enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Ik waardeer uw donatie.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart Munten 2

Je bent zelf het orakel!

Veel mensen zoeken het mysterie van het leven buiten zichzelf. Ze denken dat een relikwie, een heilig boek of een ufo hogere machten zijn. De waarheid is echter dat wat mensen buiten zichzelf zoeken, in de mens zelf zit. Elk antwoord, vertrouwen, liefde en kracht zit in jezelf. De orakels moet je zien als een gereedschap om je onderbewuste naar de oppervlakte te brengen. En omdat het orakel een hulpmiddel is, werkt het ook met de computer. Essentieel bij het aanboren van het mysterie is dat je moet geloven in het ritueel, maar vergeet ook nooit dat het ritueel op zichzelf een illusie is. Het geloof in het ritueel opent het kanaal tussen je ware zelf en het Universum.

Achtergrond van de Tarot

Er zijn vele tarotdecks, maar de populairste en ook mijn favoriet is die van Rider Waite. Hier lees je de achtergronden van dit beroemde kaartspel.

 Lees de duiding een kaart  

Selecteer een kaart

Het tarotspel bestaat uit 78 kaarten, die verdeeld zijn in twee groepen:

Arcana betekent geheimen.

Tarot Grote Arcana kaarten

Grote Arcana, de weg naar het licht

Het belangrijkste kenmerk van het leven is de drang om te groeien. Wat niet groeit verpietert en sterft af. De lichamelijke groei gaat van orde naar wanorde - ons lichaam veroudert – en de geestelijke groei gaat van wanorde naar orde – we worden wijzer en bewuster. Zie hier een spanning tussen jeugdige onervarenheid en gerijpte ouderdom. Dit spanningsveld stelt ons voor allerlei problemen. Steeds staan we voor uitdagingen; vanaf de geboorte tot de laatste ademsnik.

Elke situatie in het dagelijkse leven – hoe vervelend of banaal ook - kan ons dichter brengen bij het hoogste doel van het leven: zelfverwezenlijking. Ieder van ons heeft de diepgewortelde drang om een betekenis te geven aan zijn aanwezigheid. Telkens steekt die drang de kop op, stelt ons voor zware keuzen, zet aan tot actie en brengt ons op nieuwe paden. Door die nimmer versagende drang blijven we niet vastzitten in het bekende. Vrijwillig of gedwongen zetten we stappen die aanvankelijk moeilijk lijken of onzekerheid brengen, maar die achteraf belangrijke wendingen in ons leven blijken te zijn. De Grote Arcanakaarten symboliseren fases in de grote reis naar de zelfontplooiing.

Veel heldenverhalen, mythen en films gaan over een held die zijn ‘schat’ wil vinden en onderweg tal van tegenslagen moet overwinnen. De Grote Arcana vertellen zo’n verhaal met verschillende ontwikkelingsstadia in een mensenleven: van het prille sluimerende begin tot de terugkeer naar het al-bewustzijn.

Elke kaart van de Grote Arcana stelt een situatie voor met een opgave, een stukje van de weg die iedereen als mens moet gaan om zichzelf te vinden. De kaarten verbeelden zowel de spanning als de oplossingsrichting. De kaarten geven ons inzicht en raad om juist te handelen en verder te kunnen. De kaarten vertellen ons trouwens niet hoe ver ons bewustzijn is ontwikkeld.

Lees verder het verhaal van de Weg van de Held.

Tarot Kleine Arcana kaarten

De vier reeksen bestaan elk uit:

Kleine Arcana, vier kleuren van het ik

De Grote Arcana staan voor het ik-bewustzijn: je ware ik. De meeste mensen gaan ervan van uit dat deze ik aan het stuur staat. Maar dat is juist vaak niet het geval. Naast het ik-bewustzijn heeft elk mens nog vier personen die vanuit een bepaald perspectief de aandacht vragen. Deze vier ik-personen zijn je wil, je gedachten, je lichamelijke gevoelens en emoties. De vier kleuren van de Kleine Arcana vertegenwoordigen deze vier personen. Als je je niet bewust bent dat je deze vier personen zich proberen uit te geven voor je ik en je je ermee gaat identificeren grijpen deze vier personen ongezien de macht. Spiritueel leraar Eckhart Tolle noemt de identificatie met het niet-bewust waargenomen van verstand het ego en de niet bewust waargenomen emoties het pijnlichaam. De kaarten van de Kleine Arcana vertellen je waar deze vier personen - die strijden om aandacht en macht - mee bezig zijn.

kleur Tarot element natuur mens temperament actie kleur speelkaarten
symbool staven Staven Vuur energie driften cholerisch willen klaver
symbool pentakels Munten Aarde materie lichaam melancholisch doen ruiten
symbool zwaarden Zwaarden Lucht informatie verstand sanguinisch denken schoppen
symbool bekers Bekers Water ruimte-tijd identiteit flegmatisch voelen harten
Tarot Kleine Arcana vier kleuren

De reeks van Staven toont de manier waarop de mens vanuit zijn wil zijn eigen leven actief vormgeeft. Staven staan voor onze verlangens, ambitie, inspiratie, intuïtie, flitsen van inzicht en geestdrift. De staven op de afbeeldingen botten uit; ze barsten van de levensenergie. De staven zijn recht wat duidt op de rechtlijnigheid en directheid. In de Middeleeuwen waren knuppels of knotsen de wapens van de boeren. Met een staf kunnen we dirigeren, vechten, steunen, maar ook dingen kapot slaan.

De reeks van Zwaarden wijst op onze mentale vaardigheden zoals communicatie, rationeel denkvermogen, redeneren, plannen maken, beslissingen nemen, onderzoeken en beoordelen. Een scherp zwaard brengt orde aan in onze gedachten. Soms wordt het zwaard gebruikt als een soort antenne om de waarheid te vinden. Dan luistert het en verzamelt het informatie zonder te oordelen. Na de analyse van de informatie maakt het verstand onderscheid tussen waarheid en leugen. Het zwaard snijdt en elimineert en wordt als mentaal wapen gebruikt om te argumenteren en anderen te overtuigen. In de Middeleeuwen waren zwaarden de wapens van de adel.
De Zwaardenreeks is het meest negatief. Eigenlijk is alleen de Zwaarden Aas positief, en Zwaarden 4 en 6 zijn nog redelijk vriendelijk. Dat komt doordat de Orde der Golden Dawn – waar Waite lid van was – vond dat het verstand meer schade toebracht dan wijsheid.

De reeks van Munten staat in de eerste plaats voor de gewaarwordingen van het lichaam; zowel de zintuiglijke waarnemingen als de lichamelijke behoeftes (voedsel, beweging, rust, seks etc.) om gezond te kunnen blijven. Meestal wordt deze reeks verbonden met de aangeboren talenten en hoe je deze met fysieke arbeid praktisch inzet om iets te bereiken. De Munten symboliseren geld, inkomen en rijkdom en ze zijn verbonden met de middeleeuwse stand van de burgerij. De kooplieden gebruikten hun talenten, kennis en creativiteit om hun rijkdom uit te breiden. Op eigen kracht kwamen ze verder in de maatschappij. Arthur Waite noemde deze kleur Pentakels, naar de pentagrammen die hij afbeeldde in het symbool van Munten.

De reeks van Bekers of Kelken staat voor de vormen in ziel: de identiteit. Bekers omhullen vloeistoffen. De wereld van de ziel is steeds in beweging en beïnvloedbaar. Vloeistoffen zijn tastbaar maar toch ongrijpbaar. De vormen in de ziel hebben een zichtbaar en onzichtbaar deel. Bewust ervaren we gevoelens en emoties. In het onbewuste sluimeren angsten, verlangens, zielenpijn en trauma's. Bekers tonen de manier hoe deze twee delen in wisselwerking staan via dromen, fantasie en creativiteit. Er is psychische en emotionele gevoeligheid voor interne en externe prikkels met emotionele reacties en impulsen. De bekers symboliseren de middeleeuwse stand van de geestelijkheid.

Getalskaarten, perspectieven van het ik

De vier reeksen van de getalskaarten zijn levensverhalen welke voorwaarts en achterwaarts kunnnen worden verteld.

tarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staven

Staven Aas (1) > 10
De weg van de wil, groei en roem

Moed en ondernemingslust, verlangen inzet (I) en een duidelijke stellingname (II) groeien naar een gunstige positie (III) die leidt tot het verlangde doel (IV). Ambitie zet aan tot hernieuwde strijd (V), die roem met zich meebrengt (VI), maar ook afgunst en aanvallen van anderen (VII). Deze dynamische ontwikkeling koerst af op het doel (VIII) en het bereikte moet vastberaden worden verdedigd (IX), waardoor het succes gaat drukken als last (X).

Staven 10 > Aas (1)
De weg van dwangmatige zelfontplooiing

Een drukkende plicht (X), en een afwerende houding (IX) worden door bewogen gebeurtenissen (VIII) en andere mensen aangegrepen (VII). Maar de overwinning staat vast (VI). Na verdere krachtproeven (V) wordt het doel bereikt (IV). Op veilige bodem ontstaan nieuwe plannen (III), die duidelijkheid verlangen (II) en vrije zelfontplooiing mogelijk maken (I).

tarotkaart pentakelstarotkaart pentakelstarotkaart pentakels2tarotkaart pentakelstarotkaart pentakelstarotkaart pentakelstarotkaart pentakelstarotkaart pentakelstarotkaart pentakelstarotkaart pentakels

Munten Aas (1) > 10
De weg van geld en arbeid

De aantrekkelijkheid die uitgaat van welstand (I), wordt eerst weinig vastberaden en speels opgevat (II) maar voert ten slotte toch tot consequent productief werken (III). Trots toont men hetgeen men bereikt heeft en wil het vasthouden (IV), maar moet het afstaan (V). Met hulp van buiten lukt het om opnieuw te beginnen (VI). Dit leidt met geduld (VII) en het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden (VIII) tot voordeel en welstand (IX) en geluk binnen het gezin (X).

Staven 10 > Aas (1)
De weg van uiterlijke naar innerlijke rijkdom

Geboren in een rijk milieu (X), en het plezier van welstand kennend, (IX) begint de mens te werken aan zijn eigen geluk (VIII). Dit draagt vrucht (VII) en maakt een leven in grootse stijl mogelijk (VI). Maar dan komt de kentering (V). Angstig houdt hij vast wat hem nog is overgebleven (IV). Na nog meer beproevingen begrijpt hij echter (III) dat een lichte speelse aanpak (II) leidt tot een diepere betekenis van materiële waarden (I).

tarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaarden

Zwaarden Aas (1) > 10
De weg van het kille verstand

De scherpte van het intellect (I) verhindert de toegang tot het gevoelsleven (II) waarop een beslissing tegen het hart wordt genomen. (III). In gedwongen rust wordt kracht verzameld (IV) voor de daaropvolgende felle slag (V). Met een bezwaard gemoed wordt een oversteek gemaakt naar nieuwe kusten (VI), maar ook daar wordt het verstand gebruikt om anderen te slim af te zijn (VII). De vrouwelijke (gevoelsmatige) kant blijft geketend tussen zwaarden en mag niet tot leven komen (VIII). Zij krijgt echter 's nachts in dromen de overhand (IX). Daarop doodt het superieure verstand in één samengebalde krachtsinspanning eens en voor al wat er nog aan leven rest (X).

Zwaarden 10 > Aas (1)
De weg van koele intellect naar wijsheid

Degene die door de moordende kilte van het verstand wordt beheerst (X) ziet vol schrik in (IX) dat hij zichzelf gevangen houdt en wezenlijke kanten niet aan bod laat komen (VIII). Op listige wijze kiest hij het hazenpad (VII) en verlaat het oord der verschrikking (VI). Na een tijd van heftige strijd (V) komt hij noodgedwongen tot rust (IV) en bespeurt opnieuw de pijn van het door het verstand beheerste hart (III). De zee van de diepere ervaring die achter de barrière van het intellect ligt, verbergt (II) het geheim van het hogere verstand (I).

tarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekers

Bekers Aas (1) > 10
De weg van liefde en gevoel

De kracht van de liefde (I) leidt tot een ontmoeting (II), die eerst vreugdevol wordt gevierd (III), maar weldra wordt ervaren met tegenzin (IV). Lichtzinnig wordt hetgeen bereikt is, verstoord (V) en weemoedig verlangt men terug naar die mooie tijden van vroeger (VI). Door die fantasieën ontstaan verlokkende droombeelden (VII). Met een zwaar hart wordt een stap in het onzekere genomen (VIII), waar de held zijn bedje gespreid en zijn tafel gedekt vindt (IX). Hij heeft zijn geluk gevonden (X).

Bekers 10 > Aas (1)
De weg van kinderlijke naar eigen geluk

Na de onbezorgde kindertijd (X) met de gedekte tafel (IX) maakt de held de keuze om zijn eigen pad te gaan volgen (VIII). Vol dromen (VII) en met een weemoedige blik terug (VI) komt het verdriet over hetgeen men verloren heeft (V) en de ontevredenheid over wat men heeft gevonden (IV). Maar nieuwe een vreugdevolle contacten (III) leiden tot een beslissende ontmoeting (II) en een diep innerlijk geluk (I).

Tarot Kleine Arcana hofkaarten

Hofkaarten, personages van het ik

De Kleine Arcana hebben van elke kleur vier hofkaarten: Page, Ridder, Koningin en Koning. Ze hebben overeenkomsten met de boer, vrouw en heer uit het gewone kaartspel. De hofkaarten zijn het lastigst te duiden. Meer dan bij de andere kaarten hangt de betekenis af van de context en de eigen interpretatie. In de regel staat een hofkaart voor de vraagsteller zelf. De kaart kan naar verschillende aspecten van de vraagsteller verwijzen: het kan gaan om de sociale rol, het beroep, de houding, karakter, gedrag of stemming, of hoe iemand een situatie bekijkt en aanpakt. Soms staat de hofkaart voor iemand die belangrijk is voor de vraagsteller. Bijvoorbeeld een partner, vriend, collega of familielid. Tot slot kan een hofkaart ook de behoefte van de vraagsteller weergeven. Een Koning Zwaarden kan duiden dat de vraagsteller behoefte heeft aan iemand die de leiding neemt in een dialoog. Als in een legging veel hofkaarten verschijnen dan zullen andere personen in de omgeving van de vraagsteller een belangrijke invloed op de kwestie hebben.

Pages of Schildknapen zijn de jongsten aan het hof. Vaak staan de page-kaarten voor kinderen of tieners of het is een ouder iemand die zich onvolwassen gedraagt of zich juist openstelt voor de kinderlijke verwondering. Schildknapen doen in al in kinderlijke onschuld hun eerste ervaringen op. Ze zijn nieuwsgierig, enthousiast en onbevangen. In andere tarotdecks wordt deze kaart aangeduid met meisje, prinses, dochter, kind, jeugd. Als de kaart niet te herleiden is tot een persoon kan een schildknaap in het algemeen ook staan voor een kans of aanbieding die van buiten komt.

Ridders zijn ouder dan de Schildknapen. Vaak staan de Ridders voor jongvolwassenen die nog volop in ontwikkeling zijn. Soms zijn het studenten of mensen die nog aan het begin van hun carrière staan. Het kan ook gaan om oudere mensen die iets nieuws leren door te doen. Ridders zijn avontuurlijk en gericht op vooruitgang. Met toewijding en enthousiasme krijgen ze met vallen en opstaan iets onder de knie. Andere tarotdecks spreken over krijger, prins, zoon, zoeker, ruiter. Als de kaart niet te herleiden is tot een persoon kan een ridder in het algemeen staan voor een sfeer waarin iets gebeurt.

Koninginnen zijn volwassen vrouwen of mannen met een sterke vrouwelijke kant. De kaart kan ook betrekking hebben op een jonger persoon die zich al wijs en bewust gedraagt. Koninginnen zijn zorgzaam, wijs, zelfbewust en zelfverzekerd. Zij hebben hun levenservaringen verinnerlijkt. Hun aandacht is voornamelijk naar binnen gericht maar ze zijn wel betrokken met hun omgeving. Andere tarotdecks noemen deze kaart matriarch, priesteres, gids. Als de kaart niet te herleiden is tot een persoon kan een koningin in het algemeen staan voor een situatie die vraagt om tot inkeer te komen en de verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen.

Koningen zijn volwassen mannen of vrouwen met een sterke mannelijke kant. De kaart kan ook betrekking hebben op een jonger persoon die een grote mate van verantwoordelijkheid laat zien. De Koningen zijn autoriteiten met macht en status en zijn vaak zelfverzekerde leiders. Hun aandacht is voornamelijk naar buiten gericht. Andere tarotdecks gebruiken de naam opperhoofd, sjamaan, wijze, voogd. Als de kaart niet te herleiden is tot een persoon kan een koning in het algemeen staan voor een situatie die vraagt om verantwoordelijk gedrag en het handhaven van orde.

Betekenis van de getallen

Volgens de idee van Pythagoras kunnen alle dingen in getallen worden uitgedrukt. Alle tarotkaarten hebben - met uitzondering van de hofkaarten - een getal welke een extra betekenis aan de kaarten geven. In de Grote Arcana geven de getallen in hoofdzaak de volgorde van de kaarten aan en daarmee de opeenvolgende levensfases waar de kaarten symbool voor staan. Bij de getalskaarten van de Kleine Arcana kan de betekenis van de kaarten in principe worden afgeleid uit de kleur en het getal, hoewel de Tarot van Waite bij sommige kaarten hiervan afwijkt.

Kleine Arcana getalskaarten volgens Pythagoras' getallenleer
1 kaart Staven Aas kaart Zwaarden Aas kaart Munten Aas kaart Bekers Aas In de 1 is de kleur geconcentreerd in een punt: de ondeelbare eenheid. Het omvat alles als een potentie. Getal staat 1 voor het begin en staat op zichzelf: niet alleen, maar al-een.
Duiding volgens Waite
De drang tot actie (Staven) Kans om talenten te ontwikkelen (Munten) Een scherpzinnige ingeving (Zwaarden) Het opwindende gevoel van een nieuwe vriendschap (Water)
2 kaart Staven 2 kaart Zwaarden 2 kaart Munten 2 kaart Bekers 2 Een splitsing van de 2. Tussen twee punten ontstaat een verbinding in de vorm van een lijn. Het getal 2 staat voor dualiteit en spanning. Als de 1 het ik is, dan is de 2 de ander.
Duiding volgens Waite
Dualiteit die beleefd wordt als twijfel (Staven) Speelse afwisselingen (Munten) Spanning tussen gevoel en verstand (Zwaarden) Spiegeling eigen gevoel in de ontmoeting met een ander (Bekers)
3 kaart Staven 3 kaart Zwaarden 3 kaart Munten 3 kaart Bekers 3 Met een derde punt ontstaat de driehoek als geometrische vorm. De tegenstellingen van getal 2 komen tot nieuwe toestanden. Getal 3 staat voor groei, beweging en ontwikkeling.
Duiding volgens Waite
Tussentijds succes (Staven) Vordering van een creatief proces (Munten) Doorhakken van een beklemming om verder te komen (Zwaarden) Lekker gevoel (Bekers)
4 kaart Staven 4 kaart Zwaarden 4 kaart Munten 4 kaart Bekers 4 Met de vierde punt ontstaat het vierkant. De hoekpunten staan voor de vier windrichtingen, elementen, seizoenen. De Schepping van de 1 krijgt een definitieve vorm. Dynamiek maakt plaats stabiliteit.
Duiding volgens Waite
Vrolijkheid na binnenhalen oogst (Staven) Vastzitten en koesteren van bezittingen (Munten) Zelfbespiegeling door gedwongen rust (Zwaarden) Vastzitten in verveling of somberheid (Bekers)
5 kaart Staven 5 kaart Zwaarden 5 kaart Munten 5 kaart Bekers 5 Pentagram of piramide. Het pentagram staat voor een dynamische groep met vijf leden (oosterse vijf elementen) en de piramide staat voor een ik-bewustzijn met vier kleuren (vier westerse elementen)
Duiding volgens Waite
De onzekere toestand na het verlaten van de stabiele vier. Sportieve strijd om aandacht (Staven) Gehechtheid aan materie en geestelijke armoede (Munten) Defaitisme (Zwaarden) Leed (Bekers)
6 kaart Staven 6 kaart Zwaarden 6 kaart Munten 6 kaart Bekers 6 Twee driehoeken die tegenover elkaar liggen of vervlochten zijn in de Davidster. Spanningen van de twee komen met de drie tot een synthese. Perfectie, harmonie en schoonheid.
Duiding volgens Waite
Strijden en winnen voor de gemeenschap (Staven) Verantwoording leren van rijkdom (Munten) Nieuwe koers (Zwaarden) Terugkijken naar een fijne tijd (Bekers)
7 kaart Staven 7 kaart Zwaarden 7 kaart Munten 7 kaart Bekers 7 Getal 7 levert asymmetrische geometrische vormen. Zeven tonen. Het klopt net niet. Laatste getal van eenheid tussen de punten. Complexiteit neemt toe. Probleem én oplossing.
Duiding volgens Waite
Paradoxen. Uitdaging of uitputtingsslag (Staven) Werken door afwachten (Munten) Bedrog of zelfbedrog (Zwaarden) Een schat of illusie (Bekers)
8 kaart Staven 8 kaart Zwaarden 8 kaart Munten 8 kaart Bekers 8 Twee in elkaar geschoven vierkanten of een kubus. De figuur heeft een aantal tegenover elkaar liggende hoekpunten. Getal 8 wordt geassocieerd met wetmatigheden, oorzaak en gevolg en lot.
Duiding volgens Waite
Doel komt in zicht (Staven) Werken met aandacht en ijver, voltooiing nadert (Munten) Overtuigingen loslaten (Zwaarden) Een trauma achter zich laten (Bekers)
9 kaart Staven 9 kaart Zwaarden 9 kaart Munten 9 kaart Bekers 9 Met de extra punt in de kubus wordt de oorzaak en gevolg van getal 8 verbonden met de scheppende kracht van getal 1. In getal 9 komt alles samen tot eenheid. Het doel is bereikt. Vervulling.
Duiding volgens Waite
De hoogste persoonlijke vervulling bij Munten en Bekers, maar een energetisch en mentaal dieptepunt bij Staven en Zwaarden
10 kaart Staven 10 kaart Zwaarden 10 kaart Munten 10 kaart Bekers 10 De 10 verwijst weer naar de 1 (10 = 1+0 = 1) en daardoor naar het begin van een nieuwe kringloop. Met de 0 krijgt de 1 extra nadruk. Heilig getal van harmonie, voltooiing en volmaaktheid. Kosmische ordening, alles krijgt een plaats en functie.
Duiding volgens Waite
Het hoogste wat bereikt kan worden in de wereld bij Munten en Bekers, maar een overbelasting bij Staven en de dood bij Zwaarden.

Traditie van het tarotspel

De wortels van de Tarot gaan zeker terug tot de Middeleeuwen en waarschijnlijk tot in de Oudheid. Over de oorsprong van de Tarot doen verschillende verhalen de ronde. Zeker is dat de Italiaanse adel ruim zeshonderd jaar geleden speelde met de Tarot. Zij gebruikten de tarotkaarten als gewoon kaartspel en voor voorspellingen. Het bekendste tarotdeck uit deze periode is de Marseille-tarot, welke omstreeks 1500 via Italië in Frankrijk werd geïntroduceerd.

Pas eind achttiende eeuw gingen occultisten de kaarten beschouwen als een 'magisch systeem', een symbolisch compendium van wijsheid. Met de synthese tussen de verschillende spirituele systemen trachtten occultisten een alles overkoepelend systeem te vinden, dat elke spirituele vraag zou kunnen beantwoorden. De negentiende eeuw was de bloeitijd voor spirituele genootschappen in Frankrijk en Engeland. Het gedachtengoed van de Golden Dawn heeft samen de Theosofische Beweging veel invloed gehad op de moderne esoterische stromingen. Verschillende leden van de Golden Dawn ontwierpen een eigen tarotspel, een van die leden was de mysticus Arthur Edward Waite.

Een tarotdeck dat niet onvermeld mag blijven is de Crowley-tarot of Thoth-tarot, ontworpen in de jaren 1940 en uitgegeven in 1969. Occultist Aleister Crowley voelde zich geroepen om de verkondiger te zijn van het nieuwe Horus-tijdperk. Elke kaart uit Crowleys tarot toont een rijkdom aan symbolen uit astrologie, alchemie en kabbala. Er gaat een zeer intensieve fascinerende werking van uit, maar ze wijken sterk af van de oude voorstellingen.

Op deze website gebruik ik de kaarten van de Rider Waite welke in 1909 werd gepubliceerd door de uitgeverij Rider. De rijk geïllustreerde kaarten van Waite zijn bedrieglijk eenvoudig, bijna kinderlijk te noemen, maar ze verbeelden een diepe spirituele wijsheid en zijn tegelijk erg toegankelijk. Kunstenares Pamela Colman Smith tekende op aanwijzingen van Waite de afbeeldingen. Ter begeleiding van zijn tarotkaarten schreef Waite een boek The Pictorial Key to the Tarot dat in 1910 verscheen. Waites tarotdeck werd erg populair en inspireerde vele anderen om zelf een tarotdeck te ontwerpen.

Het tarotdeck van Waite wijkt in een aantal opzichten af van vroegere tarotversies. De meest in het oog springende wijziging zijn de levendige illustraties van de genummerde kaarten van de Kleine Arcana (dit was alleen bij de Sola-Busca-tarot, ontworpen in 1492, gedaan). Een andere wijziging is de verwisseling van de kaarten Kracht en Gerechtigheid. Kracht is traditioneel de elfde kaart en Gerechtigheid de achtste, maar Waite verwisselde de posities waar hij overigens geen verklaring voor gaf. De meningen over de verwisseling lopen uiteen. In dit boek volg ik de keuze van Waite.

Door de rijke geschiedenis bevat het kaartspel veel gestolde kennis en bestaat er zoiets als een doctrine. Sommige tarotlezers storen zich aan afwijkingen van de 'officiële' leerstellingen, zoals de omwisseling van Kracht en Gerechtigheid. Andere mensen tillen hier niet zo zwaar aan. Het is altijd wel belangrijk om voor de trekking bewust te kiezen voor een bepaald systeem en verder weet je onbewuste er wel raad mee.

Door zijn geschiedenis is de Tarot een product van de westerse beleving van spiritualiteit. Typisch aan de Tarot is dan ook het individuele karakter en de sterke nadruk op zelfontplooiing. Sociale rollen binnen de groep, familie en maatschappij zijn in de Tarot van ondergeschikt belang.

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022