enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Ik waardeer uw donatie.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart Munten 2

Je bent zelf het orakel!

Veel mensen zoeken het mysterie van het leven buiten zichzelf. Ze denken dat een relikwie, een heilig boek of een ufo hogere machten zijn. De waarheid is echter dat wat mensen buiten zichzelf zoeken, in de mens zelf zit. Elk antwoord, vertrouwen, liefde en kracht zit in jezelf. De orakels moet je zien als een gereedschap om je onderbewuste naar de oppervlakte te brengen. En omdat het orakel een hulpmiddel is, werkt het ook met de computer. Essentieel bij het aanboren van het mysterie is dat je moet geloven in het ritueel, maar vergeet ook nooit dat het ritueel op zichzelf een illusie is. Het geloof in het ritueel opent het kanaal tussen je ware zelf en het Universum.

Vraag het de I Tjing

Boek I Tjing Richard WilhelmDe I Tjing is een oud Chinees orakel dat gebaseerd is op de gedachte dat alles altijd in verandering is. I Tjing betekent letterlijk 'Boek der Veranderingen'. Niets blijft hetzelfde. Het Boek der Veranderingen is een coherente verzameling van 64 wijsheden, die van toepassing is op iedere denkbare situatie. Elke wijsheid wordt aangeduid met een nummer. Alle vertalingen van en commentaren op de I Tjing gebruiken dezelfde nummers. Ze hebben ook een naam, die verschillend kan zijn. Traditioneel werd de I Tjing geraadpleegd door het werpen van 50 duizendbladstelen, maar gewoonlijk wordt een set van drie munten gebruikt.

De I Tjing geeft je inzicht in je leven en helpt je om met de veranderingen in je leven om te gaan. Respecteer het antwoord. Het is niet raadzaam om dezelfde vraag te herhalen. Over de werking van de I Tjing heb ik een artikel geschreven.

 Raadpleeg de I Tjing 

Houd een vraag in gedachten of laat de I Tjing commentaar geven op je huidige situatie. Concentreer je op de vraag, het probleem of situatie. Maak je leeg. Wens niet een bepaald antwoord. Werp de virtuele munten zes keer. Na de laatste worp krijg je een antwoord.

Selecteer en lees zelf een hexagramnummer:
Kies een muntsoort:
coin coin coin

Werp munten voor lijn nummer 1
   
6
5
4
3
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hexagram x = veranderende lijn eindhexagram

Hexagrammen en trigrammen

De I Tjing bestaat uit 64 antwoorden welke zijn gecodeerd in 64 hexagrammen. Een hexagram bestaat uit zes lijnen. Een ononderbroken lijn is de code voor het Yangprincipe en een onderbroken lijn is de code voor het Yinprincipe. Met twee soorten lijnen zijn er 64 combinaties mogelijk. Drie lijnen vormen een trigram: de bouwstenen van de I Tjing. Er zijn acht trigrammen: Hemel, Aarde, Wind, Water, Donder, Vuur, Berg en Meer. Uit de interpretaties van de posities van twee trigrammen in een hexagram heeft men 64 antwoorden opgesteld. De betekenis van de trigrammen kan je meenemen bij de interpretatie van een hexagram.

De methode met de muntjes

Het hexagram wordt opgebouwd met zes worpen met drie munten. Elke worp levert een lijn op in het hexagram. De lijnen worden van onderaf genoteerd, dus de eerste lijn is de onderste, de zesde lijn de bovenste. Er zijn vier type lijnen: jonge Yin, jonge Yang, oude Yin en oude Yang. Om het type lijn te bepalen worden waarden toegekend aan de kop- en muntzijdes. De muntzijde heeft de waarde 2 en de kopzijde de waarde 3. Bij elke worp worden de waarden van de 3 munten bij elkaar opgeteld.

worp
score
beginhexagram
eindhexagram
munt munt munt 3 munt
3 x 2 = 6
_ _ x oude Yin
verandert in
jonge Yang
___
munt munt munt 1 kop en 2 munt
3 + 2 x 2 = 7
___ jonge Yang
verandert niet
___
munt munt munt 2 kop en 1 munt
2 x 3 + 2 = 8
_ _ jonge Yin
verandert niet
_ _
munt munt munt 3 kop
3 x 3 = 9
___ x oude Yang
verandert in
jonge Yin
_ _

Bij een worp met 3 koppen of 3 munten is er sprake van een veranderende lijn. Bij veranderende lijnen is de regel dat oude Yin verandert in jonge Yang-energie en oude Yang verandert in jonge Yin-energie. Als er veranderende lijnen in het hexagram voorkomen zal de situatie waar de vraag over gaat zich gaan evolueren naar een nieuwe situatie welke met het eindhexagram wordt geduid. Maar ook de eindsituatie zal weer veranderen. De veranderende lijnen geven je informatie of advies over het proces.

  • Bij ťťn veranderende lijn krijg je één advies of waarschuwing over het proces.
  • Twee veranderende lijnen geven een volgorde aan; volg eerst het advies op van de onderste veranderende lijn en vervolgens van de bovenste veranderende lijn.
  • Drie veranderende lijnen geven het begin, midden en eind van het proces weer.
  • Bij vier veranderende lijnen is de werkwijze anders. Je raadpleegt dan alleen de eerste onveranderende lijn in het hexagram (van onderaf bekeken) en je kunt dit advies lezen als een telegram over de hele situatie. *
  • Bij vijf veranderende lijnen raadpleeg je de duiding van de enige niet-veranderende lijn en je beschouwt deze als de veranderende lijn. *
  • Bij zes veranderende lijnen verdiep je je vooral in het eindhexagram. De tijd van het eerste hexagram is dan immers goeddeels voorbij.
  • Geen veranderende lijnen duidt erop dat de situatie redelijk stabiel is.
  • * De duiding alle veranderende lijnen kan je simuleren. Dit doe je door een hexagram te kiezen bij Selecteer en lees zelf een hexagramnummer.

Bij twee of meer veranderende lijnen komt het wel eens voor dat de lijnen aandringen op (soms schijnbaar) onverenigbare acties. Als er ondanks de bovenstaande regels nog onduidelijkheid blijft, raadt I-Tjing aan om je te beperken tot het advies van alleen de laatste ('hoogste') veranderende lijn.

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022