enveloppe icoon facebook zoeken

Tarot Reisgids voor dwazen

Dit toegankelijke boek geeft je de handvatten om bewuster jouw reis te vervolgen. Lees meer …

boekomslag Tarot reisgids voor dwazen

Met het Tijdgeestmodel duidt Jeroen Visbeek de geest van de tijd met behulp van de precessiekalender en het Dierenriemmodel. Uit het Tijdgeestmodel volgen cycli (met jaartallen) voor beschavingen met tijdperken van 2000, 180 en 15 jaar. Over het Tijdgeestmodel schrijft Jeroen boeken, artikelen en een blog. Het model presenteert hij in lezingen, radioprogramma's en eigen video's.

Feest in Hotel California

Foto Demonstranten in Bristol gooiden 8 juni 2020 het beeld van slavenhandelaar Edward Colston in de rivier de Avon.

Demonstranten in Bristol gooiden op 8 juni 2020 het beeld van slavenhandelaar Edward Colston in de rivier de Avon. Eindelijk gerechtigheid, riepen de activisten.

Dit jaar zijn we in het Leeuwtijdperk (2020-2035) beland. Met Leeuw wordt de postmoderne Vissencultuur volwassen. Toen ik dit in mijn vorige blog beschreef als een feest, wist ik nog niets van de aardverschuiving die coronacrisis zou veroorzaken. De blijvende gevolgen worden nu langzaam duidelijk maar één ding is nu wel zeker. Er is inderdaad een nieuwe tijd aangebroken.

Het historische Vissentijdperk (1960-2140) is met Leeuw volwassen geworden. Vissen dringt zich ten volle op in ons leven. Door de rigide maatregelen worden we nu gedwongen om te leven als een kluizenaar (Vissen). Het openbare leven verstilt. Grote feesten zijn uitdrukkelijk verboden. Thuis leven we opgesloten in angst en onzekerheid. Iedereen voelt wel aan dat het niet meer wordt zoals vroeger. Vissen is een gevangene van haar illusies. De onbekommerde tijd van vrijheid en welvaart zijn voorbij. We raken opgesloten in onze wanen.

Maar ondanks de crisis zien veel groepen eindelijk hun grote gelijk.

Bij de nationalisten gaat de vlag uit. De Brexit verbleekt bij de lockdowns. ‘Grenzen dicht’ is blijkbaar toch dé oplossing voor bepaalde problemen zoals veiligheid. Ook het appél op de nationale saamhorigheid klinkt als muziek in de oren van de nationalist. De crisis legt de tekortkomingen bloot van de globalisering. We zijn voor onze veiligheid te afhankelijk geworden van het buitenland. Inderdaad een feest voor het nationalisme.

Een andere groep die de victorie kraait is de links-activisten. Hun strijd begon in de jaren zestig met een jeugdrevolte. Jongeren, vrouwen, homo’s kwamen op voor hun rechten. In Amerika streed de zwarte burgerrechtenbeweging om gelijke rechten. Na de tragische dood van George Flyod versmolten (Leeuw) al deze bewegingen tot één samengebundelde kracht. Een beeldenstorm volgde. Sommige gemeentebesturen besloten zelf om omstreden standbeelden van hun sokkel te halen. Iedereen put zich uit in hoe hij of zij wel niet deugt. Bedrijven nemen ongevraagd stelling tegen discriminatie en racisme. Witte mensen gaan door het stof en erkennen hun witte privileges. In allerijl herzag Rutte zijn mening over Zwarte Piet. De roep om excuses over het koloniale verleden en slavernij wordt steeds sterker. Dit is een hoogtepunt van de social justice war. Inderdaad een feest voor emancipatie, diversiteit en rechtvaardigheid!

Ook de machthebbers wrijven stiekem in hun handen. Met de angst voor de ziekte kunnen ze zonder veel moeite de burgerrechten inperken. China heeft zonder veel moeite Hongkong ingelijft. Leeuw wil zijn onderdanen domineren. De vanzelfsprekende vrijheden waar de babyboomers voor hebben gestreden worden beknot. Veel burgers konden niet goed omgaan met hun vrijheden. Vrijheid heeft geleid tot onbeschoftheid en egoïsme. De pers en de reguliere media zijn de spreekbuis geworden van de overheid. Weinig mensen protesteren. De machthebbers moeten er alleen voor waken dat ze niemand tegen de haren in strijken in het racismedebat. Als dat lukt worden zij geen mikpunt van de agressie (zoals in de jaren zestig wel het geval was). Koning Leeuw zal zijn wil opleggen. Inderdaad een feest voor het eerherstel van het gezag.

In de jaren zestig begon er nog iets wat we inmiddels als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen: de ongekende welvaart met de consumptiemaatschappij en de sociale voorzieningen. Deze ontwikkeling is gestoeld op steeds lagere rentes en hogere schulden. Sinds president Nixon in 1971 de goudstandaard losliet, was het geld niet meer langer gedekt door goud. De centrale banken zijn inmiddels de pinautomaten van de overheid. Door de extreem lage rente kunnen de overheden de verleiding niet weerstaan om voor nul kosten geld te lenen.

Nu we in het Leeuwtijdperk zijn beland, is de financiële wereld volledig losgezongen van de realiteit. Het systeem is verzadigd met schulden. Het wordt op de been gehouden met nieuwe schulden. Om de coronacrisis te beteugelen wordt er heel veel nieuw geld in de economie gepompt. In totaal een bedrag van 20,8% van het BNP van de gehele wereld. Er wordt al gesproken over het opkopen door de ECB van eeuwigdurende obligaties. Dit zijn staatsleningen die landen nooit hoeven af te lossen. Andere adviseurs hebben nog radicalere plannen: helikoptergeld en het basisinkomen. ‘Gratis’ geld beschermt bedrijven en burgers tegen faillissement en armoede. Iedereen voelt wel aan dat het aanzetten van de geldpers grote risico’s heeft, maar Leeuw durft het wel aan. Gratis geld. Inderdaad een feest voor de filantropie.

Maar ook hier zal Leeuw gehoorzaamheid opeisen. Voor wat hoort wat. Voor de verstrekking van ‘gratis’ geld stelt worden voorwaarden opgelegd. Voor burgers en bedrijven is het stikken of slikken. Op deze manier bindt de elite haar onderdanen aan zich. Leeuw geeft en Leeuw neemt. Met de optuiging van een politiestaat krijgt de overheid vat op terrorisme, vandalisme, criminaliteit, asociaal gedrag. Velen accepteren het verlies van vrijheid ten behoeve van meer veiligheid.

Kortom een feest voor de nationalisten, idealisten en filantropen. Maar eenmaal binnen is binnen. Leeuw verbindt de burgers met de overheid. We moeten vrijheden inleveren voor lijfsbehoud. Als we het niet doen stort het systeem in elkaar. Er is geen alternatief voor dit feest van Vissen.  

In de sfeer van de jaren zestig werd het ideaal van een liefdadige en rechtvaardige wereld geboren. Nergens werd die zo sterk gevoeld als in Californië. Maar nergens anders werden ook de keerzijden van de bevochten vrijheden zo sterk gevoeld: eenzaamheid, verwarring, vervreemding, drugs, hallucinatie, onthechting.

Het lied Hotel California uit 1977 van de Amerikaanse band Eagles gaat over de illusie van de vrijheid. Zonder kerk en geloof vervallen we voor de verleidingen van satan.
But they just can't kill the beast.
En we kunnen niet ontsnappen.
You can checkout any time you like, But you can never leave!
We zitten opgesloten in onze dromen.
This could be heaven or this could be hell.
Maar eventjes kunnen we dit Leeuwtijdperk genieten van
Such a lovely place.

Lees ook: artikel over de afbraak van vrijheid.

Video op Youtube
De Amerikaanse Marianne Williamson leidt een collectieve boetedoening van witte Amerikanen. Antiracisme als religie.

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022