enveloppe icoon facebook zoeken

Tarot Reisgids voor dwazen

Dit toegankelijke boek geeft je de handvatten om bewuster jouw reis te vervolgen. Lees meer …

boekomslag Tarot reisgids voor dwazen

Met het Tijdgeestmodel duidt Jeroen Visbeek de geest van de tijd met behulp van de precessiekalender en het Dierenriemmodel. Uit het Tijdgeestmodel volgen cycli (met jaartallen) voor beschavingen met tijdperken van 2000, 180 en 15 jaar. Over het Tijdgeestmodel schrijft Jeroen boeken, artikelen en een blog. Het model presenteert hij in lezingen, radioprogramma's en eigen video's.

De tijd die ons is gegeven

Graffiti subway New York

In een vissentijdperk beleven we een eindtijd en dat gaat gepaard met verloedering én verlichting. Vissen moet zich bewust worden van de relatie tussen goed en kwaad. Op de foto de metro in New York in de jaren tachtig. De twee mannen zijn lid van de Guardian Angels (beschermengelen); een burgerwacht die toezicht hield in de subway. Dankzij een zerotolerancebeleid is de metro in New York nu schoon en veilig.

Misschien vraagt u zich als lezer van mijn blog af waarom ik vaak negatief ben. Ik wil hier het volgende op zeggen. Wie de ontwikkelingen in de wereld op zich in laat werken ziet dat de mens op het punt staat om met zijn onze technologie een Nieuwe Mens scheppen die het zonnestelsel gaat koloniseren: dat is de uiting van het 2000-jarige watermantijdperk (2140-4295) maar voordat het zo ver is moeten we eerst door de eindtijd van het 2000-jarige vissentijdperk. Het watermanprincipe begon al in 1062 maar Vissen is tot 2140 sterker dan Waterman. De eindtijd van vissen begon in 1960 toen we overgingen van het 180-jarige watermantijdperk (1781-1960) naar het 180-jarige vissentijdperk (1960-2140). Binnen deze periode zie ik een stuwmeer gevuld met problemen: de schulden, armoede, bevolkingsgroei, risico op pandemieën, de vernietiging van de biodiversiteit, tekort aan grondstoffen en water, milieuproblemen en de verandering van het klimaat. En het 180-jarige vissentijdperk moet nog volwassen worden.

Hieronder staan de verschillen tussen waterman en vissen.

Waterman
mannelijk
positief
donderslag
vooruitgangsdenken
idealisme
vrijheid
geloof in utopieën
hoop
ideologieën
revolutionair
anarchie
humanistisch
kunstmatig, abstract
toekomst
rebel
solidariteit
kameraadschap
klassenstrijd
verstand
het woord
universele waarheid
modernisme *
burgermaatschappij *
Vissen
vrouwelijk
negatief
mist
complotdenken
nihilisme
gevangenschap
geloof in fantasie
bedrog
dromen
plooibaar
vrede
spiritueel
totaalbeeld, holisme
tijdloos
martelaar
‘ieder voor ons eigen’
ik en de wereld
eindstrijd
gevoel
beeldvorming
relatieve waarheid
postmodernisme *
consumptiemaatschappij *

* Specifieke uitingen van waterman en vissen in onze tijd.

De geest van de tijd is vissen en vissen is een moeilijk teken, ik denk zelfs het moeilijkste teken van de twaalf. Vissen moet als laatste teken de cyclus afsluiten en hiervoor moet vissen haar identiteit opgeven. Vissen is de laatste fase in ons leven waarin we ons leven overzien en ermee in het reine moeten zien te komen. We moeten de kwaadwillende vergeven, mededogen hebben voor zondaars maar we moeten ook onze eigen zondes onder ogen zien en pas dan kunnen we zonder schroom terugkeren naar God. Dat is niet makkelijk.

We hebben het extra lastig omdat we in een dubbel vissentijdperk zitten en we zitten ook nog in een watertijdperk:

2000-jarige vissentijdperk > -16 v.Chr. – 2140 > christendom
180-jarige vissentijdperk > 1960 – 2140 > postmodernisme
15-jarig kreefttijdperk > 2005 – 2020 > volkssentiment

Bij elkaar is dat vissen, vissen en kreeft en dat zijn drie watertekens (Kreeft, Schorpioen, Vissen zijn watertekens). Water staat voor een tijd van bezinning van de identiteit. De laatste keer dat de tijdgeest in drie watertekens stond was zeven eeuwen geleden in het 180-jarige schorpioentijdperk (1242-1422). Dit was een tijd van crises en transformatie. In de volgende periodes stond de tijdgeest – net als nu – drie keer in een waterteken:

15-jarige kreefttijdperk: 1287-1302 > Begin van verval bloeitijd Middeleeuwen. Het jaar 1300 is een omslagjaar. Er kwam een einde aan de economische bloei. Talrijke rampen troffen Europa. Van het najaar van 1315 tot de zomer van 1317 regende het vrijwel onafgebroken in het noorden, westen en midden van Europa. De oogsten mislukten en dit leidde tot een grote hongersnood. Herhaaldelijk trad hongersnood op waardoor de bevolking verzwakte. Zowel in de steden als op het platteland heersten ellende en armoe. In 1309 weigerde een pas benoemde Franse paus naar Rome te komen en nam zijn zetel in Avignon. Deze paus was slechts een vazal van de Franse koning. Ook de opvolgende pausen verbleven in Avignon. Hun verblijf daar wordt de Babylonische ballingschap (1309-1377) van de Kerk genoemd.

15-jarige schorpioentijdperk: 1347-1362 > Europa beleefde haar grootste crisis uit de geschiedenis: in de jaren 1347-1352 raasde de builenpest door Europa. Door de opgekomen handel en de vele volksbewegingen kon de ziekte zich razendsnel verspreidden. De Zwarte Dood kostte aan twintig miljoen mensen het leven, dit was circa een derde van de Europese bevolking. Hele landstreken en steden raakten ontvolkt. Pas rond 1600 zou de bevolking weer op hetzelfde bevolkingsaantal komen van voor de epidemie. Onder invloed van de maatschappelijke ontwrichting ging het volk op zoek naar een zondebok: de Joden.

15-jarige vissentijdperk: 1407-1422 > Het Pauselijk Schisma verergerde na het Concilie van Pisa (1409): er breekt een periode aan met drie pausen. De Boheemse hoogleraar Jan Hus uitte kritiek op de Kerk en hij werd in 1409 geëxcommuniceerd en belandde in 1415 op de brandstapel. Hus wordt gezien als een voorloper van de Reformatie. In 1421 teistert de Sint-Elisabethsvloed Zeeland en Holland. Opkomst van de Moderne Devotie; een spirituele hervormingsbeweging binnen de katholieke Kerk.

Het kreefttijdprincipe begint halverwege het tweelingentijdperk en we zien een interessante overeenkomst tussen de 15-jarige tweelingentijdperken in de 180-jarige schorpioen- en vissentijdperken.

Halverwege het 15-jarige tweelingentijdperk (1272-1287) stortte het koor in van de gotische kathedraal van Beauvais. Toen het koor in 1272 was voltooid was het met 47 meter 5 meter hoger dan die van de kathedraal van Amiens, tot dan toe de hoogste. Men wilde per se de grootste kathedraal bouwen en dat was afgestraft. De instorting van het koor in 1284 is wel geïnterpreteerd als een teken dat de Middeleeuwse samenleving haar hoogtepunt was gepasseerd.

Ook in ons het 15-jarige tweelingentijdperk (1990-2005) gebeurde er een soortgelijke ramp: de aanslagen op het World Trade Center in New York in 2001. De instorting van de WTC-torens staat symbool voor de val van het vrije kapitalisme. Beide gebeurtenissen geschiedden halverwege het 15-jarige tweelingentijdperk toen het kreeftprincipe begon.

De tijdgeest in drie watertekens staat garant voor een bak ellende. Maak uw borst maar nat. Ook nu leven we ondanks onze ongekende welvaart in een moeilijke tijd en ik verwacht dat het ergste nog moet komen; kreeft is halverwege en tijdens het volgende leeuwtijdperk gaat kreeft nog door een nachtfase. Maagd volgt met het uiteenvallen van de maatschappelijke orde en een mondiale catastrofe staat gepland voor het 15-jarige schorpioentijdperk (2065-2080). Maar ik vrees niet. Mijn model van de tijdgeest biedt mij ook inzicht en troost. Elke tijd moeten we ervaren met zijn positieve en negatieve kanten. Alles heeft zijn tijd en dat is in wezen goed noch slecht.

Een citaat van de tovenaar Gandalf in The Fellowship of the Ring van J.R.R. Tolkien:

All we have to decide is what to do with the time that is given us.
Vrij vertaald: Wij moeten verantwoordelijkheid nemen voor onze daden in de tijd die ons is gegeven.

Dit is onze tijd!

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 29 september 2022 © 2004-2022