enveloppe icoon facebook zoeken

Het Bestaan Ontrafeld

Wie ben ik? Waartoe bestaan wij in de kosmos? Waarom is tijd een illusie maar gaan wij toch dood? Vind de antwoorden in Het Bestaan Ontrafeld. Lees meer …

boekomslag Het Bestaan Ontrafeld

Met het Tijdgeestmodel duidt Jeroen Visbeek de geest van de tijd met behulp van de precessiekalender en het Dierenriemmodel. Uit het Tijdgeestmodel volgen cycli (met jaartallen) voor beschavingen met tijdperken van 2000, 180 en 15 jaar. Over het Tijdgeestmodel schrijft Jeroen boeken, artikelen en een blog. Het model presenteert hij in lezingen, radioprogramma's en eigen video's.

Islam heeft geen toekomst

ISIS-strijders onthoofden tiener in het openbaar vanwege zijn muzieksmaak

ISIS-strijders onthoofden een tiener in het openbaar vanwege zijn muzieksmaak. Het zijn stuiptrekkingen van een cultuur zonder toekomstperspectief en dat geldt voor de hele islam.

Het geweld van islamitisch extremisme is sinds de val van het communisme een gesel die het Westen tot wanhoop drijft. Maar als we hier nuchter naar kijken dan zien we dat de fundamentalisten geen wezenlijke bedreiging vormen voor de westerse levensstijl. Dit concludeer is aan de hand van een paar ontwikkelingen.

Op de eerste plaats is het moslimfundamentalisme een gevolg van een bevolkingsexplosie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In de laatste eeuw groeide in de islamitische landen de bevolking van 150 miljoen naar 1200 miljoen mensen. Deze bevolkingsexplosie bracht talrijke problemen met zich mee, zoals diepe armoede en massale werkloosheid. Een ‘overschot’ aan jongens die geen toekomstperspectief heeft, zoekt zijn heil in terroristische groeperingen die hun een uitweg bieden.

Ook het conflict tussen de Palestijnen en Joden is terug te voeren op de volksexplosie van het Palestijnse volk en een Joodse elite die de macht niet wil delen met de Palestijnen. In de Gazastrook groeide de bevolking tussen 1950 en 2000 van 240.000 naar 1,4 miljoen zielen. De gemiddelde leeftijd van de Palestijnen is 15,7 jaar.

In veel islamitische landen daalt de vruchtbaarheid waardoor op een gegeven moment het aantal jonge mannen onder een kritieke grens komt. De landen waar de vruchtbaarheid in het komende decennium nog hoog blijft zijn Pakistan, Irak, Saoedi-Arabië, de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Afghanistan, maar rond 2025 zal ook in deze landen het geboorteoverschot afnemen en na 2050 zijn er simpelweg te weinig jonge mannen die hun leven willen opofferen voor de marteldood.

Het tweede aspect wat opvalt aan de islamitische landen is de zwakte van de economieën. De meeste landen zijn arm, corrupt en de golfstaten hebben hun welvaart enkel te danken aan hun olie. Door de onderdrukkende politieke systemen hebben creativiteit en innovatie er geen kans. De Arabische Lente in 2011 heeft instabiliteit alleen maar verhoogd en het heeft niet geleid tot de gehoopte hervormingen.

De volken in de islamitische wereld ontlenen hun identiteit aan de islam en het probleem met de islam is dat het geen Verlichting heeft gekend waardoor de islam onverenigbaar is met de westerse waarden van vrijheid, gelijkheid, de rechtsstaat, democratie en de rechten van vrouwen en homo’s. Wanneer moslims zulke waarden omarmen raken zij in conflict met hun traditionele geloofsgemeenschap waar de bang heerst om de identiteit te verliezen wanneer men ook de westerse waarden overneemt. Dit houdt de moslimgemeenschap gevangen in een achterlijke cultuur die een rem vormt op de democratie en economische groei.

Sinds de Renaissance raakte de Arabische wereld in de versukkeling en onder de paraplu van het Ottomaanse Rijk was er onder het gezag van de sultan een poging tot restauratie van de glorietijd. Het Ottomaanse bewind bouwde nauwelijks instituties zodat er tot op de dag van vandaag tussen de leider aan de top en de stam en familie geen tussenlagen van overheid of civil society bestaat wat de basis moet vormen voor een democratie. Sinds de val van het Ottomaanse Rijk in 1918 gaat alles mis in het Midden-Oosten, mede omdat de westerse mogendheden er met een 'verdeel en heers'-tactiek zwakke staten optuigden waar alleen een dictator de boel bij elkaar kan houden. Zonder een maatschappelijk middenveld en met de splijtzwam van multi-etnische staten is elke poging tot democratisering gedoemd. De Arabische Lente mondde uit in chaos of de terugkeer van een dictatuur. De maatschappij in veel islamitische landen gelijkt nog veel op de middeleeuwse stammenstructuur en ook het islamitisch reveil verlangt alleen maar terug naar de tijd van Mohammed.

Het probleem is dat de islam niet in staat is om zichzelf te hervormen in de moderne wereld. Het enige antwoord op het succesverhaal van het Westen is het afzetten tegen het Westen. Moslims zijn trots op hun eigenheid kunnen zich alleen verhouden tot het Westen door een tegenpool van de westerse cultuur te worden. Dus is het Westen gericht op de toekomst, dan is de islam gericht op het verleden, zijn de Europeanen tolerant, dan is de islam intolerant, is het Westen seculier, dan is de Arabische wereld theologisch, de democratie heeft zijn tegenpool in het totalitarisme. Alleen als tegenpool kan de islam zich verhouden tegenover de dominantie van de westerse cultuur. Dat het de moslims in Europa niet lukt om te integreren bewijst dat zij niet in staat zijn om zich met de westerse cultuur te identificeren. Het overgrote deel van de moslimgemeenschap zet zich af tegen de westerse cultuur en de fundamentalisten geven hier meer inhoud door de tegenstelling te maximaliseren. Eigenlijk is het een zwaktebod omdat de islam het Westen nodig heeft om zichzelf te identificeren en het niet in staat is om te hervormen naar het modernisme.

In de komende decennia zal de vruchtbaarheid in het Midden-Oosten dalen en zal de olierijkdom opdrogen en dat zal het vuur in de islam uitdoven. Ook het Jodendom loopt op zijn laatste benen. De islam en het Jodendom zijn Abrahamitische religies welke een uiting zijn van de ram hoofdcultuur. Deze hoofdcultuur begon in 2187 v.Chr. met het Jodendom met een dagfase (2187 vC - 16 vC) en daarna volgde een nachtfase (16 vC - 2140 n.Chr.) waarin o.a. de islam zich verbreidde. Deze nachtfase is bijna ten einde en dan eindigt de ram-hoofdcultuur: rond 2140 zal de energie verdwijnen uit de Abrahamitische religies waarna in een langzaam proces van een paar eeuwen deze religies langzaam uitdoven. In dit perspectief is de staat Israël het slotstuk van lang verhaal en is het moslimfundamentalisme een laatste stuiptrekking van een cultuur die ten dode is opgeschreven

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 24 juli 2021