enveloppe icoon facebook zoeken

Donaties zijn welkom

Vanaf 2004 kan je hier gratis orakels raadplegen en informatie zoeken. Dit gaat niet vanzelf. Het kost tijd en geld om deze website te onderhouden. Geef een waardering.
IBAN NL67 ABNA 0547202350
t.n.v. J. Visbeek

tarotkaart pentakels 2

Je bent zelf het orakel!

Veel mensen zoeken het mysterie van het leven buiten zichzelf. Ze denken dat een relikwie, een heilig boek of een ufo hogere machten zijn. De waarheid is echter dat wat mensen buiten zichzelf zoeken, in de mens zelf zit. Elk antwoord, vertrouwen, liefde en kracht zit in jezelf. De orakels moet je zien als een gereedschap om je onderbewuste naar de oppervlakte te brengen. En omdat het orakel een hulpmiddel is, werkt het ook met de computer. Essentieel bij het aanboren van het mysterie is dat je moet geloven in het ritueel, maar vergeet ook nooit dat het ritueel op zichzelf een illusie is. Het geloof in het ritueel opent het kanaal tussen je ware zelf en het Universum.

De Rider-Waitetarot

De Tarot is een eeuwenoud kaartspel, die allerlei levenswijsheden blootlegt in visuele voorstellingen. Soms wordt de Tarot geassocieerd met magie of zwarte kunst. Op deze pagina kan je lezen hoe de Tarot wordt bedoeld en welke waarde je er aan kunt geven.

Elke Tarotkaart heeft een afbeelding die symbolische uitdrukkingen zijn van archetypen. Volgens Carl Jung zijn archetypen beelden en gedragsmogelijkheden die in ons collectieve onbewuste zijn opgeslagen; ze worden symbolisch uitgedrukt in godsdiensten, volksverhalen, mythen, sprookjes en ook in de Tarotkaarten.

Bij een legging met de fysieke kaarten kan er bij het schudden wel eens een kaart ondersteboven komen te liggen en aan zulke kaarten is men afwijkende betekenissen gaan geven. Soms wordt de betekenis radicaal omgedraaid en daarmee gaat de kracht van de afbeelding volledig verloren. Persoonlijk vind ik dit verwarrend: het beeld is dan in strijd met het woord. Eigenlijk zijn de omgekeerde betekenissen overbodig omdat alle thema's al in de Tarot zitten. De meest natuurlijke waarde die aan de omgekeerde kaarten kunnen worden gegeven is dat het thema zich zwakker manifesteert.

Er zijn verschillende soorten Tarot, maar de populairste en ook mijn favoriet is die van Rider-Waite. Academicus en mysticus Arthur Edward Waite (1857-1942) bracht in 1909 een Tarotspel uit waarin voor het eerst ook de kaarten van de Kleine Arcana met inspirerende afbeeldingen waren geïllustreerd. Zijn prenten zijn bedrieglijk eenvoudig, bijna kinderlijk te noemen, maar zij zitten boordevol (westerse) symboliek. Waite heeft in zijn Tarot - tegen de traditie in - de kaarten Kracht (nummer VIII) en Gerechtigheid (nummer XI) verwisseld en nadien hebben velen dit overgenomen.

De kaarten van Waite zijn gebaseerd op het systeem van de Orde der Golden Dawn; een westerse magische school uit de 19e eeuw, gewijd aan spirituele, filosofische en magische ontwikkeling. Omdat het verstand in deze school als negatief werd beschouwd zijn de zwaardenkaarten in de Rider-Waitetarot (ten onrechte) nogal negatief. We leven nog steeds in een tijd waarin het verstand nogal wordt overgewaardeerd en deze onbalans zien we juist als een onderwaardering van het verstand terug in de Tarot van Waite. Op deze pagina wordt uitsluitend de symboliek en de interpretatie van Waite beschreven.

Elke Tarot bestaat uit de volgende 78 kaarten:

Arcana betekent geheimen.

De Grote Arcana

De 22 Grote Arcanakaarten vormen het belangrijkste gedeelte van de Tarot.

GEBOORTE
DE VONK
tarotkaart De Dwaas
JEUGD
DRIJFVEREN
tarotkaart De Magiër tarotkaart De Hogepriesteres tarotkaart De Keizerin tarotkaart De Keizer tarotkaart De Hogepriester
VOLWASSEN
HET IK
tarotkaart De Geliefdentarotkaart De Zegewagentarotkaart Kracht tarotkaart De Kluizenaar tarotkaart Het Rad van Fortuin tarotkaart Gerechtigheid tarotkaart De Gehangene
OUDERDOM
INPASSING
tarotkaart De Dood tarotkaart Matigheid tarotkaart De Duivel tarotkaart De Toren tarotkaart De Ster tarotkaart De Maan tarotkaart De Zon tarotkaart Het Oordeel tarotkaart De Wereld

Levenspad

De 22 kaarten van de Grote Arcana kunnen worden gezien als de belangrijkste fases in de levensweg van de mens en de kaarten van de Kleine Arcana betreffen de kleinere levenslessen die op een bepaald moment van belang zijn. In de Grote Arcana zijn de volgende vier fases te onderscheiden:

De Dwaas geeft de aanzet: 0

De Dwaas staat met de getalwaarde 0 buiten de andere 21 Grote Arcanakaarten: het is de Dwaas die het avontuur begint en ons in de wereld werpt en zo vertegenwoordigt de Dwaas alle kaarten. De Dwaas is de enige kaart die in het gewone kaartspel zit als de joker. De Dwaas staat symbool voor het onschuldige kind; zo was de mens in het paradijs, in volledig vertrouwen, zonder angst, spontaan, open voor het leven. Echter, we kunnen onze de kinderlijke onschuld niet handhaven. We zullen levenslessen moeten leren en als we vastlopen in het leven kan de Dwaas geeft een aanzet geven tot verandering.

Onze drijfveren: de kaarten 1 t/m 5

De Dwaas splitst zich in de Magiër (Yang) en de Hogepriesteres (Yin), die gezien kunnen worden als de tegenstellingen tussen het mannelijke en het vrouwelijke, tussen activiteit en passiviteit, tussen licht en duisternis, enz. De Keizerin is een vrouw met haar creativiteit een mannelijke kant heeft en de Keizer is een man die met zijn behoefte aan orde (rust) een vrouwelijke kant heeft. Deze vier eerste kaarten komen overeen met de vier elementen: in de Magiër zit het puur mannelijke element vuur en in de Hogepriesteres zit het puur vrouwelijke element water. In het mannelijke element lucht zit ook een vrouwelijke kant en het luchtige komt terug in de Keizerin. Het vrouwelijke element aarde heeft een mannelijke kant en het samenkomen van daadkracht en rust zit in de Keizer. De Hogepriester (ook wel Hiërofant) verbindt de vier elementen in het vijfde element ether.

De eerste vijf kaarten laten onze drijfveren zien: De vurige Magiër is een uiting onze wil en verlangens, de vloeibare Hogepriesteres wil (on)bewuste ervaringen op doen, de luchtige Keizerin wil zich creatief uiting en de aardse Keizer wil niet dood (behoud van het lichaam). De Hogepriester vertegenwoordigt onze religieuze drijfveer.

De serie kaarten 1 t/m 5 staan voor de hemelse ouders (Magiër en de Hogepriesteres), de aardse ouders (Keizerin en Keizer) en onze opvoeding (Hogepriester) en in de volgende serie worden we volwassen.

De reis van de zelfontdekking: de kaarten 6 t/m 12

We gaan op reis naar een innerlijk onderzoek naar wie we werkelijk zijn. De Geliefden maakt de keuze om het ouderlijk huis te verlaten de Zegewagen trekt de wijde wereld in. Daar zouden we makkelijk kunnen zwichten voor allerlei duistere verleidingen en met de Kracht moeten we leren het dier in onszelf te temmen. De beheersing van de driften en verlangens brengt ons met de teruggetrokken Kluizenaar. We moeten in een zoektocht naar onszelf onze beperkingen, lusten, emoties, gedachten, angsten accepteren en een plaats geven. Dan komt met kaart nummer 10 opnieuw de impuls van de Magiër weer binnen in een verhoogde vorm (1 + 0) met het Rad van Fortuin; we zijn overgeleverd aan het (nood)lot. Vervolgens moeten we met Gerechtigheid leren zelf verantwoording te nemen voor onze daden waardoor we beter in balans komen met het leven. Onvermijdelijk komen we dan tot het inzicht dat we de wereld ten goede of ten kwade kunnen veranderen en het inzicht in de wisselwerking van het ik en de wereld, het begrip van oorzaak en gevolg en het toelaten van het toeval of synchroniciteit, brengt ons bij de innerlijke wijsheid van de Gehangene.

De reis naar de bestemming: de kaarten 13 t/m 21

Nadat we onszelf hebben ontdekt kunnen we onszelf ten volle gaan ontplooien in de wereld. Hiervoor moeten we tijdens de Dood een deel van het ik durven loslaten, bijvoorbeeld een zelfbeeld van slachtofferschap of aangeleerde maniertjes die ons belemmering. Dat brengt ons tijdens Matigheid meer in harmonische verbinding met de wereld en door deze verbinding kan onze eigen schaduwkant gaan resoneren met de verlokkingen van de Duivel. We willen iets bereiken in de wereld en de Duivel lijkt ons de instrumenten te geven om onze egoïstische ik te verbinden met de wereld. Als we bewust blijven, begrijpen we dat het werk van de Duivel ons gevangen houdt, maar als we dit niet door hebben raken we verstrikt in gevoelens van macht, onmacht en pijn. De Toren schudt ons daaruit wakker. De Toren bevrijdt ons uit de kooi van de Duivel maar die kooi bood ook een gevoel van macht en controle. Bij de Toren vertelt ons dat we met een meer flexibele houding onze reis naar zelfontplooiing moeten voortzetten. Dat brengt ons bij de Ster. We kunnen beter alternatieven overzien, krijgen innerlijke rust en voelen meer verbinding met de wereld. We gooien nu onze overbodige maskers af en zien de toekomst hoopvol tegemoet. Na het afwerpen van onze beschermmechanismen drijven onze diepere trauma's, angsten en onverwerkt leed in de Maan naar de oppervlakte. Accepteer dat je geen greep hebt op deze zielenroerselen en geef het een plaats. Kijk wat deze irrationele beelden jou te vertellen hebben. Na deze verwerking komt in de Zon ruimte om er volledig te zijn. Durf net als een klein kind te leven, maar dan wel met alle wijsheid en verantwoordelijkheid van een volwassene. Blijf bij jezelf en houd van jezelf. Dat is niet egoïstisch maar het is een voorwaarde om van de wereld en andere mensen te houden. Bij het Oordeel vinden we het antwoord wat onze levensopdracht is en onze unieke plaats in de wereld. We voelen we ons op een dieper niveau verbonden met de wereld. Tot slot vind je je bestemming in De Wereld. Je hebt nog steeds je drijfveren maar accepteert ook het leven zoals het komt.

Lees een uitgebreid artikel over De weg van de Held.

De Kleine Arcana

De Kleine Arcana bestaat uit 4 series met de 'kleuren' staven, munten, zwaarden en bekers:

symbool staven Staven komen overeen met het element Vuur en de kleur bij de speelkaarten van klaver
symbool pentakels Munten of Pentakels komen overeen met het element Aarde en de kleur bij de speelkaarten van ruiten
symbool zwaarden Zwaarden komen overeen met het element Lucht en de kleur bij de speelkaarten van schoppen
symbool bekers Bekers of Bokalen komen overeen met het element Water en de kleur bij de speelkaarten van harten

De vier series bestaan elk uit:

De getalskaarten van de Kleine Arcana

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tarotkaart staven 22tarotkaart staven 23tarotkaart staven 24tarotkaart staven 25tarotkaart staven 26tarotkaart staven 27tarotkaart staven 28tarotkaart staven 29tarotkaart staven 30tarotkaart staven 31
tarotkaart pentakels 50tarotkaart pentakels 51tarotkaart pentakels 52tarotkaart pentakels 53tarotkaart pentakels 54tarotkaart pentakels 55tarotkaart pentakels 56tarotkaart pentakels 57tarotkaart pentakels 58tarotkaart pentakels 59
tarotkaart zwaarden 36tarotkaart zwaarden 37tarotkaart zwaarden 38tarotkaart zwaarden 39tarotkaart zwaarden 40tarotkaart zwaarden 41tarotkaart zwaarden 42tarotkaart zwaarden 43tarotkaart zwaarden 44tarotkaart zwaarden 45
tarotkaart bekers 64tarotkaart bekers 65tarotkaart bekers 66tarotkaart bekers 67tarotkaart bekers 68tarotkaart bekers 69tarotkaart bekers 70tarotkaart bekers 71tarotkaart bekers 72tarotkaart bekers 73
symbool staven
staven
symbool pentakels
munten
symbool zwaarden
zwaarden
symbool bekers
bekers

De hofkaarten van de Kleine Arcana

SCHILDKNAAP RIDDER KONINGIN KONING
tarotkaart staven riddertarotkaart staven schildknaaptarotkaart staven koningintarotkaart staven koning
tarotkaart pentakels schildknaaptarotkaart pentakels riddertarotkaart pentakels koningintarotkaart pentakels koning
tarotkaart zwaarden schildknaaptarotkaart zwaarden riddertarotkaart zwaarden koningintarotkaart zwaarden koning
tarotkaart bekers schildknaaptarotkaart bekers riddertarotkaart bekers koningintarotkaart bekers koning
symbool staven
staven
symbool pentakels
munten
symbool zwaarden
zwaarden
symbool bekers
bekers

De schildknaap en ridder zijn in de speelkaarten samen de boer. Van de kaarten van de Grote Arcana is alleen de Dwaas in de speelkaarten overgenomen als de joker. De ridders en koningen worden als mannelijk beschouwd en de schildknapen en koninginnen als vrouwelijk. De schildknaap beeldt het kinderlijke en de onervarenheid in ons uit.

Levenspaden van de getalskaarten van de Kleine Arcana

Binnen de Kleine Arcana zijn er met de vier kleuren vier levensverhalen te vertellen en deze kan voorwaarts en achterwaarts worden vertelt.

tarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staventarotkaart staven

Staven Aas (1) > 10
De weg van de wil, groei en roem

Moed en ondernemingslust (I), verlangen inzet en een duidelijke stellingname (II). Samen vormen ze een stabiele basis (III) die leidt tot het verlangde doel (IV). Ambitie zet aan tot hernieuwde strijd (V), die verdere roem met zich meebrengt (VI), maar ook afgunst en aanvallen van anderen (VII). Deze ontwikkeling houdt een sterke zelfdynamiek in (VIII) en het bereikte moet vastberaden verdedigd worden (IX), waardoor succes en roem worden tot een drukkende last (X).

Staven 10 > Aas (1)
De weg van het juk van de plicht tot vrije zelfontplooiing

Een drukkende plicht (X), en een starre, afwerende houding (IX) worden door bewogen gebeurtenissen (VIII) en andere mensen aangegrepen (VII). Maar de overwinning staat vast (VI). Na verdere krachtproeven (V) wordt het doel bereikt (IV). Op veilige bodem ontstaan nieuwe plannen (III), die duidelijkheid verlangen (II) en vrije zelfontplooiing mogelijk maken (I).

tarotkaart pentakelstarotkaart pentakelstarotkaart pentakels2tarotkaart pentakelstarotkaart pentakelstarotkaart pentakelstarotkaart pentakelstarotkaart pentakelstarotkaart pentakelstarotkaart pentakels

Munten Aas (1) > 10
De weg van geld en arbeid

De aantrekkelijkheid die uitgaat van welstand (I), wordt eerst weinig vastberaden en speels opgevat (II). maar voert ten slotte toch tot consequent hard werken. (III) Trots toont men hetgeen men bereikt heeft en wil het vasthouden (IV), maar moet het afstaan (V). Met hulp van buiten lukt het om opnieuw te beginnen (VI). Dit leidt met geduld (VII) en het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden (VIII) tot voordeel en welstand (IX) en zekerheid binnen het gezin (X).

Staven 10 > Aas (1)
De weg van uiterlijke naar innerlijke rijkdom

Geboren in een rijk milieu (X), en het plezier van welstand kennend, (IX) begint de mens te werken aan zijn eigen geluk (VIII). Dit draagt vrucht (VII) en maakt een leven in grootse stijl mogelijk (VI). Maar dan komt de kentering (V). Angstig houdt hij vast wat hem nog is overgebleven (IV). Na nog meer beproevingen begrijpt hij echter (III) dat een lichte speelse aanpak (II) leidt tot een diepere betekenis van materiële waarden (I).

tarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaardentarotkaart zwaarden

Zwaarden Aas (1) > 10
De kille weg van het verstand

De scherpte van het intellect (I) verhindert de toegang tot het gevoelsleven (II) waarop een beslissing tegen het hart wordt genomen. (III). In gedwongen rust wordt kracht verzameld (IV) voor de daaropvolgende felle slag (V). De volgende afreis voert naar nieuwe kusten, maar (VI) ook daar wordt het verstand gebruikt om anderen te slim af te zijn (VII). De vrouwelijke (gevoelsmatige) kant blijft geketend tussen zwaarden en mag niet tot leven komen (VIII). Zij krijgt echter 's nachts in dromen de overhand (IX). Daarop doodt het superieure verstand in één samengebalde krachtsinspanning eens en voor al wat er nog aan leven rest (X).

Zwaarden 10 > Aas (1)
De weg van het koele intellect naar het hogere begrip

Degene die door de moordende kilte van het verstand wordt beheerst (X) ziet vol schrik in (IX) dat hij wezenlijke kanten van zichzelf niet aan bod laat komen (VIII). Op listige wijze trekt hij zich evenwel terug (VII) en verlaat het oord der verschrikking (VI). Na een tijd van heftige strijd (V) komt hij noodgedwongen tot rust (IV) en bespeurt opnieuw de pijn van het door het verstand beheerste hart (III). De zee van de diepere ervaring die achter de barrière van het intellect ligt, verbergt (II) het geheim van het hogere verstand (I).

tarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekerstarotkaart bekers

Bekers Aas (1) > 10
De weg van liefde en gevoel

De kracht van de liefde (I) leidt tot een ontmoeting (II), die eerst vreugdevol wordt gevierd (III), maar weldra wordt ervaren met tegenzin (IV). Lichtzinnig wordt hetgeen bereikt is, verstoord (V) en weemoedig verlangt men terug naar die mooie tijden van vroeger (VI). Door die fantasieën ontstaan verlokkende droombeelden (VII). Met een zwaar hart wordt een stap in het onzekere genomen (VIII), waar de held zijn bedje gespreid en zijn tafel gedekt vindt (IX). Hij heeft zijn geluk gevonden (X).

Bekers 10 > Aas (1)
De weg van het kinderlijke geluk naar eigen geluk

Uit de onbezorgde kindertijd (X) van de gedekte tafel (IX) volgt met een zwaar hart het zetten van een stap in het ongewisse (VIII). Vol dromen (VII) en met een weemoedige blik terug (VI) komt het verdriet over hetgeen men verloren heeft (V) en de ontevredenheid over wat men heeft gevonden (IV). Maar een onverwachte vreugde (III) leidt tot een beslissende ontmoeting (II) en een diep innerlijk geluk (I).

Symboliek in de Tarot

De Tarotkaarten verwijzen naar middeleeuwse symbolen waarmee de kaartlegger contact kan maken met het onbewuste. De symbolen zijn archetypes zoals de vader, de moeder, de heilige, het speelse kind. Andere symbolen zijn getallen, kleuren, figuren uit de mythologie en de vier kleuren: staven, munten, zwaarden en bekers. De symbolen zitten in ons collectieve onbewuste opgeslagen; ze worden symbolisch uitgedrukt in godsdiensten, volksverhalen, mythen, sprookjes en ook in de Tarotkaarten. Met deze beeldtaal werkt de Tarot net als de reclame. Wanneer de beelden resoneren met de inhoud van jouw onbewuste, krijg je een inzicht; iets wat onbewust was, kan bewust worden. De reclame probeert ons iets op te dringen door in te haken op ons innerlijk, de Tarot werkt als spiegel van ons innerlijk.

tarotkaart De Dwaas
0. De Dwaas
De witte roos = onschuld. De hond = zijn instinct dat hem beschermt bij gevaar. De afgrond dreigt, maar de dwaas heeft vertrouwen. Waite zegt dat hij door een engel zal worden opgevangen. Betekenis: Het kind in ons; de dwaas die alles aandurft; vrolijkheid, plezier, creativiteit
tarotkaart Gerechtigheid
11. Gerechtigheid
Zwaard en rode mantel = Mars, Weegschaal = Venus + gewogen worden: kordaatheid en mededogen. Betekenis: Evenwicht, rechtvaardige afloop, oprechtheid
tarotkaart De Magiër
1. De Magiër
De bloementuin = het onbewuste. Rode rozen en witte lelies = goddelijke liefde en zielsreinheid. Als ceintuur de slang die in zijn eigen staart bijt (Ouroboros = eeuwigheid en goddelijke voleinding). Betekenis: Meester van je lot, macht
tarotkaart De Gehangene
12. De Gehangene
De benen vormen het gnostische kruis, de gehangene doet denken aan Odin. Betekenis: Iets moeten opofferen, door een ingrijpende gebeurtenis krijgt het leven een andere wending
tarotkaart De Hogepriesteres
2. De Hogepriesteres
Isis, de drievoudige maangodin; de Thora; de zuilen van de tempel van Salomo (Jachin en Boaz). Betekenis: Intuïtieve krachten, het niet-rationele
tarotkaart De Dood
13. De Dood
De apocalyptische ruiter, 13 als (on)geluksgetal, vernietiging en daaropvolgende schepping. Betekenis: Er gaat iets 'dood', moet plaats maken voor iets nieuws, loslaten van het materiële
tarotkaart De Keizerin
3. De Keizerin
Moeder natuur, de jaargetijden, het teken van Venus op haar schild, het aards paradijs, Het korenveld = weelderige vruchtbaarheid, de stroom = gestaag vliedende levenskracht. Betekenis: Geborgenheid, warmte, creativiteit, vruchtbaarheid, de gevoelsmatige wereld
tarotkaart Matigheid
14. Matigheid
Engel met zonneteken = mogelijk aartsengel Michaël, driehoek = goddelijke, vierkant = aardse, ineenvloeien van twee vloeistoffen = harmonie, onbewuste processen. Betekenis: Harmonie, matigheid, de juiste 'mengverhouding' zoeken
tarotkaart De Keizer
4. De Keizer
De staf (Ankh) = symbool voor het eeuwige leven en verwekkingskracht. Vier ramskoppen = sterkte; zelfbewustzijn; ijzeren harnas = gestrengheid, koelheid. Betekenis: (Ik schep) orde, zekerheid, stabiliteit. Realisme, kracht, leiderschap
tarotkaart De Duivel
15. De Duivel
Baphomet, man en vrouw met staarten = het dierlijke in de mens, Saturnusteken, omgekeerd pentagram. Betekenis: Het kwade, begeerte, bij C.G. Jung de schaduw
tarotkaart De Hiërofant
5. De Hogepriester
De hogepriester (of Hiërofant) met driedelige kroon en driedelig kruis: bevoegdheid over hemel, aarde en hel; de sleutel = toegang tot geheimen van bewuste en onbewuste. Betekenis: Het zoeken van verlichting, openbaring; beschermende kaart
tarotkaart De Toren
16. De Toren
Toren (van Babel), toren = verharding die door een kracht 'gebroken' moet worden, blikseminslag = goddelijke interventie. Betekenis: Een plots inzicht, plotse afbraak van zekerheden en een 'frisse kijk' op de dingen. Het ego dat wordt afgebroken
tarotkaart De Geliefden
6. De Geliefden
Adam en Eva. De boom van de kennis van goed en kwaad (links) met de slang. De boom des levens (rechts. Daarboven de aartsengel Rafaël. Voorstelling van de zuivere liefde. Betekenis: Ware liefde; huwelijk; nieuwe relaties
tarotkaart De Ster
17. De Ster
Binah = het hogere verstand, 7 sterren om een hoofdster = 7 orakelpriesteressen van Isis. Betekenis: Hoop, vertrouwen op een betere toekomst
tarotkaart De Zegewagen
7. De Zegewagen
Door sfinxen getrokken wagen = zinnebeeld van menselijke ziel. Achtpuntige ster. Lingam en yoni = het mannelijke en vrouwelijke teken van de Hindoes. Het stralend vierkant op de borst van de wagenmenner = aardse heerser. Maliënkolder met alchemistische symbolen. de staf van de Magiër met gouden spits = edele doelstellingen. Stad op de achtergrond = de wagenmenner verlaat de beschuttende muren. Betekenis: Zege; triomf; harmonie; de situatie meester zijn; succes na lange inspanning; begaafdheid
tarotkaart De Maan
18. De Maan
Het pad tussen de torens, tussen hond en wolf, de maan = onbewuste processen, angst. Betekenis: Angst voor het onbekende, het onbewuste, de diepte van de gevoelswereld
tarotkaart Kracht
8. Kracht
Muil van de leeuw wordt gesloten = het temmen van het dierlijke in de mens. Rode leeuw = alchemistische goud. Betekenis: Zachte dwang, morele kracht en zelfdiscipline.
tarotkaart De Zon
19. De Zon
Een wit paard en het kind = onschuld, eenvoudige wijsheid, de dag, het licht. Betekenis: De kaart van het leven, vrolijkheid, succes, kracht, gezondheid, vitaliteit
tarotkaart De Kluizenaar
9. De Kluizenaar
De lantaarn en de mantel wijzen op een verlichte geest. Betekenis: Zelfkennis, wijsheid, intelligentie
tarotkaart Het Oordeel
20. Oordeel
De dood heeft niet het laatste woord, de opstanding, de engel Gabriël, uit de bazuin komen 7 tonen. Betekenis: Verlossing, een nieuw leven, een bevrijding
tarotkaart Het Rad van Fortuin
10. Het Rad van Fortuin
Het rad des Levens = het lot, Anubis, Tyfon. Betekenis: Een nieuw begin, een onverwachte (gelukkige) wending. Karma
tarotkaart De Wereld
21. De Wereld
Androgyne figuur, ovaal, de vier elementen. Betekenis: Volledige zelfontplooiing, het dagelijks leven de baas kunnen

De betekenis van de getallen

De Tarot is gebaseerd op de getalsleer of numerologie: de leer welke ervan uit gaat dat alles terug te voeren is op getallen. Vanaf het allereerste begin hebben getallen, naast hun gebruik als waarden en voor metingen, altijd al een mystieke betekenis gehad. Vooral de oude Egyptenaren, de Indianen en de ChaldeeŽrs waren geÔnteresseerd in de occulte kant van getallen en brachten de numerologie in praktijk. Hieronder staan de algemene betekenissen van de tien getallen en de manier hoe dit specifiek bij de getalskaarten van de Kleine Arcana van Waite is te duiden.

GETAL 1

TRADITIONEEL begin, vonk, aanvang, verandering

WAITE De potentie die in de vraagsteller besloten ligt en die moet worden benut: willen (staven), doen (munten), denken (zwaarden) en voelen (water).

GETAL 2

TRADITIONEEL dualiteit, spanning, evenwicht, afwegen van alternatieven en kansen

WAITE De dualiteit die beleefd wordt als twijfel (staven), het ritme van voor- en tegenspoed (munten), spanning tussen gevoel en verstand (zwaarden) of als een spiegeling van het eigen gevoel in de ontmoeting met een ander (bekers).

GETAL 3

TRADITIONEEL groei, beweging en ontwikkeling

WAITE Een vroege vervulling maar de beweging is nog niet afgelopen. Ook bij zwaarden worden er knopen doorgehakt op emotioneel gebied om zo uit een beklemming te komen.

GETAL 4

TRADITIONEEL vorming, verwerving van inzichten, rust, stabilisatie

WAITE De stabiliteit van de vier leidt bij staven tot onbekommerde vrolijkheid, bij munten tot stagnatie, bij zwaarden tot (gedwongen) rust en bij bekers tot verveling.

GETAL 5

TRADITIONEEL beweging, bemiddeling, verbinding, verstoringen, verandering

WAITE De onzekere toestand na het verlaten van de stabiele vier: strijd (staven), defaitisme (zwaarden), verlies (munten), leed (bekers).

GETAL 6

TRADITIONEEL evenwicht in dualiteit, oogst, harmonie, aanpassing, keerpunt

WAITE Een oogst maar wel doorgaan: tussentijds succes (staven), de verantwoording leren van rijkdom (munten), nieuwe koers (zwaarden), een terugblik van een fijne tijd die achter ons ligt (bekers).

GETAL 7

TRADITIONEEL evolutie, persoonlijke groei

WAITE Een thema van paradoxen: uitdaging of uitputtingsslag (staven), geduld en dus niets doen (munten), bedrog of zelfbedrog (zwaarden), een mooie schat of illusie (bekers)?

GETAL 8

TRADITIONEEL dubbele verstarring, lot, oorzaak en gevolg, wetmatigheden

WAITE Een starheid die om een oplossing vraagt. Staven vliegt op zijn doel af, munten nadert een voltooiing, zwaarden zit erg vast in overtuigingen maar de benen zijn nog vrij, water laat een oude gevoelssituatie achter zich.

GETAL 9

TRADITIONEEL vervulling, bereiken van doel, beŽindiging

WAITE De hoogste persoonlijke vervulling bij munten en bekers, maar een energetisch en mentaal dieptepunt bij staven en zwaarden.

GETAL 10

TRADITIONEEL volmaaktheid, de 10 bestaat uit 1+0=1 en staat dus voor zowel het einde als het nieuwe begin.

WAITE Het hoogste wat bereikt kan worden in de wereld bij munten en bekers, maar een overbelasting bij staven en de dood bij zwaarden.

Symboliek van de kleuren

Wit is de kleur voor zuiverheid en licht. Het draagt alle kleuren in zich. Wanneer wit licht wordt gebroken zien we alle kleuren van het spectrum. Wit is de kleur van puurheid, vrijheid en wijsheid. Wit laat de geestelijke en spirituele vermogens zien en het abstract denken.

Geel is de kleur van licht, de geest en het verstand. Maar ook de kleur van stralende energie en vrolijkheid. Geel staat voor enthousiasme, verbeeldingskracht, scheppend vermogen en creativiteit. Geel geeft kracht en zin in avontuur. Het laat de toekomst zien als zijnde het begin van een nieuwe ontwikkeling.

Rood is de kleur van hartstocht en levensenergie. Het is de kleur van actie, kracht, begeerte, passie en lust. Rood geeft een sterke dadendrang en behoefte om te winnen of succes te hebben. Rood staat voor zelfbewustheid. Rood is een mannelijke kracht die gericht is op ambitie en macht over de materiele wereld.

Blauw is de kleur van koelheid, ruimte, de ziel en religie. Het is een kleur van rust, gevoelens, empathie en zelfonderzoek. Deze kleur vraagt om tot rust te komen, in zichzelf te keren en harmonie te zoeken met zichzelf en de omgeving. Blauw laat een vrouwelijke kracht zien en staat voor spiritualiteit. Blauw staat voor waarheid en vertrouwen.

Zwart is de kleur van duisternis, onbewustheid, negativiteit en mysterie. Het staat voor ontkenning, afstand nemen en houden. Zwart is onwetendheid, duisternis en voor al het verborgene. Deze kleur laat angsten en onzekerheden zien.

Grijs is de kleur voor neutraliteit en wijsheid. Het is de kleur van evenwicht, harmonie en wijsheid. Deze wijsheid ontstaat niet door plotselinge ingevingen maar door in de tijd opgedane levenservaring. Grijs staat voor niet betrokken zijn en het terugtrekken uit de (buiten)wereld. Zo komt men in harmonie met zichzelf en de omgeving en komt de innerlijke wijsheid.

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 10 maart 2022