enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Ik waardeer uw donatie.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart Munten 2

Je bent zelf het orakel!

Veel mensen zoeken het mysterie van het leven buiten zichzelf. Ze denken dat een relikwie, een heilig boek of een ufo hogere machten zijn. De waarheid is echter dat wat mensen buiten zichzelf zoeken, in de mens zelf zit. Elk antwoord, vertrouwen, liefde en kracht zit in jezelf. De orakels moet je zien als een gereedschap om je onderbewuste naar de oppervlakte te brengen. En omdat het orakel een hulpmiddel is, werkt het ook met de computer. Essentieel bij het aanboren van het mysterie is dat je moet geloven in het ritueel, maar vergeet ook nooit dat het ritueel op zichzelf een illusie is. Het geloof in het ritueel opent het kanaal tussen je ware zelf en het Universum.

De runenstenen en hun betekenis

De Germanen gebruikten runen als symbolen voor op hun voorwerpen zoals wapens en helmen. Iedere runesteen heeft zijn eigen betekenis. Omdat de runen werden gekrast op hout, been of leem en als inscripties op stenen tableaus, bestaan de runnen uit een hoekig patroon van streepjes. De runentekens zijn in bijna heel Europa tot ver daar buiten teruggevonden: van de Zuilen van Hermes (Straat van Gibraltar) tot aan de oever van de Indus zijn runen de stille getuigenis van een lang vervlogen tijdperk.

De runen zijn onlosmakelijk verbonden met de mythologie van de Germaanse volken. De eerste symbolische tekens om gedachten mee uit te drukken werden runen genoemd naar het Gotische woord runa dat 'geheim' betekent. De Germaanse priesters gebruikten de symbolen van de runen als een opslagplaats voor 'intuïtief weten' en aan degenen die bedreven waren in het interpreteren van de inhoud ervan werd dan ook grote macht toegekend. Via de symbolen van de runen konden priesters hun goden of andere hogere machten aanroepen om het leven in betere banen te leiden. Ook werden de runen gebruikt voor vragen over het lot. De kennis over de runen werd via inwijdingsriten overgedragen. Het is in onze tijd niet eenvoudig om de verborgen betekenis van de runentekens te ontcijferen omdat deze niet te vertalen is naar een rationeel denkbeeld uit onze tijd: van oorsprong bevatte één rune een complete magische begripswereld.

In het jaar 98 schrijft de Romeinse historicus Tacitus over de gewoonten van de Noord-Europese stammen:

“In het voorspellen met hun lotsorakel waren zij beter dan ieder ander. Hun methode was heel eenvoudig; ze sneden een of meer sappige groene takken van een liefst vruchtdragende boom en verdeelden die in vierentwintig min of meer gelijke stukken die zij van verschillende tekens voorzagen. Met de losse hand gooiden ze deze over een speciaal voor dit doel bestemde doek uit. Dan werden, nadat door de priester van de stam de goden waren aangeroepen, of, wanneer het ritueel in de familiekring plaats vond, door het hoofd van die familie, op het gevoel en met gesloten ogen drie van de staafjes opgeraapt, die stuk voor stuk overeenkomstig de ingekerfde symbolen werden geïnterpreteerd.”
(Tacitus, Germania)

De Germanen gebruikten de runen ook als schrift. Het runenschrift heeft overeenkomsten met het Latijnse, Griekse en Hebreeuwse alfabet. De letters in het runenschrift hebben net als in ons ABC een vaste volgorde. In de loop der tijd zijn er verschillende soorten runenschriften ontstaan. Iedere periode en iedere streek kende zijn eigen runenreeksen. Op een gegeven moment hadden zich drie systemen ontwikkeld:

Wat de futhark als alfabet zo bijzonder maakt is dat iedere letter niet alleen een fonetische klank heeft maar ook een specifieke betekenis. Door de runen achter elkaar te schrijven, wordt er niet alleen een woord verkregen gebaseerd op de fonetische klanken van de runetekens, maar ook - net als bij het Hebreeuwse alfabet - een zin gebaseerd op de betekenissen die iedere rune in zich draagt. Hierdoor kan op magische wijze een diepgaande esoterische betekenis worden ontleend aan de runestenen.

De Oudnoorse futhark

  Klik op een rune om de betekenis te lezen.
De reeks van Fehu’s acht horen bij de godin Freya en hebben scheppingskracht. Rune FEHU ᚠ
FEHU
(F) ↕
rijkdom
Rune URUZ ᚒ
URUZ
(U) ↕
wilskracht
Rune THURISAZ ᚦ
THURISAZ
(Th / D) ↕
bescherming
Rune ANSUZ ᚨ
ANSUZ
(A) ↕
wijsheid
Rune RAIDO ᚱ
RAIDO
(R) ↕
inzicht
Rune KANU ᚲ
KANU
(K) ↕
vertrouwen
Rune GEBO ᚷ
GEBO
(G)
harmonie
Rune WUNJO ᚹ
WUNJO
(W / V) ↕
geluk
De reeks van Hagalaz’s acht horen bij de oppergod Odin en representeren de instandhouding. Rune HAGALAZ ᚺ
HAGALAZ
(H)
planning
Rune NAUTHIZ ᚾ
NAUTHIZ
(N)
hulp
Rune ISA ᛁ
ISA
(I/ IJ)
kalmte
Rune JERA ᛃ
JERA
(J / Y)
vervulling
Rune EIHWAZ ᛇ
EIHWAZ
(EI / Y)
oplossing
Rune PERTH α›ˆ
PERTH
(P) ↕
aanwinst
Rune ALGIZ ᛉ
ALGIZ
(Z) ↕
verdediging
Rune SOWELU α›Š
SOWELU
(S)
welzijn
De reeks van Teiwaz’s acht horen bij de god Týr, de god van gerechtigheid en staan voor de verbreiding. Rune TEIWAZ ᛏ
TEIWAZ
(T) ↕
succes
Rune BERKANA α›’
BERKANA
(B) ↕
liefde
Rune EHWAZ α›–
EHWAZ
(E) ↕
alertheid
Rune MANNAZ α›—
MANNAZ
(M) ↕
samenzijn
Rune LAGUZ α›š
LAGUZ
(L) ↕
ontwikkeling
Rune INGUZ α›œ
INGUZ
(Ng)
evenwicht
Rune DAGAZ α›ž
DAGAZ
(D)
begin
Rune OTHILA α›Ÿ
OTHILA
(O) ↕
traditie
De 25ste blanco rune Odin is later toegevoegd aan de oorspronkelijke serie van 24 runen en symboliseert bij voorspellingen het lot of het onbekende einde. Rune ODIN
ODIN
lot

↕ betekent dat de runesteen rechtop en omgekeerd kan worden getrokken.
Tussen haakjes staan de overeenkomstige letters van ons alfabet. De Y van EIHWAZ heeft een ei-klank. In het Oudnoorse futhark bestaan de letters C, Q, V en X niet; deze klanken zijn ook vreemd in de Germaanse talen. Daarvoor in de plaats zijn er tekens voor de th, de ng en de "ei" klanken.

De drie reeksen van acht (aett) runen

De Oudnoorse futhark is in drie reeksen van acht tekens verdeeld. Door de indeling in groepen spreekt men dan ook liever over runenreeksen dan van runenalfabetten. De drie runenreeksen of aett zijn vernoemd naar de eerste rune van de reeks of naar de Noorse Godheid die ermee is verbonden.

  1. Fehu’s acht hoort bij de godin Freya. Deze godin staat onder andere voor: liefde, schoonheid, vriendelijkheid, vruchtbaarheid, mededogen en medeleven.
  2. Hagalaz's acht hoort bij de god Odin. Odin staan voor transformatie, inwijding, pijn, tegenslag, rustverstoring en omverwerpingen.
  3. Tiwaz's acht hoort bij de god Týr. Deze god staat rechtvaardigheid, handhaven, strijdlust, het verkrijgen van kennis en wijsheid.
Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022