enveloppe zoeken

Een duiding van de tijd

Jeroen Visbeek schrijft naast boeken en artikelen ook blogs waarin hij actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen plaatst in zijn model van de tijdgeest dat o.a. bestaat uit 15-jarige en 180-jarige tijdperken.

Taboewoorden

Categorie: 15-jarige kreefttijdperk (2005-2020)

Elke week een nieuw taboewoord

achterlijk austraalneger autochtoon bejaarde blanke boerin bosjesman dik eskimo dwerg exotisch

taboewoord

Exotisch        Exos · tisch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

politiek correct

geen alternatief

Mag niet meer omdat het te veel een westers perspectief is. Alle karakteriseringen van volkeren zijn verdacht. “Op vakantie naar exotisch Kenia? ” = imperialisme. Bezoek ongerept Sumatra? = fout. Ontdek wild Afrika? = kolonialisme.

Het woeste Alaska, temperamentvol Sevilla, gezellig Amsterdam, zinnelijk Rio de Janeiro, sensueel Parijs, verrassend Istanboel, betoverend Bombay, avontuurlijk Kaapstad, allemaal suggestief. Het lijkt onschuldig maar onbewust worden we ingeprent met beelden en dan komen de hokjes en oordelen vanzelf naar boven drijven. Volgens de gutmensch bestaan rassen en volkeren niet en ze hebben dus geen karakter. Het is allemaal volgens de wetenschappers een sociale constructie. Volkeren en rassen zijn niet terug niet terug te vinden in de genen en de volkskarakters al helemaal niet. Bijgevolg kunnen alle verwijzingen naar volkskarakters absoluut niet meer.

De bourgondische Fransman, de passievolle Braziliaan, de vriendelijke Thai, de gastvrije Turken, de olijke Belgen: is volslagen kletspraat. Volkeren bestaan niet, onthoud dat nou, Turken kunnen niet gastvrij zijn, want ze bestaan niet en iets wat niet bestaat heeft geen eigenschappen. Juist dit soort prietpraat over ‘nou dat is nou typisch Engels’ is het begin van de vooroordelen. Zeer schadelijk. Het hokjesdenken belemmert de wereldvrede want het benadrukt de verschillen.

Of vindt u het een beetje overdreven? Ziet u wel verschillen in de karakters tussen Nederlanders en Fransen? Dan bestaan de volkskarakers dus toch, maar dat is onwetenschappelijk en zulks etnisch nationalisme is gelijk gesteld aan racisme.

Bijna niemand is consequent. Of volkeren bestaan, of ze bestaan niet, en als ze niet bestaan moeten we echt ophouden al die irrationele kletspraat, want dat gekakel over de ‘gesloten Russen’ of de ‘koele Chinezen’ is dan een bron van discriminatie. Maar hoe komt het toch dat iedereen zich ‘schuldig maakt’ aan het identificeren van typische eigenschappen van volken? Iedereen gebruikt termen als de gründliche Duitsers, de chauvinistische Fransen, de chaotische Italianen, de temperamentvolle Spanjaarden, de eigenzinnige Engelsen, de ziel van de Kelten, het lot van de Katharen, de slimme Joden, de barbaarse Hunnen, de mysterieuze Hettieten, onze Calvinistische volksaard of de Hollandse handelsgeest (die dan ook nog eens in onze figuurlijke genen zouden zitten). Zelfs de meest progressieve journalisten, de meest orthodoxe evolutiebiologen, de meest linkse politici, de meest radicale rationalisten kletsen vrolijk mee met deze folkloristische prietpraat. Als je er niet in gelooft en het zelfs veroordeelt, gebruik die woorden dan ook niet!

Het is schizofreen: het is onmenselijk om volkeren te scalperen van hun karakters. Volkeren en rassen bestaan gewoon, ze hebben een karakter, een identiteit, een ziel, leven en een karma. Iedereen onderschrijft dit omdat iedereen dit opmerkt en benoemt, behalve dan dat het tegelijkertijd ook weer wordt ontkend. Totaal geschift maar wel exotisch.

De heersende moraal van onze samenleving is bepaald tijdens de jeugdrevolte van de jaren zestig. In die tijd was er een sfeer van alles moet anders, weg van die bekrompenheid, allerlei groepen vonden elkaar in de emancipatiestrijd en de roep om een vreedzamere wereld. De veranderde tijdgeest werd door de protestzanger Bob Dylan bezongen in 1964 met zijn strijdlied The Times They Are a-Changin'. De jeugd bevrijdde zich van de kleinburgerlijke maatschappij met haar kerkelijke dogma’s, respect voor de autoriteit en onderdrukking van de vrouw. Alle taboes werden doorbroken, zelfs pedofilie ‘moest kunnen’. En nu, bijna een halve eeuw later hanteren de babyboomers zelf een knellende moraal met een hele rits aan taboes en dat begint te schuren omdat ‘het volk’ al die ‘goedheid’ niet meer kan verdragen.

De revolte van de jaren zestig was de overwinning van ‘links’ en hierom wordt de moderne moralist vaak aangeduid met ‘links’ of ‘linksmens’, maar ook de liberalen en confessionelen zijn inmiddels ‘tot de waarheid’ gekomen  - hoewel er accentverschillen zijn -  en nu deelt de hele Nederlandse bovenlaag dezelfde zeden. Tot de high society behoren alle media (kranten, televisie, NPO en commerciëlen), de wetenschappers, rechters en intellectuelen. Deze elite meent te weten wat goed is voor het volk maar ze begrijpt niets van wat er werkelijk bij de onderklasse speelt en ze waren met stomheid geslagen toen Trump de presidentsverkiezingen won. Het is treffend dat niemand van deze club een aanhanger is van Trump, hoewel de helft (!) van de Amerikanen op hem hebben gestemd. Hier is duidelijk een kloof zichtbaar tussen goed (elite) en fout (volk).

In dit generatieve kreefttijdperk (2005-2020) wil het volk zich emanciperen. Het gevoelige teken Kreeft is het teken van de familie en dit uit zich in het volkssentiment. Het volk heeft nu de wind mee en de elite zit nu in de hoek waar de klappen vallen. In het aankomende leeuwtijdperk zal de populistische tegenbeweging gaan versmelten met de idealen van de elite. Leeuw sluit het huwelijk tussen oud en nieuw. Maar voorlopig zitten we in de strijd tussen goed en fout: de gutmensch en de populist.

De gutmensch heeft hoge idealen maar is blind voor de realiteit waardoor hij vervreemd is geraakt van zijn onderdanen. Zijn idealen zijn niet haalbaar omdat ze tegennatuurlijk zijn. De multiculturele samenleving of een verenigde staten van Europa is de forcering van een ideaal waar de menselijke natuur zich tegen verzet. Een synoniem voor ‘onnatuurlijk’ is pervers. Het door de strot blijven duwen van deze ‘goedheid’ is onomkeerbaar schadelijk. Een te veel van het goede roept het kwaad op. De elite creëert zelf het kwaad dat ze bestrijdt.

De elite kan niet begrijpen dat iemand kritiek kan hebben op haar idealen over de inrichting van de maatschappij. Dat de moderne moraalridders een hele lijst hanteert van knellende taboes, wordt niet zo ervaren, want zij pretenderen een absolute universele moraal te bezitten en wie hun politieke correctheid overschrijdt wordt veroordeeld tot een verdorven mens zijn, hoewel dat eigenlijk in strijd is met hun eigen uitgangspunt dat elk mens volledig gerespecteerd moet worden in zijn opvattingen. De nieuwe moraal lijkt op de katholieke Kerkleer die ook als absoluut – door God bepaald – werd verordonneerd. En nu wil het volk aangevoerd door de populist zich bevrijden  – zich emanciperen – van de ‘linkse kerk’ … The Times They Are a-Changin'.

Een onderdeel van deze strijd is het gebruik van woorden. De gutmensch heeft een hele lijst van woorden die taboe zijn verklaard. Toen ik op het internet op zoek ging naar een lijst met taboewoorden, kon ik die tot mijn verrassing niet zo gauw vinden en dus heb ik er een gemaakt en elke week zal ik er één in dit blog beschrijven.

Ik heb mij beperkt tot woorden die in andere tijden als volstrekt acceptabel werden beschouwd. Gewone Nederlandse woorden als gehandicapt, homo, blinde, Kerstmis, gastarbeider, inheems, volk; ze zijn nu taboe of ongewenst.

Dus beste burger, even goed lezen, want het is soms best ingewikkeld, maar aan de andere kant kunnen grofweg de helft van de woorden geschrapt worden en dat maakt het leven weer makkelijker.

 Geef je oordeel over dit artikel 
Nog geen stemmen uitgebracht
 Plaats een reactie 

nog 993 tekens van de 1000 te gaan
Spamcontrole: hoeveel is negen gedeeld door drie
Reacties

disclaimer en privacy Contact website bijgewerkt: 18 september 2018