enveloppe icoon facebook zoeken

Tarot Reisgids voor dwazen

Dit toegankelijke boek geeft je de handvatten om bewuster jouw reis te vervolgen. Lees meer …

boekomslag Tarot reisgids voor dwazen

Met het Tijdgeestmodel duidt Jeroen Visbeek de geest van de tijd met behulp van de precessiekalender en het Dierenriemmodel. Uit het Tijdgeestmodel volgen cycli (met jaartallen) voor beschavingen met tijdperken van 2000, 180 en 15 jaar. Over het Tijdgeestmodel schrijft Jeroen boeken, artikelen en een blog. Het model presenteert hij in lezingen, radioprogramma's en eigen video's.

De Universele Levenscyclus

cyclus dierenriemtekens met drie fases

Een diagram van de cyclus van de dierenriemtekens dat ik in de zomer van 2003 heb gemaakt.

Na jaren van zwoegen, denken, schrijven, bestuderen, ervaren en lezen, heb ik mijn meest omvattende boek voltooid: De Universele Levenscyclus. Dit boek gaat over alles: de schepping, het heelal, over ons, onze plaats in de kosmos en het eind der tijden.

Het idee voor dit boek begon meer dan twintig jaar geleden toen ik geïnteresseerd raakte in de astrologie. Daarin vond ik antwoorden op de vraag ‘wie ik ben’, maar toen ik eenmaal mijn eigen horoscoop volledig had geanalyseerd verslapte mijn belangstelling voor de horoscopen en ik zou er denk ik niet verder mee aan de slag zijn gegaan als ik niet een ‘Ankertje’ had geleend van de bibliotheek waarin stond dat de 2000-jarige tijdperken opgedeeld kunnen worden in 12 kleinere tijdperken welke werden verbonden met de 12 opeenvolgende dierenriemtekens. In het betreffende Ankertje stonden alleen de jaartallen van wat ik later de ‘historische tijdperken’ van het christendom zou gaan noemen (waar ik trouwens mijn volgende boek over wil gaan schrijven). De overeenkomsten die ik zag tussen de vermelde tijdperken in het Ankertje en de geschiedenis waren voor mij zo treffend dat ik erdoor gefascineerd raakte; het werd het startpunt van mijn levenswerk.

Het schrijven van de De Universele Levenscyclus reflecteert een persoonlijke ontdekkingstocht welke begon met het idee dat beschavingen zich ontwikkelen volgens een vaste cyclus die afhangt van de beweging van de Aarde. Hiermee ontwikkelde ik mijn model van de tijdgeest en aanvankelijk ging dit over beschavingen die ik indeelde in 2000-, 180-, en 15-jarige tijdperken. Steeds meer ging ik de cyclus van de twaalf dierenriemtekens beschouwen als een Universele Levenscyclus die ook geprojecteerd kan worden bedrijfstakken zoals de spoorwegen, op bedrijven zoals Microsoft, op landen, volken en steden, op de evolutie van het leven op Aarde, op het zonnestelsel en op het Universum. Het is eigenlijk steeds hetzelfde verhaal; ook het heelal is eens geboren (Ram), werd volwassen (Leeuw), kende een wedergeboorte (Boogschutter, oerknal) en gaat eens dood (Steenbok).

Het mooie van de twaalf dierenriemtekens is dat het een inwendige structuur bezit met o.a. drie fases, vier elementen en oppositionele tekens, en deze structuur ging ik gebruiken om mijn beschrijvingen te verfijnen. Maar op een gegeven moment liep ik tegen de vraag op “waarom vier elementen?” en “waarom twaalf levensfases?”. Waarom 4, waarom 12? Waarom niet 5 elementen, waarom niet negen fases?

Voor de oplossing van deze vragen ging ik mijn model verbreden met de numerologie en ik kwam tot de conclusie dat de verschillende modellen om de werkelijkheid te beschrijven gegrond zijn in de getallen. De westerse astrologie is gebaseerd op 3x4 en de Chinese astrologie gaat uit van 5 elementen en 12 dierentekens. De yin-yangleer verdeelt alles in tweeën en de Indiase filosofie maakt een onderscheid in drie grondbeginselen, de drie guna’s. Eigenlijk zijn alle modellen gebaseerd op keuzes. Je kiest een getal (bv. 9) en vandaaruit stelt men dat er 9 tijdperken bestaan of 9 persoonlijkheidstypen. Elke keuze is legitiem, maar ook arbitrair. Wie 7 kiest komt uit op de chakra’s en wie 8 kiest beziet de wereld vanuit 8 Jungiaanse persoonlijkheidstypen. Nu stuitte ik op het probleem dat de modellen met geen mogelijkheid in elkaar zijn te schuiven, maar vanuit de getallenleer kwam ik tot de conclusie dat de getallen 0 en 1 absoluut zijn in de afwezigheid (0: het niets) en de aanwezigheid (1: het alles). Het vervelende met deze binaire indeling is dat wij er niet mee goed uit de voeten kunnen en we de voorkeur geven voor meer diversiteit. In wezen is alles een beperkte uitwerking van de 0 en 1.

Uit een combinatie van de cyclus van de 12 dierenriemtekens en de getallenleer heb ik De Universele Levenscyclus geschreven. Het heelal doorloopt een levenscyclus met twaalf stadia en elk stadium verbind ik met een dierenriemteken én een getal. Ram (het eerste teken) verbind ik met de 1, Stier (tweede teken) met de 2 enz. Voor elke combinatie van een getal en dierenriemteken heb ik een ‘systeem’ opgesteld. Binnen elk systeem bestaat er een bepaald waarheidsperspectief en – om het leuk te maken – kunnen de twaalf modellen onderling niet in overeenstemming worden gebracht. Zo bestaat systeem 6 (Maagd) uit deeltjes (kwanta) en dat kan niet verenigd worden met systeem 12 (Vissen) dat bestaat uit holistische droombeelden, en het multiversum van systeem 9 (Boogschutter) met zijn parallel universa is niet te rijmen met de waarnemer van systeem 3 (Tweelingen) die eenduidige toestanden bepaalt in het nu. Ook kan het idee van een tikkende tijd met een geboorte en de dood niet in overeenstemming worden gebracht met het eeuwige nu; dit is een wezenlijk verschil tussen systeem 3 en 4. Alleen binnen een systeem is het verhaal consistent maar elk systeem is onvolledig, met uitzondering van de systemen 0 en 1 die absoluut zijn maar dan betreden we het terrein van het mysterie Gods.

Binnen de dertien systemen (0 t/m 12) heb ik alle grote vraagstukken van de spiritualiteit, metafysica, filosofie en wetenschap een plaats gegeven. Alles valt in de puzzel in elkaar als we eenmaal het heelal beschouwen als een levende entiteit die twaalf levensfases doorloopt.

Deze hoofdstukken uit het boek kunt u lezen op deze website:
twaalf waarheidsperspectieven
levenscyclus van het heelal

Dit boek is in februari 2021 vervangen door de nieuwe versie: Het Bestaan Ontrafeld

Deel deze pagina
disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 17 september 2022 © 2004-2022