enveloppe icoon facebook zoeken

Tarot Reisgids voor dwazen

Dit toegankelijke boek geeft je de handvatten om bewuster jouw reis te vervolgen. Lees meer …

boekomslag Tarot reisgids voor dwazen

Met het Tijdgeestmodel duidt Jeroen Visbeek de geest van de tijd met behulp van de precessiekalender en het Dierenriemmodel. Uit het Tijdgeestmodel volgen cycli (met jaartallen) voor beschavingen met tijdperken van 2000, 180 en 15 jaar. Over het Tijdgeestmodel schrijft Jeroen boeken, artikelen en een blog. Het model presenteert hij in lezingen, radioprogramma's en eigen video's.

Feest der zwakken

protest burgerrechten

Protest voor mensenrechten waarin verschillende minderheden elkaar vinden.

Onze postmoderne maatschappij wordt in dit Leeuwtijdperk (2020-2035) volwassen. De nieuwe samenlevingsvorm werd in de jaren zestig geboren in het Ramtijdperk. Toen streden minderheidsbewegingen voor gelijke rechten voor vrouwen, zwarten en homo’s. Hippies werden zich bewust van dader-slachtofferrelaties. Dit inzicht werd de basis voor de vredesbeweging (agressie roept oorlog op), de milieubeweging (mens vernietigt de aarde) en ontwikkelingshulp (goedmaken van kolonialisme). Na de ongekende naoorlogse welvaartsgroei en de opbouw van de verzorgingsstaat leek voor de babybommers de hemel op aarde bereikbaar. Met succes bevochten ze hun individuele vrijheid. Het gewenste gevoel van saamhorigheid vonden veel intellectuelen in het communistische gelijkheidsbeginsel. In een seculiere burgersamenleving biedt het communisme samenhang. Alleen de Kerk, het paternalisme en kapitalisme stonden nog in de weg.

Een halve eeuw later zijn we allemaal hippies geworden. De kerken stroomden leeg, we geloven in ‘iets’ maar wat dat is, is onduidelijk. De burgerrechtenbeweging is volwassen geworden met de Black Lives Matter-beweging. Foute standbeelden verdwijnen uit parken en pleinen, Zwarte Piet kan echt niet meer en excuses voor het slavernijverleden zijn in de maak. Ook de milieu-activisten hebben alles bereikt waar ze van droomden. Politici, wetenschappers en nu ook rechters dansen naar hun pijpen. CO2-vervuiling en biodiversiteit staan hoog op de agenda. De vrouwenbeweging heeft met succes de samenleving gefeminiseerd. Het paternalisme is verleden tijd. Vrouwen zijn bezig met het slechten van de laatste bastions. Vrouwelijk waarden zoals zorgzaamheid, verbinding, zachtheid verdrukken de mannelijke waarden zoals competitiedrang en agressie. Ook de homo’s hebben veel bereikt. Ik noem het homohuwelijk en -acceptatie. In hun slipstream zijn inmiddels alle mogelijke vormen van seksuele en geslachtelijke identiteiten erkend. De Kerk en de autoritaire (blanke) man zijn overwonnen. Alleen het kapitalisme houdt nog stand, maar dat lijkt een kwestie van tijd. In dit Leeuwtijdperk wordt het huwelijk gesloten tussen kapitalisme en communisme.

Deze tijd is een feest (Leeuw) van het bewustzijn (Vissen). Nu de flower power volwassen is geworden, is een beschaving nog nooit in de geschiedenis zo bewust bezig met de mechanismes van goed en fout, met het erkennen van fouten, het beschermen van minderheden, het rechtzetten van fouten en het goede willen doen in de beste traditie van het christendom. De gouden tijd voor de zwakkeren. Hun stem telt. De minderheden bepalen de richting. Het slachtofferschap (Vissen) gebruiken ze als wapen. Jezus was een slachtoffer die stierf voor onze zonden. Nu moet het seculiere - maar nog steeds wel christelijke Europa - ook boete doen van zijn zonden (kolonialisme, racisme, seksisme, klimaatverandering, geweld, onderdrukking). Een spiritueel hoogtepunt, maar bedenk wel dat Vissen de laatste levensfase is: het sterven. Alleen op je sterfbed durf je je slechtste daden onder ogen te zien, beken je schuld, toon je zwakte en vraag je om vergeving.

Europa is aan het sterven. Het wordt niet meer beter want Vissen vernietigt als laatste het teken de beschaving van het christendom. Op vele gebieden zie ik de aftakeling. Ik noem een paar opmerkelijke verschijnselen.

 • Een gezonde samenleving voedt de sterken en negeert de zwakken.
 • De massa-immigratie ondermijnt langzaam maar zeker de sociale cohesie.
 • De ‘heilige’ George Floyd wordt als een martelaar vereerd, maar hij was gewoon een misdadiger die o.a. 5 jaar in de gevangenis zat voor een gewapende overval, en er niet voor terugdeinsde een vuurwapen tegen de buik van een zwanger vrouw te zetten.
 • Het politieke middenveld loopt leeg, burgers radicaliseren, de andersdenkende wordt gedemoniseerd of geridiculiseerd.
 • Veel ouders denken dat hun kinderen het slechter zullen krijgen.
 • Europa vergrijst en de vruchtbaarheid neemt af.
 • Wetenschappers en beleidsmakers zijn in de waan dat de wereld door toedoen van de mens onleefbaar wordt.
 • Het klimaatbeleid en de energietransitie zullen de economie ernstig gaan verzwakken.
 • We zijn blind voor de zegeningen van de moderniteit: de moderne landbouw voedt de wereld, kernenergie (o.a. thoriumzout) is dé oplossing voor het energieprobleem. Maar: we stoken nog liever bossen in kolencentrales dan investeren in kernenergie. En we offeren de vruchtbaarste landbouwgronden van de wereld (Nederland) voor zonneparken en herbebossing.
 • China, Rusland en Turkije profiteren van de slappe houding van het Westen.
 • Sinds de jaren 80 is de welvaart steeds meer gebaseerd op het aangaan van meer schulden. We zijn failliet en leven op schuld.

Dit Leeuwtijdperk smaakt zoet voor de onderdrukten der aarde. Leeuw geeft de dubbele Vissen (christendom en postmoderne tijd) glans.

Natuurlijk staat de tijd niet stil. Actie is reactie. Slachtoffers teren op daders, en als de slachtoffers zegevieren, voelen de daders zich de nieuwe slachtoffers. Dan keert de strijd zich om en valt in het Maagdtijdperk de samenleving uit elkaar.

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022