enveloppe icoon facebook zoeken

Tarot Reisgids voor dwazen

Dit toegankelijke boek geeft je de handvatten om bewuster jouw reis te vervolgen. Lees meer …

boekomslag Tarot reisgids voor dwazen

Met het Tijdgeestmodel duidt Jeroen Visbeek de geest van de tijd met behulp van de precessiekalender en het Dierenriemmodel. Uit het Tijdgeestmodel volgen cycli (met jaartallen) voor beschavingen met tijdperken van 2000, 180 en 15 jaar. Over het Tijdgeestmodel schrijft Jeroen boeken, artikelen en een blog. Het model presenteert hij in lezingen, radioprogramma's en eigen video's.

Complottheorieën zijn valse wegwijzers voor de eindtijd

Op internet is bijna alle informatie beschikbaar zodat we beter dan ooit een afgewogen oordeel kunnen vormen, maar ondanks de transparantie – en misschien wel juist door de beschikbaarheid van informatie - zie ik dat veel mensen hun verstand ‘verliezen’ en allerlei irrationele complottheorieën aanhangen. Ondanks de unieke situatie in de geschiedenis van de mensheid waarbij nagenoeg alle informatie vrij toegankelijk is, heeft de mens behoefte om de informatie te kleuren in een subjectief denkbeeld.

Waar ik het hier over wil hebben is dat informatie wordt gemanipuleerd zodat het past in een bepaald wereldbeeld. Sinds 1960 zijn we overgegaan van het 180-jarige watermantijdperk naar het 180-jarig vissentijdperk waardoor ons wereldbeeld is veranderd van het geloof in de vooruitgang (waterman) naar het doemdenken (vissen). Het geloof in de ideologieën (waterman) maakte toen plaats voor het geloof in de Apocalyps. Sinds deze overgang in de tijdgeest zie ik dat veel grote gebeurtenissen worden geframed in fictief denkbeeld. Vissen denkt irrationeel en holostisch. Vissen staat met één been in de werkelijkheid en met het andere in een droomwereld. Fantasie en realiteit lopen door elkaar en zo maakt Vissen mooie verhalen, mythe's die aanspreken en waarin je kan geloven.

In landen met weinig (pers)vrijheid kan de overheid zulke denkbeelden optuigen om de nationale identiteit te versterken. Zo presenteert de Russische overheid via de staatstelevisie een niet reëel vijandsbeeld van het Westen. Het resoneert met wat veel Russen willen horen. In de westerse landen gebeurt het omgekeerde. Veel mensen in het Westen keren zich juist tegen hun overheid en elite. In de westerse complottheorieën zijn de overheid en de elite de bron van het kwaad.

Het thema is altijd hetzelfde: een kleine groep machtige mensen houdt in het geheim (vissen) het gewone volk onder de duim, enkele mensen aan de top zweren samen om de totale macht te verkrijgen. Vissen is erg vatbaar voor zulke waanideeën. Het gevaar bij Vissen is dat ze verstrikt raakt in zelfbedrog. Wie de illusie van een complottheorie niet doorziet, raakt gevangen in een onzinnige gedachte.

Sinds Vissen vanaf 1960 op ons ‘instraalt’, wordt elke grote gebeurtenis verdraaid tot een complottheorie. Zo zou de Maanlanding in 1969 in scène zijn gezet, is de echte Paul McCartney al in 1966 gestorven, is John Kennedy vermoord in opdracht van de CIA, streeft de geheime organisatie Illuminati naar een Nieuwe Wereldorde, is de Holocaust een verzinsel van de Zionisten, bestaat AIDS simpelweg niet, is de Maan een uitvalsbasis voor ufo’s, is de Amerikaanse regering medeplichtig aan de aanslagen op 11 september 2001 enzovoort. Met Vissen aan het roer staan massa’s mensen open voor deze nieuwe vorm van bijgeloof.

Voorkant album Abbey Road van The Beatles

De voorkant van het album Abbey Road van The Beatles zou een aanwijzing zijn dat Paul McCartney dood is. Hij loopt namelijk als enige op blote voeten.

Ik moet toegeven: het is best verleidelijk om erin te trappen. Op het moment dat je voor het eerst hoort hoe de samenzweerders mij (en jou) hebben beet genomen, voel ik me bijna een stomme sukkel dat ik het niet eerder door had. Het aantrekkelijke van een complottheorie is dat er verklaring voor gebeurtenissen wordt gegeven waarin toeval (chaos dus) geen rol speelt. Achter elk detail zit een diepere betekenis welke samenhangt met een groot verhaal. Wij mensen houden van verhalen die betekenis geven aan het leven. En de complottheorie appelleert aan ons verlangen naar avontuur, spanning en mysteries. Een alomvattend complot dat we kennen uit de jamesbondfilms, geeft in een wereld zonder de ideologieën weer betekenis aan het leven. Dingen gebeuren niet zomaar, maar er spelen intelligente machinaties achter het schijnbare toeval. Dat spreekt tot onze (en mijn) verbeelding. Als ik dieper kijk dan functioneert de complottheorie als een bezwering van angst. Want met een fictief verhaaltje houden de gelovers zichzelf voor dat zij de gevaren van het grote onbekende doorzien waarmee zij hun leven onder controle hebben. Het geloof in een esoterische waarheid geeft een gevoel van macht: Ik weet de echte waarheid en die is bijna te erg voor woorden – de Amerikaanse regering offert haar eigen burgers – maar ik weet het, dus ik kan mij ertegen wapenen. Met bijgeloof menen mensen hun lot te kunnen afwenden. Dit is een illusie.

Gedurende het 180-jarige vissentijdperk zal het bewustzijn (vissen) langzaam groeien. Veel mensen leven nog onbewust. De onbewuste Vissen ziet de realiteit niet helder en laat zich nog leiden door zijn lichamelijke begeertes, voelt zich niet verbonden met de wereld, doorziet niet de wisselwerking tussen het Ik en het Universum en is vatbaar voor een valse Messias die hem verleidt tot het kwaad. Misleiding is een typisch kenmerk van vissen. Volgens mij zijn alle complottheorieën fantomen (vissen) die wordt aangehangen door mensen die hun verstand (waterman) hebben verloren.

Wij mensen zoeken naar verklaringen voor wat er gebeurt. In de steentijd zochten we de antwoorden in het werk van de goden en sinds de Oude Grieken zijn we rationeler gaan denken. De wetenschap levert meer plausibele en bevredigende verklaringen dan de hocus pocus van vroeger. Maar de irrationele Vissen zoekt niet naar logische verklaringen, maar naar een droomachtig verhaal. Vissen begint waar de wetenschap ophoudt. Op heel veel dingen tast de wetenschap in het duister en Vissen vult de onbeantwoorde vragen in met haar fantasie. Dit is aan de ene kant magisch, maar vaak is het een vlucht voor de harde realiteit. Alleen de bewuste Vissen heeft een heldere kijk op het Universum. De complottheorieën zijn voer voor nog onbewuste mensen.

Vaak staan mensen die geloven in complottheorieën aan de onderkant of zijlijn van de samenleving en om hun onbevredigende positie voor zichzelf op een niet-confronterende wijze goed te praten leggen zij de oorzaak van hun misère buiten zichzelf. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld moslimjongeren de aanslagen van hun extremistische broeders goedpraten door te beweren dat de terreurdaden door de Europese veiligheidsdiensten worden uitgevoerd om zo de islam in een kwaad daglicht te brengen. Ze willen niet onder ogen zien dat het kwaad ook in hun eigen cultuur zit en de complottheorie wast hun geweten schoon. Met dit verdedigingsmechanisme kunnen complotsdenkers hun eigen kwaad uitbannen; het is altijd de ander die slecht is.

Hierbij moet ik opmerken dat een complottheorie soms vragen opwerpt welke door de instanties niet bevredigend worden beantwoord. Om de aanslagen van 11 september 2001 hangt inderdaad een zweem van geheimzinnigheid. De fout die veel “gelovers” maken is dat ze de conclusie trekken dat dus de Amerikaanse regering betrokken moet zijn geweest, terwijl voor het niet volledig geven van openheid ook andere redenen kunnen bestaan. Inlichtingendiensten zijn gewoon niet scheutig met het geven van informatie. Het gebrek aan volstrekte transparantie geeft dan ruimte voor alternatieve lezingen. En wie al wantrouwig is over de macht van het grootkapitaal of regeringen, ziet in een complottheorie de bevestiging van zijn denkbeeld. Daarom geloven veel wantrouwige Amerikanen dat de CIA achter de moord op Kennedy zit. Waterman had een rotsvast vertrouwen in de grote verhalen (ideologieën), Vissen trekt een mistgordijn op waar alleen een verlicht mens nog doorheen kan kijken.

Het verdraaien van de feiten is zo oud als de weg naar Rome. Vroeger noemde men het bijgeloof, nu heet het een complottheorie. Het geloof in de duivel en het geloof in ufo’s is wezenlijk hetzelfde. In beide gevallen bevroeden mensen een niet-zichtbare kracht die gewone stervelingen voor de gek kan houden. De buitenaardse wezens zijn de perfecte vervanger van de christelijke duivel. Het is nieuwe wijn in oude zakken.

Niet alle complottheorieën zijn een kwestie van bijgeloof. Als ik naar de geschiedenis kijk, dan zie ik twee samenzweringen waarin massa’s mensen om de tuin zijn geleid. Zo zou Mozes het Joodse volk hebben bevrijd uit de slavernij in Egypte en geleid hebben naar het Beloofde Land. Hiervoor is geen enkel historisch bewijs, terwijl dat toch opgetekend zou moeten zijn door de Egyptenaren. Mogelijk is de echte Mozes farao Achnaton die op een revolutionaire wijze het Egyptische pantheon afzwoor en alleen de zonnegod vereerde. Historici zien Achnaton als de eerste koning die één God vereerde en dat geloof in één God werd het ‘handelsmerk’ van de Joden. Achnaton werd door de hogepriesters afgezet en verdween op mysterieuze wijze. Ik vermoed dat de verstoten Achnaton met een groep volgelingen naar de Sinaï is gevlucht en de Joden hebben deze geschiedenis met succes verdraaid naar hun Bijbelse Exodus. Door een bepaalde dynamiek kunnen leugens verheven worden tot een waarheid.

Illustratie van de samenzwering

In populaire complottheorieën spant een kleine machtige elite samen om de hele Aarde in hun macht te krijgen.

Het tweede meestercomplot is de leugen over Jezus. Christus zou door de schuld van de Joden gekruisigd zijn door de Romeinen. Historici kunnen geen enkel bewijs vinden over het bestaan van Jezus van Nazareth. Een Joodse sekteleider die een opstand ontketende en zichzelf ‘Koning der Joden’ noemde en werd terechtgesteld door de Romeinse stadhouder, wordt nergens genoemd in de Romeinse bronnen. Dat is opmerkelijk. De oudste christelijke geschriften welke historici als authentiek beschouwen zijn van de Romeinse burger Paulus. De apostel Paulus schreef zijn brieven tussen ca. 50 en 60 n.Chr., dus ongeveer twee decennia na de (verzonnen) kruisdood van Christus. De brieven die Paulus aan een marginale Joodse sekte schreef, waren bedoeld om de sekteleden moed in te praten. Paulus schrijft nagenoeg niets over het leven van Christus en de wonderen die hij verrichte. Dat is vreemd. Paulus schrijft vooral over een geestelijke Christus, als een menselijk symbool van Gods genade. Het is de Heilige Geest die tot het geloof brengt. Paulus’ virtuele Jezus was ongeschikt – te abstract - voor de groeiende Joodse sekte. De vroeg-christenen hadden behoefte aan een martelaar en die hebben de evangelisten verzonnen. Jezus moest een gezicht krijgen, meer een mens worden van vlees en bloed … en belangrijk voor de vrouwen, Jezus moest een moeder krijgen. Voor de groeiende groep van gelovigen boden de vier evangeliën – die enkele decennia na de brieven van Paulus verschenen – invulling aan deze behoeften. In de eerste twee eeuwen voor Christus gingen veel verhalen te ronde over een Messias die wonderen verrichte en de mensheid zou verlossen. Deze verhalen gebruikten de evangelisten voor hun historische Jezus. Zo beschouwd is het evangelie een complot van de vroege Kerk om zieltjes te winnen. Wie gelooft dat de mens Jezus van Nazareth is gestorven voor onze zonden, is verdwaald in bijgeloof. Wie zich hier bewust van is en Christus als een metafoor beschouwd voor het loslaten van je ego, en met deze heldere kijk gelooft in een spirituele Christus (zoals Paulus deed), is in staat om het kaf van het koren te scheiden en de Verlichting te bereiken.

Zo is het verstandig om ook de hedendaagse complotten te doorprikken en er bewust van te worden dat deze een uiting zijn van de tijdgeest. In het 180-jarige vissentijdperk (vissen is het laatste teken) staan we op de drempel van de geboorte van de Nieuwe Mens en moeten we de oude zekerheden loslaten en bewust worden dat we de Aarde alleen kunnen redden door als een Christus te leven. Het overkoepelende thema van het 180-jarige vissentijdperk is de ‘eindtijd van het christendom’. De complottheorieën maken hier allesomvattende spannende verhalen van welke ons op een groteske wijze vertellen dat we in een eindtijd leven.

Een klein overzicht van de complottheorieën

Enkele doorprikte dwalingen:

 • De Aarde is het middelpunt van het heelal.
  → De Grieken wisten al dat de Aarde om de Zon draait, maar dat paste niet goed in de katholieke Kerkleer.
 • De oprichting van de Pauselijke Staat werd gelegitimeerd door een door keizer Constantijn de Grote uitgevaardigde oorkonde.
  → De Kerk heeft later toegegeven dat de oorkonde een vervalsing was van de Kerk.
 • Napoleon is vergiftigd met arsenicum door zijn Engelse bewakers op Sint-Helena.
  → Onderzoek heeft uitgewezen dat ook het haar van Napoleons tijdgenoten hoge concentraties van het gif bevatten. Arsenicum werd destijds veel gebruikt in lijm en verf. De generaal kreeg zijn leven lang kleine doses arsenicum binnen. Hij stierf in 1821 niet door gif maar aan maagkanker.
 • Duitsland heeft de Eerste Wereldoorlog verloren omdat de Duitse socialisten een akkoordje sloten met de vijand.
  → In werkelijkheid besloot de Duitse legerleiding tot de capitulatie.
 • De Rooms-katholieke Kerk houdt documenten achter waarin staat dat Christus was getrouwd met Maria Magdalena en nakomelingen had. De Priorij van Sion bewaart dit geheim om het op een goed moment te onthullen.
  → De Priorij van Sion is een verzinsel van de 20e-eeuwse Fransman Pierre Plantard.
 • De Protocollen van de wijzen van Sion zijn een bewijs dat de Joden streven naar de werelddominantie.
  → De Protocollen van de wijzen van Sion zijn verzinsels welke antisemieten gebruiken als een rechtvaardiging voor hun afkeer tegen de Joden.
 • Prins Bernhard heeft op 24 april 1942 een brief geschreven aan Adolf Hitler waarin hij een voorstel heeft gedaan waarbij Bernhard als stadhouder van Hitler in Nederland zou willen optreden indien de Duitsers, in overleg met de Engelsen, de directe bezetting van Nederland zouden opgeven.
  → Er is veel gezocht naar de stadhoudersbrief maar deze is nooit gevonden.

Populaire theorieën sinds 1965:

 • John F. Kennedy is in 1963 vermoord door de CIA omdat hij bedenkingen had over een mogelijke oorlog in Vietnam. In andere varianten zijn de maffia, KGB of Fidel Castro betrokken.
  → De officiële lezing rammelt maar het motief van de vermeende daders is twijfelachtig en de bewijsvoering rammelt.
 • Paul McCartney is al in 1966 overleden en vervangen door een dubbelganger.
  → Het is een spannende intrige waarin wordt gezocht naar een verklaring voor de radicale verandering van de muziek van de Beatles in 1966-67.
 • De Maanlanding was in 1969 technisch en financieel onhaalbaar en is in scène gezet om de steun van het volk in de Vietnamoorlog groot te houden.
  → Er zijn wel een paar onbeantwoorde raadsels, maar er moeten duizenden mensen betrokken zijn en hun mond houden en dat is ondenkbaar.
 • Het Amerikaanse leger heeft buitenaardse ruimtevaartuigen en “marsmannetjes” geborgen.
  → Pure nonsens welke is ontstaan in de Koude Oorlog toen het Amerikaanse leger geheime operaties onder een sluier van geheimzinnigheid afdekte om zo ook de Russen te misleiden.
 • Pim Fortuyn zou uit de weg zijn geruimd door de Nederlandse inlichtingendiensten.
  → De argumentatie is heel zwak.
 • De "Mannen met witte pakken" bij de Nederlandse Bijlmerramp zouden agenten van de Israëlische geheime dienst Mossad zijn geweest.
  → Nooit bewezen
 • De opwarming van de Aarde is een leugen van de linkse milieulobby.
  → Een slinks idee van de rechtsconservatieven, dat de zere plek aanraakt bij de wetenschappers die soms fouten maken en het ook niet exact weten.
 • Beroemdheden die jong sterven hebben hun dood in scène gezet om rustig van hun ‘pensioen’ te kunnen genieten: Bruce Lee, Jim Morrison, Kurt Cobain, Michael Jackson en Elvis Presley.
  → Dat dachten sommigen ook van Adolf Hitler.
 • John Lennon is in 1980 vermoord door de CIA met een ‘manchurian candidate’ (zombie).
  → Leuke kletspraat
 • Prinses Diana’s dood in 1997 was geregeld door het Britse koningshuis.
  → Onvoorstelbaar
 • De aanslagen op 11 september 2001 waren met medeweten en hulp van de CIA en de Amerikaanse regering beraamd en uitgevoerd om een alibi krijgen voor de oorlog in Irak. In de meest vergaande varianten zijn er geen vliegtuigen neergestort of verongelukt en is de wereld door een massapsychose misleid.
  → Er zijn wel onbeantwoorde raadsels; waarschijnlijk houden de Amerikaanse instanties informatie achter om meer prozaïsche redenen.
 • De dood van Osama Bin Laden is gefingeerd.
  → De liquidatie roept wel vragen op. De vriendschappelijke banden tussen de Amerikaanse familie Bush en de familie Bin Laden geven aanleiding voor dit idee.
 • Het aidsvirus is door het Pentagon ontwikkeld om de bevolkingsgroei in Afrika te remmen. Een heel andere variant: AIDS bestaat niet, het is een complot van de homo’s en de hulpverlenerindustrie.
  → De vader van het idee verraadt de homofoob of racist.
 • De Holocaust is een verzinsel van de Joden om hun bezetting van Palestina te rechtvaardigen
  → De vader van het idee verraadt de antisemiet
 • De terreuraanslagen in West-Europa na 11 september 2001 zijn het werk van de westerse veiligheidsdiensten om de islam in een kwaad daglicht te brengen.
  → Deze onzin is alleen populair bij kansarme moslims.
 • De financiële wereldtop – met in het centrum de familie Rothschild – heeft achter de schermen de touwtjes in handen. De financiële crisis van 2008 hebben zij bewust beraamd om zichzelf te kunnen verrijken. De gewone burgers moeten bloeden voor de gevolgen van de financiële crisis.
  → Dit is een doorgeslagen idee over de kern van het kapitalisme. Ook de financiële wereldtop is een radertje in het onpersoonlijke systeem van het kapitalisme. Niemand kan de dynamiek van een economie sturen.
 • Een geheime organisatie - Illuminati - streeft naar een Nieuwe Wereldorde, waarin zij uiteindelijk alle politieke en economische macht in handen krijgen. Ook over andere geheime genootschappen, zoals de vrijmetselaars, Skull and Bones, Opus Dei worden soortgelijke verhalen verteld. De Bilderbergconferentie en Operatie Gladio zijn voorbereidingen van een Nieuwe Wereldorde.
  → Dit is de vergrotende trap van de macht van de financiële wereldtop en het past goed in het Bijbelboek Openbaringen. De complotdenkers zien de Illuminati als de valse Messias. De gelovers maken de fout om het kwaad buiten de mens te zoeken, terwijl het kwaad in elk mens zit. Onbewuste mensen zijn zich hier niet bewust van en creëren lijden in de wereld.
 • De Illuminati probeert de massa te onderdrukken met chemische middelen die in de kerosine van vliegtuigen wordt toegevoegd. De chemicaliën verspreiden zich via de rookgassen in de lucht (chemtrails). Ook in voedsel en vaccinaties zitten stoffen om de massa tot een zombie te maken.
  → Het gerommel met voedsel en de machtige lobby van de multinationals (voedselindustrie, farmaceutische en petrochemische industrie) voeden deze idiote ideeën.
 • De Illuminati zijn buitenaardse reptielen die de mens eronder wil krijgen.
  → Dit is de overtreffende trap van de macht van de financiële wereldtop.

Theorieën

Er zijn verzinsels die gaandeweg de geschiedenis voor heel veel mensen als waar worden aangenomen:

 • De schepping van de Aarde was volgens Aartsbisschop James Ussher op grond van de Bijbel op 23 oktober 4004 voor Christus.
  →De wetenschap biedt het meest aannemelijke model voor het ontstaan van het heelal.
 • Mozes zou het Joodse volk hebben bevrijd uit de slavernij en geleid naar het Beloofde Land.
  → Er is geen enkel historisch bewijs voor Mozes en dat een grote groep ontvluchte slaven de Sinaï introk.
 • Jezus Christus is door de schuld van de Joden gekruisigd door de Romeinen.
  → De vroeg-christenen hadden behoefte aan een martelaar maar er is geen enkel historisch bewijs voor de Kruisdood.

De moeder aller complottheorieën

De volgende complottheorie is een paradox en dus wordt deze niet verkondigd maar waarom zou deze in de ogen van complotdenkers niet waar kunnen zijn?

De geheime diensten verzinnen en verspreiden duistere verklaringen om het volk rustig te houden. Door het stiekem propageren van een complottheorie krijgt het domme volk een gevoel van zingeving en het idee de echte waarheid te kennen. Deze combinatie heeft een gunstig verlammend effect waardoor het volk niet in opstand komt tegen de machthebbers. Het idee dat het volk een kwaadaardige waarheid meent te kennen, kanaliseert de onvrede en het wantrouwen en het maakt het volk bang zodat het gedwee in het gareel blijft lopen. En zo zijn de complottheorieën als het opium voor het volk. Als dit waar is - en waarom zou het niet waar zijn, geheime diensten zijn slim en 'evil' - dan zijn juist de complottheorieën leugens.

Deze theorie voldoet aan alle typische kenmerken van een complottheorie maar niemand zal erin geloven omdat de theorie wel geloofwaardig klinkt maar niet aantrekkelijk is voor de 'gelovers' omdat met deze theorie alle complottheorieën verzinsels zijn van de geheime diensten en de theorie zelf niet aantrekkelijk is omdat het een anti-complottheorie is: het is de 'gelover' die in de maling wordt genomen.

Naschrift augustus 2015:

Ik raak er toch van overtuigd dat de aanslagen van 11 september 2001 met actieve medewerking van de Amerikaanse instanties is uitgevoerd. Het is moeilijk om te bepalen wat waar is. Ik ben ervan overtuigd dat de drie torens van het WTC gecontroleerd zijn opgeblazen en zoiets kost weken voorbereiding en de uitvoerders moeten medewerking hebben gehad van de beveiliging. Dit inzicht staat haaks op mijn bovenstaande verhaal en ik zal het binnenkort dan ook herzien.

Lees en kijk verder

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 3 juli 2024 © 2004-2024