De precessiebeweging

figuur precessie

Wat is precessie?
De Aarde is afgeplat als gevolg van haar rotatie om haar as. Bij de evanaar is de straal 21,5 kilometer groter dan tussen de polen. De aantrekkingskracht van de Zon en Maan op deze afplatting veroorzaakt een rotatiebeweging: de aardas draait rond ten opzichte van het baanvlak Aarde-Zon. Dit is verschijnsel heet de precessie en is vergelijkbaar met het wiebelen van een tol, welke ook een precessie heeft. En precessie-omwenteling duurt gemiddeld 26.012 jaar en wordt ook wel het kosmisch grootjaar genoemd of Platonisch jaar, naar de Griekse filosoof Plato.

Precessie als een klok
De aandrijving van de precessieklok is de precessiebeweging van de Aarde, de wijzer van de klok is de (oranje) lijn tussen de waarnemer en de horizon. De wijzerplaat van de klok is dierenriem. De dierenriem zelf is behoorlijk onnauwkeurig, Vissen is een groot sterrenbeelden en steenbok is klein. Astrologen gebruiken een fictieve wijzerplaat met twaalf gelijke stukken aan de hemel. De precessieklok kan alleen bij het lentepunt worden afgelezen. Dit punt markeert het begin van de lente. Dit is het tijdstip wanneer de zon rond 21 maart precies boven de evenaar staat. Door de precessie verschuiven de sterrenbeelden, de wijzer staat stil, de wijzerplaat draait. Deze verschuiving gaat tegen de wijzers van de klok. Dit betekent dat de precessieklok terugloopt van het sterrenbeeld Vissen, naar Waterman enzovoort. Elke lente wijst de wijzer al 2000 jaar naar het sterrenbeeld vissen: we leven in het vissentijdperk. Door de precessie draaien de sterrenbeelden langzaam waardoor in 2150 n.Chr. de wijzer naar Waterman wijst en het watermantijdperk begint.