enveloppe icoon facebook zoeken

Tarot Reisgids voor dwazen

Dit toegankelijke boek geeft je de handvatten om bewuster jouw reis te vervolgen. Lees meer …

boekomslag Tarot reisgids voor dwazen

Met het Tijdgeestmodel duidt Jeroen Visbeek de geest van de tijd met behulp van de precessiekalender en het Dierenriemmodel. Uit het Tijdgeestmodel volgen cycli (met jaartallen) voor beschavingen met tijdperken van 2000, 180 en 15 jaar. Over het Tijdgeestmodel schrijft Jeroen boeken, artikelen en een blog. Het model presenteert hij in lezingen, radioprogramma's en eigen video's.

De jaartallen heb ik in september 2018 aangepast, ± 5 jaar. Zie voor meer info video en tabel

Generaties van het historische vissentijdperk

Fases van het historische vissentijdperk

De 12 generatieve tijdperken vertellen het verhaal van het historische tijdperk.

Het generatieve ramtijdperk (1965-1980) was het ochtendgloren van het vissenprincipe. Het zachte en vredelievende van vissen werd gecombineerd met het vurige en agressieve van ram: de flower power.

In het voorgaande historische watermantijdperk had de mens 180 jaar gevochten om vrijheid, gelijkheid en broederschap (waterman). Nu begon vissen met iets nieuws: de spiritualiteit. In de jaren zestig predikte de nieuwe generatie peace and love. Men streed (ram) voor vrede met de kracht van naastenliefde. De hippies zochten hun heil in de wijsheid van het Oosten - van zenboeddhisme en de mantra's van het hindoeïsme tot de I-Tjing. De Beattles vertrokken naar India, om aan de voeten van Maharishi Mahesj Yogi via transcendente meditatie een dieper bewustzijn te bereiken. Ram was het begin van het zelfbewustzijnsproces van vissen.

figuur vissen dualiteit

In het symbool van vissen zwemmen twee vissen in tegengestelde richting. In elk mens zitten deze twee kanten van vissen: het goed en het kwaad.

In het historische watermantijdperk vocht men een ideologische strijd om vrijheid, gelijkheid en broederschap. Vissen zoekt verlichting door haar bewustzijn op te lossen in het Grote Geheel. Maar hoe bereikt vissen dit? Vissen moet al het goed en kwaad verzamelen zodat zij het terug kan geven aan God. Maar dit kan vissen alleen maar doen als ze goed en kwaad weet te verenigen. Vissen moet zich bewust worden dat goed het tegenovergestelde is van kwaad, zoals liefde en haat elkaars tegenpolen zijn. Ook moet vissen zich bewust worden dat jouw goed en kwaad de wereld beïnvloedt en het goed en kwaad in de wereld als een boemerang jou beïnvloedt. Zo krijgen het goed en kwaad twee gezichten: een persoonlijk en een holistisch beeld.

Het persoonlijke goed en kwaad komen voort uit de emotionele drijfveren (van schorpioen) zoals haat, wraak, jaloezie, schaamte, angst, blijheid, liefde, boosheid, geldingsdrang. Dit creëert spanningen in een persoon. Door het contact met jezelf aan te gaan met meditatie of een therapie kan je de spanning in jezelf oplossen. Je kan bijvoorbeeld erachter komen dat je agressie voortkomt uit je haat tegen iemand en je kan vervolgens die persoon vergiffenis geven. De spanning kan ook worden opgelost in de buitenwereld. Je kan je spanning simpelweg er uit rammen (zinloos geweld) maar in vissen moet de mens leren waarom andere mensen, situaties, dingen en culturen jou raken; welke gevoelige snaar raakt iemand in jou? Je moet je bewust worden dat je bijvoorbeeld niet verliefd wordt op een ander mens maar slechts alleen de spiegel waarneemt van de spanning in jezelf. Je haat een ander niet, je haat alleen iets in jezelf. Door op een bewuste manier in contact te komen met jezelf en met de wereld kan je goed en kwaad verenigen en het teruggeven aan God.

In een vissentijdperk moeten mensen dus ervaren hoe het goed en het kwaad jezelf en de wereld beïnvloeden. Hiervoor legt vissen gevoelsmatig contact met de wereld. Sinds het vissenprincipe in 1871 is begonnen kreeg de individuele mens voor het eerst in de geschiedenis een gevoel betrokken te zijn bij de wereldgeschiedenis. Frontsoldaten hadden het idee dat ze iets belangrijks deden voor de wereld. Het contact met de wereld werd aangegaan door in de massa een droomwereld (vissen) te achtervolgen. De massa projecteerde het kwaad in zichzelf (eigenhaat) in de buitenwereld (jodenhaat). De mensen waren gevoelig voor de wil van de macht, handelden volgens hun instincten en hun gevoelens van haat en wraak die culmineerde in massale vernietiging van gehele bevolkingsgroepen.

Naast de wereld kan vissen ook zichzelf vernietigen. Vissen is gevoelig voor de verleiding van het kwaad: seks, drugs en rock-’n-roll. Vissen kan moeilijk weerstand te bieden tegen de zeven hoofdzondes. Seksuele perversies tieren tegenwoordig welig. Iedereen lijkt tegenwoordig wel geestesziek. De zwakke vissen projecteren hun eigen kwaad in de wereld. Veelal gaat dit gepaard met schuldgevoelens en masochisme. De eigen pijn wordt verdooft met drugs. Vissen zoekt een roes, kicks, verlossing en grenzeloosheid en wil met drugs ervaren wat er achter de grenzen van haar geest is. Sinds de opkomst van vissen in 1871 is het aantal verslavingen (vissen) schrikbarend toegenomen. Deze zwakke vissen verwart de heilige Geest met de geest van de drankfles. Naast de roes van de drugs vinden ook veel mensen hun trance in de muziek. De popcultuur nam wereldwijd dan ook een grote vlucht bij het begin van het historische vissentijdperk.

De sterke of verlichte vissen zoekt juist de verstilling. Want in de leegte vangt vissen met haar fijngevoelige antennes hoog etherische trillingen op. De hippies en de Nieuwetijdskinderen richten zich op het goede. Zij zijn zich bewust dat wie kwaad zaait kwaad oogst. Maar het werkt ook andersom; door liefde aan de wereld te schenken krijg je een vreedzamere wereld. De verlichte vissen probeert zich juist van de seks en lusten te ontworstelen door als een asceet te leven. Om deze reden bestaat het celibaat in de katholieke kerk. Een verlicht mens kan zich nou eenmaal niet aan aardse lusten overgeven.

De verlichte vissen is een vreemdeling. Als een slaaf heeft hij begrip voor zijn meesters omdat ‘zij niet beter weten’. Zij ondergaat haar lot passief, aanvaardt het zoals het is. Weinigen begrijpen dit lijdelijke gedrag. Iedereen vindt dat als je onderdrukt wordt, je juist in opstand moet komen, vechten voor je bevrijding. Vissen doet dit niet. Zij predikt mededogen, naastenliefde en nederigheid. Zij offert zich op om de karmische oorzaak van het lijden op te heffen. Al het lijden wordt veroorzaakt door het willen zoals de wil van vrijheid, geluk en gezondheid. Dit geeft spanningen in jezelf en in de wereld welke zich uiten in (zinloos) geweld, egoïsme of het gevoel gevangen te zijn. Maar dit is slechts een illusie van het bewustzijn. De verlichte vissen leeft in het hier en nu en dat is nog goed nog slecht. Alles is zoals het is, er is verder geen hogere waarheid. Een vissen die zich hier bewust van wordt kan de tegenstellingen tussen de objectieve ware en de subjectieve schijnbare wereld opheffen. Zij kan de tegenstelling tussen haar illusie en de goddelijke openbaring opheffen. Ja, zij kan alle tegenstellingen opheffen. De tegenstellingen tussen liefde en haat, tussen vrijheid en onderdrukking, tussen het oneindige en het hier en nu, tussen het Al en het Niets, tussen goed en kwaad zijn op te heffen door te beseffen dat alles een uiting is van dat ene Bewustzijn dat we God noemen. Door het loslaten van het willen kan de verlichte vissen de spanning tussen goed en kwaad in zichzelf oplossen. Vissen moet leren dat liefde, rijkdom, succes, aanzien niet gelukkig maken. Je bent al goed zoals je bent. Je hoeft niks en je mag er wezen zoals je bent. De goddelijke perfectie zit al in alles. Ja ook Adolf Hitler en een malariamug zijn perfect zoals ze zijn. Alle twee zijn ze God’ kinderen. Alleen vissen kan dit begrijpen. Het kwaad (ziektes, de holocaust) komt voort uit het willen. Een vissen die niets meer wilt (macht, rijkdom, bevrijding, genezing) en beseft dat haar eigen lijden voortkomt uit het slechte karma van het willen kan door zichzelf op te offeren zoals Jezus Christus deed aan het kruis haar eigen karma overwinnen. Dit is geen zelfverachting maar de zelfoverwinning omdat vissen hiermee de cyclus van het lijden opheft en één wordt met God. Van slaaf van het karma wordt zij meester over het karma. Van offerlam wordt vissen de Schepper zelf. Dit zou een mooie brug zijn naar het historische ramtijdperk (2144-2325), het tijdperk na vissen. Maar zover is het nog niet. Eerst komt stier.

hippies

Hippies verkondigenden een nieuw geluid van love and peace

Wat een zweverig gezwam denkt de nuchtere stier. Alleen tastbare, concrete zaken hebben waarde. Stier zette de maatschappij weer met beide benen op de grond. Het Aids-virus dat in 1981 werd ontdekt maakte een einde aan de seksuele vrijheid van de zeventiger jaren. Als aardeteken is stier gericht op de economie, het praktische en het werken. Het huisje- boompje-beestje-gevoel van stier werd samengevat in het begrip vertrossing. In de tachtiger werden geld en bezit weer belangrijk. De Young Urban Professional (yup) deed zijn intrede. Net als de hippies wilde de yup ook vrij zijn. Alleen niet in een commune maar in zijn eigen bedrijf.

Het generatieve stiertijdperk (1980-1995) begon met een economische recessie. Deze was al in 1974 begonnen met de opkomst van stier (1972). Een van de belangrijkste oorzaken hiervan was een dubbele oliecrisis van 1973 en 1979 en een ontregeling van het internationaal monetair systeem waardoor alle munten na 1973 gingen zweven inclusief de Amerikaanse dollar die sinds 1945 onbewegelijk vast leek te liggen. Vanaf 1973 belandde Europa in een periode van stagflatie: stagnatie (terugval) in de economische groei gecombineerd met inflatie. Vanaf 1980 steeg het aantal faillissementen snel en hiermee ook de werkloosheid.

Ook in de politiek zat het tegen. De relaties tussen Oost en West bevroren toen de Sovjet-Unie in 1979 Afghanistan binnenviel. Partijleider Brezjnev en president Reagan stonden lijnrecht tegenover elkaar. En de olietoevoer kwam onder druk toen Ayatholla Khomeiny in 1979 met de islamitische revolutie aan de macht kwam in Iran. De situatie verslechterde nog verder door de bloedige oorlog tussen Iran en Irak die woedde tussen 1980 en 1988.

Stier is zelfstandig en onafhankelijk van anderen; zij verdient haar eigen geld. Dit moest Europa opnieuw leren. Europa was te afhankelijk geworden van de goedkope olie en wisselende internationale muntkoersen. Gelukkig kan je in moeilijke tijden bouwen op de stabiele stier. De sterke stier laat zich door niemand gek maken. Deze conservatieve houding is juist haar kracht. In Nederland regeerde Ruud Lubbers van het CDA (1982-1994), in het Verenigd Koninkrijk de ijzeren dame Margaret Thatcher (1979-1990) en in de Verenigde Staten was zeer rechtse republikeinse Ronald Reagan (1980-1988) president. Deze sterke conservatieve leiders hebben met hun no nonense kapitalisme (achteraf gezien) de maatschappij uit het slop getrokken.
De historische waterman- en vissentijdperken hebben overeenkomsten. Beiden begonnen revolutionair: waterman met de Franse revolutie en vissen met de roerige zestiger jaren. In beiden kwam er na de explosie van ram de ontnuchtering van stier. Net als velen de dictatuur van Napoleon als het verraad van de Franse revolutie beschouwden, was progressief Nederland zwaar teleurgesteld over de tachtiger jaren. Men sprak over de verloren generatie, de generatie nix of de patatgeneratie. Hoewel de idealen van de jaren zestig (ram) waren verdwenen in de grote ontnuchtering van stier, gaat stier toch standvastig door met de nieuwe ingeslagen weg van ram. Stier gaat wat ram heeft gezaaid concreet vormgeven. De ramenergie ebde weg maar stier wist de idealen te consolideren in de democratiseringsprocessen. In Europa werden in 1979 de eerste directe verkiezingen gehouden voor het Europese Parlement. In Nederland kreeg de burger voor het eerst inspraak in de besluitvorming. In de stadsvernieuwing en infrastructurele projecten kon de burger zijn stem laten horen met de inspraak. In bedrijven kreeg de inspraak vorm met de ondernemingsraden, op de universiteiten kwamen de universiteitsraden, in gemeenten de stadsdeelraden. De idealen van de emancipatie werden concreet met de wet-gelijke-behandeling. De democratisering leidde tot een bestuurlijke (stier) openheid en decentralisatie. De transparantie en democratisering van de macht zijn het werk van waterman die de dictatuur verafschuwt. Het is interessant dat de openheid en decentralisatie ook de kracht van het internet (tweelingen) zou gaan worden. Toekomstvoorspellers verwachten ook dat de waterstofrevolutie (in leeuw?) als een open en decentraal netwerk de burger onafhankelijk gaat maken wat betreft zijn energie. Naast de democratisering pakte stier ook de milieuproblematiek concreet aan. Er kwamen wetten ten aanzien van geluidshinder, afvalstoffen, isolatie van gebouwen, gescheiden afvalinname en de beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen. Met deze concrete daden konden de idealen van ram wortel schieten.

In de maatschappij ging het vrijheidsideaal van de zestiger jaren zich in stier aarden. Stier vindt het hierbij belangrijk dat je als hippie onafhankelijk bent van anderen. De drang van het zelf doen, omdat niemand anders het voor je doet, zien we terug in de punkers, krakers en de yuppen. Beiden bouwden zelf iets op. Voor de kraker was dat een autonoom pand, voor de yup een eenmansbedrijf. Beiden voerden op eigen kracht. Stier bracht ons het do-it-yourself-principe.
Stier houdt van het gewone: huisje-boompje-beestje. Sinds de opkomst van het stierprincipe in 1972 is dit in de woningbouw zichtbaar in de vertrutting en de verdorping van steden. Nieuwe uitbreidingswijken werden niet meer als grootschalige wijken tegen de bestaande stad gepland maar decentraal als dorpen in het platteland. Purmerend, Zoetermeer en Almere zijn met hun woonerven, geveltuinen, wipkippen, bussluizen, verkeersdrempels het toonbeeld van de stier doe-maar-gewoon mentaliteit.

Stier is het teken van je bezittingen zoals je eigen huis. Het huis wordt steeds meer het veilige toevluchtsoord in een wereld waar de onzekerheid alleen maar toeneemt. Mensen proberen in hun huis een droomachtige sfeer (vissen) te creëren om te kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid. Dit wordt een belangrijk aspect van het historische vissentijdperk. In het generatieve stiertijdperk werd het huisbezit weer belangrijk. Krakers vochten voor het woonrecht wat leidde tot de stadsvernieuwing (stier als concrete bouwer).

Stier vormt de energie van ram om in het potentiële vermogen van de onbewegelijke massa. Stier bouwt een piramide die door niemand van zijn plaats te krijgen is. Dat is de kracht van stier. De koppige stier kan door haar onverzettelijkheid om niet af te wijken van de ingeslagen weg van ram de oogst binnenhalen. Ram zaait, een stier beheert en verzorgt het land en oogst. Stier overwint altijd op de oude cyclus. In dit geval is dit waterman. Stier zou gaan overwinnen op ideologische strijd van de Koude Oorlog.

In het oosten kwam er hulp uit onverwachte hoek: van het christendom (vissen) zelf. Toen Johannes Paulus II in 1979 Polen bezocht was dit een ware zegetocht. Gesterkt door deze steun brak er in Polen in 1980 een opstand uit in Gdansk. Lech Walesa stichtte de vrije vakbond Solidariteit die in 1981 tien miljoen leden telde. Het Poolse regime verbood de vakbond en de Roomse kerk werd het enige toevluchtsoord en hét verzetssymbool. Het antwoord van broeder Rusland was deze keer gematigd. In 1985 kwam er een keerpunt in het denken in de Sovjet-Unie toen Michael Gorbatsjov aan de macht kwam. Voor zijn land wilde hij perestrojka (modernisering) en glasnost (openheid). De stieroverwinning kwam in 1989 toen de Berlijnse muur viel, wat het einde betekende van de Koude Oorlog. De koppige stierpolitiek van Reagan, Thatcher en Lubbers had de overwinning mogelijk gemaakt. Eindelijk kregen ook de Oost-Europeanen hun vrijheid. De vereniging van een vredelievend Europa (vissen) kon beginnen.

In het generatieve stiertijdperk leerde Europa weer op eigen benen te staan: Europa werd onafhankelijk (stier) van Moskou en Washington, onafhankelijker van de olie uit het Midden-Oosten en vooral economisch sterker. De economische saneringen gingen eind jaren tachtig hun vruchten afwerpen met het economisch herstel. De sterke stier overwint alles.
Stier is zacht en gemoedelijk. Je moet het wel heel bont maken om haar boos te krijgen. Zolang de zekerheden van stier niet worden aangetast blijft zij rustig. Maar toen Saddam Hoessein in 1990 Koeweit was binnengevallen en de zekerheden van het Westen bedreigde (goedkope olie) werkte dit als een rode lap. Als de kolossale stier op hol slaat kan je beter rennen voor je leven. Saddam had een enorme blunder begaan. Hij dacht dat het vredelievende Westen dit wel zou pikken. Maar de razende stier versloeg het Irakese leger verpletterend in de Eerste Golfoorlog in 1991.

Nieuwmarktrellen

De roep om vrede en een eerlijke samenleving verharde in het stiertijdperk. Het vrouwelijke van stier is negatiever dan de positieve mannelijke ram.

Met stier was de wereld nog simpel. Kapitalisme was goed, communisme was slecht. Reagan noemde de Sovjet-Unie een een Evil Empire. De kracht van stier is haar simpele denken en haar zelfstandigheid. Politici en vredesactivisten konden in de tachtiger jaren met simpele leuzen nog een sterke vuist maken. In het generatieve tweelingentijdperk (1995-2010) verloor de wereld haar kinderlijke simpelheid. Gespletenheid (tweelingen) in het denken kwam er voor terug. De vredesbeweging versplinterde in tientallen protestbewegingen; samengevat in de antiglobalisten. Zij missen de kracht van stier. De simpele boodschap zoals ‘stop de neutronenbom’ bestaat niet meer. Ook politici zouden met de opportunistische tweelingen alle kanten op gaan waaien. De Tweede Golfoorlog (bevrijding Irak in 2003) verdeelde Europa in twee kampen: Rusland, Frankrijk, België en Duitsland waren tegen, de rest was voor. Ook een krachtige aanpak van de oorlog in voormalig Joegoslavië was ver te zoeken. Aan de ene kant streefde de Europese Unie naar vrede (vissen). Deze zachte (vissen) aanpak was niet daadkrachtig. Vissen is geen held, eerder een lafaard die vlucht voor geweld, maar vissen bood wel hulp aan de slachtoffers. Aan de andere kant van de aanpak van het Joegoslavië-probleem zien we de utopische waterman die onwrikbaar gelooft in multi-etnische staten waar het verstand, vrijheid en gelijkheid moeten zegevieren op het irrationele gevoel (vissen) van rassenhaat.

In stier was alles nog in rust; de duffe jaren tachtig. Met tweelingen stak er een frisse wind op. Tweelingen houdt van verandering. Alles kwam sinds begin van de jaren negentig in beweging. In een mensenleven komt de tweelingenfase overeen met de pubertijd; de tijd waarin er zoveel verandert.

Tweelingen houdt van oppervlakkige communicatie, de laatste roddel: kortom de informatiemaatschappij. Er bestaat geen betere uitvinding voor tweelingen dan de mobiele telefoon. De bewegelijke tweelingen is snel verveeld, dus moet er weer een nieuw melodietje, een nieuw frontje of een nieuw model komen. Het moet geavanceerd en hi-tech zijn en geluid en licht geven. Welkom in de kermis van tweelingen.

Door de opmars van computers, internet en mobiele telefonie kwam er een nieuw economisch elan. De nerveuze tweelingen bracht dynamiek in het leven met de 24-uurs economie. Op economisch gebied zette het Liberalisme - dat in het voorgaande generatieve tweelingentijdperk was ontstaan - opnieuw de toon. Zelfs de Partij van de Arbeid streefde naar meer economische vrijheid en vrije concurrentie. De arbeids– en goederenmarkt dienden zoveel mogelijk vrij te zijn van regels en belastingen. De overheid trok zich sterk terug. De vrije markt moest het werk doen. Overheidsinstellingen zoals de spoorwegen, telefoon- en energiebedrijven werden in rap tempo geprivatiseerd. Ook in ziekenhuizen, gevangenissen, gemeentelijke diensten, scholen en universiteiten werd het marktdenken ingevoerd. De belemmeringen van de Europese binnengrenzen verdwenen en de invoering van de euro moest de Europese handel verder stimuleren. De pubertijd is een tijd van optimisme en snelle groei. Tweelingen liet de economie tussen 1990 en 2001 spectaculair groeien. Het optimisme reikte tot aan de hemel. Toen in 2000 de Duitse UMTS-frequenties voor een nieuwe generatie mobiele telefoons werden geveild was het optimisme zo enorm groot dat de telefoonmaatschappijen zich voor vele miljarden marken in de schulden staken.

Tweelingen gaf de popcultuur welke was begonnen in ram een nieuwe impuls met de dance en rap. Omdat tweelingen praat als brugman is rapmuziek een typisch verschijnsel van de tijdgeest. En in de dance vinden typische vissenkenmerken zoals drugs, seks, escapisme en trance er een plaats. Vissen en tweelingen kunnen goed imiteren en kopiëren. In de housemuziek is het kopiëren van muziekstukjes (sample) verheven tot muziek maken. De popcultuur komt in tweelingen in de pubertijd. Seks, drugs en rock-’n-roll zijn populair. Opeens kleedt iedereen zich als een popidool. Tattoos, piercings, geverfde haren, opvallende kleren met glitter en glamour zijn normaal geworden in het straatbeeld. De modebewuste tweelingen doet mee aan elke rage. Ook de seks en drugs welke zo verbonden zijn met vissen wordt onweerstaanbaar voor de jeugd. Jonge meisjes lopen in uitdagende naveltruitjes. Een grote hoerigheid bedwelmt de jongeren. In rapvideos zien vrouwen er uit als bimbo’s en mannen als pooiers. De groei van het internet was vooral te danken aan de sekssites. Porno is zo langzamerhand een geaccepteerd cultureel verschijnsel. Ook de zelfkant van vissen wordt in tweelingen een trendy lifestyle. Pubers lopen er bij als zwervers met gescheurde jeans en verwarde haarcoupe en filmsterren verschijnen op de Oscaruitreiking in een nonchalant T-shirtje. Tweelingen maakt het kwaad van vissen onweerstaanbaar sexy.

Tweelingen is een tijd van plezier. Daar was ook alle reden toe. De economie zat in het begin van het tweelingentijdperk enorm in de lift. Met de val van de muur in 1989 was de dreiging van de derde wereldoorlog definitief verdwenen, de apartheid in Zuid-Afrika was opgeheven en Saddam Hoessein was enorm op zijn nummer gezet. We namen het er van: minder werken, eerder stoppen met de VUT, lekker funshoppen, veel met vakantie, een facelift en een nieuwe trendy keuken. Geen geëngageerd intellectueel gefilosofeer over utopieën, ideologieën, politiek, psychologie en abstracte zaken. Tweelingen klets gewoon lekker met de buren. Maar de informatie-overdracht is in tweelingen wel oppervlakkig. Tweelingen is geïnteresseerd in het alledaagse, de laatste roddel. Het chatten op internet is één en al oppervlakkigheid. Jongeren gebruiken hun mobieltje ‘gewoon voor de lol’. Vluchtige informatie zoals aandelenkoersen, fileleed en het weer hebben een plaats gekregen in het nieuws. Mensen smullen van soaps en reality-televisie. Voyeuristisch naar Big Brother kijken en een SMSje sturen wie er uit moet. De flexibele tweelingen is creatief met taal. Hij maakt gewoon een nieuwe taal zoals de turbotaal of de SMS-taal waarin het Engels verweven wordt met het Nederlands. Naast praten doet tweelingen het liefst tien dingen tegelijk. Alles ff snel, snel, snel en altijd druk, druk, druk. Business on command, jobhoppen, alles moet panklaar zijn. De keerzijde van de zapcultuur is de onrust (tweelingen) wat zich uit in de stress en burnout.

Gangsta rapper

In tweelingen leerde we het kwaad van vissen: de onderbuikgevoelens met seks, geweld drugs. In tweelingen is het nog redelijk onschuldig, maar dit zal in het historische vissentijdperk naar een climax groeien.

Het snelle en alledaagse is zichtbaar in de hype's; de waan van de dag. In 1997 moest Bill Clinton in een mediaspektakel zijn seksuele avances met Monica Lewinsky in alle smakeloze details opbiechten. Roddelnicht tweelingen smulde ervan. Ook genoot tweelingen van de ruzies en politiek gestuntel van de LPF in het eerste kabinet Balkende, verder was er de soap van Magerita-gate en heel Nederland kent nu de kalverliefde van Mabel Wisse Smit. Een andere hype was de aandelengekte rond de millenniumwisseling. De grootste media hype is de terroristische aanslagen op het World Trade Center in 2001. Iedereen liet zich compleet gek maken. Tweelingen werd in zijn hart getroffen; de jetset maatschappij, de vrije economie, het vliegverkeer en het wereldhandelscentrum.

Stier had het oude (waterman) overwonnen met de val van de Muur. In tweelingen komt altijd de doorbraak van de nieuwe tijd: de postmoderne tijd. Waterman moest plaats maken voor vissen. Wim Kok schudde zijn ideologische (waterman) veren af. In tweelingen begint de virtuele wereld van vissen echt: steeds meer mensen vluchten in de droomwereld van film, games, televisie en internet. Vissen sluipt zo ongemerkt ons leven binnen. De wereld van de illusie (vissen) is zó verslavend (vissen).

In de postmoderne tijd laat de mens zich bedwelmen (vissen) door het kapitalisme. Tweelingen is altijd een inprentingstijd. Hij wil het nieuwe leren. Tweelingen leert ons het kapitalisme: hebben, hebben, hebben. Het kapitalisme programmeert (tweelingen) ons brein. Het kapitalisme dringt in alle lagen van onze cultuur door. De sport, onderwijs, gezondheidszorg, kunst, wetenschap zijn tegenwoordig nergens meer zonder het geld van sponsors. Tweelingen maakt het kapitalisme interactief en trendy waardoor de consumptiemaatschappij met haar graaicultuur onweerstaanbaar wordt. Kinderen willen dure merkkleding en spelcomputers, elke twee jaar moet de televisie, computer en fototoestel vervangen worden en het mobiele telefoontje is ondertussen zo'n beetje onafscheidelijk geworden van de moderne mens. We willen steeds meer consumeren. Vooral omdat tweelingen het leuk maakt.
Tweelingen leert de virtuele vissenwereld spelenderwijs. Tweelingen maakt het zo leuk en dynamisch dat we de virtuele wereld van vissen met zijn seks, drugs en rock-’n-roll willen leren. Zelfs ouderen kochten mobieltjes en computers. En ondertussen bedwelmt (vissen) het kapitalisme ons. De verlichte vissen weet dat het kapitalisme slecht is. Maar de zwakke vissen trapt in de grote mindfuck. Want hoeveel kwaad richt het kapitalisme wel niet aan? Moeder aarde houdt het niet lang meer vol. Puber tweelingen is nog jong en moet zich nog werkelijk bewust van worden van het goed en kwaad.

In ram ontwaakte de goede kant van vissen met de hippies. Met liefde en vergeving wilden zij de wereld verbeteren. In stier kwam het kwaad aan de beurt. De opkomst van extreem rechts, het voetbalvandalisme, de kleine criminaliteit, de ontucht en het zinloze geweld zagen het licht in de tachtiger jaren. Mensen gingen het kwaad in zichzelf, de onderbuikgevoelens, uiten in de wereld. In tweelingen wordt het allemaal complexer. Aan de ene kant richten mensen zich op het kwaad (kapitalisme, egoïsme, seks, drugs en rock-’n-roll) en aan de andere kant zijn diezelfde mensen bezig met yoga, meditatie en werken misschien als vrijwilliger voor een humanitaire organisatie. Iemand kan al zijn glas en papier trouw in de daarvoor bestemde bakken deponeren maar ondertussen wel vier keer per jaar met het milieuvervuilende vliegtuig op vakantie gaan. Tweelingen maakt het goed en kwaad ingewikkeld.

Het historische vissentijdperk is een retrotijd van het culturele vissentijdperk; het christendom. In de postmoderne tijd gaan we 2000 jaar christendom herbeleven. Het begin van het historische vissentijdperk in 1965 komt overeen met de geboorte van Christus. En het generatieve tweelingentijdperk is vergelijkbaar met het historische tweelingentijdperk (340-520). In deze tijd gleed Europa af naar de Middeleeuwen (500-1500). En deze lijken in het generatieve tweelingentijdperk terug te komen. Bush jr. spreekt over de as van het kwaad en strijdt als bekeert christen een heilige oorlog tegen de fundamentele islamieten. In het historische tweelingentijdperk kwamen culturen met elkaar in contact door de Grote Volksverhuizingen (350-500). De flexibele tweelingen is nieuwsgierig naar de buren waardoor culturen in tweelingen altijd vermengen. Ook in het generatieve tweelingentijdperk is er zo’n cultuurvermenging. Aan de ene kant zoeken we zelf het vreemde op. Liefst met een korte vliegvakantie, want tweelingen is snel en luchtig, naar een exotisch oord om in contact te komen met andere culturen. Aan de andere kant komt de vreemdeling (vissen) naar ons toe als gastarbeiders, asielzoeker of illegale. Op deze manier komen we in contact met andere culturen: de essentie van tweelingen. Sinds het generatieve tweelingentijdperk spreken we dan ook over de multiculturele samenleving.
Door de groeistuipen vindt er in tweelingen altijd een splitsing plaats. In het ram- en stiertijdperk was het volk mede dankzij het nationalisme min of meer nog één. We spraken allemaal algemeen beschaafd Nederlands (dat heette toen nog zo), keken naar dezelfde televisieprogramma’s, hadden op zondag vrij en de inkomens waren redelijk gelijk. De maatschappij was saamhorig en redelijk uniform. In tweelingen vertakt de maatschappij zich. Er zijn nu tientallen televisienetten, er zijn vele vormen van vrijetijdsbesteding, de werktijden zijn flexibeler en autochtonen zijn in sommige wijken in de minderheid. Topmanagers weten niet meer wat saamhorigheid is en verrijken zichzelf buitensporig. Door de groeiende inkomensverschillen ontstaat een tweedeling in de maatschappij: de armen en de rijken, the have en have nots. Er zijn natuurlijk in alle maatschappijen armen en rijken maar het verschil tussen arm en rijk wordt in tweelingen snel groter en de aandacht wordt er nu ook sterker op gevestigd. Een andere tweedeling is de Europese tweedeling van het rijke Westen en het arme Oosten. In dit verband wordt er binnen de Europese Unie gesproken over het Europa met twee snelheden. En op een nog grotere schaal wordt de Derde Wereld steeds armer en het Westen steeds rijker. Ik vermoed dat deze tweedeling een rol gaat spelen in de aanstaande revolutie van het culturele watermantijdperk.

In tweelingen sloeg de maatschappij volledig op hol. Er was een gekte losgebarsten en tweelingen vindt dit geweldig. Maar hierdoor raken de mensen hun identiteit kwijt. Jongeren hebben het tegenwoordig moeilijk. Ze moeten vroeg presteren, bewuste keuzes maken en leven in een postmoderne echtscheidingscultuur. Ook de tweede en derde generatie buitenlanders hebben het moeilijk. Wat is je afkomst, wie ben je? Ben je Turk, Marokkaan, Europeaan of Nederlander? In het generatieve kreefttijdperk (2010-2025) moeten we opnieuw onze identiteit vinden. Hiermee zijn we al begonnen omdat het kreeftprincipe al in de lente van 2002 begon. Kreeft zoekt haar identiteit in het verleden: het historische watermantijdperk. Het vrijheidsideaal van waterman combineert kreeft met wat tweelingen heeft geleerd: de postmoderne vissenmaatschappij. Kreeft gaat het postmodernisme inkapselen in de democratische rechtsstaat van waterman. Kreeft gaat een nieuwe (volks)identiteit vormen uit waterman (vrijheid en democratie) en vissen (eindtijd van het christendom). We zijn moderne christenen. Dat is onze identiteit.

Tweelingen wilde het nieuwe (vissen) leren. Kreeft draait de klok juist terug. Kreeft kijkt achteruit, naar de afkomst. Ons verleden is het historische watermantijdperk. Een belangrijke uiting van waterman was het nationalisme. Hierin komt het broederschap van waterman tot uiting. Met kreeft komt het nationalisme weer terug. Nederland is zijn identiteit kwijtgeraakt met de multiculturele samenleving, de invoering van de euro, het verdwijnen van de Europese landsgrenzen en de opkomst van het Engels in onze taal. Fokker is niet meer en onze nationale trots en onze KLM is in Franse handen. Ook de afschaffing van de dienstplicht was niet goed voor het Nederland-gevoel. Kreeft gaat ons bezielen met een nieuw nationalisme.

Kreeft vindt dat vroeger alles beter was. Ze zoekt betrouwbare iconen uit het verleden waar we onze verloren identiteit aan kunnen ophangen. Tweelingen noemt dit retro. Er gaat een ware nostalgiegolf over Nederland. Huizen in dertiger-jaren-stijl, televisieprogramma’s met beelden uit de oude doos en nieuwe films met oude jeugdhelden. Alles gezellig, knus, romantisch en nostalgisch. Het dialect komt weer helemaal terug, er is een hang naar die ‘goede jaren vijftig’ toen Nederland nog braaf en gezellig (kreeft) was en wellicht worden oude Hollandse gerechten, folklore en klederdracht weer populair. En het koningshuis is natuurlijk het supericoon waar kreeft zo’n behoefte aan heeft.

De afkomst van elk mens is op de eerste plaats zijn eigen familie. Op het maatschappelijke vlak ontlenen mensen hun identiteit aan de natie: Leefbaar Nederland. Kreeft bakent de identiteit van de natie opnieuw af. Zij bepaalt wie tot het volk hoort en wie niet. Turken, Surinamers, Marokkanen, Hollanders, het maakt niet uit. Kreeft gaat alle in Nederland wonende vreemdelingen integreren. De multiculturele samenleving van tweelingen wordt in kreeft één familie. De interactieve tweelingen was juist zo geïnteresseerd in de buurman. Kreeft sluit haar grenzen – ze laat geen vreemdeling meer binnen – zodat zij de volksidentiteit kan afbakenen en het volk kan kneden tot één familie. Eigen volk eerst.

Het nationalisme zal een Europese component krijgen omdat we nu in het historische vissentijdperk zitten. Vissen is holistisch en ziet de eenheid van alles in. Er zal een soort Europees Nationalisme ontstaan. Duitsers, Engelsen, Spanjaarden, Fransen, Denen, het maakt niet uit, ze horen gewoon bij onze Europese christelijke familie. Het ideaal van één broederlijk christelijk Europa van Karel de Grote zal nu dichterbij zijn dan ooit. We hebben samen in de 2000 jaar geschiedenis zoveel meegemaakt dat we ons bewust worden (vissen) dat we één grote familie (kreeft) zijn. De binnengrenzen in de Europese Unie verdwijnen maar de buitengrenzen van het fort Europa worden sterker. Kreeft is zacht van binnen maar hard van buiten.
Het gereedschap van de behoudende kreeft zijn de normen en waarden. Deze waren we met de opportunistische tweelingen die met alle winden meewaait kwijtgeraakt. De discussie over normen en waarden is volop losgebarsten met het tweede kabinet Balkende. Dit is begrijpelijk als je bedenkt dat het kreeftprincipe al in de lente van 2002 begon. De waarde van vrije meningsuiting is een hoog goed. Maar hoe ver mag je gaan? Mag je iemand verrot schelden? En al dat geweld en die seks op televisie is moeder kreeft een doorn in het oog. Door het opnieuw formuleren van de normen en waarden kunnen we onze identiteit weer afbakenen.

Kreeft is een teer poppetje. Ze zoekt veiligheid bij haar familie. De fundamentele islam ervaart kreeft als een grote bedreiging. Kreeft wordt bang en trekt zich terug in haar schulp. De angst zal het familiegevoel opwekken. Maar er zal meer voor nodig zijn. In een welvarende maatschappij waar het de mensen goed gaat, is het saamhorigheidsgevoel meestal ver te zoeken. Hierom is er in kreeft vaak een lange economische crisis met armoede en emotionele narigheid nodig. Als mensen dezelfde ellende meemaken krijgen ze een emotionele band met elkaar. Samen afzien, pijn lijden, angst hebben, samen de emotie doorleven versterkt de familieband. Het collectief rouwen zoals tijdens het afscheid van André Hazes is typisch voor kreeft. Een andere perfecte aanjager voor het volksgevoel is een grote waternoodsramp (kreeft is een waterteken).

In het generatieve ramtijdperk waren er enkele vrijheidsstrijders die vochten voor emancipatie en meer democratie. In stier werd de ramenergie concreet gemaakt met wetgeving ten aanzien van gelijke behandeling en inspraak. In tweelingen drong de democratisering door in de alledaagse omgangsvormen. Mensen gingen respect op straat eisen. Gelijkheid voor de wet (stier) werd gelijkheid in het maatschappelijke verkeer (tweelingen). Als een opstandige puber eist de mondige burger zijn rechten alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Maar niet iedereen kan zo goed onderhandelen als tweelingen. In kreeft gaat ook de grote onderdrukte volksmassa haar rechten opeisen. De mensen in de achterstandwijken komen aan de beurt. Zij pikken die rotzooi in hun beurt niet langer. Ze eisen een harde aanpak van drugsoverlast en de illegalen. Kreeft is niet zo rap van de tongriem maar denkt met haar gevoel: de politiek belazert het gewone volk altijd, de euro is de gulden, de gewone mensen hebben het al zwaar genoeg en de buitenlanders zijn gevaarlijk. Laat de doodstraf maar terugkomen. Populistische partijen zoals de LPF en het Vlaams Belang en de commerciële omroepen vertolken de populistische anti-institutionalistische kreeftgevoelens waarin het verstand plaats moet maken voor het (onderbuik)gevoel.

Het voelen wordt ook belangrijk in de integratie. Gewone zaken als je aan de wet houden, voor jezelf en voor anderen zorgen en Nederlands spreken zijn niet genoeg. Kreeft wil dat iedereen zich loyaal voelt aan Nederland en er zich thuis voelt. Kreeft is het teken van huis en haard. Kreeft wil een warm, knus nestje bouwen waar je je veilig voelt. Het ‘thuis voelen’ is een nieuw thema. Veel inwoners van Nederland zijn vervreemd (vissen). Veel moslims hebben moeite met de vrije seksuele moraal en de tolerantie ten opzichte van homo’s. De homo’s en feministen voelen zich weer door de islamieten bedreigd. Ook de ‘oude’ Hollanders voelen zich in hun eigen wijken niet meer thuis omdat de immigranten hun wijk hebben overgenomen. Zelfs in rijke dorpen als Wassenaar zijn de autochtonen bang dat hun dorp dezelfde problemen te wachten staat. Pim Fortuyn sprak in dit verband over een ‘ontheemde natie’. Is Nederland nog wel dat leuke rijke tolerante land? Kreeft gaat alle Nederlanders dwingen om zich emotioneel te binden aan Nederland. Wie dit weigert stoot kreeft uit haar huisje. Jan Marijnssen deed migranten die zich niet willen conformeren aan onze regels en wetten ‘het dringende advies: zoek een land waar u zich wel thuisvoelt’ (weblog mei 1994). Kreeft gaat alle Nederlanders op een zachte maar toch dwingende manier integreren tot één familie. De mensen die niet tegen het bemoederende kleinburgerlijke nostalgische van kreeft kunnen zullen emigreren. De overblijvers gaat kreeft bezielen met een nieuw Nederlands familiegevoel.

Familiebanden bieden identiteit en veiligheid. Maar het is soms ook beknellend. Kreeft is het teken van de dressuur. De preutse kreeft zal de vrijheden van de seksuele revolutie aan banden leggen. De Aids-epidemie zal de mensheid in grote delen van de wereld hiertoe ook wel dwingen. Ook het vele geweld en het grove taalgebruik schrikt kreeft af. Mensen krijgen genoeg van de overdosis bloot op de televisie. Het lijdt tot allerlei perversies, zoals die van Marc Dutroux. En langzaam bereikt de maatschappij een grens met het zinloze geweld. Het wordt weer tijd voor dressuur en censuur. De identificatieplicht juicht kreeft alleen maar toe. Jongeren zullen vrijwillig gaan matigen met seks en een nieuwe seksuele moraal ontwikkelen. Het woord van de paus wordt weer serieus genomen en de media zal met zelfcensuur geweld en seks gaan weren.

In ram zagen enkele hippies het licht. Ze vochten voor peace and love. In kreeft zal datgene waar ram voor heeft gevochten gemeengoed worden. Het hele volk wordt een hippie. Maar wel een heel conservatieve (kreeft). De nieuwe spiritualiteit dringt nu door in alle lagen van de bevolking. De new age zal zijn speelsheid en oppervlakkigheid van tweelingen verliezen en meer bezieling krijgen. Kreeft gaat de nieuwe spiritualiteit versmelten met het christendom. We zijn moderne christenen. Het geloof in Jezus Christus zal herleven, de kerken stromen weer vol en de Nieuw Katholieken zullen opstaan. De nieuwe generatie staat weer onbevangen tegenover de Kerk waar juist de babyboomgeneratie zich van afgekeerd had. De tijd dat Nederland zich tegen de gevestigde religie verzette en men zich rancuneus en met walging afkeerde van regels en voorschriften rond Kerk en geloof, ligt achter ons. Er is weer ruimte ontstaan voor fantasie, wonderen en mystiek. Het wordt in ieder geval een interessante tijd. In new age kringen wordt de Verlosser verwacht in 2012.

Tussen 2010 en 2025 staat de tijdgeest op drie niveaus in een waterteken: op het generatieve, historische en culturele niveau (kreeft, schorpioen en vissen zijn watertekens). Water staat voor het gevoel, de fantasie, het geloof, het irrationele en het bewustzijn. Kreeft gaat de wereld hertoveren. Het rationele van waterman wordt als te leeg en te koel ervaren. Het volk gaat weer zoeken naar wonderen, magie en religie. Stille tochten, Harry Potter en fantasy-films als Lord of the Rings voorzien in deze behoefte.

Hollanders in de Europese Unie

Twee Zeeuwen in het Europese parlement. In kreeft gaan we op zoek naar onze identiteit (ziel).

Kreeft maakt de wetenschap van waterman magisch. Kreeft fantaseert over de eerste gekloonde supermens en huivert over robots die de wereld gaan overnemen. Met gentechnologie, bionische lichaamsdelen en microchips als implantaten gaan we ziektes en degeneratie bestrijden. In kreeft gaan we ons bewustzijn (vissen) verbinden met de techniek van waterman. We accepteren dat we zelf een robotmens worden. Dankzij de wetenschap van waterman krijgen we controle over ons lot (vissen). Steeds meer zal de mens zelf bepalen wanneer hij dood wil. En dat bevalt waterman wel, die de mens zelf centraal zet. Aan de ene kant spelen we zo zelf voor God en hebben we God niet meer nodig. Maar aan de andere kant is het leven toch meer dan een wiskundige formule. Is de wetenschap zelf niet magisch? En zo verliest de techniek de oppervlakkigheid van tweelingen en krijgt het in kreeft betekenis en diepgang.

De processen die tweelingen en kreeft in gang hebben gezet zullen in het generatieve leeuwtijdperk (2025-2040) een grote bloeitijd doormaken. Kreeft stelt de Europese identiteit vast en leeuw zal de nieuwe familie in al haar glorie laten stralen. Leeuw toont het historische vissentijdperk als laatste fase van het culturele vissentijdperk in al haar pracht (leeuw). Leeuw is na ram het tweede vuurteken. In ram werd het historische vissentijdperk geboren met de flower power. Met de ervaringen van vier generatieve tijdperken verder wordt de love and peace in leeuw volwassen. Het wordt waardig en majestueus. In leeuw staat er sterke charismatische leider op. Dit wordt een echte vissenkoning; zacht, gevoelig, vol mededogen en barmhartig. Hij zal de mensheid bewust maken van het goed en kwaad. Deze Christusachtige koning zal vele mensen aanspreken. Het zal een vreugdevolle warme tijd worden. De economie zal weer sterk aantrekken en gaan bloeien. Het gevaar van de islam zal door de dominante leeuw afnemen. Vanaf nu gaat het christendom weer met succes in de 'tegenaanval'.

Jeroen Visbeek, juli 2007

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022