enveloppe icoon facebook zoeken

Tarot Reisgids voor dwazen

Dit toegankelijke boek geeft je de handvatten om bewuster jouw reis te vervolgen. Lees meer …

boekomslag Tarot reisgids voor dwazen

Met het Tijdgeestmodel duidt Jeroen Visbeek de geest van de tijd met behulp van de precessiekalender en het Dierenriemmodel. Uit het Tijdgeestmodel volgen cycli (met jaartallen) voor beschavingen met tijdperken van 2000, 180 en 15 jaar. Over het Tijdgeestmodel schrijft Jeroen boeken, artikelen en een blog. Het model presenteert hij in lezingen, radioprogramma's en eigen video's.

Eindelijk volwassen
poetin macron tafel

De Franse president Macron (rechts) in gesprek met collega Poetin in het Kremlin op 7 februari 2022. Poetin houdt grote afstand uit angst voor corona. Macron weigerde zich te houden aan de coronamaatregelen van het Kremlin. Die zouden volgens Macrons adviseurs bedoeld kunnen zijn om beslag te leggen op het dna van de Franse president. Vandaar de absurdistische afstand tussen de twee kemphanen.

Het Vissentijdperk (1960-2140) bereikte in 2020 de volwassenheid in het 15-jarige Leeuwtijdperk (2020-2035). De volwassen Vissen moet goed en kwaad zien te verenigen en leren omgaan met alle consequenties van het moreel handelen. Met een schok is dit is zeer actueel geworden door het machtsvertoon van de Russische beer.

Vladimir Poetin handelt als een typische Leeuw. Leo neemt wat hij tot het zijne beschouwt: goed- of kwaadschiks. Het doel van Leeuw: het huwelijk sluiten en het stichten van een familie. Poetin verovert met een gecalculeerde gok het land dat hij rekent tot zijn familie. Dat deed Karel de Grote ook in het historische Leeuwtijdperk met bloedige kruistochten tegen de Saksen. Net als Karel de Grote geven de Russen ons een demonstratie van pure machtspolitiek.

Leeuw is na Ram het tweede Vuurteken. Het Vuur geeft een impuls aan het postmodernisme van Vissen. In het 15-jarige Ramtijdperk (1960-1975) werd het idee van een vredelievende en rechtvaardige wereld geboren. De samenleving pacificeerde en feminiseerde. Met een kinderlijke onschuld demonstreerde de jeugd tegen de Vietnamoorlog en later tegen de kruisrakketten. Na de val van de Berlijnse muur dachten we dat elk land zich snel zou ontwikkelen naar een democratische rechtsstaat. De ingezette globalisering was goed want meer handel verkleint de kans op oorlog. Vrede in Europa leek vanzelfsprekend en dus werd het tijd voor excuses over onze rol in de slavernij en het kolonialisme. Ons afgeslankte leger degradeerde tot een vredeskorps van de VN en de soldaten stuurden we naar een diversiteitscursus. In al onze naïviteit lieten we ons totaal verrassen door Vlad Poetin. Nu moeten met een meer realistish beleid gaan strijden voor een vreedzame wereld.

Vissen onderzoekt alle emoties van goed en kwaad en moet ze terugbrengen naar God. Wij in het Westen vinden dat we aan de goede kant van de geschiedenis staan, en Poetin is in onze ogen de personificatie van het kwaad. Maar om tot een duurzame vrede te komen moet Vissen alle relaties tussen goed en kwaad doorleven. Dit begint bij het begrijpen van de motieven van de ‘vijand’ (Vissen moet beseffen dat de vijand in jezelf zit). Dus wat bezielt de president van Rusland?

De verovering van Oekraïne past in Poetins plan voor de restauratie van het Russische tsarenrijk. Hiervoor kwam Poetin in 2011 met het voorstel voor een Euraziatische Unie. Een soort Europese Unie voor ex-Sovjetstaten waarvan behalve Rusland ook Kazachstan, Armenië, Wit-Rusland, Oekraïne en andere voormalige Sovjet-republieken deel moeten uitmaken. De Euraziatische Unie is volgens Poetin gebaseerd op gedeelde waarden: patriottisme, collectivisme, solidariteit en derzjavnost – het geloof dat Rusland voorbestemd is om een grootmacht (derzjava) te zijn. Poetin vindt bovendien dat Rusland een unieke, spirituele en zelfs messianistische opdracht heeft. Kerk en Staat vormen in Rusland nog één geheel. Als een moderne tsaar ziet Poetin zichzelf als de hoeder van het nog zuivere christendom. Rusland als beschermer van de orthodox-Slavische wereld.

Het contrast met het goddeloze en geïndividualiseerde West-Europa is groot. De Russische waarden die Poetin wil verdedigen staan in schril contrast met de Westerse waarden van individuele vrijheid. Maar zijn onze waarden zaligmakend? Want: individualisme is ook eenzaamheid, het kapitalisme is amoreel, de consumptiemaatschappij voelt akelig leeg, diversiteit leidt tot identiteitsverlies. In al zijn bruutheid houdt Poetin ons een spiegel voor.

Dankzij Poetin zal West-Europa volwassen worden. Het puberale idealisme van wokisme en climate justice moet plaats maken voor meer realisme. Als volwassenen moeten we eerst onze verantwoordelijkheid nemen voor de hulpverlening (Vissen) en daarna moeten we zelfstandig worden; onafhankelijk van de NAVO en van Russisch gas. In dit Leeuwtijdperk hebben we hier tien jaar de tijd voor.

En als we zwart-wit blijven denken zal ons handelen tegen de vijand als een boemerang naar ons terugkomen, want dat is het principe van Vissen: Je ontvangt wat je geeft.

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022