeftijd maken de minste brokken omdat ze nog sterk zijn én zichzelf niet overschatten. Alles is veel evenwichtiger. Het puberale schoppen tegen de maatschappij ligt ver achter je; je bent nu in evenwicht met de maatschappij.

Weegschaal is net als tweelingen sterk gericht op sociale contacten. Maar waar je in tweelingen in de contacten gebruikt maakte van de verdedigingsmuur van stier, kan weegschaal profiteren van het zelfonderzoek van maagd. Met je vrienden kan je veel evenwichtigere relaties opbouwen. In tweelingen imiteerde (tweelingen) je het kuddegedrag van je groep. In weegschaal zoek je de balans tussen jou en je vrienden. Er is zo veel meer ruimte voor een intellectuele uitwisseling. Je kan echt van elkaar leren. Je vrienden laten je nieuwe dingen zien waar je sinds de pubertijd geen oog meer voor had. Je komt er achter dat er meer is dan werken en kinderen opvoeden. Weegschaal voelt als een tweede pubertijd. Opnieuw leer je de wereld kennen. Maar de stroom informatie die binnenkomt kan je een betere plaats geven. In tweelingen begreep je het nut niet van wat je leerde, alhoewel tweelingen het allemaal wel leuk vond, in weegschaal verbindt je alle informatie tot een samenhangend geheel. Al je kennis en ervaringen ga je op een rijtje zetten. Hierom wordt het leven helder. Je begrijpt eindelijk jezelf. Je komt er achter wat je wilt met je leven. Hiermee zet weegschaal een nieuwe koers uit voor de toekomst.

Dat hakt er hard in. Je bent over de helft van je leven en nu pas kom je er achter dat het leven zoveel meer te bieden heeft. Net als bij kreeft moet je in de schorpioenfase (42–48 jaar) opnieuw je ziel vormen. Velen raken in schorpioen in een identiteitscrisis: de midlifecrisis. Het is de fase van de afscheiding. Je kinderen gaan het huis uit. De instandhoudingsfase (het huwelijk) loopt ten einde. Je ligt overhoop met je partner. Kreeft is het teken van de liefde en schorpioen van de haat. Na weegschaal ben je over the hill. De dood komt in zicht. Omdat weegschaal je leven zo in balans had gebracht kreeg je het (pijnlijke) inzicht dat je hele andere dingen wilt dan kinderen opvoeden. Als kind droomde je er van om dit of dat te doen, maar waarom doe je dat niet? Schorpioen wil doorgronden wat het leven voorstelt en erachter komen wat echt belangrijk is. Wat zijn je drijfveren? Wie ben je echt? Wat wil je? Ben je bang voor de dood? Waar geloof je in? Waarvoor ben je op de wereld gekomen? Wat is je ware roeping? Dit is de voer een zelfonderzoek. Je gaat in psychotherapie en bezoekt een Sjamaan. Schorpioen gooit je identiteit die kreeft had afgebakend overhoop. Ben je wel ‘de leraar’? Is dat niet een verzinsel om jezelf een houding te geven? Maar als je geen leraar bent, wie ben je dan wel? Schorpioen zoekt in de diepste grotten van je ziel. Alles wordt overhoop gehaald. Schorpioen weet dat ergens heel diep van binnen het vuur van ram nog brandt. Natuurlijk zijn al je ervaringen ook goed, maar er zit zoveel rommel bij. Schorpioen scheidt het goed van het kwaad. Ze vernietigt de ballast en richt zich op het levensvatbare. Schorpioen hervindt je bron. Je gaat door een intens transformatieproces. Mannen worden kaal en vrouwen verliezen hun vruchtbaarheid. Als je de crisis goed hebt doorstaan en niet vastgestrikt raakt in het web van schorpioen kan je je ziel transformeren naar een hoger niveau.

In de boogschutterfase (48–54 jaar) ga je de nieuwe koers van weegschaal ook echt uitvoeren. Schorpioen heeft je de dood laten zien en door de loutering heb je grote inzichten gekregen. De crisis is overwonnen. Het voelt als een wedergeboorte. Je herrijst uit je eigen as. Met de uitstoot van het kwaad krijg je net als in leeuw weer een bewustzijnsprong. De verbreidingsfase is begonnen. Boogschutter verbreekt de eenheid van leeuw. Het huwelijk wordt ontbonden. Dit is een goede tijd voor een tweede huwelijk. Mogelijk is dit met dezelfde partner. In dat geval krijgt het huwelijk van leeuw een wedergeboorte.

Boogschutter richt zijn pijlen op de hogere doelen. Het leven heeft weer zin. Het voelt allemaal als een tweede jeugd. Je kinderen zijn uit huis en je bent na de scheiding vooral vrij. Er komt net als in leeuw weer een enorme hoeveelheid energie vrij. Je voelt het kind weer in jezelf. Boogschutter is joviaal, oprecht en eerlijk. Je maakt de mensen aan het lachen. Maar het plezier is in boogschutter ook altijd met een traan, want schorpioen heeft je het drama laten zien.

Boogschutter is een vrij man. Je bent vrij om de wereld in te trekken. Misschien ga je als vijftiger die zeiltocht rond de wereld maken. Of ga je als achtergestelde huisvrouw toch nog die moedermavo doen. Na je transformatie in schorpioen is boogschutter de geschikte tijd om je nieuwe ik aan de wereld te laten zien. Een kale kop, een volle baard, opvallende make-up, een coole bril, de flamboyante boogschutter uit zich zoals hij wilt. Iedereen kent ze wel, die vijftigers die ineens het licht hebben gezien. Ze krijgen interesse in de hogere dingen van het leven zoals wetenschap, religie, filosofie, politiek. Een typische begeesterde boogschutter was Pim Fortuyn. Boogschutter meent de waarheid te kennen en wil anderen er van overtuigen.

In je leven komt elk element - vuur, aarde, lucht en water - drie keer terug. Het vuur (de energie) begon in ram als de levensenergie en kwam in leeuw terug toen je als jonge volwassene op je sterkst was. In boogschutter komt het vuur voor het laatst in je leven als je als vijftiger je tweede jeugd beleeft. Het vuur markeert een nieuw begin. De ramfase is je eigen babytijd, in leeuw krijg je zelf kinderen en in boogschutter krijg je je kleinkinderen.

In de steenbokfase (54–60 jaar) kristalliseert de energie van boogschutter zich uit. De diepere inzichten moeten nu in een concrete vorm worden gegoten. Het einde komt in zicht en de grote plannen van boogschutter moeten nu versteend worden opdat deze niet verloren gaan. Steenbok legt starre structuren aan die de tand des tijds overleven. Je voelt je verantwoordelijk (steenbok) voor het bereiken van de doelen. Met de dood in zicht moet het geleerde nu worden doorgegeven aan je kinderen en kleinkinderen. Je hamert op de normen en waarden die structuur (steenbok) in het leven geven. Dit is de leeftijd dat je op je toppunt van je macht bent. Je bent rijk, nog gezond en invloedrijk. Topmannen van multinationals, banken en regeringsleiders zitten allemaal in hun machtige steenbokfase.

Steenbok is het laatste aardeteken. Aarde staat voor je lichaam en je talenten. In stier ontdekte je de aarde. Je ging tekenen, schilderen, hutten bouwen, leren schrijven en lezen, rekenen, stoeien en spelen met je vriendjes. Het was de tijd van het ontdekken van je lijf en talenten. In het tweede aardeteken - maagd – ga je jezelf verdiepen in de aarde. Voor het eerst merkte je dat je niet meer de jongste was. Voor het eerst moest je je lichaam verzorgen en in conditie houden. In maagd kwam de gezondheid en het eten meer naar de voorgrond. Dit was ook de fase waarin je je talenten bijschaafde en je de verdedigingsmuur van stier analyseerde. In steenbok bereik je het hoogtepunt met de aarde. Het lichaam heeft in steenbok zijn meest rijpe vorm. En je proeft de vrucht van je talenten.

Steenbok is het teken van het oordeel: geslaagd of mislukt? Want deze fase kan ook minder fortuinlijk verlopen. De ouderdom komt met gebreken. Steenbok is het teken van inkrimping en degeneratie. De botten worden stijf. Je moet oppassen dat je niet lichamelijk en geestelijk verkrampt. Misschien wordt je partner ernstig ziek. Hiervoor moet je zorgen. Dit drukt zwaar op je schouders; het vraagt verantwoordelijkheid, plicht (steenbok) en doorzettingsvermogen (steenbok). Steenbok vreest de dood. Aan het eind van de steenbokfase sterft je partner. Veel oude mensen verstarren (steenbok) en zijn bang (steenbok) voor iets nieuws. Wie blijft hangen in de steenbokfase – wie vast blijft houden aan het oude leven – sterft de dood van steenbok.

In ram was je als baby een grote egoïst, in stier leefde je in je eigen wereld en vanaf je pubertijd begon je deel te nemen aan de maatschappij. Met waterman (60–66 jaar) komt hier plotseling een einde aan. Waterman komt als een donderklap bij heldere hemel. In de oertijd was dit het moment dat je als man niet meer deel kon nemen aan de jacht. De donderklap in het moderne leven is het aanbreken van je pensioen. Van de een op de andere dag neem je niet meer deel aan de wereld. Waterman beschouwt dit als een bevrijding.

In boogschutter ervaar je ook een bevrijding. Deze komt voort uit vanuit de oude energie. Het oude is de instandhoudingsfase waarin je voor het gezin zorgt. Echter, in maagd was je al begonnen met het bewust worden van je persoonlijkheid, wat in weegschaal leidde tot een nieuwe koers en toen schorpioen de oude banden doorknipte kwam de wedergeboorte in boogschutter. Maagd, weegschaal en schorpioen hadden het voorbereidende werk gedaan. De bevrijding in boogschutter komt dan ook niet als een verrassing. Het is een keuze. Je hebt jezelf losgemaakt van je gezin, maar je blijft in boogschutter nog wel een deelnemer binnen de maatschappij. In waterman is de bevrijding radicaler. Plotsklaps kom je met je pensioen buiten de maatschappij te staan. Dit is echte vrijheid. Deze positie maakt waterman excentriek. Het is de enige fase waarin je als volwassene een buitenstaander bent van de maatschappij gecombineerd met een bruisende energie (in de volgende vissenfase verlies je de controle over je leven). Weinig mensen zien de potentie van de revolutionaire watermanfase. Ze blijven hangen in de melancholie of de verbittering van steenbok. Natuurlijk, het overlijden van je man of vrouw was mistroostig. Maar waterman ziet het anders. Na al die ellendige jaren ben je eindelijk bevrijd van het juk van steenbok! Nu kies je alleen je eigen weg en je eigen vrienden. Je gaat op zoek naar een nieuwe groep van gelijkgestemden. Je wordt lid van een vereniging of club voor denksporten of een politieke partij. Ondanks je hoge leeftijd ben je tanig. Door de confrontatie met de dood van steenbok heb je geleerd dat alle mensen sterfelijk en dus eigenlijk gelijk aan elkaar zijn. Waterman ziet iedereen als zijn gelijke. Alle vooroordelen over mensen en angsten voor de dood gaan overboord. Dit idee (waterman) is de grote bevrijding (waterman) in je leven. Je blik is op een betere toekomst gericht. Aan het eind van je leven wordt alles helder. Omdat je vrij en onafhankelijk bent kan je vrijuit praten. U kent die gepensioneerde politici wel die onomwonden vertellen hoe zij over de zaken denken. Je weet hoe het allemaal beter moet. Als je het nog een keer zou mogen doen…

In de watermanfase is het verstand het verst ontwikkeld. Er zijn drie fases in het leven waarin het verstand centraal staat. Dit zijn de fases van de luchttekens. Het eerste luchtteken is tweelingen. De pubertijd is de grote leertijd in het leven. De tweede keer in het leven waarin het verstand de boventoon voert is in weegschaal. In deze fase heb je het overzicht. Je legt verbanden tussen het geleerde en je mogelijkheden. Hiermee stippel je een nieuwe koers uit voor de tweede helft voor je leven. In waterman wordt al het geleerde helder. Nu begrijp je hoe alles in elkaar steekt en weet je hoe het anders zou moeten. De drie luchtfases markeren steeds een omwenteling. Tweelingen schudt je wakker uit je kinderjaren met de pubertijd, weegschaal is met je tweede pubertijd een keerpunt in je leven en waterman brengt een revolutie met je pensioen. Deze drie keerpunten zijn op het intellectuele verstandige vlak. De drie vuurtekens markeren ook een nieuw begin, maar dat is op het energetische niveau.

Bij het begin van de vissenfase (66–72 jaar) verhuis je naar een verzorgingstehuis. Vissen is het teken van de vervreemding. Je bent oud en wijs, maar ook half blind, half doof en met één been al in het hiernamaals. Je bent nu door alle fases van de dierenriem geweest en word je bewust van de hele cyclus. Je fouten, je angsten, je successen en zondes. Het is de tijd van vergeving. Je weet nu alles maar niemand luistert meer naar je. Je aandacht is geheel op jezelf gericht. In vissen vervaagt je bewustzijn. Zijn je woorden profetisch of ben je een warrige ouwe gek? In vissen ben je beide. Het maakt ook niet uit. Nu breekt de moeilijkste fase aan: het loslaten van het leven zelf, het opgeven van de materiële vorm dat je lichaam heet. Het geloof in het leven na de dood brengt verlichting. Je weet dat je het nog een keer mag proberen. Na het sterven lossen je lichaam en je ziel op in een groter geheel.

Het is het maar goed ook dat je in vissen alles weer los kan laten. Mensen met een trauma kunnen dagelijks geconfronteerd worden met pijn en verdriet. Seksueel mishandelde kinderen kunnen hun hele leven beschadigd blijven. Mensen die een moord hebben gepleegd kunnen een levenslange schuld voelen. Vissen is de fase waarin deze emoties verwerkt kunnen worden. Je wordt je ten volle bewust van goed en kwaad. Met dit inzicht begrijp je dat daders ook slachtoffers zijn en omgekeerd. In vissen kan je de mensen en jezelf vergeven en geef je al je tranen terug aan God. Na deze emotionele heling ben je klaar voor een nieuwe cyclus.

Vissen is het laatste waterteken. In de drie watertekens - kreeft, schorpioen en vissen - ben je bezig met je ziel of identiteit. Kreeft bakende je identiteit af, in schorpioen kwam je in een identiteitscrisis en vissen lost je identiteit op in het grotere geheel. Water is ook het gevoel. In kreeft ontdekte je de liefde, in schorpioen kwam de pijn en in vissen komt de vergeving en troost.

En na vissen begint er weer een nieuwe cyclus met ram. Vissen sluit zo aan op ram. Vissen en ram hebben dan ook veel overeenkomsten. Stokoude mensen lijken op baby’s. Ze worden weer kinds. Soms zie je in een baby een oude man of vrouw. Beiden hebben geen tanden, zijn kaal, kunnen niet lopen of praten en zijn incontinent. Beiden lijken in een andere wereld te leven. Vissen lost er in op, ram komt er vandaan.

mensenleven cyclus van geboorte tot de dood

Jeroen Visbeek, maart 2005

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022